Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2014/0121(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0158/2015

Texte depuse :

A8-0158/2015

Dezbateri :

PV 07/07/2015 - 10
CRE 07/07/2015 - 10
PV 13/03/2017 - 12
CRE 13/03/2017 - 12

Voturi :

PV 08/07/2015 - 4.6
CRE 08/07/2015 - 4.6
Explicaţii privind voturile
PV 14/03/2017 - 6.3

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0257
P8_TA(2017)0067

Texte adoptate
PDF 325kWORD 57k
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg
Implicarea pe termen lung a acţionarilor şi declaraţia privind guvernanţa corporativă ***I
P8_TA(2017)0067A8-0158/2015
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor și a Directivei 2013/34/UE în ceea ce privește anumite elemente ale declarației privind guvernanța corporativă (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2014)0213),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolele 50 și 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0147/2014),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 9 iulie 2014(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 16 decembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0158/2015),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare(2);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 451, 16.12.2014, p. 87.
(2) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 8 iulie 2015 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0257).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE în ceea ce privește încurajarea implicării pe termen lung a acționarilor
P8_TC1-COD(2014)0121

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2017/828.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate