Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/0292(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0027/2017

Ingivna texter :

A8-0027/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 02/03/2017 - 6.2

Antagna texter :

P8_TA(2017)0057

Antagna texter
PDF 233kWORD 41k
Torsdagen den 2 mars 2017 - Bryssel
Europa–Medelhavsavtalet mellan EU och Libanon (Kroatiens anslutning) ***
P8_TA(2017)0057A8-0027/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 2 mars 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående, på Europeiska unionens och dess medlemsstaters vägnar, av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (05748/2016– C8-0171/2016 – 2015/0292(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (05748/2016),

–  med beaktande av utkastet till protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Libanon, å andra sidan, med anledning av Republiken Kroatiens anslutning till Europeiska unionen (05750/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 217 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0171/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A8-0027/2017).

1.  Europaparlamentet godkänner att protokollet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Libanon.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy