Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Proċedura : 2015/0274(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A8-0031/2017

Testi mressqa :

A8-0031/2017

Dibattiti :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21

Votazzjonijiet :

PV 14/03/2017 - 6.7
CRE 14/03/2017 - 6.7
Spjegazzjoni tal-votazzjoni
PV 18/04/2018 - 12.10

Testi adottati :

P8_TA(2017)0071
P8_TA(2018)0115

Testi adottati
PDF 561kWORD 62k
It-Tlieta, 14 ta' Marzu 2017 - Strasburgu Verżjoni finali
Ir-rimi ta' skart f'miżbla ***I
P8_TA(2017)0071A8-0031/2017

Emendi adottati mill-Parlament Ewropew fl-14 ta' Marzu 2017 dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma (COM(2015)0594 – C8-0384/2015 – 2015/0274(COD))(1)

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Test propost mill-Kummissjoni   Emenda
Emenda 1
Proposta għal direttiva
Premessa -1 (ġdida)
(-1)   Fid-dawl tad-dipendenza tal-Unjoni fuq l-importazzjoni tal-materja prima u t-tnaqqis rapidu ta' ammont sinifikanti ta' riżorsi naturali fuq medda ta' żmien qasir, hija sfida ewlenija li nirkupraw kemm jista' jkun riżorsi possibbli fl-Unjoni u nsaħħu t-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari.
Emenda 2
Proposta għal direttiva
Premessa -1a (ġdida)
(-1a)   L-immaniġġjar tal-iskart jeħtieġ li jiġi ttrasformat f'immaniġġjar sostenibbli tal-materjal. Ir-reviżjoni tad-Direttiva dwar it-Terraferma toffri opportunità għal dan l-għan.
Emenda 3
Proposta għal direttiva
Premessa 1
(1)  L-immaniġġjar tal-iskart fl-Unjoni għandu jittejjeb, bil-ħsieb li titħares, tinżamm u tiżdied il-kwalità tal-ambjent, tkun protetta s-saħħa tal-bniedem, tkun żgurata utilizzazzjoni razzjonali u prudenti tar-riżorsi naturali, u tiġi promossa ekonomija iktar ċirkolari.
(1)  L-immaniġġjar tal-iskart fl-Unjoni għandu jittejjeb, bil-ħsieb li titħares, tinżamm u tiżdied il-kwalità tal-ambjent, tkun protetta s-saħħa tal-bniedem, tkun żgurata utilizzazzjoni razzjonali u prudenti tar-riżorsi naturali, tiġi promossa ekonomija iktar ċirkolari, tiżdied l-effiċjenza fl-enerġija u titnaqqas id-dipendenza tal-Unjoni fuq ir-riżorsi.
Emenda 51
Proposta għal direttiva
Premessa 1a (ġdida)
(1a)   L-ekonomija ċirkolari għandha timplimenta dispożizzjonijiet espliċiti tas-Seba' Programm ta' Azzjoni Ambjentali, li jitlob l-iżvilupp ta' ċikli ta' materjal mhux tossiku sabiex l-iskart riċiklat ikun jista' jintuża bħala sors ewlieni u affidabbli ta' materja prima għall-Unjoni;
Emenda 5
Proposta għal direttiva
Premessa 2
(2)  Il-miri stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE14 li tistabbilixxi restrizzjonijiet fl-użu tal-miżbliet għandhom jiġu emendati sabiex jirriflettu aħjar l-ambizzjoni tal-Unjoni li timxi lejn ekonomija ċirkulari, u tagħmel progress fl-implimentazzjoni tal-Inizjattiva tal-Materja Prima15 billi tnaqqis ir-rimi f'miżbliet tal-iskart maħsub għall-miżbliet ta' skart mhux perikoluż.
(2)  Il-miri stipulati fid-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE14 li tistabbilixxi restrizzjonijiet fl-użu tal-miżbliet għandhom jissaħħew sabiex jirriflettu aħjar l-ambizzjoni tal-Unjoni li timxi lejn ekonomija ċirkulari, u tagħmel progress fl-implimentazzjoni tal-Inizjattiva tal-Materja Prima15 billi gradwalment jiġi mminimizzat ir-rimi f'miżbliet tal-iskart maħsub għall-miżbliet ta' skart mhux perikoluż. Il-Kummissjoni u l-Istati Membri jeħtiġilhom jiżguraw li dan l-objettiv jidħol f'politika integrata li tiżgura l-applikazzjoni tajba tal-ġerarkija tal-iskart, issaħħaħ il-qalba lejn il-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ u tipprevjeni bidla mir-rimi fil-miżbliet għall-inċinerazzjoni.
________________
__________________
14Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma (ĠU L 182, 16.07.1999, p. 1).
14Id-Direttiva tal-Kunsill 1999/31/KE tas-26 ta' April 1999 dwar ir-rimi ta' skart f'terraferma (ĠU L 182, 16.07.1999, p. 1).
15 COM(2008) 0699 u COM(2014) 0297.
15 COM(2008) 0699 u COM(2014) 0297.
Emenda 6
Proposta għal direttiva
Premessa 4
(4)  Biex tiġi żgurata aktar koerenza tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart, jeħtieġ li d-definizzjonijiet fid-Direttiva 1999/31/KE jiġu allinjati ma' dawk tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16.
(4)  Biex tiġi żgurata aktar koerenza tal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart, jeħtieġ li d-definizzjonijiet fid-Direttiva 1999/31/KE jiġu allinjati, fejn ikun rilevanti, ma' dawk tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill16.
__________________
__________________
16Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċertu Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
16Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċertu Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).
Emenda 7
Proposta għal direttiva
Premessa 5
(5)  Żieda fir-restrizzjoni tar-rimi f'miżbliet, li tibda minn flussi tal-iskart li huma soġġetti għal ġbir separat (eż. plastik, metalli, ħġieġ, karta, bijoskart), tkun tissarraf f'benefiċċji ċari mil-lat ambjentali, ekonomiku u soċjali. Fl-implimentazzjoni ta' dawn ir-restrizzjonijiet tar-rimi f'miżbliet, għandha titqies il-vjabbiltà teknika, ambjentali u ekonomika tar-riċiklaġġ, jew ta' rkupru ieħor tal-iskart residwali li jirriżulta mill-iskart miġbur b'mod separat.
(5)  Żieda fir-restrizzjoni tar-rimi f'miżbliet, li tibda minn flussi tal-iskart li huma soġġetti għal ġbir separat (eż. plastik, metalli, ħġieġ, karta, bijoskart), tkun tissarraf f'benefiċċji ċari mil-lat ambjentali, ekonomiku u soċjali, bl-objettiv li jiġi aċċettat biss skart residwali. L-investimenti fit-tul fl-infrastruttura u fir-riċerka u l-innovazzjoni se jkollhom rwol kruċjali biex inaqqsu l-ammont tal-iskart residwali li jirriżulta mill-iskart miġbur b'mod separat, li r-riċiklaġġ jew tipi oħrajn ta' rkupru tiegħu mhumiex teknikament, ambjentalment jew ekonomikament fattibbli fil-mument.
Emenda 8
Proposta għal direttiva
Premessa 5a (ġdida)
(5a)   Inċentiv politiku u soċjetali biex jitrażżan ulterjorment ir-rimi f'miżbliet bħala mod sostenibbli biex jiġu ġestiti r-riżorsi naturali f'ekonomija ċirkolari għandu jirrispetta l-ġerarkija tal-immaniġġjar tal-iskart stabbilita fl-Artikolu 4 tad-Direttiva 2008/98/KE u japplika b'mod strett approċċ fejn il-prevenzjoni tieħu l-prijorità u l-prinċipju ta' prekawzjoni jkun irrispettat.
Emenda 9
Proposta għal direttiva
Premessa 6
(6)  L-iskart muniċipali bijodegradabbli jirrappreżenta proporzjon kbir tal-iskart muniċipali. Ir-rimi f'miżbliet tal-iskart bijodegradabbli mingħajr trattament joħloq effetti negattivi ħafna fil-forma ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u t-tniġġis tal-ilma tal-wiċċ, tal-ilma tal-pjan, tal-ħamrija u tal-arja. Filwaqt li d-Direttiva 1999/31/KE diġà tistipula miri ta' evitar tal-miżbliet għall-iskart bijodegradabbli, jixraq li jiġu implimentati aktar restrizzjonijiet fuq ir-rimi f'miżbliet tal-iskart bijodegradabbli billi jiġi pprojbit ir-rimi f'miżbliet tal-iskart bijodegradabbli li jkun inġabar b'mod separat skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2008/98/KE.
(6)  L-iskart muniċipali bijodegradabbli jirrappreżenta proporzjon kbir tal-iskart muniċipali. Ir-rimi f'miżbliet tal-iskart bijodegradabbli mingħajr trattament joħloq effetti negattivi ħafna fil-forma ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra u t-tniġġis tal-ilma tal-wiċċ, tal-ilma tal-pjan, tal-ħamrija u tal-arja. Filwaqt li d-Direttiva 1999/31/KE diġà tistipula miri ta' evitar tal-miżbliet għall-iskart bijodegradabbli, jixraq li jiġu implimentati aktar restrizzjonijiet fuq ir-rimi f'miżbliet tal-iskart bijodegradabbli billi jiġi pprojbit ir-rimi f'miżbliet tal-iskart bijodegradabbli li għandu jinġabar b'mod separat skont l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2008/98/KE.
Emenda 10
Proposta għal direttiva
Premessa 7
(7)  Għadd ta' Stati Membri għadhom ma żviluppawx għalkollox l-infrastruttura meħtieġa għall-immaniġġjar tal-iskart. L-istabbiliment ta' miri ta' tnaqqis tar-rimi f'miżbliet għandu jkompli jiffaċilita l-ġbir separat, is-separazzjoni u r-riċiklaġġ tal-iskart, u għandu jevita li jsakkar materjali potenzjalment riċiklabbli f'qiegħ il-ġerarkija tal-iskart.
(7)  Għadd ta' Stati Membri għadhom ma żviluppawx għalkollox l-infrastruttura meħtieġa għall-immaniġġjar tal-iskart. L-istabbiliment ta' miri ċari u ambizzjużi ta' tnaqqis tar-rimi f'miżbliet għandu jinkuraġġixxi aktar l-investimenti biex jiġi ffaċilitat il-ġbir separat, is-separazzjoni u r-riċiklaġġ u għandu jevita li jsakkar materjali potenzjalment riċiklabbli fil-livell l-aktar baxx tal-ġerarkija tal-iskart.
Emenda 11
Proposta għal direttiva
Premessa 8
(8)  Jeħtieġ tnaqqis progressiv tar-rimi fil-miżbliet sabiex jiġu pprevenuti impatti ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, kif ukoll sabiex jiġi żgurat li l-materjali ta' skart b'siwi ekonomiku jiġu rkuprati progressivament u b'mod effettiv, permezz ta' mmaniġġjar tajjeb tal-iskart, u bi qbil mal-ġerarkija tal-iskart. Dan it-tnaqqis għandu jevita l-iżvilupp ta' kapaċità eċċessiva għall-faċilitajiet ta' trattament tal-iskart residwali, fost l-oħrajn permezz tal-irkupru tal-enerġija jew it-trattament bijoloġiku mekkaniku ta' livell baxx tal-iskart muniċipali mhux ittrattat, billi dan jista' jhedded il-preparazzjoni fit-tul tal-Unjoni għall-ilħiq tal-miri ta' użu mill-ġdid u ta' riċiklaġġ għall-iskart muniċipali, kif stipulat fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2008/98/KE. B'mod simili, u sabiex jiġu pprevenuti impatti ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, filwaqt li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jintrema fil-miżbliet biss dak l-iskart li jkun għadda minn trattament, il-konformità ma' dan l-obbligu ma għandhiex twassal għall-ħolqien ta' kapaċitajiet eċċessivi għat-trattament tal-iskart muniċipali residwali. Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-miri stipulati fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2008/98/KE u bejn il-mira ta' tnaqqis tar-rimi f'miżbliet kif iddefinita fl-Artikolu 5 ta' din id-Direttiva, u biex jiġi żgurat ippjanar ikkoordinat tal-infrastrutturi u l-investimenti meħtieġa biex jintlaħqu dawk il-miri, dawk l-Istati Membri li jistgħu jiksbu żmien addizzjonali biex jilħqu l-miri ta' riċiklaġġ tal-iskart muniċipali għandu jingħatalhom ukoll żmien addizzjonali biex jilħqu l-miri tat-tnaqqis tar-rimi f'miżbliet għas-sena 2030, kif stipulat f'din id-Direttiva.
(8)  Jeħtieġ minimizzar progressiv tar-rimi fil-miżbliet sabiex jiġu pprevenuti impatti ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, kif ukoll sabiex jiġi żgurat li l-materjali ta' skart b'siwi ekonomiku jiġu rkuprati progressivament u b'mod effettiv, permezz ta' mmaniġġjar tajjeb tal-iskart, u bi qbil mal-ġerarkija tal-iskart kif stabbilit fid-Direttiva 2008/98/KE. Dan l-imminimizzar progressiv tar-rimi fil-miżbliet se jeħtieġ bidliet maġġuri fl-immaniġġjar tal-iskart f'ħafna Stati Membri. Permezz ta' statistika mtejba dwar il-ġbir u t-trattament tal-iskart, u traċċabilità mtejba tal-flussi tal-iskart, għandu jkun possibbli li jiġi evitat l-iżvilupp ta' kapaċità eċċessiva għat-trattament tal-iskart residwali, fost l-oħrajn permezz tal-irkupru tal-enerġija, billi dan jista' jhedded il-preparazzjoni fit-tul tal-Unjoni għall-ilħiq tal-miri ta' użu mill-ġdid u ta' riċiklaġġ għall-iskart muniċipali, kif stipulat fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2008/98/KE. B'mod simili, u sabiex jiġu pprevenuti impatti ta' ħsara fuq is-saħħa tal-bniedem u tal-ambjent, filwaqt li l-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jiżguraw li jintrema fil-miżbliet biss dak l-iskart li jkun għadda minn trattament, il-konformità ma' dan l-obbligu ma għandhiex twassal għall-ħolqien ta' kapaċitajiet eċċessivi għat-trattament tal-iskart muniċipali residwali. Fid-dawl tal-investimenti riċenti f'xi Stati Membri li wasslu għal kapaċitajiet eċċessivi għall-irkupru enerġetiku jew l-istabbiliment ta' trattament bijoloġiku mekkaniku, huwa essenzjali li jingħata sinjal ċar lill-operaturi tal-iskart u lill-Istati Membri biex jevitaw investimenti li jkunu inkompatibbli mal-miri fuq perijodu twil stabbiliti fid-Direttivi Qafas dwar it-Terraferma u l-Iskart. Għal dawk ir-raġunijiet, jista' jiġi kkunsidrat limitu fuq l-inċinerazzjoni tal-iskart muniċipali skont il-miri ta' tħejjija għall-użu mill-ġdid u tar-riċiklaġġ tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2008/98/KE u l-Artikolu 5 tad-Direttiva 1999/31/KE. Barra minn hekk, sabiex tiġi żgurata l-konsistenza bejn il-miri stipulati fl-Artikolu 11 tad-Direttiva 2008/98/KE u bejn il-mira ta' tnaqqis tar-rimi f'miżbliet kif iddefinita fl-Artikolu 5 ta' din id-Direttiva, u biex jiġi żgurat ippjanar ikkoordinat tal-infrastrutturi u l-investimenti meħtieġa biex jintlaħqu dawk il-miri, dawk l-Istati Membri li jistgħu jiksbu żmien addizzjonali biex jilħqu l-miri ta' riċiklaġġ tal-iskart muniċipali għandu jingħatalhom ukoll żmien addizzjonali biex jilħqu l-miri tat-tnaqqis tar-rimi f'miżbliet għas-sena 2030, kif stipulat f'din id-Direttiva.
Emenda 12
Proposta għal direttiva
Premessa 8a (ġdida)
(8a)   Sabiex tgħin biex jintlaħqu l-għanijiet ta' din id-Direttiva, u biex tagħti spinta lit-tranżizzjoni lejn ekonomija ċirkolari, il-Kummissjoni għandha tippromwovi l-koordinazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni u l-aħjar prattiki fost l-Istati Membri u setturi differenti tal-ekonomija. Dan l-iskambju jista' jiġi ffaċilitat permezz ta' pjattaformi ta' komunikazzjoni li jistgħu jgħinu jżidu s-sensibilizzazzjoni ta' soluzzjonijiet industrijali ġodda u jippermettu analiżi ġenerali aħjar tal-kapaċitajiet disponibbli u jikkontribwixxu biex jikkollegaw l-industrija tal-iskart u setturi oħra u jappoġġjaw is-simbjożi industrijali.
Emenda 13
Proposta għal direttiva
Premessa 8b (ġdida)
(8b)   Il-Kummissjoni għandha tippromwovi l-koordinazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni u tal-aħjar prattiki fost l-Istati Membri, l-awtoritajiet reġjonali u partikolarment dawk lokali, bl-involviment ta' organizzazzjonijiet rilevanti tas-soċjetà ċivili, inklużi s-sħab soċjali u ambjentali u l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi.
Emenda 14
Proposta għal direttiva
Premessa 8c (ġdida)
(8c)   Sabiex jiġu implimentati u infurzati l-objettivi ta' din id-Direttiva b'mod adegwat, jeħtieġ li jiġi żgurat li l-awtoritajiet lokali tat-territorji fejn jinsabu l-miżbliet ikunu rikonoxxuti bħala atturi rilevanti, għaliex dawn isofru direttament il-konsegwenzi tar-rimi f'miżbla. Konsegwentement, il-konsultazzjoni pubblika u demokratika għandha tiġi żgurata minn qabel f'lokalitajiet u żoni supramuniċipali fejn tkun se tiġi stabbilita miżbla u għandu jkun stabbilit kumpens xieraq għall-popolazzjoni lokali.
Emenda 15
Proposta għal direttiva
Premessa 8d (ġdida)
(8d)   Il-Kummissjoni għandha tiggarantixxi li kull miżbla fl-Unjoni tkun awditjata sabiex tiġi żgurata l-implimentazzjoni xierqa tal-liġi tal-Unjoni u dik nazzjonali.
Emenda 16
Proposta għal direttiva
Premessa 9
(9)  Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni aħjar, f'waqtha u aktar uniformi ta' din id-Direttiva, u sabiex jiġu antiċipati d-dgħufijiet fl-implimentazzjoni, għandha titwaqqaf sistema ta' twissija bikrija ħalli ssib in-nuqqasijiet u tkun tista' tittieħed azzjoni qabel l-iskadenzi biex jintlaħqu l-miri.
(9)  Sabiex tkun żgurata implimentazzjoni aħjar, f'waqtha u aktar uniformi ta' din id-Direttiva, u sabiex jiġu antiċipati d-dgħufijiet fl-implimentazzjoni, għandha titwaqqaf sistema ta' twissija bikrija ħalli ssib in-nuqqasijiet u tkun tista' tittieħed azzjoni qabel l-iskadenzi biex jintlaħqu l-miri u l-iskambju tal-aħjar prattika fost id-diversi partijiet interessati għandu jkun promoss.
Emenda 17
Proposta għal direttiva
Premessa 11
(11)  Id-dejta statistika li jirrappurtaw l-Istati Membri hi essenzjali biex il-Kummissjoni tivvaluta l-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart fost l-Istati Membri. Il-kwalità, l-affidabbiltà u l-paragunabbiltà tal-istatistika għandhom jittejbu billi jiġi introdott punt ta' dħul wieħed għad-dejta kollha dwar l-iskart, billi jitħassru rekwiżiti ta' rappurtar li m'għadhomx jgħoddu, billi ssir valutazzjoni komparattiva tal-metodoloġiji nazzjonali tar-rappurtar, u billi jiġi introdott rapport ta' verifika tal-kwalità tad-dejta. Ir-rappurtar affidabbli tad-dejta statistika dwar l-immaniġġjar tal-iskart huwa tal-akbar importanza għal implimentazzjoni effiċjenti u biex tkun żgurata l-paragunabbiltà tad-dejta fost l-Istati Membri. Għaldaqstant, meta jippreparaw ir-rapporti dwar il-konformità mal-miri stipulati fid-Direttiva 1999/31/KE, l-Istati Membri għandhom ikunu obbligati li jużaw l-aktar metodoloġija riċenti żviluppata mill-Kummissjoni u mill-uffiċċji nazzjonali tal-istatistika tal-Istati Membri.
(11)  Id-dejta u l-informazzjoni li jirrappurtaw l-Istati Membri huma essenzjali biex il-Kummissjoni tivvaluta l-konformità mal-leġiżlazzjoni dwar l-iskart fost l-Istati Membri. Il-kwalità, l-affidabbiltà u l-paragunabbiltà tad-dejta rrappurtata għandhom jittejbu billi tiġi stabbilita metodoloġija komuni għall-ġbir u l-ipproċessar tad-dejta abbażi ta' riżorsi affidabbli u billi jiġi introdott punt ta' dħul wieħed għad-dejta kollha dwar l-iskart, billi jitħassru rekwiżiti ta' rappurtar li m'għadhomx jgħoddu, billi ssir valutazzjoni komparattiva tal-metodoloġiji nazzjonali tar-rappurtar, u billi jiġi introdott rapport ta' verifika tal-kwalità tad-dejta. Ir-rappurtar affidabbli tad-dejta statistika dwar l-immaniġġjar tal-iskart huwa tal-akbar importanza għal implimentazzjoni effiċjenti u biex tkun żgurata l-paragunabbiltà tad-dejta fost l-Istati Membri. Għaldaqstant, meta jippreparaw ir-rapporti dwar il-konformità mal-miri stipulati fid-Direttiva 1999/31/KE, l-Istati Membri għandhom jużaw il-metodoloġija komuni żviluppata mill-Kummissjoni b'kooperazzjoni mal-uffiċċji nazzjonali tal-istatistika tal-Istati Membri u l-awtoritajiet nazzjonali responsabbli għall-immaniġġjar tal-iskart.
Emenda 18
Proposta għal direttiva
Premessa 12
(12)  Sabiex id-Direttiva 1999/31/KE tiġi supplimentata jew emendata, b'mod partikulari bil-għan li jiġu adattati l-Annessi tagħha skont il-progress xjentifiku u tekniku, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-Artikolu 16. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti. Meta tħejji u tfassal l-atti delegati, il-Kummissjoni għandha tiżgura trażmissjoni simultanja, f'waqtha u xierqa tad-dokumenti rilevanti lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill. Kull emenda fl-Annessi għandha ssir biss skont il-prinċipji stipulati f'din id-Direttiva. Għal dan il-għan, fejn jidħol l-Anness II, il-Kummissjoni għandha tqis il-prinċipji ġenerali u l-proċeduri ġenerali għall-kriterji tal-ittestjar u tal-aċċettazzjoni kif jistipula l-Anness II. Barra minn hekk, għal kull klassi ta' miżbla għandhom jiġu stipulati kriterji speċifiċi u/jew metodi tal-ittestjar u valuri limiti assoċjati, inklużi, jekk ikun hemm bżonn, tipi speċifiċi ta' miżbliet fi ħdan kull klassi, inkluż il-ħżin taħt l-art. Fi żmien sentejn minn meta tidħol fis-seħħ din id-Direttiva, meta jkun xieraq, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tadotta proposti għall-istandardizzazzjoni ta' metodi tal-kontroll, tat-teħid tal-kampjuni u tal-analiżi rigward l-Annessi.
(12)  Sabiex id-Direttiva 1999/31/KE tiġi emendata, il-Kummissjoni għandha tingħata s-setgħa li tadotta atti skont l-Artikolu 290 tat-Trattat fir-rigward tal-adattament tal-Annessi għall-progress xjentifiku u tekniku. Huwa ta' importanza partikolari li l-Kummissjoni twettaq konsultazzjonijiet xierqa matul ix-xogħol preparatorju tagħha, inkluż fil-livell tal-esperti, u li dawk il-konsultazzjonijiet jitwettqu b'konformità mal-prinċipji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar Tfassil Aħjar tal-Liġijiet. B'mod partikolari, biex tiġi żgurata parteċipazzjoni ugwali fit-tħejjija ta' atti delegati, il-Parlament Ewropew u l-Kunsill jirċievu d-dokumenti kollha fl-istess ħin li jirċevuhom l-esperti tal-Istati Membri, u l-esperti tagħhom għandu sistematikament ikollhom aċċess għal-laqgħat tal-gruppi tal-esperti tal-Kummissjoni li jittrattaw it-tħejjija ta' atti delegati. Kull emenda fl-Annessi għandha ssir biss skont il-prinċipji stipulati f'din id-Direttiva. Għal dan il-għan, fejn jidħol l-Anness II, il-Kummissjoni għandha tqis il-prinċipji ġenerali u l-proċeduri ġenerali għall-kriterji tal-ittestjar u tal-aċċettazzjoni kif jistipula l-Anness II. Barra minn hekk, għal kull klassi ta' miżbla għandhom jiġu stipulati kriterji speċifiċi u/jew metodi tal-ittestjar u valuri limiti assoċjati, inklużi, jekk ikun hemm bżonn, tipi speċifiċi ta' miżbliet fi ħdan kull klassi, inkluż il-ħżin taħt l-art. Fejn ikun xieraq, fi żmien sentejn minn meta tidħol fis-seħħ din id-Direttiva, il-Kummissjoni għandha tikkunsidra li tadotta proposti għall-istandardizzazzjoni ta' metodi tal-kontroll, tat-teħid tal-kampjuni u tal-analiżi rigward l-Annessi.
Emenda 19
Proposta għal direttiva
Premessa 13
(13)  Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 1999/31/KE, is-setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni fir-rigward tal-Artikolu 3(3), l-Anness I, il-paragrafu 3.5 u l-Anness II, il-paragrafu 5. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17.
(13)  Sabiex ikunu żgurati kundizzjonijiet uniformi għall-implimentazzjoni tad-Direttiva 1999/31/KE, is-setgħat ta' implimentazzjoni għandhom jingħataw lill-Kummissjoni fir-rigward tad-definizzjoni ta' depożitu ta' skart mhux perikoluż, il-metodu li jrid jintuża għad-determinazzjoni tal-koeffiċjent tal-permeabilità għall-miżbliet taħt ċerti kundizzjonijiet u, minħabba li t-teħid ta' kampjuni ta' skart jista' jikkawża problemi serji rigward ir-rappreżentazzjoni u t-teknika minħabba n-natura eteroġena ta' tipi differenti ta' skart, l-iżvilupp ta' standard Ewropew għal teħid ta' kampjuni ta' skart. Dawk is-setgħat għandhom jiġu eżerċitati f'konformità mar-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill17.
__________________
__________________
17Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
17Ir-Regolament (UE) Nru 182/2011 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta' Frar 2011 li jistabbilixxi r-regoli u l-prinċipji ġenerali dwar il-modalitajiet ta' kontroll mill-Istati Membri tal-eżerċizzju mill-Kummissjoni tas-setgħat ta' implimentazzjoni (ĠU L 55, 28.2.2011, p. 13).
Emenda 20
Proposta għal direttiva
Premessa 16a (ġdida)
(16a)   Il-Kummissjoni u l-Istati Membri għandhom jiżguraw l-iżvilupp ta' pjanijiet għall-irkupru sostenibbli u għal użu alternattiv sostenibbli għal żoni ta' miżbliet u żoni affettwati mill-miżbliet.
Emenda 21
Proposta għal direttiva
Premessa 16b (ġdida)
(16b)   Din id-Direttiva ġiet adottata fid-dawl tal-impenji stabbiliti fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet u għandha tiġi implimentata u applikata skont il-gwida li tinsab f'dan l-istess Ftehim.
Emenda 52/rev
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt -1 – (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 1 – paragrafu -1 (ġdid)
(-1). Fl-Artikolu 1, jiddaħħal il-paragrafu li ġej:
‘-1. It-tneħħija progressiva tar-rimi fil-miżbliet ta' skart riċiklabbli u ta' skart li jista jiġi rkuprat hija kundizzjoni fundamentali biex tiġi appoġġjata t-tranżizzjoni tal-Unjoni lejn ekonomija ċirkolari.’
Emenda 23
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt a
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 2 – punt a
(a)  għandhom japplikaw id-definizzjonijiet ta' "skart", "skart muniċipali", "skart perikoluż", "produttur tal-iskart", "detentur tal-iskart", "immaniġġjar tal-iskart", "ġbir separat", "irkupru", "riċiklaġġ" u "rimi" stabbiliti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*);
(a)  għandhom japplikaw id-definizzjonijiet ta' "skart", "skart muniċipali", "skart perikoluż", "skart mhux perikoluż", "produttur tal-iskart", "detentur tal-iskart", "immaniġġjar tal-iskart", "ġbir separat", "irkupru", "riċiklaġġ" u "rimi" stabbiliti fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill(*);
__________________
__________________
(*) Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).";
(*) Id-Direttiva 2008/98/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2008 dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (ĠU L 312, 22.11.2008, p. 3).";
Emenda 24
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt aa (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 2 – punt aa (ġdid)
(aa)   jiddaħħal il-punt aa li ġej:
"(aa) "skart residwali" tfisser skart li jkun ġej minn operazzjoni ta' trattament jew irkupru, inkluż mir-riċiklaġġ, li ma jistax jiġi rkuprat iżjed u li allura jkollu jintrema;"
Emenda 25
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1 – punt ba (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 2 – punt m
(ba)   il-punt (m) huwa emendat kif ġej:
(m)  "skart bijodegradabbli" ifisser kull skart li huwa kapaċi jgħaddi minn dekompożizzjoni anaerobika jew aerobika, bħal skart ta' ikel u ħaxix, u karti u kartun;
"(m) "skart bijodegradabbli" tfisser skart tal-ikel u tal-ġonna, karta, kartun, injam u kull skart ieħor li jista' jġarrab dekompożizzjoni anaerobika jew aerobika;"
Emenda 26
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 1a (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 3 – paragrafu 3
(1a)   Fl-Artikolu 3, il-paragrafu 3 huwa emendat kif ġej:
3.  Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 75/442/KEE l-Istati Membri jistgħu b'għażla tagħhom jiddikjaraw, li d-depożitu tagħhom ta' skart mhux perikoluż, li jiġi definit mil-kumitat imwaqqaf skond l-Artikolu 17 ta' din id-Direttiva, barra minn skart inerti, li jirriżulta minn tfittix u estrazzjoni, trattament u ħażna ta' riżorsi minerali kif ukoll minn tħaddim ta' barrieri u li huma depożitati f'manjiera li tipprevjeni tniġġiż ta' l-ambjent jew ħsara għas-saħħa tal-bniedem, jista' jkun eżenti mid-dispożizzjonijiet tal-Anness I, l-punti 2, 3.1, 3.2 u 3.3 ta' din id-Direttiva.
'3. Mingħajr preġudizzju għad-Direttiva 75/442/KEE l-Istati Membri jistgħu b'għażla tagħhom jiddikjaraw, li d-depożitu tagħhom ta' skart mhux perikoluż, barra minn skart inerti, li jirriżulta minn tfittix u estrazzjoni, trattament u ħażna ta' riżorsi minerali kif ukoll minn tħaddim ta' barrieri u li huma depożitati f'manjiera li tipprevjeni tniġġiż ta' l-ambjent jew ħsara għas-saħħa tal-bniedem, jista' jkun eżenti mid-dispożizzjonijiet tal-Anness I, il-punti 2, 3.1, 3.2 u 3.3 ta' din id-Direttiva. Il-Kummissjoni għandha tadotta atti ta' implimentazzjoni li jistabbilixxu x'jikkostitwixxi depożitu ta' skart mhux perikoluż. Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17(2)."
Emenda 27
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt -a (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 5 – paragrafu 1
(-a)   il-paragrafu 1 huwa sostitwit b'dan li ġej:
1.  L-Istati Membri jridu jibdew strateġija nazzjonali għall-implimentazzjoni tar-riduzzjoni ta' skart bijodegradabbli li jmur ġo terraferma, mhux aktar tard min sentejn wara d-data stipulata fl-Artikolu 18(1) u jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'din l-istrateġija. L-istrateġija trid tinkludi miżuri biex jinkisbu l-iskopijiet stipulati fil-paragrafu 2 partikolarment bil-ħsieb ta' produzzjoni ta' riċiklar, kompostazzjoni, biogas jew irkupru ta' materjali/enerġija. Fi żmien 30 xahar mid-data stipulata fl-Artikolu 18(1) il-Kummissjoni trid tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li jiġbor flimkien l-istrateġiji nazzjonali.
1.  L-Istati Membri għandhom iwaqqfu strateġija nazzjonali, f'kollaborazzjoni mal-awtoritajiet reġjonali u lokali responsabbli mill-immaniġġjar tal-iskart għall-implimentazzjoni tat-tneħħija gradwali ta' skart bijodegradabbli li jmur f'miżbla, mhux aktar tard min sentejn wara d-data stipulata fl-Artikolu 18(1) u jinnotifikaw lill-Kummissjoni b'din l-istrateġija. Din l-istrateġija għandha tinkludi miżuri biex jintlaħqu l-għanijiet stipulati fil-paragrafu 2, permezz ta', b'mod partikolari, ir-riċiklaġġ, l-ikkompostar, il-produzzjoni tal-bijogass, irkupru ta' materjali jew, meta dawn imsemmija hawn fuq ma jkunux possibbli, l-irkupru tal-enerġija. Fi żmien 30 xahar mid-data stipulata fl-Artikolu 18(1) il-Kummissjoni trid tipprovdi lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport li jiġbor flimkien l-istrateġiji nazzjonali.
Emenda 28
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt b
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 5 – paragrafu 3 – punt f
(f)  skart li jkun inġabar b'mod separat, skont l-Artikoli 11(1) u 22 tad-Direttiva 2008/98/KE.";
(f)  skart li jkun inġabar b'mod separat, skont l-Artikolu 11(1) u l-Artikolu 22 tad-Direttiva 2008/98/KE u l-imballaġġ u l-iskart mill-imballaġġ kif definit fl-Artikolu 3 tad-Direttiva 94/62/KE;
Emenda 29
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 5 – paragrafu 5
5.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li, sas-sena 2030, l-ammont tal-iskart muniċipali mormi f'miżbliet ikun naqas sa 10% tal-ammont totali tal-iskart muniċipali ġġenerat.
5.  L-Istati Membri għandhom jieħdu l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw li, sas-sena 2030, l-ammont tal-iskart muniċipali mormi f'miżbliet ikun naqas sa 5 % tal-ammont totali tal-iskart muniċipali ġġenerat.
Emenda 30
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 5 – paragrafu 5a (ġdid)
5a.   Sal-31 ta' Diċembru 2030, l-Istati Membri għandhom jaċċettaw biss skart muniċipali residwali fil-miżbliet għal skart mhux perikoluż.
Emenda 31
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 5 – paragrafu 6 – subparagrafu 1
L-Estonja, il-Greċja, il-Kroazja, il-Latvja, Malta, ir-Rumanija u s-Slovakkja jistgħu jiksbu ħames snin addizzjonali biex jilħqu l-mira msemmija fil-paragrafu 5. L-Istat Membru għandu jgħarraf lill-Kummissjoni bl-intenzjoni tiegħu li juża din id-dispożizzjoni sa mhux aktar tard minn 24 xahar qabel l-iskadenza stipulata fil-paragrafu 5. F'każ ta' estensjoni, l-Istat Membru għandu jieħu l-miżuri meħtieġa biex inaqqas, sas-sena 2030, l-ammont tal-iskart muniċipali mormi f'miżbliet sa 20 % tal-ammont totali tal-iskart muniċipali ġġenerat.
Stat Membru jista' jitlob estensjoni ta' ħames snin biex jilħaq il-mira msemmija fil-paragrafu 5, jekk ikun rema f'miżbla aktar minn 65 % tal-iskart muniċipali tiegħu fl-2013.
L-Istat Membru għandu jressaq talba lill-Kummissjoni biex jikseb din l-estensjoni sal-31 ta' Diċembru 2028.
Emenda 32
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 5 – paragrafu 6 – subparagrafu 2
In-notifika għandha tkun akkumpanjata minn pjan ta' implimentazzjoni li jippreżenta l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw il-konformità mal-miri qabel l-iskadenza l-ġdida. Il-pjan għandu jinkludi wkoll skeda taż-żmien iddettaljata għall-implimentazzjoni tal-miżuri proposti, kif ukoll valutazzjoni tal-impatti mistennija tagħhom.
It-talba għal estensjoni għandha tkun akkumpanjata minn pjan ta' implimentazzjoni li jippreżenta l-miżuri meħtieġa biex jiżguraw il-konformità mal-mira qabel l-iskadenza l-ġdida. Il-pjan għandu jiġi abbozzat abbażi ta' evalwazzjoni tal-pjanijiet eżistenti dwar l-immaniġġjar tal-iskart u għandu jinkludi wkoll kalendarju ddettaljat taż-żmien għall-implimentazzjoni tal-miżuri proposti, kif ukoll valutazzjoni tal-impatti mistennija tagħhom.
Barra minn hekk, il-pjan imsemmi fit-tielet subparagrafu għandu jikkonforma mill-inqas mar-rekwiżiti li ġejjin:
(a)   li juża strumenti ekonomiċi adegwati biex jipprovdi inċentivi għall-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-iskart kif imsemmi fl-Artikolu 4(1) tad-Direttiva 2008/98/KE;
(b)   li juri użu effiċjenti u effikaċi tal-Fondi Strutturali u ta' Koeżjoni permezz ta' investimenti fuq terminu twil li wieħed jista' jarahom li għandhom l-għan li jiffinanzjaw l-iżvilupp tal-infrastrutturi tal-immaniġġjar tal-iskart meħtieġa biex jintlaħqu l-miri rilevanti;
(c)   li jipprovdi statistika ta' kwalità għolja u jiġġenera previżjonijiet ċari tal-kapaċitajiet tal-immaniġġjar tal-iskart u tad-distanza mill-miri speċifikati fil-paragrafu  5 ta' dan l-Artikolu, l-Artikoli 5 u 6 tad-Direttiva 94/62/KE u l-Artikolu 11(2) tad-Direttiva 2008/98/KE;
(d)   li jkun stabbilixxa programmi ta' prevenzjoni tal-iskart kif imsemmi fl-Artikolu 29 tad-Direttiva 2008/98/KE.
Il-Kummissjoni għandha tivvaluta jekk ir-rekwiżiti stipulati fil-punti (a) sa (d) tar-raba' subparagrafu jkunux issodisfati.
Sakemm il-Kummissjoni ma toġġezzjonax għall-pjan imressaq fi żmien ħames xhur minn meta jaslilha, it-talba għall-estensjoni għandha titqies li ntlaqgħet.
Jekk il-Kummissjoni toġġezzjona għall-pjan imressaq, hija għandha titlob lill-Istati Membru kkonċernat iressaq pjan rivedut fi żmien xahrejn minn meta jaslulu dawk l-oġġezzjonijiet.
Il-Kummissjoni għandha tivvaluta l-pjan rivedut fi żmien xahrejn minn meta jaslilha u għandha taċċetta jew tirrifjuta t-talba għall-estensjoni bil-miktub. Meta l-Kummissjoni ma tiħux deċiżjoni sa dik l-iskadenza, it-talba għall-estensjoni għandha titqies li tkun intlaqgħet.
Il-Kummissjoni għandha tgħarraf fi żmien xahrejn mid-data tad-deċiżjoni, lill-Kunsill u l-Parlament Ewropew bid-deċiżjonijiet tagħha fi żmien xahrejn minn meta tieħu dawk id-deċiżjonijiet.
Emenda 33
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt c
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 5 – paragrafu 7
7.  Sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2024, il-Kummissjoni għandha teżamina l-mira stipulata fil-paragrafu 5 bil-għan li tnaqqasha u li ddaħħal restrizzjonijiet għar-rimi f'miżbliet ta' skart mhux perikoluż minbarra dak muniċipali. Għal dan il-għan, għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport tal-Kummissjoni, akkumpanjat bi proposta fejn ikun xieraq.";
7.  Sa mhux iktar tard mill-31 ta' Diċembru 2018, il-Kummissjoni għandha teżamina l-possibilità li tintroduċi mira u restrizzjonijiet għar-rimi f'miżbliet ta' skart mhux perikoluż minbarra dak muniċipali. Għal dan il-għan, għandu jintbagħat lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill rapport tal-Kummissjoni, akkumpanjat bi proposta leġiżlattiva fejn ikun xieraq.";
Emenda 34
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 2 – punt ca (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 5 – paragrafu 7a (ġdid)
(ca)   Fl-Artikolu 5, jiżdied il-paragrafu li ġej:
7a.   Il-Kummissjoni għandha teżamina wkoll il-fattibilità li tipproponi qafas regolatorju għal tħaffir imtejjeb fil-miżbliet sabiex jiġi permess l-irkupru ta' materja prima sekondarja li tkun preżenti fil-miżbliet eżistenti. Sal-31 ta' Diċembru 2025, l-Istati Membri għandhom jimmappjaw il-miżbliet eżistenti u jindikaw il-potenzjal tagħhom għal tħaffir fil-miżbliet imtejjeb u jaqsmu l-informazzjoni.
Emenda 35
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 5a – paragrafu 2 – sentenza introduttorja
2.  Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 għandu jkun fihom li ġej:
2.  Ir-rapporti msemmija fil-paragrafu 1 għandhom jitqiegħdu għad-dispożizzjoni tal-pubbliku u għandu jkun fihom li ġej:
Emenda 36
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 5a – paragrafu 2 – punt ba (ġdid)
"(ba) eżempji tal-aħjar prattiki li jintużaw fl-Unjoni kollha u li jistgħu jipprovdu gwida għal progress lejn l-ilħuq tal-miri stabbiliti fl-Artikolu 5."
Emenda 37
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3a (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 5b (ġdid)
(3a)   Jiżdied l-Artikolu 5b li ġej:
Artikolu 5b
Skambju tal-aħjar prattiki u informazzjoni;
Il-Kummissjoni għandha tistabbilixxi pjattaforma għal skambju regolari u strutturat tal-aħjar prattiki u informazzjoni bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri dwar l-implimentazzjoni prattika tar-rekwiżiti ta' din id-Direttiva. Dak l-iskambju ser jgħin biex jiżgura governanza, infurzar, u kooperazzjoni transfruntiera xierqa, u l-iskambju tal-aħjar prattiki, bħall-ftehimiet ta' innovazzjoni u l-evalwazzjoni bejn il-pari. Barra minn hekk, il-pjattaforma għandha tinċentivizza l-pijunieri u tippermetti li oħrajn jinqabżu. Il-Kummissjoni għandha tqiegħed għad-disponibilità tal-pubbliku r-riżultati tal-pjattaforma.
Emenda 38
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 3b (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 6 – punt a
(3b)   Fl-Artikolu 6, il-punt (a) huwa emendat kif ġej:
"(a) skart li ġie soġġett għat-trattament biss ikun mitfugħ fit-terraferma. Din id-disposizzjoni tista' ma tapplikax għall-iskart inert li għalih it-trattament ma jkunx teknikament possibbli, l-anqas għal kull skart ieħor fejn tali trattament ma jikkontribwixxix għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, kif stipulat fl-Artikolu 1, billi titnaqqas il-kwantitá tal-iskart jew il-perikli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent;"
“(a) skart li ġie soġġett għat-trattament biss ikun mitfugħ f'miżbla. Din id-disposizzjoni tista' ma tapplikax għall-iskart inert li għalih it-trattament ma jkunx teknikament possibbli, l-anqas għal kull skart ieħor fejn tali trattament ma jikkontribwixxix għall-għanijiet ta' din id-Direttiva, kif stipulat fl-Artikolu 1, billi titnaqqas il-kwantitá tal-iskart jew il-perikli għas-saħħa tal-bniedem jew għall-ambjent, bil-kundizzjoni li l-miri ta' tnaqqis tal-Artikolu 5(2) ta' din id-Direttiva u l-miri ta' riċiklaġġ tal-Artikolu 11 tad-Direttiva 2008/98/KE jintlaħqu mill-Istat Membru rispettiv;"
Emenda 39
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 4
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 6 – punt a – it-tieni subparagrafu
(4)  fl-Artikolu 6(a), tiżdied is-sentenza li ġejja:
(4)  Fl-Artikolu 6, punt(a), jiżdied is-subparagrafu li ġej:
"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri meħuda skont dan il-punt ma jipperikolawx l-ilħiq tal-għanijiet tad-Direttiva 2008/98/KE, speċifikament fir-rigward taż-żieda fit-tħejjija għall-użu mill-ġdid u għar-riċiklaġġ, kif stipulat fl-Artikolu 11 tal-istess Direttiva.";
"L-Istati Membri għandhom jiżguraw li l-miżuri meħuda skont dan il-punt ma jipperikolawx l-ilħiq tal-għanijiet tad-Direttiva 2008/98/KE, speċifikament fir-rigward tal-ġerarkija tal-iskart u dwar iż-żieda fit-tħejjija għall-użu mill-ġdid u għar-riċiklaġġ, kif stipulat fl-Artikolu 11 tal-istess Direttiva.";
Emenda 40
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 15 – paragrafu 1
1.  L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni, għal kull sena tal-kalendarju, id-dejta dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 5(2) u (5). Għandhom jirrappurtaw din id-dejta b'mod elettroniku sa 18-il xahar minn tmiem is-sena ta' rappurtar li għaliha tkun inġabret id-dejta. Id-dejta trid tiġi rrappurtata fil-format stabbilit mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 5. L-ewwel rapport għandu jkopri l-perjodu mill-1 ta' Jannar [daħħal is-sena tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva + sena] sal-31 ta' Diċembru [daħħal is-sena tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva + sena].
1.  L-Istati Membri għandhom jirrappurtaw lill-Kummissjoni, għal kull sena tal-kalendarju, id-dejta dwar l-implimentazzjoni tal-Artikolu 5(2) u (5). Għandhom jirrappurtaw din id-dejta b'mod elettroniku sa 12-il xahar minn tmiem is-sena ta' rappurtar li għaliha tkun inġabret id-dejta. Id-dejta trid tiġi rrappurtata fil-format stabbilit mill-Kummissjoni skont il-paragrafu 5. L-ewwel rapport fir-rigward tal-miri fl-Artikolu 5(5) għandu jkopri l-perjodu mill-1 ta' Jannar [daħħal is-sena tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva + sena] sal-31 ta' Diċembru [daħħal is-sena tat-traspożizzjoni ta' din id-Direttiva + sena].
Emenda 41
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6a (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 15a (ġdid)
(6a)   jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 15a
Strumenti biex tiġi promossa l-qalba lejn ekonomija iktar ċirkolari.
Sabiex jikkontribwixxu għall-objettivi stabbiliti f'din id-Direttiva, l-Istati Membri għandhom jużaw strumenti ekonomiċi adegwati u għandhom jieħdu miżuri oħra biex jipprovdu inċentivi għall-applikazzjoni tal-ġerarkija tal-iskart. Tali strumenti u miżuri jistgħu jinkludu dawk indikati fl-Anness IVa tad-Direttiva 2008/98/KE."
Emenda 42
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6b (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 15b (ġdid)
(6b)   jiddaħħal l-artikolu li ġej:
"Artikolu 15b
Determinazzjoni tal-koeffiċjent tal-permeabilità għall-miżbliet
Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa u tapprova l-metodu li jrid jintuża għad-determinazzjoni tal-koeffiċjent tal-permeabilità għall-miżbliet, fil-post u għall-estenzjoni kollha tas-sit, permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17(2)."
Emenda 43
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 6c (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 15c (ġdid)
6c.   jiddaħħal l-artikolu 15c li ġej:
"Artikolu 15c
Standard Ewropew għat-teħid ta' kampjuni ta' skart
Il-Kummissjoni għandha tiżviluppa standard Ewropew għat-teħid ta' kampjuni ta' skart permezz ta' atti ta' implimentazzjoni. Dawn l-atti ta' implimentazzjoni għandhom jiġu adottati skont il-proċedura ta' eżami msemmija fl-Artikolu 17(2). Sakemm jiġu adottati dawk l-atti ta' implimentazzjoni, l-Istati Membri jistgħu japplikaw proċeduri u standards nazzjonali."
Emenda 44
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9
Direttiva 1999/31/KE
Artikolu 17a – paragrafu 3a (ġdid)
3a.   Qabel ma' tadotta att delegat, il-Kummissjoni għandha tikkonsulta esperti innominati minn kull Stat Membru skont il-prinċipji stipulati fil-Ftehim Interistituzzjonali tat-13 ta' April 2016 dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet.
Emenda 45
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9a (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Anness I – punt 3.5
(9a)   fl-Anness I, il-punt 3.5(b) huwa mħassar
Emenda 46
Proposta għal direttiva
Artikolu 1 – paragrafu 1 – punt 9b (ġdid)
Direttiva 1999/31/KE
Anness II – punt 5
(9b)   fl-Anness II, il-punt 5 huwa mħassar.

(1) Il-każ ġie mgħoddi lura għal negozjati interistituzzjonali lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 59(4), ir-raba’ subparagrafu (A8-0031/2017).

Avviż legali - Politika tal-privatezza