Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0815(CNS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0051/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0051/2017

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/03/2017 - 9.2

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0079

Hyväksytyt tekstit
PDF 233kWORD 38k
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
Ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittaminen Tanskan kanssa *
P8_TA(2017)0079A8-0051/2017

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. maaliskuuta 2017 esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi ajoneuvorekisteritietoja koskevan automaattisen tietojenvaihdon aloittamisesta Tanskan kanssa (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon neuvoston esityksen (12212/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna Amsterdamin sopimuksella, 39 artiklan 1 kohdan ja siirtymämääräyksistä tehdyssä pöytäkirjassa N:o 36 olevan 9 artiklan, joiden mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8-0476/2016),

–  ottaa huomioon rajatylittävän yhteistyön tehostamisesta erityisesti terrorismin ja rajatylittävän rikollisuuden torjumiseksi 23. kesäkuuta 2008 tehdyn neuvoston päätöksen 2008/615/YOS(1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

–  ottaa huomioon 10. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman rajatylittävän lainvalvontayhteistyön vahvistamisesta EU:ssa: ”Prümin päätöksen” täytäntöönpano ja eurooppalainen tietojenvaihtomalli(2),

–  ottaa huomioon 9. heinäkuuta 2015 antamansa päätöslauselman Euroopan turvallisuusagendasta(3),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön (A8-0051/2017),

1.  hyväksyy neuvoston esityksen;

2.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

3.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia parlamentin hyväksymään tekstiin;

4.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

(1)EUVL L 210, 6.8.2008, s. 1.
(2)Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0419.
(3)Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0269.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö