Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/0307(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0052/2017

Ingivna texter :

A8-0052/2017

Debatter :

Omröstningar :

PV 15/03/2017 - 9.1

Antagna texter :

P8_TA(2017)0078

Antagna texter
PDF 241kWORD 41k
Onsdagen den 15 mars 2017 - Strasbourg
Avtal mellan EU och Brasilien: ändring av medgivanden i Kroatiens bindningslista i samband landets anslutning till EU ***
P8_TA(2017)0078A8-0052/2017

Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 15 mars 2017 om utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (Gatt) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (13037/2016 – C8-0490/2016 – 2016/0307(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (13037/2016),

–  med beaktande av utkastet till avtal genom skriftväxling mellan Europeiska unionen och Förbundsrepubliken Brasilien i enlighet med artiklarna XXIV.6 och XXVIII i allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) 1994 om ändring av medgivanden i Republiken Kroatiens bindningslista i samband med anslutningen till Europeiska unionen (13038/2016),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artiklarna 207.4 första stycket samt 218.6 andra stycket a led v i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0490/2016),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för internationell handel (A8-0052/2017),

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och Förbundsrepubliken Brasilien.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy