Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0815(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0051/2017

Předložené texty :

A8-0051/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/03/2017 - 9.2

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0079

Přijaté texty
PDF 317kWORD 42k
Středa, 15. března 2017 - Štrasburk
Zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Dánsku *
P8_TA(2017)0079A8-0051/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2017 o návrhu prováděcího rozhodnutí Rady o zahájení automatizované výměny údajů o registraci vozidel v Dánsku (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS))

(Konzultace)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Rady (12212/2016),

–  s ohledem na čl. 39 odst. 1 Smlouvy o Evropské unii ve znění Amsterodamské smlouvy a článek 9 Protokolu č. 36 o přechodných ustanoveních, podle kterých Rada konzultovala s Parlamentem (C8-0476/2016),

–  s ohledem na rozhodnutí Rady 2008/615/SVV ze dne 23. června 2008 o posílení přeshraniční spolupráce, zejména v boji proti terorismu a přeshraniční trestné činnosti(1), a zejména na článek 33 uvedeného rozhodnutí,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2013 o posílení přeshraniční spolupráce při prosazování práva v EU: provádění „prümského rozhodnutí“ a evropského modelu pro výměnu informací(2),

–  s ohledem na své usnesení ze dne 9. července 2015 o Evropském programu pro bezpečnost(3),

–  s ohledem na článek 78c jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci (A8-0051/2017),

1.  schvaluje návrh Rady;

2.  vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3.  vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

(1)Úř. věst. L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2)Přijaté texty, P7_TA(2013)0419.
(3)Přijaté texty, P8_TA(2015)0269.

Právní upozornění - Ochrana soukromí