Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0274(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0031/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0031/2017

Viták :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Szavazatok :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
A szavazatok indokolása
PV 18/04/2018 - 12.10

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Elfogadott szövegek
PDF 469kWORD 61k
2017. március 14., Kedd - Strasbourg Végleges kiadás
Hulladéklerakók ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Az Európai Parlament 2017. március 14-én elfogadott módosításai a hulladéklerakókról szóló 1999/31/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslathoz (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Irányelvre irányuló javaslat
-1 preambulumbekezdés (új)
(-1)   Tekintettel az Uniónak a nyersanyagok importjától való függésére és a természeti erőforrások jelentős részének rövid távon várható gyors kimerülésére, kulcsfontosságú feladat, hogy az Unióban található erőforrások közül amennyit csak lehet ismét kiaknázhatóvá tegyünk, valamint hogy fokozzuk a körforgásos gazdaságra való átállás ütemét.
Módosítás 2
Irányelvre irányuló javaslat
-1 a preambulumbekezdés (új)
(-1a)   A hulladékgazdálkodást fenntartható anyaggazdálkodássá kell átalakítani. A hulladéklerakókról szóló irányelv felülvizsgálata erre nyújt lehetőséget.
Módosítás 3
Irányelvre irányuló javaslat
1 preambulumbekezdés
(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, valamint a valóban körforgásos gazdaság kiépítése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.
(1)  A környezet minőségének védelme, megőrzése és javítása, az emberi egészség védelme, a természeti erőforrások körültekintő és ésszerű hasznosítása, a valóban körforgásos gazdaság kiépítése, az energiahatékonyság növelése, valamint az Unió erőforrás-függőségének csökkentése érdekében javítani kell az Európai Unióban folytatott hulladékgazdálkodás színvonalát.
Módosítás 51
Irányelvre irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)   A körforgásos gazdaságnak meg kell valósítania a hetedik környezetvédelmi cselekvési program kifejezett rendelkezéseit, amely toxikus anyagoktól mentes anyagciklusok kifejlesztésére szólít fel annak érdekében, hogy az újrafeldolgozott hulladék jelentős és megbízható uniós nyersanyagforrásként kerüljön felhasználásra.
Módosítás 5
Irányelvre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A hulladéklerakókban való elhelyezés korlátozására vonatkozóan az 1999/31/EK tanácsi irányelvben14 előírt célértékeket módosítani kell, hogy jobban tükrözzék az Uniónak a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját, valamint hogy a nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének korlátozásával előrelépés történjen a nyersanyag-politikai kezdeményezés15 végrehajtásában.
(2)  A hulladéklerakókban való elhelyezés korlátozására vonatkozóan az 1999/31/EK tanácsi irányelvben14 előírt célértékeket meg kell erősíteni, hogy jobban tükrözzék az Uniónak a körforgásos gazdaság felé való elmozdulás iránti ambícióját, valamint hogy a nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének fokozatos minimalizálásával előrelépés történjen a nyersanyag-politikai kezdeményezés15 végrehajtásában. A Bizottság és a tagállamok gondoskodnak arról, hogy ez egy olyan, integrált politikába illeszkedjék, amely biztosítja a hulladékhierarchia körültekintő alkalmazását, elősegíti a megelőzés, újrahasznosítás és újrafeldolgozás felé történő elmozdulást, illetve megakadályozza a hulladéklerakóban való elhelyezésről az égetésre való áttérést.
________________
__________________
14 A Tanács 1999. április 26-i 1999/31/EK irányelve a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).
14 A Tanács 1999/31/EK irányelve (1999. április 26.) a hulladéklerakókról (HL L 182., 1999.7.16., 1. o.).
15 COM(2008)0699 és COM(2014)0297.
15 COM(2008)0699 és COM(2014)0297.
Módosítás 6
Irányelvre irányuló javaslat
4 preambulumbekezdés
(4)  A hulladékjogi előírások következetességének fokozása érdekében az 1999/31/EK irányelvben található fogalommeghatározásokat hozzá kell igazítani a 2008/98/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvben16 találhatókhoz.
(4)  A hulladékjogi előírások következetességének fokozása érdekében az 1999/31/EK irányelvben található fogalommeghatározásokat szükség esetén hozzá kell igazítani a 2008/98/EK európai parlamenti és a tanácsi irányelvben16 találhatókhoz.
__________________
__________________
16 Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
16 Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).
Módosítás 7
Irányelvre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból egyértelműen előnyös tovább korlátozni a hulladék hulladéklerakókban való elhelyezését, első lépésként az elkülönítve gyűjtött hulladékáramok, például a műanyagok, a fémek, az üveg, a papír és a biohulladék tekintetében. Az elkülönítve gyűjtött hulladékokból származó maradékhulladék újrafeldolgozásának vagy egyéb formában történő hasznosításának műszaki, környezeti vagy gazdasági megvalósíthatóságát figyelembe kell venni a hulladéklerakókban való elhelyezésre vonatkozó korlátozás végrehajtásakor.
(5)  Környezetvédelmi, gazdasági és társadalmi szempontból egyértelműen előnyös tovább korlátozni a hulladék hulladéklerakókban való elhelyezését, első lépésként az elkülönítve gyűjtött hulladékáramok például a műanyagok, a fémek, az üveg, a papír és a biohulladék tekintetében, azzal a céllal, hogy a hulladéklerakók kizárólag maradékhulladékot fogadjanak. Az infrastruktúrába, valamint a kutatásba és az innovációba történő hosszú távú beruházásoknak döntő szerepük lesz az elkülönítve gyűjtött hulladékokból származó maradékhulladék mennyiségének csökkentésében, amelynek újrafeldolgozása vagy egyéb formában történő hasznosítása jelenleg műszaki, környezetvédelmi vagy gazdaságossági szempontból nem valósítható meg.
Módosítás 8
Irányelvre irányuló javaslat
5 a preambulumbekezdés (új)
(5a)   A hulladék hulladéklerakókban való további elhelyezésének korlátozására, mint a természeti erőforrások kezelésének a körforgásos gazdaságon belüli, fenntartható módjára irányuló politikai és társadalmi ösztönzésnek tiszteletben kell tartania a 2008/98/EK irányelv 4. cikkében megállapított hulladékgazdálkodási hierarchiát és szigorúan olyan megközelítést kell alkalmaznia, amely a megelőzést helyezi előtérbe és betartja az elővigyázatosság elvét.
Módosítás 9
Irányelvre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A települési hulladékon belül jelentős részarányt képvisel a biológiailag lebontható települési hulladék. A biológiailag lebontható, kezeletlen hulladék hulladéklerakókban való elhelyezése súlyos kedvezőtlen környezeti hatásokkal jár az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, valamint a felszíni vizek, a talajvíz, a talaj és a levegő szennyezése formájában. Noha a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakóktól való eltérítése tekintetében az 1999/31/EK irányelv már előír célértékeket, a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozóan helyénvaló további korlátozásokat megállapítani, méghozzá a 2008/98/EK irányelv 22. cikkének megfelelően elkülönítve gyűjtött, biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének betiltásával.
(6)  A települési hulladékon belül jelentős részarányt képvisel a biológiailag lebontható települési hulladék. A biológiailag lebontható, kezeletlen hulladék hulladéklerakókban való elhelyezése súlyos kedvezőtlen környezeti hatásokkal jár az üvegházhatásúgáz-kibocsátás, valamint a felszíni vizek, a talajvíz, a talaj és a levegő szennyezése formájában. Noha a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakóktól való eltérítése tekintetében az 1999/31/EK irányelv már előír célértékeket, a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozóan helyénvaló további korlátozásokat megállapítani, méghozzá a 2008/98/EK irányelv 22. cikkének megfelelően elkülönítve gyűjtendő, biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének betiltásával.
Módosítás 10
Irányelvre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  Számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. A hulladéklerakók igénybevételének csökkentésére vonatkozó célérték megállapítása tovább ösztönzi az elkülönített gyűjtést és a hulladékok válogatását és újrafeldolgozását, lehetővé téve annak elkerülését, hogy az újrafeldolgozásra alkalmas hulladékok a hulladékhierarchia alján rekedjenek.
(7)  Számos tagállam még nem alakította ki teljes mértékben a szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúráját. A hulladéklerakók igénybevételének csökkentésére vonatkozó világos és nagyra törő célérték megállapítása tovább ösztönzi az elkülönített gyűjtés és a hulladékok válogatásának és újrafeldolgozásának megkönnyítése érdekében tett beruházásokat, lehetővé téve annak elkerülését, hogy az újrafeldolgozásra alkalmas hulladékok a hulladékhierarchia legalacsonyabb szintjén rekedjenek.
Módosítás 11
Irányelvre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A hulladéklerakók igénybevételének fokozatos csökkentése elengedhetetlen az emberi egészségre és a környezetre káros hatások megelőzéséhez, valamint annak biztosításához, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok a megfelelő hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a hulladékhierarchiával összhangban fokozatosan ténylegesen hasznosításra kerüljenek. E csökkentéssel el kell kerülni, hogy a maradékhulladék – például energetikai hasznosítás vagy a kezeletlen települési hulladék alacsony minőségű terméket eredményező mechanikai-biológiai úton történő – kezelésére szolgáló létesítményekben túlzott kapacitás alakuljon ki, ami veszélyeztetheti a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében rögzített, a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó hosszú távú uniós célok elérését. Ehhez hasonlóan, az emberi egészséget vagy a környezetet érő káros hatások megelőzése érdekében a tagállamoknak ugyan meg kell tenniük minden szükséges lépést annak érdekében, hogy csak kezelt hulladék kerüljön a hulladéklerakókba, azonban gondoskodni kell arról, hogy e kötelezettség betartása a települési maradékhulladék kezelésében ne vezessen kapacitásfeleslegek kialakulásához. Ezen túlmenően a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében megállapított célértékek és az ezen irányelv 5. cikkében a hulladéklerakók igénybevételének csökkentésére vonatkozóan meghatározott célérték közötti összhang biztosítása, valamint a szóban forgó célértékek eléréséhez szükséges infrastruktúra és beruházások összehangolt tervezése érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyek a települési hulladék újrafeldolgozására vonatkozó célértékek elérésére hosszabb határidőt kaptak, több időt kell biztosítani a hulladéklerakók igénybevételének 2030-ig történő csökkentésére vonatkozó cél megvalósítására is.
(8)  A hulladéklerakók igénybevételének fokozatos minimalizálása elengedhetetlen az emberi egészségre és a környezetre káros hatások megelőzéséhez, valamint annak biztosításához, hogy a gazdasági szempontból értékes hulladékanyagok a 2008/98/EK irányelvben meghatározott megfelelő hulladékgazdálkodásnak köszönhetően és a hulladékhierarchiával összhangban fokozatosan ténylegesen hasznosításra kerüljenek. A hulladéklerakás e fokozatos csökkentése számos tagállamban jelentős változást követel majd meg a hulladékgazdálkodásban. A hulladékgyűjtéssel és -feldolgozással kapcsolatos jobb statisztikákkal és a hulladékáramok jobb nyomon követhetőségével elkerülhetővé kell válnia, hogy a maradékhulladék – például energetikai hasznosítás vagy a kezeletlen települési hulladék alacsony minőségű terméket eredményező mechanikai-biológiai úton történő – kezelésére szolgáló létesítményekben túlzott kapacitás alakuljon ki, ami veszélyeztetheti a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében rögzített, a települési hulladék újrahasználatra való előkészítésére és újrafeldolgozására vonatkozó hosszú távú uniós célok elérését. Ehhez hasonlóan, az emberi egészséget vagy a környezetet érő káros hatások megelőzése érdekében a tagállamoknak ugyan meg kell tenniük minden szükséges lépést annak érdekében, hogy csak kezelt hulladék kerüljön a hulladéklerakókba, azonban gondoskodni kell arról, hogy e kötelezettség betartása a települési maradékhulladék kezelésében ne vezessen kapacitásfeleslegek kialakulásához. Az egyes tagállamokban a közelmúltban végrehajtott beruházások fényében, amelyek a maradékhulladék kezelésére szolgáló létesítményekben túlzott kapacitás kialakulását eredményezték (energetikai hasznosítás vagy alacsony minőségű terméket eredményező mechanikai-biológiai úton történő kezelés), kulcsfontosságú, hogy egyértelmű jelzést küldjünk a hulladékgazdálkodási üzemeltetőknek és a tagállamoknak, hogy kerüljék el az olyan beruházásokat, amelyek nem összeegyeztethetők a hulladéklerakókról vagy a hulladékokról szóló keretirányelvekben megállapított, hosszú távú célkitűzésekkel, és amelyeket később megbánnának. Ezen okokból kifolyólag fontolóra lehetne venni a települési hulladék elégetésének korlátozását, összhangban a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében és az 1999/31/EK irányelv 5. cikkében rögzített, újrahasználatra való előkészítésre és újrafeldolgozásra vonatkozó célokkal. Ezen túlmenően a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében megállapított célértékek és az ezen irányelv 5. cikkében a hulladéklerakók igénybevételének csökkentésére vonatkozóan meghatározott célérték közötti összhang biztosítása, valamint a szóban forgó célértékek eléréséhez szükséges infrastruktúra és beruházások összehangolt tervezése érdekében azoknak a tagállamoknak, amelyek a települési hulladék újrafeldolgozására vonatkozó célértékek elérésére hosszabb határidőt kaptak, több időt kell biztosítani a hulladéklerakók igénybevételének 2030-ig történő csökkentésére vonatkozó cél megvalósítására is.
Módosítás 12
Irányelvre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)   Ezen irányelv célkitűzései elérésének elősegítése és a körforgásos gazdaságra való átállás ösztönzése érdekében a Bizottságnak elő kell mozdítania egyrészt a tagállamok, másrészt a gazdaság különböző ágazatai közötti koordinációt, valamint az információk és a bevált gyakorlatok cseréjét. Ezt a cserét egy olyan kommunikációs platform létrehozásával lehetne elősegíteni, amely felhívhatná a figyelmet az új ipari megoldásokra és jobb áttekintést nyújthatna a rendelkezésre álló kapacitásokról, valamint hozzájárulna a hulladékipar és az egyéb ágazatok összekapcsolásához és az ipari szimbiózis támogatásához.
Módosítás 13
Irányelvre irányuló javaslat
8 b preambulumbekezdés (új)
(8b)   A Bizottságnak támogatnia kell a koordinációt és az információk és bevált gyakorlatok kicserélését a tagállamok, a regionális és különösen a helyi hatóságok között, beleértve az összes érintett civiltársadalmi szervezetet, a szociális partnerszervezeteket, a környezetvédelmi és fogyasztói szervezeteket.
Módosítás 14
Irányelvre irányuló javaslat
8 c preambulumbekezdés (új)
(8c)   A jelen irányelv céljainak megfelelő alkalmazása és végrehajtása érdekében gondoskodni kell arról, hogy azoknak a területeknek a helyi hatóságait, ahol a hulladéklerakók találhatók, elismerjék érintett szereplőnek, mivel közvetlenül ők szenvedik el a hulladék lerakóban való elhelyezésének következményeit. Ennek kapcsán előzetesen nyilvános és demokratikus konzultációt kell tartani azokon a településeken és több települést magukba foglaló területeken, ahol hulladéklerakó fog létesülni, és megfelelő kompenzációt kell nyújtani a helyi lakosság számára.
Módosítás 15
Irányelvre irányuló javaslat
8 d preambulumbekezdés (új)
(8d)   A Bizottságnak garantálnia kell, hogy az uniós és nemzeti törvények megfelelő alkalmazásának biztosítása érdekében az Unióban található összes hulladéklerakót ellenőrizzék.
Módosítás 16
Irányelvre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Ezen irányelv jobb, a határidőkhöz jobban igazodó és egységesebb végrehajtása és a végrehajtás hiányosságainak előrejelzése érdekében fel kell állítani egy korai előrejelző rendszert, amely lehetővé teszi a gyenge pontok észlelését és azt, hogy a beavatkozás már jóval a célértékek teljesítésének határideje előtt megtörténjen.
(9)  Ezen irányelv jobb, a határidőkhöz jobban igazodó és egységesebb végrehajtása és a végrehajtás hiányosságainak előrejelzése érdekében fel kell állítani egy korai előrejelző rendszert, amely lehetővé teszi a gyenge pontok észlelését és azt, hogy a beavatkozás már jóval a célértékek teljesítésének határideje előtt megtörténjen, és elősegítse a bevált gyakorlatok cseréjét a különféle gazdasági szereplők között.
Módosítás 17
Irányelvre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A tagállamok által szolgáltatott statisztikai adatok alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A statisztikai adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. A hulladékgazdálkodás területén a megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért akkor, amikor az 1999/31/EK irányelvben meghatározott célértékek teljesítéséről összeállítják jelentéseiket, a tagállamoknak a Bizottság és a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalai által közösen kidolgozott legújabb módszertant kell alkalmazniuk.
(11)  A tagállamok által szolgáltatott adatok és információk alapvető fontosságúak ahhoz, hogy a Bizottság értékelni tudja az egyes tagállamok hulladékjogi előírásoknak való megfelelését. A szolgáltatott adatok minőségét, megbízhatóságát és összevethetőségét fokozni kell a megbízható forrásokon alapuló adatok gyűjtése és feldolgozása közös módszertanának kidolgozásával és a hulladékokkal összefüggő adatszolgáltatás egységes belépési ponton keresztül történő teljesítésével, az elavult adatszolgáltatási követelmények megszüntetésével, a nemzeti adatszolgáltatási mechanizmusok összehasonlító értékelésével és az adatminőség-ellenőrzési jelentés bevezetésével. A hulladékgazdálkodás területén a megbízható adatszolgáltatás nélkülözhetetlen a hatékony végrehajtáshoz és az adatok tagállamok közötti összehasonlíthatóságához. Ezért az 1999/31/EK irányelvben megállapított célértékek teljesítésével kapcsolatos jelentéseik összeállítása során a tagállamoknak a Bizottság által a tagállamok nemzeti statisztikai hivatalaival és a hulladékgazdálkodásért felelős nemzeti hatóságokkal való együttműködésben kidolgozott közös módszertant kell alkalmazniuk.
Módosítás 18
Irányelvre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Az 1999/31/EK irányelv kiegészítése, illetve módosítása érdekében – különös tekintettel mellékleteinek a műszaki és tudományos fejlődéshez való hozzáigazítására – a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 16. cikk vonatkozásában a Szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munka során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésekor és szövegezésekor a Bizottságnak gondoskodnia kell a vonatkozó dokumentumoknak az Európai Parlament és a Tanács részére történő egyidejű, időszerű és megfelelő továbbításáról. A mellékletek módosítása kizárólag az ezen irányelvben megállapított elvekkel összhangban történhet. Ennek érdekében a II. mellékletet illetően a Bizottságnak figyelembe kell vennie a vizsgálatokra és az átvételi kritériumokra vonatkozóan a II. mellékletben megállapított általános elveket és általános eljárásokat. Ezen túlmenően meg kell állapítania minden egyes hulladéklerakó-kategória vonatkozásában – és szükség esetén az egyes kategóriákon belüli hulladéklerakó-típusok vonatkozásában, ideértve a földfelszín alatti tárolást is – az alkalmazandó specifikus kritériumokat, vizsgálati módszereket és a kapcsolódó határértékeket. A mellékletekkel összefüggésben a Bizottságnak meg kell fontolnia, hogy az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül a hulladéklerakókkal kapcsolatos ellenőrzési, mintavételi és elemzési módszerek szabványosítására irányuló javaslatokat fogadjon el.
(12)  Az 1999/31/EK irányelv módosítása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a Szerződés 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el a mellékleteknek a tudományos és műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása tekintetében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein. A mellékletek módosítása kizárólag az ezen irányelvben megállapított elvekkel összhangban történhet. Ennek érdekében a II. mellékletet illetően a Bizottságnak figyelembe kell vennie a vizsgálatokra és az átvételi kritériumokra vonatkozóan a II. mellékletben megállapított általános elveket és általános eljárásokat. Ezen túlmenően meg kell állapítania minden egyes hulladéklerakó-kategória vonatkozásában – és szükség esetén az egyes kategóriákon belüli hulladéklerakó-típusok vonatkozásában, ideértve a földfelszín alatti tárolást is – az alkalmazandó specifikus kritériumokat, vizsgálati módszereket és a kapcsolódó határértékeket. A mellékletekkel összefüggésben a Bizottságnak meg kell fontolnia, hogy adott esetben az ezen irányelv hatálybalépésétől számított két éven belül a hulladéklerakókkal kapcsolatos ellenőrzési, mintavételi és elemzési módszerek szabványosítására irányuló javaslatokat fogadjon el.
Módosítás 19
Irányelvre irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  Az 1999/31/EK irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot a 3. cikk (3) bekezdése, az I. melléklet 3.5. pontja és a II. melléklet 5. pontja vonatkozásában végrehajtási hatáskörrel kell felruházni. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek17 megfelelően kell gyakorolni.
(13)  Az 1999/31/EK irányelv egységes végrehajtási feltételeinek biztosítása érdekében a Bizottságot végrehajtási hatáskörökkel kell felruházni a nem veszélyes hulladékok lerakásának meghatározása, a hulladéklerakók szivárgási tényezőjének bizonyos feltételek mellett történő meghatározásához használandó módszer meghatározása, és a hulladékból való mintavétel európai szabványának kidolgozása tekintetében, mivel a hulladékból történő mintavétel a minta reprezentatív jellege és a mintavételi technikák szempontjából komoly problémákat vethet fel, ami a különböző típusú hulladékok heterogén jellegéből adódik. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek17 megfelelően kell gyakorolni.
__________________
__________________
17 Az Európai Parlament és a Tanács 2011. február 16-i 182/2011/EU rendelete a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
17 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).
Módosítás 20
Irányelvre irányuló javaslat
16 a preambulumbekezdés (új)
(16a)   A Bizottságnak és a tagállamoknak gondoskodniuk kell a hulladéklerakók és a hulladéklerakás miatt károsodott területek fenntartható felhasználásáról és fenntartható alternatív használatáról.
Módosítás 21
Irányelvre irányuló javaslat
16 b preambulumbekezdés (új)
(16b)   Az irányelv elfogadása a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban meghatározott kötelezettségvállalások figyelembevételével történt, és végrehajtásának és alkalmazásának az ezen megállapodásban foglalt iránymutatások szerint kell történnie.
Módosítás 52/rev
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés - -1 pont (új)
1999/31/EK irányelv
1 cikk – -1 bekezdés (új)
(-1)  Az 1. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(-1) A hulladéklerakók újrafeldolgozható és hasznosítható hulladék lerakása céljából történő igénybevételének fokozatos megszüntetése az Unió körforgásos gazdaságra való átállásának alapvető feltétele.”
Módosítás 23
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
1999/31/EK irányelv
2 cikk – a pont
a)  a »hulladék«, a »települési hulladék«, a »veszélyes hulladék«, a »hulladéktermelő«, a »hulladékbirtokos«, a »hulladékgazdálkodás«, az »elkülönített gyűjtés«, a »hasznosítás«, az »újrafeldolgozás« és az »ártalmatlanítás« fogalom meghatározása tekintetében a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 3. cikkében található fogalommeghatározások alkalmazandók;
a)  a »hulladék«, a »települési hulladék«, a »veszélyes hulladék«, a »nem veszélyes hulladék«, a »hulladéktermelő«, a »hulladékbirtokos«, a »hulladékgazdálkodás«, az »elkülönített gyűjtés«, a »hasznosítás«, az »újrafeldolgozás« és az »ártalmatlanítás« fogalom meghatározása tekintetében a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv* 3. cikkében található fogalommeghatározások alkalmazandók;
__________________
__________________
* Az Európai Parlament és a Tanács 2008. november 19-i 2008/98/EK irányelve a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).”;
* Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3. o.).”;
Módosítás 24
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a a pont (új)
1999/31/EK irányelv
2 cikk – a a pont (új)
aa)   a szöveg a következő aa) ponttal egészül ki:
„aa) »maradékhulladék«: olyan hulladék, amely kezelési vagy hasznosítási művelet során képződik (az újrafeldolgozást is ideértve), és tovább már nem hasznosítható, ezért ártalmatlanítani kell;”
Módosítás 25
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b a pont (új)
1999/31/EK irányelv
2 cikk – m pont
ba)   az m) pont a következőképpen módosul:
m)  "biológiailag lebontható/lebomló hulladék": minden olyan hulladék, amely hajlamos anaerob vagy aerob bomlásra, mint pl. az élelmiszer- és kerti hulladék, papír és kartonpapír;
„m) »biológiailag lebontható/lebomló hulladék«: az élelmiszer- és a kerti hulladék, a papír és a kartonpapír, a fa, valamint minden más olyan hulladék, amely hajlamos anaerob vagy aerob bomlásra;
Módosítás 26
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
1999/31/EK irányelv
3 cikk – 3 bekezdés
1a.   A 3. cikk (3) bekezdése a következőképpen módosul:
(3)  A 75/442/EGK irányelv sérelme nélkül, a tagállamok saját döntésük szerint kinyilváníthatják, hogy ezen irányelv I. mellékletének 2., 3.1., 3.2. és 3.3. pontjában foglalt rendelkezések hatálya alól mentesíteni lehet az ásványkincs feltárásából, kitermeléséből, kezeléséből és tárolásából, valamint kőfejtők működéséből származó olyan, az inerthulladéktól különböző hulladékok elhelyezését, amely hulladékokat az ezen irányelv 17. cikke értelmében létrehozott bizottság nem veszélyesként határoz meg, és amelyeket oly módon helyeznek el, hogy a környezetet ne szennyezzék, vagy az emberi egészséget ne veszélyeztessék.
(3) A 75/442/EGK irányelv sérelme nélkül, a tagállamok saját döntésük szerint kinyilváníthatják, hogy ezen irányelv I. mellékletének 2., 3.1., 3.2. és 3.3. pontjában foglalt rendelkezések hatálya alól mentesíteni lehet az ásványkincs feltárásából, kitermeléséből, kezeléséből és tárolásából, valamint kőfejtők működéséből származó, az inerthulladéktól különböző nem veszélyes hulladékok elhelyezését, amelyeket oly módon helyeznek el, hogy a környezetet ne szennyezzék, vagy az emberi egészséget ne veszélyeztessék. A Bizottság végrehajtási aktusokat fogad el, amelyek meghatározzák, mi minősül nem veszélyes hulladékok elhelyezésének. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”
Módosítás 27
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -a pont (új)
1999/31/EK irányelv
5 cikk – 1 bekezdés
-a)   az (1) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(1)  A tagállamok legkésőbb a 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő két éven belül nemzeti stratégiát dolgoznak ki a hulladéklerakókba kerülő, biológiailag lebontható hulladékok mennyiségének csökkentésére, és e stratégiát benyújtják a Bizottsághoz. E stratégia tartalmazza a (2) bekezdésben foglalt célok elérését szolgáló intézkedéseket, különösen újrafelhasználás, komposztálás, biogáztermelés vagy anyag hasznosítás illetve energia-visszanyerés útján. A 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő 30 hónapon belül a Bizottság a nemzeti stratégiákat összefoglaló jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára.
(1)  A tagállamok legkésőbb a 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő két éven belül a hulladékgazdálkodásért felelős regionális és helyi hatóságokkal együttműködve nemzeti stratégiát dolgoznak ki a biológiailag lebontható hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésének fokozatos megszüntetésére irányuló célkitűzés végrehajtására, és e stratégiát benyújtják a Bizottsághoz. E stratégia tartalmazza a (2) bekezdésben foglalt célok elérését szolgáló intézkedéseket, különösen újrafelhasználás, komposztálás, biogáztermelés, anyaghasznosítás vagy, amennyiben ezek nem lehetségesek, energia-visszanyerés útján. A 18. cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontot követő 30 hónapon belül a Bizottság a nemzeti stratégiákat összefoglaló jelentést készít az Európai Parlament és a Tanács számára.
Módosítás 28
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
1999/31/EK irányelv
5 cikk – 3 bekezdés – f pont
f)  a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése és 22. cikke alapján elkülönítve gyűjtött hulladék.
f)  a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (1) bekezdése és 22. cikke alapján elkülönítve gyűjtött hulladék, valamint a 94/62/EK irányelv 3. cikkében meghatározottak szerinti csomagolás és/vagy csomagolási hulladék;
Módosítás 29
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
1999/31/EK irányelv
5 cikk – 5 bekezdés
(5)  A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék összmennyiségének 10 %-ára csökkenjen.
(5)  A tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék éves mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék összmennyiségének 5%-ára csökkenjen.
Módosítás 30
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
1999/31/EK irányelv
5 cikk – 5 a bekezdés (új)
(5a)   A tagállamok a nem veszélyes hulladék elhelyezésére szolgáló hulladéklerakókban legkésőbb 2030. december 31-től kizárólag települési maradékhulladékot fogadnak.
Módosítás 31
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
1999/31/EK irányelv
5 cikk – 6 bekezdés – 1 albekezdés
Az (5) bekezdésben említett célérték elérésére Észtország, Görögország, Horvátország, Lettország, Málta, Románia és Szlovákia kaphat további öt évet. Az e rendelkezéssel élni kívánó tagállamok e szándékukról legkésőbb 24 hónappal az (5) bekezdésben megállapított határidő lejárta előtt értesítik a Bizottságot. Hosszabbítás esetén a tagállamok meghozzák az ahhoz szükséges intézkedéseket, hogy a hulladéklerakókban elhelyezett települési hulladék mennyisége 2030-ra a képződő települési hulladék összmennyiségének 20 %-ára csökkenjen.
Bármely tagállam ötéves meghosszabbítást kérhet az (5) bekezdésben meghatározott cél eléréséhez, amennyiben 2013-ban települési hulladékának több mint 65%-át hulladéklerakókban helyezte el.
A tagállam 2028. december 31-ig kérelmet nyújt be a Bizottsághoz e meghosszabbítás engedélyezése iránt.
Módosítás 32
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
1999/31/EK irányelv
5 cikk – 6 bekezdés – 2 albekezdés
Az értesítéshez mellékelni kell egy végrehajtási tervet, amely ismerteti a célértékek új határidőre való elérését biztosító intézkedéseket. A tervnek ezenkívül tartalmaznia kell egy részletes ütemtervet a javasolt intézkedések végrehajtásáról, valamint egy értékelést azok várható hatásairól.
A meghosszabbítás iránti kérelemhez mellékelni kell egy végrehajtási tervet, amely ismerteti a célérték új határidőre való elérését biztosító intézkedéseket. A tervet a meglévő hulladékgazdálkodási tervek értékelése alapján kell kidolgozni, és a tervnek ezenkívül tartalmaznia kell egy részletes ütemtervet a javasolt intézkedések végrehajtásáról, valamint egy értékelést azok várható hatásairól.
Ezen túlmenően a harmadik albekezdésben említett tervnek legalább a következő követelményeknek meg kell felelnie:
a)   megfelelő gazdasági eszközöket alkalmaz a 2008/98/EK irányelv 4. cikkének (1) bekezdésében szereplő hulladékhierarchia alkalmazásának ösztönzésére;
b)   bizonyítja a strukturális és kohéziós alapok hatékony és eredményes felhasználását, bizonyítható hosszú távú beruházások révén, amelyek célja a megfelelő célértékek eléréséhez szükséges hulladékgazdálkodási infrastruktúrák fejlesztésének finanszírozása.
c)   jó minőségű statisztikai adatokkal és egyértelmű előrejelzésekkel szolgál a hulladékgazdálkodási kapacitásokról, valamint az ezen cikk (5) bekezdésében, a 94/62/EK irányelv 5. és 6. cikkében és a 2008/98/EK irányelv 11. cikkének (2) bekezdésében előírt célértékek teljesülésétől való távolságról;
d)   a 2008/98/EK irányelv 29. cikkében említett hulladékmegelőzési programokat határoz meg;
a Bizottság értékeli, hogy teljesültek-e a negyedik albekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott követelmények.
Ha a Bizottság a benyújtott terv kézhezvételétől számított öt hónapon belül nem emel kifogást a tervvel szemben, akkor úgy kell tekinteni, hogy a határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet elfogadta.
Ha a Bizottság a benyújtott tervvel szemben kifogást emel, felkéri az érintett tagállamot egy átdolgozott terv benyújtására a kifogások kézhezvételétől számítva két hónapon belül.
A Bizottság az átdolgozott tervet a beérkezésétől számítva két hónapon belül értékeli, és a határidő meghosszabbítására irányuló kérelmet írásban elfogadja vagy elutasítja. Ha a Bizottság ezen a határidőn belül nem reagál, akkor úgy kell tekinteni, hogy a határidő meghosszabbítására vonatkozó kérelmet elfogadta.
A Bizottság a határozat meghozatalától számított két hónapon belül tájékoztatja a Tanácsot és az Európai Parlamentet a döntéséről.
Módosítás 33
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
1999/31/EK irányelv
5 cikk – 7 bekezdés
(7)  A Bizottság legkésőbb 2024. december 31-ig megvizsgálja, hogy van-e lehetőség az (5) bekezdésben megállapított célérték további csökkentésére, valamint a települési hulladéktól eltérő nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozó korlátozások bevezetésére. E célból a Bizottság – adott esetben javaslattal kiegészített – jelentését továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
(7)  A Bizottság legkésőbb 2018. december 31-ig megvizsgálja, hogy van-e lehetőség a települési hulladéktól eltérő nem veszélyes hulladék hulladéklerakókban való elhelyezésére vonatkozó célérték és korlátozások bevezetésére. E célból a Bizottság – adott esetben jogalkotási javaslattal kiegészített – jelentését továbbítani kell az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Módosítás 34
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c a pont (új)
1999/31/EK irányelv
5 cikk – 7 a bekezdés (új)
ca)   A 5. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
(7a)   a Bizottság tovább vizsgálja annak megvalósíthatóságát, hogy javaslatot tegyen a lerakókban való emelt szintű bányászatot szabályozó keretre, hogy így lehetővé váljék a meglévő hulladéklerakókban lévő másodlagos nyersanyagok visszanyerése; 2025. december 31-ig a tagállamok feltérképezik a létező hulladéklerakókat, és jelzik azok potenciálját az emelt szintű bányászatot illetően, valamint megosztják az információt.
Módosítás 35
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1999/31/EK irányelv
5 a cikk – 2 bekezdés – bevezető mondat
(2)  A Bizottság az (1) bekezdésben előírt jelentéseiben:
(2)  Az (1) bekezdésben említett jelentéseket nyilvánosságra kell hozni és a következőket kell tartalmazniuk:
Módosítás 36
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1999/31/EK irányelv
5 a cikk – 2 bekezdés – b a pont (új)
„ba) az Unió-szerte alkalmazott bevált gyakorlatok példái, amelyek iránymutatással szolgálhatnak az 5. cikkben megfogalmazott célok eléréséhez”
Módosítás 37
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 a pont (új)
1999/31/EK irányelv
5 b cikk (új)
3a.   A szöveg a következő 5b cikkel egészül ki:
5b. cikk
A bevált gyakorlatok és az információk cseréje
A Bizottság platformot hoz létre a bevált gyakorlatoknak a Bizottság és a tagállamok közötti rendszeres és strukturált cseréje, valamint az ezen irányelv gyakorlati végrehajtásával kapcsolatos információk átadása céljára. Ez az információcsere hozzájárul a megfelelő irányítás, a végrehajtás, a határon átnyúló együttműködés, valamint az olyan bevált gyakorlatok cseréjének biztosításához, mint például az innovációs egyezségek és a kölcsönös felülvizsgálat. A platformnak továbbá ösztönzőket kell teremtenie az élenjárók számára és lehetővé kell tennie egyes szakaszok átugrását. A Bizottság a nyilvánosság számára hozzáférhetővé teszi a platform eredményeit.
Módosítás 38
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 b pont (új)
1999/31/EK irányelv
6 cikk – a pont
3b.   A 6. cikk a) pontja a következőképpen módosul:
„a) a hulladéklerakóban csak kezelésen átesett hulladékot helyezzenek el. Ezt a rendelkezést nem lehet inerthulladékra alkalmazni, amelynek kezelése műszakilag nem célszerű, sem más olyan hulladékokra, amelyeknél az ilyen kezelés nem járul hozzá ezen irányelv az 1. cikkben kijelölt céljaihoz azáltal, hogy csökkentené a hulladék mennyiségét, vagy annak az emberi egészségre vagy a környezetre való veszélyességét;”
„a) a hulladéklerakóban csak kezelésen átesett hulladékot helyezzenek el. Ezt a rendelkezést nem lehet inerthulladékra alkalmazni, amelynek kezelése műszakilag nem célszerű, sem más olyan hulladékokra, amelyeknél az ilyen kezelés nem járul hozzá ezen irányelv az 1. cikkben kijelölt céljaihoz azáltal, hogy csökkentené a hulladék mennyiségét, vagy annak az emberi egészségre vagy a környezetre való veszélyességét, feltéve, hogy a szóban forgó tagállam teljesíti az ezen irányelv 5. cikke (2) bekezdésében foglalt hulladékcsökkentési célértékeket és a 2008/98/EK irányelv 11. cikkében foglalt újrafeldolgozási célértékeket;”
Módosítás 39
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont
1999/31/EK irányelv
6 cikk – a pont – 2 albekezdés
4.  A 6. cikk a) pontja a következő mondattal egészül ki:
4.  A 6. cikk a) pontja a következő albekezdéssel egészül ki:
„A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e ponttal összhangban meghozott intézkedések ne veszélyeztessék a 2008/98/EK irányelvben – különösen annak 11. cikkében – meghatározott, az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás fokozásával kapcsolatos célok elérését.”
„A tagállamok gondoskodnak arról, hogy az e ponttal összhangban meghozott intézkedések ne veszélyeztessék a 2008/98/EK irányelvben – különösen annak 11. cikkében – meghatározott, a hulladék-hierarchiával és az újrahasználatra való előkészítés és az újrafeldolgozás fokozásával kapcsolatos célok elérését.”
Módosítás 40
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
1999/31/EK irányelv
15 cikk – 1 bekezdés
(1)  A tagállamok az 5. cikk (2) és (5) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 18 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által az (5) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetése utáni év]. január 1-jétől [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.
(1)  A tagállamok az 5. cikk (2) és (5) bekezdésének végrehajtása tekintetében minden egyes naptári évre vonatkozóan adatokat szolgáltatnak a Bizottságnak. Az adatokat elektronikus úton kell benyújtani az adatgyűjtés tárgyévének végét követő 12 hónapon belül. Az adatszolgáltatást a Bizottság által az (5) bekezdésnek megfelelően meghatározott formátumban kell teljesíteni. Az 5. cikk (5) bekezdésében szereplő célra vonatkozó első adatszolgáltatásnak a [beírandó évszám: az ezen irányelv átültetése utáni év]. január 1-jétől ...[beírandó évszám: az ezen irányelv átültetésének éve utáni év]. december 31-ig terjedő időszakra kell vonatkoznia.
Módosítás 41
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)
1999/31/EK irányelv
15 a cikk (új)
6a.   a szöveg a következő cikkel egészül ki:
„15a. cikk
A fokozottabb mértékben körforgásos gazdaság elősegítésének eszközei
Az ezen irányelvben meghatározott célkitűzésekhez való hozzájárulás érdekében a tagállamok megfelelő gazdasági eszközöket vesznek igénybe, és egyéb intézkedéseket hoznak a hulladékhierarchia alkalmazásának ösztönzésére. Ilyen eszközök és intézkedések lehetnek például a 2008/98/EK irányelv IVa. mellékletében felsoroltak.”
Módosítás 42
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 b pont (új)
1999/31/EK irányelv
15 b cikk (új)
6b.   a szöveg a következő cikkel egészül ki:
„15b. cikk
A hulladéklerakók szivárgási tényezőjének meghatározása
A Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok révén kidolgozza és elfogadja a hulladéklerakók szivárgási tényezőjének adott területen, vagy a telep egész kiterjedésében történő meghatározásához használandó módszert. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni.”
Módosítás 43
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 c pont (új)
1999/31/EK irányelv
15 c cikk (új)
6c.   A rendelet a következő 15c. cikkel egészül ki:
„15c. cikk
A hulladékból való mintavétel európai szabványa
A Bizottság végrehajtási aktusok révén kidolgozza a hulladékból való mintavétel európai szabványát. Ezeket a végrehajtási aktusokat a 17. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban kell elfogadni. A végrehajtási aktusok elfogadásáig a tagállamok a nemzeti szabványokat és eljárásokat alkalmazhatják.”
Módosítás 44
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
1999/31/EK irányelv
17 a cikk – 3 a bekezdés (új)
(3a)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt a Bizottság a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásban foglalt elveknek megfelelően konzultál az egyes tagállamok által kijelölt szakértőkkel.
Módosítás 45
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)
1999/31/EK irányelv
I melléklet – 3.5 pont
9a.   Az I. melléklet 3.5. pontját el kell hagyni.
Módosítás 46
Irányelvre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 b pont (új)
1999/31/EK irányelv
II melléklet – 5 pont
9b.   A II. melléklet 5. pontját el kell hagyni.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A8-0031/2017).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat