Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0307(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0052/2017

Ingediende teksten :

A8-0052/2017

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/03/2017 - 9.1

Aangenomen teksten :

P8_TA(2017)0078

Aangenomen teksten
PDF 248kWORD 41k
Woensdag 15 maart 2017 - Straatsburg Definitieve uitgave
Overeenkomst EU-Brazilië: wijziging van de concessies in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie ***
P8_TA(2017)0078A8-0052/2017

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 maart 2017 over het ontwerpbesluit van de Raad tot sluiting van de overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het ontwerpbesluit van de Raad (13037/2016),

–  gezien de ontwerpovereenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Federale Republiek Brazilië uit hoofde van artikel XXIV, lid 6, en artikel XXVIII van de Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel (GATT) 1994 betreffende de wijziging van de concessies die vervat zijn in de lijst van verbintenissen van de Republiek Kroatië, in verband met haar toetreding tot de Europese Unie (13038/2016),

–  gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 207, lid 4, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), punt v), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C8-0490/2016),

–  gezien artikel 99, leden 1 en 4, en artikel 108, lid 7, van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling van de Commissie internationale handel (A8-0052/2017),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Federale Republiek Brazilië.

Juridische mededeling - Privacybeleid