Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0269(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0251/2016

Előterjesztett szövegek :

A8-0251/2016

Viták :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Szavazatok :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0068

Elfogadott szövegek
PDF 255kWORD 61k
2017. március 14., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
A fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzése ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. március 14-i jogalkotási állásfoglalása a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0750),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 114. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0358/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel a Lengyelország Szenátusa és a svéd parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett, indokolással ellátott véleményekre, amelyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra, valamint a Tanács képviselőjének 2016. december 20-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0251/2016),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  tudomásul veszi az ezen állásfoglaláshoz csatolt bizottsági nyilatkozatot;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 264., 2016.7.20., 77. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. március 14-én került elfogadásra a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2015)0269

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/853 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A BIZOTTSÁG NYILATKOZATA

A Bizottság tudatában van a hatástalanításra vonatkozó hatékony előírások fontosságának, mivel ezek hozzájárulnak a biztonság fokozásához, és a hatóságokat megnyugtatják afelől, hogy a hatástalanított fegyverek valóban és ténylegesen ki vannak vonva a forgalomból.

A Bizottság ezért felgyorsítja a hatástalanítási kritériumoknak a 91/477/EGK irányelv értelmében létrehozott bizottságban helyet foglaló nemzeti szakértők által folytatott felülvizsgálatát annak érdekében, hogy a 91/477/EGK irányelvben meghatározott bizottsági eljárással összhangban és a nemzeti szakértők pozitív visszajelzésének függvényében a Bizottság 2017. május végéig elfogadja a hatástalanított tűzfegyverek végleges működésképtelenségét biztosító hatástalanítási előírásokra és technikákra vonatkozó közös iránymutatások meghatározásáról szóló, 2015. december 15-i (EU) 2015/2403 bizottsági végrehajtási rendelet módosítására irányuló bizottsági végrehajtási rendeletet. A Bizottság felhívja a tagállamokat, hogy mindenben támogassák e folyamat felgyorsítását.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat