Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2016/0815(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0051/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0051/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 15/03/2017 - 9.2

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0079

Elfogadott szövegek
PDF 245kWORD 42k
2017. március 15., Szerda - Strasbourg
A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindítása *
P8_TA(2017)0079A8-0051/2017

Az Európai Parlament 2017. március 15-i jogalkotási állásfoglalása a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Dániával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS))

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (12212/2016),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0476/2016),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(1), és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel a határokon átnyúló bűnüldözési együttműködés megerősítéséről az EU-ban: a prümi határozat és az európai információcsere-modell végrehajtása című, 2013. október 10-i állásfoglalására(2),

–  tekintettel az európai biztonsági stratégiáról szóló, 2015. július 9-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8‑0051/2017),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1)HL L 210., 2008.8.6., 1. o.
(2)Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0419.
(3)Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0269.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat