Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0023(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0313/2016

Texte depuse :

A8-0313/2016

Dezbateri :

PV 13/03/2017 - 11
CRE 13/03/2017 - 11

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.2
CRE 14/03/2017 - 6.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0066

Texte adoptate
PDF 333kWORD 48k
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg
Mercurul ***I
P8_TA(2017)0066A8-0313/2016
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008 (COM(2016)0039 – C8-0021/2016 – 2016/0023(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0039),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2), articolul 192 alineatul (1) și articolul 207 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0021/2016),

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri juridice privind temeiul juridic propus,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) și articolul 192 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 25 mai 2016(1),

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 decembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 39 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară (A8-0313/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  aprobă declarația Parlamentului anexată la prezenta rezoluție;

3.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

4.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 303, 19.8.2016, p. 122.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului privind mercurul și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1102/2008
P8_TC1-COD(2016)0023

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/852.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN REFERITOARE LA PROIECTUL DE REGULAMENT PRIVIND MERCURUL ȘI DE ABROGARE A REGULAMENTULUI (CE) Nr. 1102/2008 (2016/0023(COD))

Acceptarea de către Parlamentul European a actelor de punere în aplicare pentru autorizarea noilor produse sau procese în contextul negocierilor interinstituționale referitoare la propunerea de regulament privind mercurul (2016/0023(COD)) nu poate fi considerată un precedent pentru alte dosare similare și nu aduce atingere viitoarelor negocieri interinstituționale cu privire la criteriile de delimitare pentru folosirea actelor delegate și a actelor de punere în aplicare.

DECLARAȚIA COMISIEI EUROPENE REFERITOARE LA COOPERAREA INTERNAȚIONALĂ PRIVIND MERCURUL

Convenția de la Minamata și noul regulament privind mercurul sunt contribuții importante pentru protejarea cetățenilor de poluarea cu mercur la nivel mondial și la nivelul UE.

Cooperarea internațională ar trebui să fie susținută pentru a asigura punerea în aplicare cu succes a convenției de către toate părțile și consolidarea în continuare a dispozițiilor sale.

Prin urmare, Comisia Europeană s-a angajat să sprijine cooperarea continuă, în conformitate cu convenția și cu politicile, normele și procedurile aplicabile ale UE, printre altele, acționând în următoarele domenii:

–  eliminarea discrepanțelor dintre legislația UE și dispozițiile convenției prin clauza de revizuire a listei produselor cu adaos de mercur interzise;

–  în contextul dispozițiilor referitoare la Convenția privind finanțarea, consolidarea capacităților și transferul de tehnologie, activități precum îmbunătățirea trasabilității comerțului cu mercur și a folosirii acestuia, promovarea certificării mineritului aurifer artizanal și la scară redusă fără mercur și a etichetelor pentru aurul fără mercur și sporirea capacității țărilor în curs de dezvoltare, inclusiv în domeniul gestionării deșeurilor de mercur.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate