Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0031(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0305/2016

Předložené texty :

A8-0305/2016

Rozpravy :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Hlasování :

PV 02/03/2017 - 6.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0059

Přijaté texty
PDF 402kWORD 46k
Čtvrtek, 2. března 2017 - Brusel
Mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích v oblasti energetiky ***I
P8_TA(2017)0059A8-0305/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 2. března 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU (COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0053),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0034/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na odůvodněná stanoviska předložená francouzským Senátem, maltským parlamentem, rakouskou Spolkovou radou a portugalským parlamentem v rámci protokolu č. 2 o používání zásad subsidiarity a proporcionality uvádějící, že návrh legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 21. září 2016(1)

–  s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. prosince 2016 zavázal schválit postoj Evropského parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro zahraniční věci a Výboru pro mezinárodní obchod (A8-0305/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 487, 28.12.2016, s. 81.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 2. března 2017 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/…, kterým se zavádí mechanismus výměny informací o mezivládních dohodách a nezávazných nástrojích mezi členskými státy a třetími zeměmi v oblasti energetiky a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 994/2012/EU
P8_TC1-COD(2016)0031

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2017/684.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí