Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0031(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0305/2016

Texte depuse :

A8-0305/2016

Dezbateri :

PV 01/03/2017 - 23
CRE 01/03/2017 - 23

Voturi :

PV 02/03/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0059

Texte adoptate
PDF 247kWORD 51k
Joi, 2 martie 2017 - Bruxelles
Mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și instrumentele fără caracter juridic obligatoriu în domeniul energiei ***I
P8_TA(2017)0059A8-0305/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 2 martie 2017 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE (COM(2016)0053 – C8-0034/2016 – 2016/0031(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0053),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 194 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0034/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarităţii şi proporţionalităţii de către Senatul francez, Parlamentul Maltei, Consiliul Federal al Austriei și Parlamentul Portugaliei, în care se susţine că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarităţii,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 septembrie 2016(1),

–  având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 decembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru afaceri externe, și Comisiei pentru comerț internațional (A8-0305/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 487, 28.12.2016, p. 81.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 2 martie 2017 în vederea adoptării Deciziei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului privind instituirea unui mecanism de schimb de informații cu privire la acordurile interguvernamentale și la instrumentele fără caracter juridic obligatoriu dintre statele membre și țări terțe în domeniul energiei și de abrogare a Deciziei nr. 994/2012/UE
P8_TC1-COD(2016)0031

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia (UE) 2017/684.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate