Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2015/0276(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0029/2017

Predložena besedila :

A8-0029/2017

Razprave :

PV 14/03/2017 - 4
CRE 14/03/2017 - 4
PV 16/04/2018 - 21
CRE 16/04/2018 - 21

Glasovanja :

PV 14/03/2017 - 6.8
CRE 14/03/2017 - 6.8
Obrazložitev glasovanja
PV 18/04/2018 - 12.7
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2017)0072
P8_TA(2018)0112

Sprejeta besedila
PDF 612kWORD 78k
Torek, 14. marec 2017 - Strasbourg Končna izdaja
Embalaža in odpadna embalaža ***I
P8_TA(2017)0072A8-0029/2017

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 14. marca 2017 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži (COM(2015)0596 – C8-0385/2015 – 2015/0276(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog direktive
Uvodna izjava -1 (novo)
(-1)   Ker je Unija odvisna od uvoza surovin in ker se velika količina naravnih virov kratkoročno hitro izčrpava, je eden od ključnih izzivov, da se viri v EU v čim večji meri ponovno uporabijo in da se okrepi prehod na krožno gospodarstvo.
Sprememba 2
Predlog direktive
Uvodna izjava -1 a (novo)
(-1a)   Ravnanje z odpadki bi bilo treba preoblikovati v trajnostno ravnanje z materiali. Dobra priložnost za to je revizija Direktive 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a.
__________________
1a Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10).
Sprememba 3
Predlog direktive
Uvodna izjava 1
(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljšanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, skrbne in preudarne rabe naravnih virov ter spodbujanja bolj krožnega gospodarstva.
(1)  Ravnanje z odpadki v Uniji bi bilo treba izboljšati zaradi varstva, ohranjanja in izboljševanja kakovosti okolja, varovanja zdravja ljudi, preudarne in učinkovite rabe naravnih virov, spodbujanja načel krožnega gospodarstva, širše rabe energije iz obnovljivih virov, večje energetske učinkovitosti, manjše odvisnosti Unije od uvoženih virov ter zaradi zagotavljanja novih gospodarskih priložnosti in dolgoročne konkurenčnosti. Da bi gospodarstvo postalo resnično krožno, je treba sprejeti dodatne ukrepe za trajnostno proizvodnjo in potrošnjo, s takim poudarkom na vsem življenjskem ciklu proizvodov, da bomo ohranjali vire in „zaprli zanko“. Učinkovitejša raba virov bi prinesla tudi znatne neto prihranke za podjetja, javne organe in potrošnike v Uniji ter pomagala zmanjšati skupne letne emisije toplogrednih plinov.
Sprememba 4
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 a (novo)
(1a)   Pri političnem in družbenem spodbujanju ponovne uporabe in recikliranja kot trajnostnega načina ravnanja z naravnimi viri v krožnem gospodarstvu bi morali upoštevati hierarhijo ravnanja z odpadki, določeno v členu 4 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta1a, ter dosledno uporabljati pristop, da ima preprečevanje nastajanja odpadkov prednost pred recikliranjem.
__________________
1a Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
Sprememba 5
Predlog direktive
Uvodna izjava 1 b (novo)
(1b)   Smetenje in neprimerno odstranjevanje embalaže in odpadne embalaže negativno vpliva na morsko okolje in gospodarstvo Unije ter prinaša nepotrebna tveganja za javno zdravje. Med najpogosteje najdenimi predmeti na plažah je odpadna embalaža, ki ima dolgoročne posledice za okolje, to pa negativno vpliva na turizem in uživanje teh naravnih območij. Poleg tega odpadna embalaža, ki pride v morsko okolje, spodkopava prednostni vrstni red v hierarhiji ravnanja z odpadki, predvsem zato, ker je zaradi te nepravilne odstranitve ne moremo pripraviti za ponovno uporabo, recikliranje in druge postopke predelave. Da bi zmanjšali nesorazmerni delež odpadne embalaže v morskih smeteh, bi bilo treba določiti zavezujoč cilj, ki bi ga podpirali namenski ukrepi držav članic.
Sprememba 6
Predlog direktive
Uvodna izjava 2
(2)  Cilje iz Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES13 glede predelave in recikliranja embalaže in odpadne embalaže bi bilo treba spremeniti tako, da se poveča priprava za ponovno uporabo in recikliranje odpadne embalaže, s čimer bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na bolj krožno gospodarstvo.
(2)  Cilje iz Direktive 94/62/ES glede predelave in recikliranja embalaže in odpadne embalaže bi bilo treba spremeniti tako, da se poveča recikliranje odpadne embalaže, s čimer bi bolje odražali prizadevanje Unije za prehod na bolj krožno gospodarstvo.
__________________
3 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL L 365, 31.12.1994, str. 10).
Sprememba 7
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 a (novo)
(2a)   Določiti bi bilo treba ločene količinske cilje za ponovno uporabo, ki bi si jih države članice prizadevale doseči, zato da bi spodbujali uporabo embalaže za ponovno uporabo, hkrati pa prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest in prihranku virov.
Sprememba 8
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 b (novo)
(2b)   Z večjo ponovno uporabo embalaže bi lahko zmanjšali skupne stroške v dobavni verigi in vpliv odpadne embalaže na okolje. Države članice bi morale podpirati uvajanje take embalaže za ponovno uporabo na trg, ki je po poteku življenjske dobe primerna za recikliranje.
Sprememba 9
Predlog direktive
Uvodna izjava 2 c (novo)
(2c)   V nekaterih okoliščinah, na primer za strežbo hrane, je potrebna embalaža za enkratno uporabo, ki zagotavlja higieno živil ter zdravje in varnost potrošnikov. Države članice bi morale to upoštevati pri zasnovi preventivnih ukrepov in spodbujati boljši dostop do recikliranja tovrstne embalaže.
Sprememba 10
Predlog direktive
Uvodna izjava 3
(3)  Da bi se zagotovila večja skladnost zakonodaje o odpadkih, bi bilo tudi treba opredelitve iz Direktive 94/62/ES uskladiti z opredelitvami iz Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta14, ki se uporablja za odpadke na splošno.
(3)  Da bi se zagotovila večja skladnost zakonodaje o odpadkih, ne da bi to vplivalo na specifičnost embalaže in odpadne embalaže, bi bilo tudi treba opredelitve iz Direktive 94/62/ES po potrebi uskladiti z opredelitvami iz Direktive 2008/98/ES, ki se uporablja za odpadke na splošno.
__________________
14 Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).
Sprememba 11
Predlog direktive
Uvodna izjava 4
(4)  Nadaljnje povišanje ciljev iz Direktive 94/62/ES glede priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadne embalaže bi zagotovilo jasne okoljske, gospodarske in družbene koristi.
(4)  Nadaljnje povišanje ciljev iz Direktive 94/62/ES glede recikliranja odpadne embalaže bi zagotovilo jasne okoljske, gospodarske in družbene koristi.
Sprememba 12
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)   Preprečevanje nastajanja odpadkov je najboljši način za učinkovitejšo rabo virov, zmanjšanje vpliva odpadkov na okolje ter spodbujanje recikliranja visokokakovostnih materialov. Zato bi morale države članice privzeti pristop, na podlagi katerega bi upoštevale življenjski cikel proizvodov in zmanjšale njihov vpliv na okolje. Sprejeti bi morale ukrepe za spodbujanje uveljavljanja embalaže za ponovno uporabo ter za zmanjšanje porabe embalaže, ki je ni mogoče reciklirati, in prekomerne embalaže. Za to bi morale uporabiti ustrezne ekonomske instrumente ter druge ukrepe za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki. Države članice bi morale imeti možnost uporabljati instrumente in ukrepe iz Priloge IVa k Direktivi 2008/98/ES. Prizadevanja za preprečevanje nastajanja odpadkov pa ne bi smela ogroziti vloge embalaže pri zagotavljanju higiene in varnosti za potrošnike.
Sprememba 13
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 b (novo)
(4b)   Države članice bi morale zagotoviti zadostne spodbude za izvajanje hierarhije ravnanja z odpadki, zlasti v smislu finančnih in fiskalnih spodbud, namenjenih doseganju ciljev za preprečevanje odpadne embalaže in recikliranje odpadkov iz te direktive, kot so dajatve za odlaganje na odlagališča in sežiganje, sheme „odvrzi in plačaj“, sheme razširjene odgovornosti proizvajalca in spodbude za lokalne oblasti. Ti ukrepi bi morali biti sestavni del programov za ravnanje z odpadki in preprečevanje njihovega nastajanja v vseh državah članicah.
Sprememba 14
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 c (novo)
(4c)   V veliki večini primerov zagotavljanje embalaže ni odvisno od odločitve ali izbire končnega potrošnika, marveč od proizvajalca. Sheme razširjene odgovornosti proizvajalca so primerno sredstvo za preprečevanje nastajanja odpadne embalaže in za vzpostavitev sistemov, ki bodo zagotovili vračanje in/ali zbiranje rabljene embalaže in/ali odpadne embalaže od potrošnikov, drugih končnih uporabnikov ali iz tokov odpadkov, potem pa ponovno uporabo ali predelavo, vključno z recikliranjem zbrane embalaže in/ali odpadne embalaže.
Sprememba 15
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 d (novo)
(4d)   Da se spodbudi preprečevanje nastajanja odpadne embalaže in zmanjša njen vpliv na okolje, obenem pa spodbuja recikliranje visokokakovostnih materialov, bi bilo treba pregledati in po potrebi revidirati bistvene zahteve te direktive in njeno Prilogo II ter tako okrepiti zahteve, ki bodo spodbudile oblikovanje za ponovno uporabo in visokokakovostno recikliranje embalaže.
Sprememba 16
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 e (novo)
(4e)   Nacionalne strategije držav članic bi morale vključevati tudi ozaveščanje javnosti v obliki različnih spodbud in koristi od proizvodov iz recikliranih odpadkov, kar bo spodbudilo naložbe v sektor recikliranih proizvodov.
Sprememba 17
Predlog direktive
Uvodna izjava 4 f (novo)
(4f)   Spodbujanje trajnostnega biogospodarstva lahko prispeva k zmanjšanju odvisnosti Evrope od uvoženih surovin. Izboljšanje tržnih razmer za embalažo na biološki osnovi, ki jo je mogoče reciklirati, in biološko razgradljivo embalažo, primerno za kompostiranje, ter pregled obstoječe zakonodaje, ki ovira uporabo teh materialov, bi bila priložnost za spodbujanje nadaljnjih raziskav in inovacij ter za to, da bi surovine iz fosilnih goriv nadomestili z obnovljivimi viri za proizvodnjo embalaže, če bi bilo to koristno z vidika življenjskega cikla, in še dodatno podprli organsko recikliranje.
Sprememba 18
Predlog direktive
Uvodna izjava 5
(5)  S postopnim zviševanjem sedanjih ciljev priprave za ponovno uporabo in recikliranje odpadne embalaže bi bilo treba zagotoviti, da se odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo s pravilnim ravnanjem in v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki v vse večjem obsegu in učinkovito predelajo. Na ta način bi moralo biti zagotovljeno, da se dragocene surovine v odpadkih vrnejo v evropsko gospodarstvo, s čimer bi se zagotovil napredek pri izvajanju pobude za surovine15 in vzpostavitvi krožnega gospodarstva.
(5)  S postopnim zviševanjem sedanjih ciljev glede recikliranja odpadne embalaže bi bilo treba zagotoviti, da se bodo odpadni materiali z ekonomsko vrednostjo s pravilnim ravnanjem in v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki v vse večjem obsegu in učinkovito predelali. Na ta način bi moralo biti zagotovljeno, da se bodo dragocene surovine v odpadkih vrnile v evropsko gospodarstvo, s čimer bi se zagotovil napredek pri izvajanju pobude za surovine15 in vzpostavitvi krožnega gospodarstva, ne da bi to posegalo v zakonodajo o varnosti hrane, zdravju potrošnikov in materialih, namenjenih za stik z živili.
__________________
__________________
15 COM(2013)0442.
15 COM(2013)0442.
Sprememba 89
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 a (novo)
(5a)   Pri krožnem gospodarstvu bi bilo treba izvajati izrecne določbe sedmega okoljskega akcijskega programa, v katerem se poziva k razvoju ciklov nestrupenih materialov, da se bodo lahko reciklirani odpadki uporabljali kot pomemben in zanesljiv vir surovin za Unijo.
Sprememba 20
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 b (novo)
(5b)   Ko se reciklirani materiali vrnejo v gospodarski cikel, ker nimajo več statusa odpadka, bodisi ker izpolnjujejo posebna merila za to ali ker postanejo del novega proizvoda, morajo biti popolnoma skladni z zakonodajo Unije o kemikalijah.
Sprememba 21
Predlog direktive
Uvodna izjava 5 c (novo)
(5c)   Med gospodinjsko ter komercialno in industrijsko odpadno embalažo so velike razlike. Zaradi jasnega in točnega vpogleda bi morale države članice ločeno poročati o teh dveh tokovih odpadkov.
Sprememba 22
Predlog direktive
Uvodna izjava 6
(6)  Številne države članice še niso povsem razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki. Zato je treba nujno določiti jasne cilje politike, da materiali, ki jih je mogoče reciklirati, ne bi ostali izgubljeni na dnu hierarhije ravnanja z odpadki.
(6)  Številne države članice še niso povsem razvile potrebne infrastrukture za ravnanje z odpadki, namenjene za recikliranje. Zato je treba nujno določiti jasne cilje politike za gradnjo objektov za obdelavo odpadkov in naprav, potrebnih za preprečevanje nastajanja odpadkov, njihovo ponovno uporabo in recikliranje, da materiali, ki jih je mogoče reciklirati, ne bi ostali izgubljeni na dnu hierarhije ravnanja z odpadki in da se uvedejo spodbude za naložbe v inovativno infrastrukturo za ravnanje z odpadki, namenjeno za recikliranje.
Sprememba 23
Predlog direktive
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)   Da bi dosegli cilje te direktive in podprli prehod na krožno gospodarstvo, bi morala Komisija spodbujati usklajevanje in izmenjavo informacij in zgledov dobre prakse med državami članicami in med različnimi gospodarskimi sektorji. Izmenjavo bi lahko pospešili s komunikacijskimi platformami, ki bi pripomogle k ozaveščanju o novih industrijskih rešitvah in omogočile boljši pregled nad razpoložljivimi zmogljivostmi ter prispevale k povezovanju industrije odpadkov in drugih sektorjev pa tudi podprle industrijsko simbiozo.
Sprememba 24
Predlog direktive
Uvodna izjava 7
(7)  Zaradi kombinacije ciljev recikliranja in omejitev za odlaganje odpadkov na odlagališča, določenih v direktivah 2008/98/ES in 1999/31/ES, cilji Unije za energetsko predelavo in cilji recikliranja odpadne embalaže iz Direktive 94/62/ES niso več potrebni.
(7)  Zaradi kombinacije ciljev recikliranja in omejitev za odlaganje odpadkov na odlagališča, določenih v Direktivi 2008/98/ES in Direktivi Sveta 1999/31/ES1a, cilji Unije za energetsko predelavo odpadne embalaže iz Direktive 94/62/ES niso več potrebni.
__________________
1a Direktiva Sveta 1999/31/ES z dne 26. aprila 1999 o odlaganju odpadkov na odlagališčih (UL L 182, 16.7.1999, str. 1).
Sprememba 25
Predlog direktive
Uvodna izjava 8
(8)  Ta direktiva določa dolgoročne cilje na področju ravnanja z odpadki v Uniji ter gospodarskim subjektom in državam članicam daje jasne smernice o naložbah, ki so potrebne za doseganje ciljev te direktive. Pri razvoju nacionalnih strategij za ravnanje z odpadki in načrtovanju naložb v infrastrukturo za ravnanje z odpadki bi morale države članice ustrezno uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki, in sicer s spodbujanjem preprečevanja, priprave za ponovno uporabo in recikliranja odpadkov.
(8)  Ta direktiva določa dolgoročne cilje na področju ravnanja z odpadki v Uniji ter gospodarskim subjektom in državam članicam daje jasne smernice o naložbah, ki so potrebne za doseganje ciljev te direktive. Pri razvoju nacionalnih strategij za ravnanje z odpadki ter načrtovanju naložb v infrastrukturo za ravnanje z odpadki in krožno gospodarstvo bi morale države članice smotrno uporabiti evropske strukturne in investicijske sklade v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki in te strategije in načrte naložb zasnovati tako, da bi bili skladno s hierarhijo ravnanja z odpadki usmerjeni predvsem v spodbujanje preprečevanja nastajanja odpadkov, ponovne uporabe in nato recikliranja.
Sprememba 26
Predlog direktive
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)   Pravila o nadaljnjem višanju ciljev za recikliranje po letu 2030 bi bilo treba pregledati na podlagi izkušenj z uporabo te direktive.
Sprememba 28
Predlog direktive
Uvodna izjava 11
(11)  Za namen izračuna, ali so bili cilji priprave za ponovno uporabo in recikliranje doseženi, bi bilo državam članicam treba omogočiti, da v teh količinah upoštevajo proizvode in sestavne dele proizvodov, ki jih za ponovno uporabo pripravijo priznani izvajalci dejavnosti priprave na ponovno uporabo in kavcijski sistemi. Da se zagotovijo usklajeni pogoji za navedene izračune, bo Komisija sprejela podrobna pravila za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in kavcijskih sistemov ter pravila v zvezi z zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.
(11)  Da bi zagotovili enotne izračune podatkov za cilje recikliranja, bi morala Komisija sprejeti podrobna pravila za določitev izvajalcev recikliranja pa tudi za zbiranje, potrjevanje in sporočanje podatkov. Po sprejetju harmonizirane metodologije bi morale imeti države članice možnost, da za namen izračunavanja, ali so cilji recikliranja doseženi, upoštevajo tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja ali sosežiganja.
Sprememba 29
Predlog direktive
Uvodna izjava 12
(12)  Da se zagotovi zanesljivost zbranih podatkov o pripravi za ponovno uporabo in recikliranje, je nujno treba določiti skupna pravila za poročanje. Prav tako je pomembno natančneje določiti pravila, v skladu s katerimi bi države članice morale poročati o tem, kaj se dejansko reciklira in kaj je mogoče upoštevati pri količinah, za katere se šteje, da prispevajo k doseganju ciljev recikliranja. V ta namen mora poročanje o izpolnjevanju ciljev recikliranja praviloma temeljiti na količinah, vnesenih v končni postopek recikliranja. Da se omeji upravno breme, bi bilo državam članicam ob upoštevanju strogih pogojev treba omogočiti, da o stopnjah recikliranja poročajo na podlagi izhodnih količin iz sortirnic odpadkov. Izguba mase materialov ali snovi zaradi procesov fizične in/ali kemične pretvorbe, ki je neločljivo povezana s končnim postopkom recikliranja, se ne bi smela odšteti od sporočene mase recikliranih odpadkov.
(12)  Da se zagotovi zanesljivost zbranih podatkov o recikliranju, je nujno treba določiti skupna pravila za zbiranje, sledljivost, potrjevanje in sporočanje podatkov. Prav tako je pomembno natančneje določiti pravila, v skladu s katerimi bi države članice morale poročati o tem, kaj se dejansko reciklira in kaj je mogoče upoštevati pri doseganju ciljev recikliranja. Izračunavanje doseganja ciljev bi moralo temeljiti na zanesljivi in harmonizirani metodi, ki bi preprečevala, da bi o odvrženih odpadkih poročali kot o recikliranih odpadkih. V ta namen mora poročanje o izpolnjevanju ciljev recikliranja temeljiti na količinah, vnesenih v končni postopek recikliranja. Izguba mase materialov ali snovi zaradi procesov fizične in/ali kemične pretvorbe, ki je neločljivo povezana s končnim postopkom recikliranja, se ne bi smela odšteti od sporočene mase recikliranih odpadkov.
Sprememba 30
Predlog direktive
Uvodna izjava 14
(14)  Statistični podatki, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistveni element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost statističnih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov.
(14)  Podatki in informacije, ki jih predložijo države članice, so za Komisijo bistven element za oceno skladnosti vseh držav članic z zakonodajo o odpadkih. Kakovost, zanesljivost in primerljivost sporočenih podatkov bi bilo treba izboljšati z uvedbo skupne metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov iz zanesljivih virov ter z uvedbo enotne vstopne točke za vse podatke o odpadkih, črtanjem zastarelih zahtev za poročanje, primerjalno analizo nacionalnih metodologij za poročanje in uvedbo poročil o preverjanju kakovosti podatkov.
Sprememba 31
Predlog direktive
Uvodna izjava 16
(16)  Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz Direktive 94/62/ES uporabljajo najnovejšo metodologijo, ki jo razvijejo Komisija in nacionalni statistični uradi držav članic.
(16)  Zanesljivo sporočanje statističnih podatkov v zvezi z ravnanjem z odpadki je ključno za učinkovito izvajanje in zagotavljanje primerljivosti podatkov med državami članicami. Zato bi bilo treba od držav članic zahtevati, da pri pripravi poročil o izpolnjevanju ciljev iz Direktive 94/62/ES uporabljajo skupno metodologijo za zbiranje in obdelavo podatkov, ki jo razvije Komisija v sodelovanju z nacionalnimi statističnimi uradi držav članic in nacionalnimi organi, pristojnimi za ravnanje z odpadki.
Sprememba 32
Predlog direktive
Uvodna izjava 16 a (novo)
(16a)   Države članice bi morale na zahtevo Komisiji nemudoma predložiti vse podatke, ki jih potrebuje za oceno izvajanja te direktive kot celote in njenega vpliva na okolje in človekovo zdravje.
Sprememba 33
Predlog direktive
Uvodna izjava 17
(17)  Zaradi dopolnjevanja ali spreminjanja Direktive 94/62/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s členi 6a(2), 6a(5), 11(3), 19(2) in 20. Zlasti je pomembno, da Komisija pri pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, tudi na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti Evropskemu parlamentu in Svetu predloženi sočasno, pravočasno in na ustrezen način.
(17)  Zaradi dopolnjevanja Direktive 94/62/ES bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 Pogodbe sprejme akte v zvezi s pravili za izračun doseganja ciljev recikliranja, nekaterih izjem v zvezi z najvišjimi ravnmi koncentracije težkih kovin v nekaterih recikliranih materialih, proizvodnih verigah in vrstah embalaže, v zvezi s pravili o skupni metodologiji za zbiranje in obdelavo podatkov ter s formatom za sporočanje podatkov o doseganju ciljev recikliranja in spremembami k seznamu ponazoritvenih primerov za opredelitev embalaže ter v zvezi z morebitnimi tehničnimi težavami, ki bi se pojavile pri uporabi te direktive. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu z dne 13. aprila 2016 o boljši pripravi zakonodaje. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se sistematično lahko udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
Sprememba 34
Predlog direktive
Uvodna izjava 18
(18)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje Direktive 94/62/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s členoma 12(3d) in 19. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta16.
(18)  Da se zagotovijo enotni pogoji za izvajanje Direktive 94/62/ES, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila, da se bo sistem za identifikacijo narave uporabljenih materialov v embalaži ustrezno prilagodil znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta16.
__________________
__________________
16 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
16 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).
Sprememba 35
Predlog direktive
Uvodna izjava 21 a (novo)
(21a)   Države članice bi morale zagotoviti, da bo za vse delavce Unije v skladu z veljavnim pravom Unije in v skladu s posebnimi tveganji, ki so jim izpostavljeni delavci v nekaterih vrstah proizvodnje, recikliranja in ravnanja z odpadki, veljala visoka raven zdravja in varnosti.
Sprememba 36
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 1 – odstavek 2
(-1)   V členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
„2. Ta direktiva velja za vso embalažo, dano v promet v Skupnosti, in vso odpadno embalažo, ki se uporablja v industrijskem, komercialnem, pisarniškem, trgovinskem, storitvenem, gospodinjskem ali katerem koli drugem okolju ali izhaja iz njega, ne glede na uporabljeni material.“
„2. Ta direktiva velja za vso embalažo, dano v promet v Skupnosti, in vso odpadno embalažo, ki se uporablja v industrijskem, komercialnem, pisarniškem, trgovinskem, storitvenem, gospodinjskem ali katerem koli drugem okolju ali izhaja iz njega, ne glede na uporabljeni material, zato da bo prispevala k prehodu na krožno gospodarstvo.“
Sprememba 37
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b a (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 3 – točka 2 a (novo)
(ba)   doda se naslednja točka:
„2a. „embalaža na biološki osnovi“ pomeni vso embalažo iz materialov biološkega izvora, razen materiala, ki izhaja iz geoloških formacij in/ali je fosiliziran;“
Sprememba 38
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka c
Direktiva 94/62/ES
Člen 3 – točke 3 do 10
(c)  točke od 3 do 10 se črtajo;
(c)  točke 3 in 4 ter od 6 do 10 se črtajo;
Sprememba 39
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 –točka 1 – točka d
Direktiva 94/62/ES
Člen 3 – odstavek 2
Poleg tega se uporabljajo opredelitve pojmov „odpadek“, „povzročitelj odpadkov“, „imetnik odpadkov“, „ravnanje z odpadki“, „zbiranje“, „ločeno zbiranje“, „preprečevanje nastajanja“, „ponovna uporaba“, „obdelava“, „predelava“, „priprava za ponovno uporabo“, „recikliranje“, „končni postopek recikliranja“ in „odstranjevanje“ iz člena 3 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
Poleg tega se uporabljajo opredelitve pojmov „odpadek“, „povzročitelj odpadkov“, „imetnik odpadkov“, „ravnanje z odpadki“, „zbiranje“, „ločeno zbiranje“, „preprečevanje nastajanja“, „sortiranje“, „komunalni odpadki“, „industrijski odpadki ter odpadki iz komercialne dejavnosti“, „obdelava“, „predelava“, „priprava za ponovno uporabo“, „izvajalec dejavnosti priprave za ponovno uporabo“, „recikliranje“, „organsko recikliranje“, „končni postopek recikliranja“, „smeti“ in „odstranjevanje“ iz člena 3 Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta.
Sprememba 40
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Direktiva 94/62/ES
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2
Ti drugi ukrepi so lahko nacionalni programi, spodbude za zmanjševanje vplivov embalaže na okolje s pomočjo shem razširjene odgovornosti proizvajalca ali podobne akcije, ki se sprejmejo, če je ustrezno, po posvetovanju z gospodarskimi subjekti in so zasnovane za zbliževanje in izkoriščanje številnih spodbud, podanih v državah članicah za namene preprečevanja nastajanja odpadkov. Ti ukrepi so v skladu s cilji te direktive, kot so opredeljeni v členu 1(1).
Države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi čim bolj zmanjšajo vpliv embalaže na okolje in prispevajo k doseganju ciljev glede preprečevanja nastajanja odpadkov, ki so določeni v členu 9(-1) Direktive 2008/98/ES. To zajema razširjeno odgovornost proizvajalca, kot je opredeljena v tretjem pododstavku člena 8(1), ter spodbude za uvajanje embalaže, ki se lahko ponovno uporabi.
Države članice sprejmejo ukrepe za trajno zmanjšanje porabe embalaže, ki je ni mogoče reciklirati, in prekomerne embalaže. Ti ukrepi ne zmanjšujejo higiene ali varnosti hrane.
Države članice lahko poleg tega po posvetovanju z gospodarskimi subjekti ter potrošniškimi in okoljskimi organizacijami sprejmejo druge ukrepe, zasnovane za zbliževanje in izkoriščanje številnih pobud za preprečevanje nastajanja odpadkov po državah članicah.
Ti ukrepi so v skladu s cilji te direktive, kot so opredeljeni v členu 1(1).
Države članice uporabijo ustrezne ekonomske instrumente in druge ukrepe za spodbujanje izvajanja hierarhije ravnanja z odpadki. Ti instrumenti in ukrepi lahko zajemajo tudi tiste s seznama v Prilogi IVa Direktive 2008/98/ES.
Sprememba 41
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 a (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 4 – odstavek 3
(2a)   V členu 4 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:
3.  Komisija po potrebi predstavi predloge, s katerimi se krepi in dopolnjuje izvajanje bistvenih zahtev, ter zagotavlja, da se embalaža da v promet le, če je proizvajalec sprejel vse potrebne ukrepe za zmanjšanje njenega vpliva na okolje, ne da bi pri tem ogrožal osnovne funkcije embalaže.
„3. Komisija najpozneje do 31. decembra 2020 predstavi predloge za posodobitev bistvenih zahtev, da okrepi in dopolni izvajanje teh zahtev in s tem zagotovi, da se nova embalaža da v promet le, če proizvajalec sprejme vse potrebne ukrepe za zmanjšanje njenega vpliva na okolje, ne da bi pri tem ogrožal osnovne funkcije embalaže. Komisija po posvetovanju z vsemi deležniki predstavi zakonodajni predlog za posodobitev zahtev, zlasti za okrepitev oblikovanja za ponovno uporabo in visokokakovostno recikliranje.
Sprememba 42
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 b (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 4 – odstavek 3 a (novo)
(2b)   V členu 4 se vstavi naslednji odstavek:
„3a. Kadar je to koristno za okolje z vidika življenjskega cikla proizvodov, države članice spodbujajo uporabo embalaže na biološki osnovi, ki je primerna za recikliranje, in uporabo biološko razgradljive embalaže, primerne za kompostiranje, in sicer z ukrepi, kot so:
(a)   spodbujanje uporabe tovrstne embalaže, med drugim z ekonomskimi instrumenti;
(b)   izboljšanje tržnih pogojev za tovrstne proizvode;
(c)   pregled obstoječe zakonodaje, ki ovira uporabo teh proizvodov.“
Sprememba 43
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 c (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 5 – naslov
(2c)   V členu 5 se vstavi naslednji naslov:
„Ponovna uporaba“
Sprememba 44
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 d (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 5 – odstavek 1
(2d)   V členu 5 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:
Države članice lahko spodbujajo sisteme za ponovno uporabo embalaže, ki jo je mogoče skladno s Pogodbo ponovno uporabiti na okolju varen način.
1.   „V skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki države članice spodbujajo sisteme za ponovno uporabo embalaže, ki jo je mogoče skladno s Pogodbo ponovno uporabiti na okolju varen način, ne da bila pri tem ogrožena higiena živil ali varnost potrošnikov.
Sprememba 45
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 e (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 5 – odstavek 1 a (novo)
(2e)   V členu 5 se vstavi naslednji odstavek:
„1a. Države članice dosežejo naslednje cilje za ponovno uporabo embalaže:
(a)   najpozneje do 31. decembra 2025 se za ponovno uporabo pripravi vsaj 5 masnih odstotkov vse odpadne embalaže;
(b)   najpozneje do 31. decembra 2030 se za ponovno uporabo pripravilo vsaj 10 masnih odstotkov vse odpadne embalaže.“
Sprememba 46
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 f (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 5 – odstavek 1 b (novo)
(2f)   V členu 5 se vstavi naslednji odstavek:
„1b. Da bi spodbujale dejavnosti ponovne uporabe, države članice lahko med drugim sprejmejo naslednje ukrepe:
–   uporaba kavcijskih shem za embalažo za ponovno uporabo;
–   določitev minimalnega odstotka embalaže za ponovno uporabo, ki se da vsako leto na trg za posamezen tok embalaže;
–   določitev ustreznih gospodarskih spodbud za proizvajalce embalaže za ponovno uporabo;“
Sprememba 47
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2 g (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 5 – odstavek 1 c (novo)
(2g)   V členu 5 se vstavi naslednji odstavek:
„1c. Embalaža in ponovno uporabljena embalaža, ki se zbira v okviru kavcijske sheme, se lahko upošteva pri izračunu doseganja ciljev preprečevanja, določenih v nacionalnih programih preprečevanja.“
Sprememba 48
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Direktiva 94/62/ES
Člen 6 – naslov
(a)  naslov se nadomesti s „Predelava, ponovna uporaba in recikliranje“;
(a)  naslov se nadomesti s „Predelava in recikliranje“;
Sprememba 49
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a a (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 6 – odstavek -1 (novo)
(aa)   V členu 6 se vstavi naslednji odstavek -1:
„-1. Države članice vzpostavijo sisteme sortiranja za vse embalažne materiale.“
Sprememba 50
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 94/62/ES
Člen 6 – odstavek 1 – točka f
(f)  najpozneje do 31. decembra 2025 se bo za ponovno uporabo pripravilo in recikliralo vsaj 65 masnih % vse odpadne embalaže;
(f)  najpozneje do 31. decembra 2025 se bo recikliralo vsaj 70 % masnega deleža vse nastale odpadne embalaže;
Sprememba 51
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 94/62/ES
Člen 6 – odstavek 1 – točka g
(g)  najpozneje do 31. decembra 2025 bodo izpolnjeni naslednji minimalni ciljni masni deleži priprave za ponovno uporabo in recikliranje naslednjih posebnih materialov, ki jih vsebuje odpadna embalaža:
(g)  najpozneje do 31. decembra 2025 bodo izpolnjeni naslednji minimalni cilji, izraženi v masnih deležih, glede recikliranja naslednjih posebnih materialov, ki jih vsebuje odpadna embalaža:
(i)  55 % plastike;
(i)  60 % plastike;
(ii)  60 % lesa;
(ii)  65% lesa;
(iii)  75 % železnih kovin;
(iii)  80% železnih kovin;
(iv)  75 % aluminija;
(iv)  80% aluminija;
(v)  75 % stekla;
(v)  80 % stekla;
(vi)  75 % papirja in kartona;
(vi)  90 % papirja in kartona.
Sprememba 52
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 94/62/ES
Člen 6 – odstavek 1 – točka h
(h)  najpozneje do 31. decembra 2030 se bo za ponovno uporabo pripravilo in recikliralo vsaj 75 masnih % vse odpadne embalaže;
(h)  najpozneje do 31. decembra 2030 se bo recikliralo vsaj 80 % masnega deleža vse nastale odpadne embalaže;
Sprememba 53
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka b
Direktiva 94/62/ES
Člen 6 – odstavek 1 – točka i
(i)  najpozneje do 31. decembra 2030 bodo izpolnjeni naslednji minimalni ciljni masni deleži priprave za ponovno uporabo in recikliranje naslednjih posebnih materialov, ki jih vsebuje odpadna embalaža:
(i)  najpozneje do 31. decembra 2030 bodo izpolnjeni naslednji minimalni cilji, izraženi v masnih deležih, glede recikliranja naslednjih posebnih materialov, ki jih vsebuje odpadna embalaža:
(i)  75% lesa;
(i)  80 % lesa;
(ii)  85% železnih kovin;
(ii)  90 % železnih kovin;
(iii)  85% aluminija;
(iii)  90 % aluminija;
(iv)  85 % stekla;
(iv)  90% stekla;
(v)   85% papirja in kartona.
Sprememba 54
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 –točka 3 – točka c
Direktiva 94/62/ES
Člen 6 – odstavek 3
3.  Odpadna embalaža, poslana v drugo državo članico za namene priprave za ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo v tej drugi državi članici, se lahko količini, ki se upošteva za izračun doseganja ciljev iz odstavka 1(f) do (i), prišteje samo v tisti državi članici, kjer je bila zbrana.
3.  Odpadna embalaža, poslana v drugo državo članico za namen recikliranja v tej drugi državi članici, se lahko količini, ki se upošteva za izračun doseganja ciljev iz odstavka 1(f) do (i), prišteje samo v tisti državi članici, kjer je bila zbrana.
Sprememba 55
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka c a (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 6 – odstavek 4
(ca)   V členu 6 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:
4.  Države članice po potrebi pospešujejo uporabo materialov, pridobljenih iz reciklirane odpadne embalaže, za izdelavo embalaže in drugih proizvodov, tako da:
„4. Države članice pospešujejo uporabo materialov, pridobljenih iz reciklirane odpadne embalaže, če je okoljsko koristna z vidika življenjskega cikla ter v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki za izdelavo embalaže in drugih proizvodov, tako da:
(a)  izboljšajo tržne pogoje za tovrstne materiale;
(a)  izboljšajo tržne pogoje za tovrstne materiale;
(b)  preverjajo veljavne predpise, ki preprečujejo uporabo navedenih materialov;
(b)  preverjajo veljavne predpise, ki preprečujejo uporabo navedenih materialov;
(ba)   uporabljajo ustrezne ekonomske instrumente za spodbujanje uporabe sekundarnih surovin, ki lahko vključujejo ukrepe za spodbujanje reciklirane vsebine proizvodov in uporabo meril za trajnostna javna naročila;
(bb)   promovirajo materiale, ki po tem, ko se reciklirajo v materiale, namenjene za stik z živili, ne ogrožajo zdravja ljudi.“
Sprememba 56
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 –točka 3 – točka d
Direktiva 94/62/ES
Člen 6 – odstavki 5, 8 in 9
(d)  odstavki 5, 8 in 9 se črtajo.
(d)  odstavka 5 in 9 se črtata;
Sprememba 57
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka d a (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 6 – odstavek 8
(da)   odstavek 8 se nadomesti z naslednjim:
8.   Komisija takoj ko je mogoče in najpozneje 30. junija 2005 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o napredku pri izvajanju te direktive ter o njenem vplivu na okolje in delovanje notranjega trga. V poročilu so upoštevane posebne razmere v posamezni državi članici. Vanj so vključeni:
„8. Komisija zato do 31. decembra 2024 pregleda cilje iz člena 6 in napredek glede njihovega uresničevanja, pri čemer upošteva najboljšo prakso in ukrepe, ki jih države članice uporabljajo za doseganje teh ciljev.
Komisija pri oceni razmisli o uvedbi
(a)  ocene učinkovitosti, izvajanja in izvrševanja bistvenih zahtev;
(a)  ciljev za druge tokove odpadne embalaže;
(b)  dodatnih preventivnih ukrepov za čim večje zmanjševanje vpliva embalaže na okolje, ne da se pri tem ogrozilo njene osnovne funkcije;
(b)  različnih ciljev za gospodinjsko odpadno embalažo in trgovinsko ter industrijsko odpadno embalažo.
(c)   morebitnega razvoja okoljskega embalažnega indikatorja, s katerim bi laže in učinkoviteje preprečevali nastajanje odpadne embalaže;
Komisija v ta namen pripravi poročilo, ki mu po potrebi priloži zakonodajni predlog, in ga pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu.“
(d)   načrti za preprečevanje nastajanja odpadne embalaže;
(e)   spodbude za ponovno uporabo ter zlasti primerjava stroškov in koristi ponovne uporabe v primerjavi z recikliranjem;
(f)   odgovornost proizvajalca, vključno s finančnimi vidiki;
(g)   prizadevanja za dodatno zmanjšanje in, če je primerno, dokončno opustitev težkih kovin in drugih nevarnih snovi v embalaži do 2010.
Kadar je to primerno, so temu poročilu priloženi predlogi za revizijo ustreznih določb te direktive, razen če so bili taki predlogi že predstavljeni.
Sprememba 58
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 94/62/ES
Člen 6a – odstavek 1
„1. Za namene izračuna, ali so izpolnjeni cilji iz člena 6(1)(f) do (i):
„1. Za namene izračuna, ali so izpolnjeni cilji iz točk (f) do (i) člena 6(1), se masa reciklirane odpadne embalaže izračuna kot masa odpadne embalaže, vnesene v končni postopek recikliranja v danem letu;
(a)   se masa reciklirane odpadne embalaže razume kot masa odpadne embalaže, vnesene v končni postopek recikliranja;
(b)   se masa odpadne embalaže, pripravljene na ponovno uporabo, razume kot masa odpadne embalaže, ki jo je predelal ali zbral priznan izvajalec dejavnosti priprave za ponovno uporabo in v zvezi s katero so bile opravljene vse potrebne dejavnosti pregledovanja, čiščenja in popravil, da bi se omogočila ponovna uporaba brez nadaljnjega sortiranja ali predhodne obdelave;
(c)   države članice lahko vključijo proizvode in sestavne dele proizvodov, ki so jih za ponovno uporabo pripravili priznani izvajalci dejavnosti priprave za ponovno uporabo ali kavcijski sistemi. Za izračun prilagojene stopnje odpadne embalaže, pripravljene za ponovno uporabo in recikliranje, ob upoštevanju mase proizvodov in sestavnih delov proizvodov, pripravljenih za ponovno uporabo, države članice uporabijo verificirane podatke, ki jih zagotovijo izvajalci dejavnosti, in enačbo iz Priloge IV.
Sprememba 59
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 94/62/ES
Člen 6a – odstavek 1 a (novo)
1a.   Komisija do 31. decembra 2018 od evropskih organizacij za standardizacijo zahteva, naj na podlagi najboljše razpoložljive prakse razvijejo evropske standarde kakovosti za odpadne materiale, ki vstopajo v končni postopek recikliranja, in za sekundarne surovine, zlasti za plastiko.
Sprememba 60
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 94/62/ES
Člen 6a – odstavek 2
2.  Da se zagotovijo harmonizirani pogoji za uporabo odstavka 1(b) in (c) in Priloge IV, Komisija v skladu s členom 21a sprejme delegirane akte za opredelitev minimalnih zahtev glede kakovosti in operativnih zahtev za določanje priznanih izvajalcev dejavnosti priprave za ponovno uporabo in kavcijskih sistemov, vključno s posebnimi pravili v zvezi zbiranjem, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.
2.  Da se zagotovijo harmonizirani pogoji za uporabo odstavka 1, Komisija v skladu s členom 21a sprejme delegirane akte za dopolnitev te direktive z opredelitvijo minimalnih zahtev glede kakovosti in operativnih zahtev za določanje izvajalcev končnega postopka recikliranja vključno s posebnimi pravili v zvezi zbiranjem, sledljivostjo, potrjevanjem in sporočanjem podatkov.
Sprememba 61
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 94/62/ES
Člen 6a – odstavek 2 a (novo)
2a.   Komisija preuči možnosti za poenostavitev poročanja o sestavljeni embalaži z obveznostmi, določenimi v tej direktivi, in po potrebi predlaga ukrepe;
Sprememba 62
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 94/62/ES
Člen 6a – odstavek 3
3.   Z odstopanjem od odstavka 1 se masa izhodnih količin iz katere koli dejavnosti sortiranja lahko sporoči kot masa reciklirane odpadne embalaže, pod pogojem, da:
črtano
(a)   se takšni izhodni odpadki pošljejo v končni postopek recikliranja,
(b)   je masa materialov ali snovi, ki se ne pošljejo v končni postopek recikliranja in se odstranijo ali se uporabijo za energijsko predelavo, manjša od 10 % skupne mase, ki se sporoči kot reciklirana.
Sprememba 63
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 94/62/ES
Člen 6a – odstavek 4
4.  Države članice vzpostavijo učinkovit sistem nadzora kakovosti in sledljivosti odpadne embalaže, da zagotovijo, da so izpolnjeni pogoji iz odstavka 3(a) in (b).
Sistem lahko sestoji iz elektronskih registrov, vzpostavljenih na podlagi člena 35(4) Direktive 2008/98/ES, tehničnih specifikacij za zahteve glede kakovosti sortiranih odpadkov ali kakršnih koli enakovrednih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti in točnosti zbranih podatkov o recikliranih odpadkih.
4.  V skladu z delegiranimi akti, sprejetimi v skladu z odstavkom 2 države članice vzpostavijo učinkovit sistem nadzora kakovosti in sledljivosti odpadne embalaže, da zagotovijo skladnost s pravili iz odstavka 1. Sistem lahko sestoji iz elektronskih registrov, vzpostavljenih na podlagi člena 35(4) Direktive 2008/98/ES, tehničnih specifikacij za zahteve glede kakovosti sortiranih odpadkov ali kakršnih koli enakovrednih ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti in točnosti zbranih podatkov o recikliranih odpadkih. Države članice obvestijo Komisijo o sistemu, ki so ga izbrale za nadzor kakovosti in sledljivosti.
Sprememba 64
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4
Direktiva 94/62/ES
Člen 6a – odstavek 5
5.  Za namene izračuna, ali so bili cilji iz člena 6(1)(f) do (i) doseženi, lahko države članice upoštevajo tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja, in sicer sorazmerno z deležem sežgane odpadne embalaže, pod pogojem, da reciklirane kovine izpolnjujejo določene zahteve glede kakovosti. Države članice uporabljajo skupno metodologijo, določeno v skladu s členom 11a(6) Direktive 2008/98/ES.“.
5.  Za namene izračuna, ali so bili cilji iz člena 6(1)(f) do (i) doseženi, lahko države članice upoštevajo tudi recikliranje kovin, ki poteka v okviru sežiganja ali sosežiganja, le če so bili odpadki pred sežiganjem sortirani ali če je bila izpolnjena obveznost ločenega zbiranja papirja, kovine, plastike, stekla in bioloških odpadkov, in sicer sorazmerno z deležem sežgane ali sosežgane odpadne embalaže, pod pogojem, da reciklirane kovine izpolnjujejo določene zahteve glede kakovosti. Države članice uporabljajo skupno metodologijo, določeno v skladu s členom 11a(6) Direktive 2008/98/ES.“.
Sprememba 65
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 94/62/ES
Člen 6b – odstavek 1 – točka b a (novo)
(ba)   primere dobre prakse, ki se uporabljajo po Uniji in ki bi lahko usmerjali napredek pri doseganju ciljev.
Sprememba 66
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5
Direktiva 94/62/ES
Člen 6 b – odstavek 2 a (novo)
2a.   Poročila iz odstavka 1 po potrebi obravnavajo izvajanje zahtev iz te direktive, ki niso zahteve iz odstavka 1, vključno z napovedovanjem doseganja ciljev iz programov za preprečevanje nastajanja odpadkov ter odstotka in količine komunalnih odpadkov na osebo, ki se odstranijo ali uporabijo za energijsko predelavo.
Sprememba 67
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 a (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 7 – odstavek 1
(5a)   Člen 7(1) se nadomesti:
„1. Države članice storijo vse potrebno, da zagotovijo, da se vzpostavijo sistemi, ki zagotavljajo:
„1. Da bi dosegle cilje, določene v tej direktivi, države članice storijo vse potrebno, da zagotovijo, da se vzpostavijo sistemi, ki zagotavljajo in spodbujajo:
(a)  vračanje in/ali zbiranje rabljene embalaže in/ali odpadne embalaže od potrošnika, drugega končnega uporabnika ali iz sicer zbranih odpadkov, zato da se jo usmeri v drugačne oblike najprimernejšega ravnanja z odpadki;
(a)  vračanje in/ali zbiranje rabljene embalaže in/ali odpadne embalaže od potrošnika, drugega končnega uporabnika ali iz sicer zbranih odpadkov, zato da se jo usmeri v drugačne oblike najprimernejšega ravnanja z odpadki;
(b)  ponovno uporabo ali predelavo, vključno z recikliranjem zbrane embalaže in/ali odpadne embalaže,
(b)  ponovno uporabo ali predelavo, vključno z recikliranjem zbrane embalaže in/ali odpadne embalaže.
da bi dosegle cilje, določene v tej direktivi.
Ti sistemi so odprti za sodelovanje vseh gospodarskih subjektov iz zadevnih sektorjev in pristojnih javnih oblasti. Brez razlikovanja se uporabljajo tudi za uvožene proizvode, vključno s podrobno ureditvijo in cenami za dostop do teh sistemov, in so zasnovani tako, da ne pride do trgovinskih ovir ali izkrivljanja konkurence skladno s Pogodbo.“
Ti sistemi so odprti za sodelovanje vseh gospodarskih subjektov iz zadevnih sektorjev in pristojnih javnih oblasti. Brez razlikovanja se uporabljajo tudi za uvožene proizvode, vključno s podrobno ureditvijo in cenami za dostop do teh sistemov, in so zasnovani tako, da ne pride do trgovinskih ovir ali izkrivljanja konkurence skladno s Pogodbo.“
Sprememba 68
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 b (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 7 a (novo)
(5b)   Vstavi se naslednji člen:
„Člen 7a
Posebni ukrepi za sisteme vračanja in zbiranja
Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za vzpostavitev:
(a)   ločeno zbiranje vsaj embalaže ali embalažnih odpadkov iz papirja, kovine, plastike ali stekla;
(b)   sestavljena embalaža, kot je opredeljena v Odločbi Komisije 2005/270/ES se zbira znotraj obstoječih sistemov zbiranja; ti izpolnjujejo merila kakovosti, ki se zahtevajo za končni postopek recikliranja;“
Sprememba 69
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 5 c (novo)
Direktiva 94/62/ES
Člen 8 – odstavek 2
(5c)   V členu 8 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:
„2. Za lažje zbiranje, ponovno uporabo in predelavo, vključno z recikliranjem, je za prepoznavanje in razvrščanje v zadevni gospodarski panogi na embalaži navedena vrsta uporabljenega(-ih) embalažnega(-ih) materiala(-ov) na podlagi Odločbe Komisije 97/129/ES[1].
„2. Za lažje zbiranje, ponovno uporabo in predelavo, vključno z recikliranjem, embalaža vsebuje ustrezne koristne informacije. Zlasti je za prepoznavanje in razvrščanje v zadevni gospodarski panogi na embalaži navedena vrsta uporabljenega(-ih) embalažnega(-ih) materiala(-ov) na podlagi Odločbe Komisije 97/129/ES[1].
_________________
________________
[1] UL L 50, 20.2.1997, str. 28.“
[1] UL L 50, 20.2.1997, str. 28.“
Sprememba 70
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 –točka 7 – točka d
Direktiva 94/62/ES
Člen 12 – odstavek 3a
3a.  Države članice podatke v zvezi z doseganjem ciljev iz člena 6(1)(a) do (i) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke sporočijo v elektronski obliki v 18 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki.
3a.  Države članice podatke v zvezi z doseganjem ciljev iz točk (a) do (i) člena 6(1) Komisiji sporočijo za vsako koledarsko leto. Te podatke zberejo in obdelajo v skladu s skupno metodologijo iz odstavka 3d in jih sporočijo v elektronski obliki v 12 mesecih po izteku leta poročanja, na katerega se nanašajo zbrani podatki.
Sprememba 71
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 –točka 7 – točka d
Direktiva 94/62/ES
Člen 12 – odstavek 3a – pododstavek 2
Podatki se sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 3d. Prvo poročanje zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto začetka veljavnosti te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto začetka veljavnosti te direktive + 1 leto].
Te podatke zberejo in obdelajo z uporabo skupne metodologije iz odstavka 3d in jih sporočijo v obliki, ki jo določi Komisija v skladu z odstavkom 3d. Prvo poročanje v zvezi s cilji, navedenimi v točkah (f) do (i) člena 6 zajema podatke za obdobje od 1. januarja [vstaviti leto začetka veljavnosti te direktive + 1 leto] do 31. decembra [vstaviti leto začetka veljavnosti te direktive + 1 leto].
Sprememba 72
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 –točka 7 – točka d
Direktiva 94/62/ES
Člen 12 – odstavek 3c
3c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Poročilo zajema oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah ter popolnosti, zanesljivosti, pravočasnosti sporočanja in doslednosti teh podatkov. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi vsaka tri leta.
3c.  Komisija pregleda podatke, sporočene v skladu s tem členom, in objavi poročilo o rezultatih tega pregleda. Do določitve skupne metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov iz odstavka 3d poročilo zajema oceno organizacije zbiranja podatkov, virov podatkov in uporabljene metodologije v državah članicah. Komisija oceni tudi popolnost, zanesljivost, pravočasnost sporočanja in doslednost teh podatkov in informacij. Ocena lahko vključuje posebna priporočila za izboljšave. Poročilo se pripravi devet mesecev po tem, ko države članice prvič sporočijo podatke, zatem pa vsaka tri leta.
Sprememba 73
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 –točka 7 – točka d
Direktiva 94/62/ES
Člen 12 – odstavek 3c a (novo)
3ca.   Komisija v poročilo vključi informacije o izvajanju te direktive kot celote in oceni njen učinek na okolje in zdravje ljudi. Poročilu se po potrebi priloži predlog za pregled te direktive.
Sprememba 74
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 –točka 7 – točka d
Direktiva 94/62/ES
Člen 12 – odstavek 3d
3d.  Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 3a. Navedeni izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 21(2).
3d.  Komisija v skladu s členom 38a sprejme delegirane akte, s katerimi dopolni direktivo, in sicer z določitvijo skupne metodologije za zbiranje in obdelavo podatkov ter obliko za podatke, ki se sporočijo v skladu z odstavkom 3a.
Sprememba 75
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 94/62/ES
Člen 21 a – odstavek 2
2.  Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6a(2), 11(3), 19(2) in 20 se prenesejo na Komisijo za nedoločen čas od [vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive].
2.  Pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov iz členov 6a(2), 11(3), 12(3d), 19(2) in 20 se prenesejo na Komisijo za nedoločen čas od [vstaviti datum začetka veljavnosti te direktive].
Sprememba 76
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 94/62/ES
Člen 21 a – odstavek 3
3.  Pooblastila iz členov 6a(2), 11(3), 19(2) in 20 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastil iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
3.  Pooblastila iz členov 6a(2), 11(3), 12(3d), 19(2) in 20 lahko Evropski parlament ali Svet kadar koli prekliče. S sklepom o preklicu preneha veljati prenos pooblastil iz navedenega sklepa. Sklep začne učinkovati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njem določen. Sklep ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.
Sprememba 77
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12
Direktiva 94/62/ES
Člen 21 a – odstavek 5
5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6a(2), 11(3), 19(2) in 20, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet delegiranemu aktu ne nasprotujeta v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka Komisijo obvestila, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
5.  Delegirani akt, sprejet na podlagi členov 6a(2), 11(3), 12(3d), 19(2) in 20, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet delegiranemu aktu ne nasprotujeta v dveh mesecih od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta Evropski parlament in Svet pred iztekom tega roka Komisijo obvestila, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.
Sprememba 78
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 12 a (novo)
Direktiva 94/62/ES
Priloga II
(12a)   Priloga II k Direktivi 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži se nadomesti v skladu s Prilogo k tej direktivi.
Sprememba 79
Predlog direktive
Člen 1 – odstavek 1 – točka 14
Direktiva 94/62/ES
Priloga IV
(14)   K Direktivi 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži se doda Priloga IV v skladu s Prilogo k tej direktivi.
črtano
Sprememba 80
Predlog direktive
Priloga – odstavek -1 (novo)
Direktiva 94/62/ES
Priloga II – točka 1 – alinea 1
(-1)   V točki 1 Priloge II se prva alinea spremeni:
–   Embalaža se oblikuje, izdela in prodaja tako, da jo je mogoče ponovno uporabiti ali predelati, vključno z recikliranjem, in se njen vpliv na okolje čim bolj zmanjša, kadar se odpadna embalaža ali ostanki iz postopkov ravnanja z odpadno embalažo odstranijo.
„– Embalaža se oblikuje, izdela in prodaja tako, da jo je mogoče ponovno uporabiti ali predelati, vključno z recikliranjem – skladno z načelom hierarhije ravnanja z odpadki – in se njen vpliv na okolje čim bolj zmanjša, kadar se odpadna embalaža ali ostanki iz postopkov ravnanja z odpadno embalažo odstranijo.
Sprememba 81
Predlog direktive
Priloga – odstavek -1 a (novo)
Direktiva 94/62/ES
Priloga II – točka 1 – alinea 1 a (novo)
(-1a)   V Prilogi II, točka 1, se vstavi naslednja alinea 1a:
„– Embalaža se izdela tako, da se v največji možni meri omeji njen ogljični odtis, vključno z uporabo biološko razgradljivih materialov in trajnostnih materialov na biološki osnovi.“
Sprememba 82
Predlog direktive
Priloga – odstavek -1 b (novo)
Direktiva 94/62/ES
Priloga II – točka 3 – točka c
(-1b)   V Prilogi II se točka (c) nadomesti z naslednjim:
„(c) Embalaža, ki jo je mogoče predelati s kompostiranjem
„(c) Embalaža, ki jo je mogoče predelati s kompostiranjem
Odpadna embalaža, obdelana za kompostiranje, mora biti toliko biološko razgradljiva, da naj ne bi ovirala ločenega zbiranja ter procesa ali dejavnosti kompostiranja, kamor je vnesena.“
Odpadna embalaža, obdelana za kompostiranje, je toliko biološko razgradljiva, da ne ovira ločenega zbiranja ter procesa ali dejavnosti kompostiranja, kamor je vnesena.“
Sprememba 83
Predlog direktive
Priloga – odstavek -1 c (novo)
Direktiva 94/62/ES
Priloga II – točka 3 – točka d
(-1c)   V Prilogi II se točka (c) spremeni:
(d)  Biološko razgradljiva odpadna embalaža
„(d) Biološko razgradljiva embalaža
Biološko razgradljiva odpadna embalaža je takšna, da se fizično, kemično, toplotno ali biološko razgradi, tako da se večji del končnega komposta razgradi v ogljikov dioksid, biomaso in vodo.
Biološko razgradljiva odpadna embalaža je takšna, da se fizično, kemično, toplotno ali biološko razgradi, tako da se večji del končnega komposta razgradi v ogljikov dioksid, biomaso in vodo. Za biološko razgradljivo ne šteje okso-razgradljiva plastična embalaža.
Sprememba 84
Predlog direktive
Priloga – odstavek 2
Direktiva 94/62/ES
Priloga IV
Doda se naslednja Priloga IV:
črtano
Priloga IV
Za namene izračuna, ali so izpolnjeni cilji iz člena 6(1)(f) do (i)
Države članice za izračun prilagojene stopnje recikliranja in priprave za ponovno uporabo v skladu s členom 6(1)(f) do (i) uporabijo naslednjo enačbo:
"E=" "(A+R)*100" /"(P+R)"
E: prilagojena stopnja recikliranja in ponovne uporabe v danem letu;
A: masa reciklirane ali za ponovno uporabo pripravljene odpadne embalaže v danem letu;
R: teža proizvodov in sestavnih delov proizvodov, pripravljenih za ponovno uporabo v danem letu;
P: masa odpadne embalaže, nastale v danem letu.“

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A8-0029/2017).

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov