Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/0307(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0052/2017

Внесени текстове :

A8-0052/2017

Разисквания :

Гласувания :

PV 15/03/2017 - 9.1

Приети текстове :

P8_TA(2017)0078

Приети текстове
PDF 460kWORD 48k
Сряда, 15 март 2017 г. - Страсбург
Споразумение между ЕС и Бразилия: изменение на отстъпките в списъка на Хърватия в процеса на присъединяването ѝ ***
P8_TA(2017)0078A8-0052/2017

Законодателна резолюция на Европейския парламент от 15 март 2017 г. относно проекта на решение на Съвета за сключване на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

—  като взе предвид проекта на решение на Съвета (13037/2016),

—  като взе предвид проекта на споразумение под формата на размяна на писма между Европейския съюз и Федеративна република Бразилия в съответствие с член XXIV, параграф 6 и член XXVIII от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) от 1994 г. във връзка с изменението на отстъпките в списъка на Република Хърватия в процеса на присъединяването ѝ към Европейския съюз (13038/2016),

—  като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с член 207, параграф 4, първа алинея и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за функционирането на Европейския съюз (C8-0490/2016),

—  като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид препоръката на комисията по международна търговия (A8-0052/2017),

1.  дава своето одобрение за сключване на споразумението;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на държавите членки и на Федеративна република Бразилия.

Правна информация - Политика за поверителност