Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2014/0121(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0158/2015

Předložené texty :

A8-0158/2015

Rozpravy :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Hlasování :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Vysvětlení hlasování
PV 14/03/2017 - 6.3

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Přijaté texty
PDF 399kWORD 52k
Úterý, 14. března 2017 - Štrasburk
Dlouhodobé zapojení akcionářů a výkaz o správě a řízení společnosti ***I
P8_TA(2017)0067A8-0158/2015
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 14. března 2017 o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů, a směrnice 2013/34/EU, pokud jde o některé prvky výkazu o správě a řízení společnosti (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2014)0213),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a články 50 a 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7‑0147/2014),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 9. července 2014,(1)

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 16. prosince 2016 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti a stanovisko Hospodářského a měnového výboru (A8-0158/2015),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(2);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 451, 16.12.2014, s. 87.
(2) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijeté dne 8. července 2015 (Přijaté texty P8_TA(2015)0257).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 14. března 2017 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/…, kterou se mění směrnice 2007/36/ES, pokud jde o podporu dlouhodobého zapojení akcionářů
P8_TC1-COD(2014)0121

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnice (EU) 2017/828.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí