Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0269(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0251/2016

Texte depuse :

A8-0251/2016

Dezbateri :

PV 14/03/2017 - 3
CRE 14/03/2017 - 3

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.4
CRE 14/03/2017 - 6.4
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0068

Texte adoptate
PDF 334kWORD 66k
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg
Controlul achiziționării și deținerii de arme ***I
P8_TA(2017)0068A8-0251/2016
Rezoluţie
 Text
 Anexă

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme (COM(2015)0750 – C8-0358/2015 – 2015/0269(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0750),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0358/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizele motivate prezentate de către Senatul Poloniei și Parlamentul Suediei în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(1),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 20 decembrie 2016, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor și avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0251/2016),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  ia act de declarația Comisiei anexată la prezenta rezoluție;

3.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 264, 20.7.2016, p. 77.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 14 martie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/… a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 91/477/CEE a Consiliului privind controlul achiziționării și deținerii de arme
P8_TC1-COD(2015)0269

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2017/853.)


ANEXĂ LA REZOLUȚIA LEGISLATIVĂ

DECLARAȚIA COMISIEI

Comisia recunoaște importanța unei bune funcționări a standardelor pentru dezactivare, care contribuie la îmbunătățirea nivelurilor de siguranță și oferă asigurări autorităților că armele dezactivate sunt dezactivate efectiv și în mod corespunzător.

Prin urmare, Comisia va accelera lucrările cu privire la revizuirea criteriilor de dezactivare desfășurate de experții naționali în cadrul comitetului înființat în temeiul Directivei 91/477/CEE, pentru a permite Comisiei să adopte, până la sfârșitul lunii mai 2017, în conformitate cu procedura comitetului instituită prin Directiva 91/477/CEE, sub rezerva unui aviz favorabil din partea experților naționali, un regulament de punere în aplicare al Comisiei de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 2015/2403 al Comisiei din 15 decembrie 2015 de elaborare a unor orientări comune privind standardele și tehnicile de dezactivare, pentru a garanta că armele de foc dezactivate sunt în mod ireversibil nefuncționale. Comisia invită statele membre să sprijine pe deplin accelerarea acestor lucrări.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate