Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0023(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0313/2016

Předložené texty :

A8-0313/2016

Rozpravy :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Hlasování :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0066

Přijaté texty
PDF 406kWORD 46k
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk
Rtuť ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Usnesení
 Text
 Příloha

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0039),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 192 odst. 1 a článek 207 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0021/2016),

–  s ohledem na stanovisko Výboru pro právní záležitosti k navrhovanému právnímu základu,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 a čl. 192 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 25. května 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. prosince 2016 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 39 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0313/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  schvaluje prohlášení Evropského parlamentu, které je přílohou tohoto usnesení;

3.  bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení;

4.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 122.


Postoj Evropského parlamentu přijatý dne 14. března 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o rtuti a o zrušení nařízení (ES) č. 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/852.)


PŘÍLOHA K LEGISLATIVNÍMU USNESENÍ

STANOVISKO EVROPSKÉHO PARLAMENTU K NÁVRHU NAŘÍZENÍ O RTUTI A O ZRUŠENÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1102/2008 (2016/0023(COD))

Souhlas Evropského parlamentu s prováděcími akty pro povolování nových výrobků nebo procesů v souvislosti s interinstitucionálními jednáními o návrhu nařízení o rtuti (2016/0023(COD)) nemůže být chápán jako precedens pro podobné věci a nejsou jím dotčena nadcházející interinstitucionální jednání o vymezovacích kritériích pro používání aktů v přenesené pravomoci a prováděcích aktů.

PROHLÁŠENÍ EVROPSKÉ KOMISE O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI V OBLASTI RTUTI

Hlavními příspěvky ke globální ochraně občanů před znečištěním rtutí i před jejich ochranou v EU jsou Minamatská úmluva a nové nařízení o rtuti.

Je třeba podpořit mezinárodní spolupráci pro dosažení úspěšného provedení úmluvy všemi stranami a pro další posílení ustanovení této úmluvy.

Evropská komise se proto zavázala k podpoře trvalé spolupráce v souladu s úmluvou ve všech příslušných politikách, předpisech a postupech EU, a mimo jiné k práci v následujících oblastech:

–  zmenšování rozdílu mezi právem EU a ustanoveními úmluvy prostřednictvím doložky o přezkumu seznamu zakázaných výrobků s obsahem rtuti;

–  v souvislosti s ustanoveními úmluvy o financování, budování kapacit a přenosu technologií k činnostem, jako je lepší sledovatelnost obchodování rtutí a jejího používání, podporou osvědčení řemeslné a drobné těžby zlata bez použití rtuti a štítků o nepoužití rtuti pro zlato, i zvyšování kapacit rozvojových zemí včetně kapacit v oblasti odpadového hospodářství se rtutí.

Právní upozornění - Ochrana soukromí