Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2016/0815(CNS)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0051/2017

Iesniegtie teksti :

A8-0051/2017

Debates :

Balsojumi :

PV 15/03/2017 - 9.2

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2017)0079

Pieņemtie teksti
PDF 312kWORD 47k
Trešdiena, 2017. gada 15. marts - Strasbūra
Transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētas apmaiņas sākšana ar Dāniju *
P8_TA(2017)0079A8-0051/2017

Eiropas Parlamenta 2017. gada 15. marta normatīvā rezolūcija par projektu Padomes īstenošanas lēmumam par to, lai Dānija sāktu transportlīdzekļu reģistrācijas datu automatizētu apmaiņu (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS))

(Apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Padomes projektu (12212/2016),

–  ņemot vērā ar Amsterdamas līgumu grozītā Līguma par Eiropas Savienību 39. panta 1. punktu un 36. protokola par pārejas noteikumiem 9. pantu, saskaņā ar kuriem Padome ar to ir apspriedusies (C8-0476/2016),

–  ņemot vērā Padomes 2008. gada 23. jūnija Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību(1), un jo īpaši tā 33. pantu,

–  ņemot vērā 2013. gada 10. oktobra rezolūciju par tiesībaizsardzības iestāžu pārrobežu sadarbības stiprināšanu Eiropas Savienībā — Prīmes lēmuma īstenošanu un Eiropas Informācijas apmaiņas modeli(2),

–  ņemot vērā 2015. gada 9. jūlija rezolūciju par Eiropas Drošības programmu(3),

–  ņemot vērā Reglamenta 78.c pantu,

–  ņemot vērā Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas ziņojumu (A8-0051/2017),

1.  apstiprina Padomes projektu;

2.  aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

3.  prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Parlamenta apstiprināto tekstu;

4.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1)OV L 210, 6.8.2008., 1. lpp.
(2)Pieņemtie teksti, P7_TA(2013)0419.
(3)Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0269.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika