Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/2077(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0011/2017

Texte depuse :

A8-0011/2017

Dezbateri :

PV 13/03/2017 - 16
CRE 13/03/2017 - 16

Voturi :

PV 14/03/2017 - 6.13
CRE 14/03/2017 - 6.13
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0077

Texte adoptate
PDF 361kWORD 61k
Marţi, 14 martie 2017 - Strasbourg
Norme minime de protecție a iepurilor de crescătorie
P8_TA(2017)0077A8-0011/2017

Rezoluţia Parlamentului European din 14 martie 2017 referitoare la standardele minime pentru protecția iepurilor de crescătorie (2016/2077(INI))

Parlamentul European,

–  având în vedere articolele 13 și 43 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE),

–  având în vedere Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor,

–  având în vedere Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind protecția vițeilor,

–  având în vedere Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare,

–  având în vedere Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne;

–  având în vedere Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă,

–  având în vedere sondajul special Eurobarometru 442 intitulat „Atitudinea europenilor față de bunăstarea animalelor”, publicat în martie 2016,

–  având în vedere avizul științific din 12 ianuarie 2011 al Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) privind bunăstarea animalelor în timpul transportului,

–  având în vedere avizul științific din 11 octombrie 2005 al EFSA privind „Impactul sistemelor actuale de adăpostire și creștere asupra sănătății și bunăstării iepurilor de crescătorie”,

–  având în vedere capitolul 7.5 din Codul sanitar pentru animalele terestre privind „Sacrificarea animalelor” al Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OIE),

–  având în vedere Codul de recomandări pentru bunăstarea iepurilor al guvernului britanic,

–  având în vedere articolul 52 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru agricultură și dezvoltare rurală (A8-0011/2017),

A.  întrucât, în ceea ce privește creșterea animalelor, cuniculicultura este pe locul al patrulea în lume și al doilea în UE din punct de vedere numeric;

B.  întrucât producătorii europeni trebuie să respecte standarde ridicate de sănătate și bunăstare animală care nu sunt întotdeauna obligatorii în țările terțe din care UE importă animale pentru sacrificare;

C.  întrucât consumatorii sunt tot mai atenți la controalele condițiilor de creștere a animalelor;

D.  întrucât sectorul creșterii iepurilor a fost foarte afectat de reducerea consumului de carne din Uniunea Europeană și de criza economică din sectorul agricol și întrucât prețurile de vânzare au scăzut cu aproximativ 20 % în trei ani în timp ce costurile de producție au rămas aceleași;

E.  întrucât ar trebui să se țină seama de contribuția nutrițională a cărnii de iepure și rolul producției de carne de iepure în economia familială, cu o rată importantă de ocupare a forței de muncă feminine, în multe zone rurale cu posibilități reduse de diversificare a creșterii animalelor;

F.  întrucât ar trebui să se țină seama în egală măsură de bunăstarea fermierilor și cea a animalelor;

G.  întrucât majoritatea iepurilor sunt crescuți pentru producția de carne, cu peste 340 de milioane de iepuri sacrificați anual pentru carne; întrucât cuniculicultura reprezintă mai puțin de 1% din producția animală finală a UE;

H.  întrucât sectorul creșterii iepurilor din UE cunoaște un declin constant, iar datele pentru 2016 indică o reducere a cotei de piață cu 4,7 % , din cauza tendinței în scădere a consumului de carne de iepure; întrucât sectorul operează în condițiile pieței globale și nu beneficiază de ajutoare directe sau de intervenții pe piață în cadrul primului pilon din politica agricolă comună;

I.  întrucât UE are un sold negativ în balanța comercială cu China în ceea ce privește carnea de iepure; întrucât 99 % din carnea de iepure importată în UE provine din China; întrucât, dacă nu se vor lua măsuri, producătorii chinezi vor câștiga competiția cu producătorii din UE, cu efecte negative asupra bunăstării animalelor;

J.  întrucât este important și necesar să se realizeze și să se mențină o creștere a iepurilor rentabilă pentru a putea contribui la menținerea structurii rurale și a locurilor de muncă, în special pentru femei, în zone în care alte tipuri de producție nu sunt posibile, precum și la oferirea în continuare de produse alimentare variate și de înaltă calitate;

K.  întrucât, la nivel mondial, Uniunea Europeană se află pe primul loc între țările producătoare de iepuri, înaintea Asiei și în special a Chinei care, cu o producție de 417 000 de tone de carcase este cel mai mare exportator;

L.  întrucât crescătorii de iepuri și sectorul în ansamblu au interesul să asigure că creșterea iepurilor, în conformitate cu modelul de producție european, continuă să mențină cele mai înalte standarde la nivel mondial în ceea ce privește siguranța alimentară, sănătatea și bunăstarea animalelor, precum și respectarea mediului;

M.  întrucât creșterea iepurilor în Europa se bazează pe coexistența unor sisteme de producție diferite și reprezintă un mijloc important de diversificare a veniturilor a numeroase exploatații mici pe întreg teritoriul;

N.  întrucât, cu un consum mediu de 1,70 kg pe locuitor, carnea de iepure este una din cel mai puțin consumate tipuri de carne în Uniune (între 1 și 2 % din totalul de carne consumată);

O.  întrucât, în ceea ce privește iepurii de crescătorie din Europa, există preocupări serioase legate de condițiile necorespunzătoare de viață, nivelurile ridicate de stres, mortalitatea și morbiditatea ridicate, potrivit constatărilor EFSA datând deja din 2005; întrucât adăpostirea, alimentarea, genetica, aspectele sanitare și optimizarea stării emoționale a iepurilor de crescătorie sunt aspecte importante pentru actorii sectorului creșterii iepurilor, în special în ceea ce privește menținerea sănătății și bunăstării animalelor;

P.  întrucât, de la domesticirea lor, majoritatea iepurilor în UE sunt crescuți în general în baterii, ale căror specificații pot diferi, și deseori diferă, de la țară la țară;

Q.  întrucât iepurii, la fel ca alte specii care conviețuiesc cu omul, păstrează elemente ale comportamentului lor natural și, prin urmare, este necesar să se efectueze în continuare cercetări privind măsurile și condițiile care pot fi aplicate în timpul creșterii pentru ca, pe cât posibil, iepurii să-și păstreze comportamentul natural, cu condiția ca aceasta să aibă efecte pozitive asupra propriei lor sănătăți;

R.  întrucât, pentru creșterea intensivă, se folosesc rase de iepuri cu creștere rapidă și precoce, numiți în trecut „iepuri de carne”, în special hibrizi comerciali utilizați în fermele industriale de creștere pentru producția de animale de carne;

S.  întrucât sistemele de producție ecologică, în care iepurii pentru îngrășare sunt ținuți în țarcuri de grup, cu acces la o zonă restrânsă de pășune și la mai mult spațiu în general, reprezintă o posibilă alternativă la creșterea în baterii, deși aceste sisteme de adăpostire în grup pot pune probleme legate de interacțiunile sociale negative și agresivitatea între animale, provocând leziuni care le afectează sănătatea și calitatea vieții, precum și recrudescența bolilor transmise pe care oro-fecală;

T.  întrucât anumite norme naționale de producție ecologică prevăd creșterea iepurilor în țarcuri de grup, cu acces la o mică zonă de pășune la baza țarcului;

U.  întrucât, ca în cazul altor specii, cum ar fi păsările, s-ar putea efectua cercetări privind sistemele de producție alternative, printre care sistemele de producție ecologică, ce ar putea să ofere consumatorilor o gamă mai largă de alimente și care, până în prezent, au fost dezvoltate într-o măsură restrânsă;

V.  întrucât, având în vedere cele de mai sus, ar trebui efectuate noi cercetări privind provocările și oportunitățile legate de sistemele de adăpostire în grup;

W.  întrucât importanța economică redusă a sectorului în UE reprezintă un element disuasiv puternic pentru cercetarea și inovarea destinate să îmbunătățească sănătatea și bunăstarea iepurilor;

X.  întrucât există norme europene minime pentru protecția porcilor(1), vițeilor(2), găinilor ouătoare(3) și puilor de carne(4), precum și Directiva Consiliului privind protecția animalelor de fermă(5), dar nu există nicio legislație specifică a Uniunii privind standardele minime de protecție a iepurilor; întrucât un număr tot mai consumatori și cetățeni din UE solicită ca creșterea iepurilor să fie supusă reglementării și ca bunăstarea lor să fie îmbunătățită;

Y.  întrucât interdicția privind creșterea găinilor ouătoare în cuști convenționale impusă de Directiva 1999/74/CE este în prezent în vigoare și a fost transpusă cu succes în marea majoritate a statelor membre;

Z.  întrucât anumite state membre dispun de legislație națională și cerințe legale privind creșterea iepurilor și au dezvoltat ghiduri de bune practici în colaborare cu sectorul; întrucât în 2012, Austria a interzis creșterea iepurilor în cuști pentru producția de carne și Belgia are în vigoare legislație care vizează eliminarea treptată a bateriilor și înlocuirea lor cu sisteme de țarcuri până în 2025;

AA.  întrucât strategia Uniunii Europene privind bunăstarea animală susține necesitatea aplicării integrale a legislației existente înainte de a se introduce noi dispoziții și întrucât dezvoltarea de ghiduri ale bunelor practici ar trebui încurajată;

AB.  întrucât, având în vedere cererea pentru o tranziție la sisteme de producție alternative și dată fiind ponderea economică modestă a creșterii iepurilor în producția animală europeană, statele membre și Comisia ar trebui încurajate să efectueze noi cercetări în ceea ce privește sănătatea, bunăstarea, creșterea, adăpostirea, alimentația, comportamentul și asomarea iepurilor;

AC.  întrucât avizul științific al EFSA din 2005 privind sistemele de adăpostire și creștere pentru iepurii de crescătorie a recomandat mărirea dimensiunii cuștilor, reducerea coeficienților de densitate maximă pentru animalele în creștere și intervenții terapeutice, printre care utilizarea aditivilor pentru reducerea bolilor;

AD.  întrucât recomandările privind sacrificarea animalelor, inclusiv metodele de asomare și cunoștințele necesare operatorilor, din Codul sanitar pentru animalele terestre al OIE (Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor) se aplică iepurilor;

AE.  întrucât articolul 3 din Directiva 98/58/CE a Consiliului privind protecția animalelor de fermă impune să se ia „toate măsurile rezonabile” pentru a asigura bunăstarea animalelor, iar articolul 4 definește standardele de adăpostire a animalelor în termeni de „experiență dobândită” și „cunoștințe științifice”, care include standardele stabilite de EFSA și OIE;

Observații generale

1.  constată că iepurii sunt crescuți în general în cuști convenționale neîmbunătățite, un mediu steril în care se află doar o adăpătoare și un alimentator și care nu îndeplinește condițiile unei creșteri optime, în concordanță cu ultimele date științifice; observă, de asemenea, că uneori iepurii sunt hrăniți în mod exclusiv cu granule, fără substanțe fibroase, și că dimensiunile reduse ale cuștilor sterile din sârmă pot provoca comportamente anormale;

2.  observă că este nevoie de cercetări noi privind sistemele de adăpostire care ar putea să promoveze calitatea sănătății și să limiteze riscul de îmbolnăvire sau infectare a animalelor;

3.  recunoaște că alternative la creșterea iepurilor în baterii sunt utilizate cu succes, cum ar fi țarcurile sau sistemele de cuști și hrănirea iepurilor în principal cu iarbă, care îmbunătățesc confortul și calitatea vieții iepurilor de crescătorie; consideră că ar trebui dezvoltate, îmbunătățite și încurajate sistemele alternative, recunoscând totodată că cererea de carne de iepure din astfel de sisteme rămâne limitată din cauza impactului pe care costurile de producție suplimentare îl au asupra prețului plătit de consumator;

4.  încurajează utilizarea sistemelor de țarcuri colective pentru iepuri pentru că oferă un spațiu vital mai generos, făcând posibil comportamentul social și locomotor; subliniază faptul că utilizarea sistemelor de țarcuri colective îmbunătățește calitatea vieții iepurilor de crescătorie, permițându-le o viață mai apropiată de cea din natură; subliniază că sănătatea animalelor depinde și de alte două practici fermiere importante, și anume condițiile ambientale ale clădirilor și dezvoltarea de practici de creștere adecvate, de biosecuritate și de gestionare;

5.  invită statele membre și Comisia să efectueze cercetări noi pentru a găsi cele mai bune sisteme de adăpostire posibile pentru a îmbunătăți calitatea vieții animalelor în diferitele tipuri de creștere și pentru a face posibilă realizarea unor îmbunătățiri în ferme, garantând totodată sustenabilitatea acestora;

6.  subliniază faptul că întreaga cantitate de carne de iepure de pe piața UE trebuie să respecte standarde ridicate de siguranță și calitate a alimentelor, precum și criteriile de calitate a vieții animalelor, inclusiv în cazul importurilor din țări terțe; subliniază pericolele concurenței neloiale din partea țărilor terțe în cazul în care nu se aplică importurilor standarde și criterii echivalente;

7.  solicită Comisiei și statelor membre să mențină calitatea și siguranța cărnii de iepure de import prin efectuarea unor controale și inspecții în momentul intrării importurilor în Uniune;

8.  salută introducerea Platformei europene pentru calitatea vieții animalelor și invită Comisia și statele membre să facă schimburi și să valorifice codurile de bune practici în domeniul creșterii iepurilor;

Reproducția selectivă a iepurilor

9.  subliniază că creșterea iepurilor în UE este extrem de intensivă, deși condițiile în care iepurii sunt crescuți și ținuți variază din cauza diferențelor în ceea ce privește scopul pentru care sunt crescuți iepurii și cerințele consumatorilor între piețe și între statele membre;

10.  subliniază că mărimea cuștii variază în funcție de vârsta și greutatea animalelor și că aceasta influențează mișcări cum ar fi întinderea, șederea sau ridicarea în picioare cu urechile ridicate (o poziție pentru a privi tipică speciei), ridicarea pe picioarele din spate, învârtirea fără dificultăți și efectuarea de salturi; subliniază că această lipsă de exercițiu poate conduce, de asemenea, la slăbirea oaselor, comportamente stereotipe și leziuni ale părții inferioare a labelor;

11.  subliniază că sistemele de adăpostire s-au îmbunătățit în timp, incluzând noi elemente precum suporturile pentru labe, în scopul reducerii leziunilor și al îmbunătățirii calității vieții; subliniază totuși că unele modele mai vechi de cuști utilizate pot avea o formă inadecvată în raport cu standardele moderne;

12.  constată cu îngrijorate că există o rată intrinsec ridicată a bolilor și a mortalității în cazul iepurilor de crescătorie din cauza unor factori precum frecvența mai mare a infestării cu paraziți (coccidioză, viermi etc.) și sensibilitatea la boli infecțioase cum ar fi VHD și mixomatoza;

13.  subliniază că EFSA a constatat în 2005 că ratele mortalității și morbidității la iepurii de crescătorie păreau a fi mult mai ridicate decât la alte specii de animale de fermă, din cauza infecțiilor enterice și respiratorii și a problemelor reproductive; constată, de asemenea, că același raport EFSA a avertizat cu privire la riscurile mai mari pentru sănătatea iepurilor rezultate din producția la sol în comparație cea în cuști, în special din cauza coccidiozei și infestării cu paraziți;

14.  salută progresele realizate de numeroși producători prin introducerea unor îmbunătățiri la proiectarea sistemelor de adăpostire, în conformitate cu recomandările EFSA; își exprimă totuși îngrijorarea cu privire la volumul redus de tratamente și cercetări în cazul bolilor la iepurii de crescătorie;

Creșterea iepurilor

15.  își exprimă îngrijorarea cu privire la faptul că iepurii crescuți și îngrășați pentru producția de carne în UE sunt ținuți în cuști vechi, care nu sunt conforme cerințelor de creștere moderne și în care spațiul pentru fiecare iepure este mai mic decât suprafața a două coli de hârtie A4 obișnuite;

16.  subliniază faptul că iepurii sunt animale foarte sensibile și pot fi afectați de o gamă largă de probleme de calitate a vieții și de boli datorate condițiilor inadecvate de creștere, inclusiv virusuri mortale, boli respiratorii și răni ale jaretelor provocate de șederea pe solul din plasă de sârmă din cuști;

17.  subliniază numărul redus de instrumente terapeutice de care dispun crescătorii de iepuri și veterinarii pentru a aborda problemele de sănătate care apar și consideră că sunt necesare mai multe eforturi pentru a remedia insuficiența cercetării și investițiilor în medicamente pentru utilizări minore și tratarea speciilor minore;

18.  constată, de asemenea, că nutriția are un impact major asupra calității vieții animalelor și a sănătății lor și, prin urmare, consideră că iepurii ar trebui să aibă permanent la dispoziție o alimentație echilibrată, cu doze adecvate de alimente fibroase;

19.  constată, cu toate acestea, că riscurile sanitare sunt limitate datorită unor norme europene de sănătate foarte stricte și subliniază că, în conformitate cu legislația în vigoare(Directiva 98/58/CE), animalele bolnave ar trebui să primească imediat tratament medical și să fie izolate în timpul convalescenței sau, dacă este necesar, eutanasiate;

20.  recunoaște importanța de a oferi cursuri de formare persoanelor implicate în toate aspectele legate de manipularea animalelor în cuniculicultură, precum și cu privire la ghidurile de bune practici bazate pe analize tehnice și științifice fiabile, în scopul de a îmbunătăți performanța și înțelegerea cu privire la cerințele relevante în domeniul bunăstării animalelor, evitând astfel provocarea de suferințe inutile animalelor;

21.  evidențiază că iepurii înțărcați pentru îngrășare și femelele ținute în sisteme alternative de adăpostire comune, care oferă în general 750 cm²/iepure pentru iepurii în creștere și 800 cm²/iepure pentru femele, beneficiază de mai mult spațiu de mișcare, interacțiune socială și joacă și că platformele cu care sunt echipate aceste sisteme permit iepurilor să evite agresorii dispărând din calea acestora, oferind un spațiu separat femelelor care alăptează;

22.  recunoaște că aceste sisteme de adăpostire implică costuri pentru fermieri, care trebuie luate în considerare prin oferirea de asistență financiară acelor fermieri care decid să le folosească în creșterea iepurilor; invită Comisia să sprijine sectorul creșterii iepurilor în cadrul viitoarelor bugete ale UE; observă că sprijin financiar este disponibil în cadrul programelor de dezvoltare rurală pentru sprijinirea fermierilor care aplică măsuri de bunăstare animală care îmbunătățesc bunăstarea iepurilor;

23.  reamintește că orice măsură obligatorie luată va trebui să fie însoțită de bugetul necesar pentru sprijinirea crescătorilor de iepuri; de asemenea, susține că ar trebui introdusă o rubrică specifică pentru promovarea consumului de carne de iepure;

24.  subliniază că intensificarea cercetării cu privire la adăpostirea în grup a femelelor ar aduce beneficii pentru bunăstarea acestora, în special în ceea ce privește perioada în care femelele trebuie ținute în adăposturi separate și momentul în care trebuie apoi reintroduse în grup;

25.  recomandă ca masculii cu vârsta de peste 12 săptămâni păstrați pentru reproducere să fie întotdeauna adăpostiți separat în orice sistem, din cauza problemelor de agresiune;

Transport și sacrificare

26.  subliniază că transportul este o experiență stresantă pentru iepuri; subliniază că iepurilor ar trebui să li se dea hrană și apă înainte de a fi transportați pe distanțe lungi și ar trebui să primească în mod suficient alimente, apă și spațiu în tranzit și că durata transportului ar trebui să fie pe cât posibil limitată, din cauza sensibilității speciei; subliniază faptul că există o mare varietate de factori de stres care afectează bunăstarea animalelor, printre care se află căldura, inaniția, deshidratarea, durerea și traumele, frigul, răul de mișcare și frica;

27.  subliniază că bunăstarea iepurilor de crescătorie pe durata transportului și a sacrificării depinde și de atitudinile și de procedurile de manevrare utilizate de fermieri, transportatori și personalul din abatoare, precum și de logistica transportului; invită Comisia să monitorizeze transpunerea și aplicarea imediată legislației UE relevante, în special Regulamentul (CE) nr. 1/2005 al Consiliului privind protecția animalelor în timpul transportului;

28.  subliniază că iepurii ar trebui să fie complet asomați înainte de sacrificare, astfel încât să nu cunoască forme de suferință, durere sau stres; reamintește că sacrificarea nu trebuie să prezinte riscul ca animalul asomat să-și recapete cunoștința, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1099/2009 al Consiliului privind protecția animalelor în momentul uciderii; reamintește că dezvoltarea cercetării practice cu privire la tehnicile de asomare utilizate pe alte specii ar permite utilizarea unor metode de asomare electrică sau alte metode de asomare, cum ar fi asomarea cu un amestec de gaze, adecvate caracteristicilor specifice ale iepurilor, care să poată fi viabile din punct de vedere comercial și mai umane;

Rezistența la antimicrobiene

29.  recunoaște eforturile producătorilor europeni de a reduce utilizarea antibioticelor în creșterea iepurilor; subliniază că utilizarea pe scară largă a antibioticelor în creșterea iepurilor, în special în ceea ce privește tipurile de creștere intensivă, poate contribui la creșterea rezistenței la antimicrobiene;

30.  subliniază că utilizarea excesivă a antibioticelor poate conduce la creșterea rezistenței la antibiotice și că este deci esențial să se promoveze utilizarea lor mai responsabilă; consideră că, la fel ca și alte sectoare de producție animală, creșterea iepurilor este afectată de această situație și că trebuie să depună eforturi importante pentru a promova utilizarea responsabilă a antibioticelor pentru ca acestea să-și păstreze eficiența și pentru a se preveni rezistența la antimicrobiene;

31.  subliniază că, pentru a atinge și menține standarde ridicate de igienă în toate sistemele de creștere a iepurilor, în special prin intermediul luării unor măsuri preventive și al controalelor specifice, statele membre ar trebui încurajate să elimine treptat utilizarea bateriilor convenționale în UE, promovând totodată sisteme de adăpostire îmbunătățite, viabile din punct de vedere economic;

32.  subliniază că antibioticele trebuie folosite doar în scopul tratării și ar trebui ca utilizarea lor să fie urmată de o perioadă adecvată de așteptare înainte de sacrificare, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 470/2009 al Parlamentului European și al Consiliului privind limitele de reziduuri ale substanțelor farmacologic active din alimentele de origine animală, pentru a garanta siguranța cărnii de iepure;

33.  subliniază că reducerea utilizării antibioticelor și efectele pozitive pe care aceasta le-ar avea asupra sănătății publice pot fi atinse numai dacă se pune un accent mai puternic pe gestionarea și monitorizarea crescătoriilor de iepuri;

Concluzii

34.  invită Comisia, având în vedere numărul mare de iepuri crescuți și sacrificați în Uniunea Europeană și implicațiile grave în ceea ce privește bunăstarea animalelor ale sistemelor utilizate în prezent pentru adăpostirea iepurilor, să elaboreze o foaie de parcurs privind standardele minime de protecție a iepurilor de crescătorie; subliniază că această foaie de parcurs ar trebui să conțină indicatori măsurabili și un sistem de monitorizare regulată și, în ordine cronologică, ar trebui să cuprindă, cel puțin:

   elaborarea de orientări care să conțină bunele practici și să stabilească normele privind bunăstarea animală pentru iepuri, în cooperare cu toți actorii implicați în producție și alte părți interesate din sectorul creșterii iepurilor;
   o recomandare a Comisiei, care să ia în considerare măsurile naționale existente și care să conțină, atunci când este cazul, propuneri pentru o abordare comună europeană, în special în ceea ce privește sănătatea, bunăstarea și adăpostirea iepurilor;
   într-un termen adecvat, o propunere legislativă privind norme minime de protecție a iepurilor de crescătorie;

35.  invită Comisia să se bazeze pe dovezile și rezultatele științifice atunci când propune măsuri privind cerințele de adăpostire pentru femelele de reproducere și pentru iepurii crescuți pentru producția de carne, luând în considerare în mod corespunzător nevoile biologice ale animalelor și comportamentul specific speciei;

36.  consideră că cerințele de la articolele 3 și 4 din Directiva 98/58/CE referitoare la „toate măsurile necesare” care trebuie luate în vederea asigurării bunăstării animalelor și la definirea standardelor „în conformitate cu experiența dobândită și cunoștințele științifice” ar trebui utilizate pentru a aplica recomandările științifice privind bunăstarea iepurilor elaborate de EFSA și OIE;

37.  subliniază că trebuie păstrat un echilibru între diversele aspecte ce trebuie luate în considerare cu privire la condițiile de bunăstare și sănătate ale animalelor, situația financiară și condițiile de muncă ale fermierilor, sustenabilitatea producției, impactul asupra mediului înconjurător și protecția consumatorilor; subliniază, de asemenea, că trebuie să se țină seama de nevoile consumatorilor privind carnea de iepure de înaltă calitate și la prețuri accesibile;

38.  subliniază că obiectivul PAC este aprovizionarea consumatorilor cu produse agricole și alimentare în UE, ținând seama de nevoile și dorințele acestora legate de produse agricole și alimentare sănătoase și de calitate, la prețuri accesibile;

39.  încurajează statele membre și acest sector să creeze sisteme de etichetare a producției clare și să utilizeze sisteme de etichetare astfel cum se prevede în capitolul V din Regulamentul (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare, pentru a asigura o mai mare transparență a pieței, a menține standardele de calitate și a proteja sănătatea consumatorilor, permițându-le să facă alegeri în cunoștință de cauză și în condiții de transparență atunci când cumpără, evidențiind proveniența produsului și protejându-l de concurența neloială;

40.  subliniază că toate normele existente ar trebui armonizate la nivelul UE; subliniază că schimburile de informații în vederea elaborării unor ghiduri de bune practici și sprijinirea orientărilor naționale sunt esențiale în acest proces;

41.  încurajează toate statele membre să se alinieze la dispozițiile existente privind bunăstarea iepurilor, în vigoare în Austria, Belgia, Germania și Regatul Unit, pentru a asigura condiții de concurență echitabile;

42.  recunoaște că este necesar să se continue cercetarea în domeniul creșterii iepurilor, având în vedere cererea pentru o tranziție la sisteme de producție alternative; încurajează statele membre și Comisia să ofere sprijin bugetar specific și să efectueze activități de cercetare în următoarele domenii:

   sănătatea iepurilor de crescătorie,
   bunăstarea iepurilor de crescătorie,
   adăpostirea iepurilor de crescătorie,
   reproducerea iepurilor de crescătorie, inclusiv prin utilizarea de varietăți genetice cu temperament mai calm,
   creșterea iepurilor de crescătorie,
   comportamentul iepurilor de crescătorie,
   alimentația iepurilor de crescătorie,
   bolile specifice speciei, morbiditatea și mortalitatea în rândul iepurilor de crescătorie,
   medicamente, vaccinuri și tratamente adecvate pentru iepurii de crescătorie, ținând seama de problema în creștere a rezistenței antimicrobiene;
   metode de asomare umane, adecvate caracteristicilor speciei pentru iepurii de crescătorie;

43.  invită Comisia și statele membre să furnizeze date cu privire la producția și comerțul cu carne de iepure și să includă carnea de iepure în observatorul European al pieței de carne;

o
o   o

44.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei.

(1) Directiva 2008/120/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime de protecție a porcilor (JO L 47, 18.2.2009, p. 5).
(2) Directiva 2008/119/CE a Consiliului din 18 decembrie 2008 de stabilire a normelor minime privind protecția vițeilor (JO L 10, 11.1.2009, p. 7).
(3) Directiva 1999/74/CE a Consiliului din 19 iulie 1999 de stabilire a standardelor minime pentru protecția găinilor ouătoare (JO L 203, 3.8.1999, p. 53).
(4) Directiva 2007/43/CE a Consiliului din 28 iunie 2007 de stabilire a normelor minime de protecție a puilor destinați producției de carne (JO L 182, 12.7.2007, p. 19).
(5) Directiva 98/58/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind protecția animalelor de fermă (JO L 221, 8.8.1998, p. 23).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate