Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0815(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0051/2017

Texte depuse :

A8-0051/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 15/03/2017 - 9.2

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0079

Texte adoptate
PDF 242kWORD 42k
Miercuri, 15 martie 2017 - Strasbourg
Lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor (VRD) în Danemarca *
P8_TA(2017)0079A8-0051/2017

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 martie 2017 referitoare la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind lansarea schimbului automatizat de date în ceea ce privește datele privind înmatricularea vehiculelor în Danemarca (12212/2016 – C8-0476/2016 – 2016/0815(CNS))

(Procedura de consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul Consiliului (12212/2016),

–  având în vedere articolul 39 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, astfel cum a fost modificat prin Tratatul de la Amsterdam, și articolul 9 din Protocolul nr. 36 privind dispozițiile tranzitorii, în temeiul cărora a fost consultat de către Consiliu (C8-0476/2016),

–  având în vedere Decizia 2008/615/JAI a Consiliului din 23 iunie 2008 privind intensificarea cooperării transfrontaliere, în special în domeniul combaterii terorismului și a criminalității transfrontaliere(1), în special articolul 33,

–  având în vedere Rezoluția sa din 10 octombrie 2013 referitoare la consolidarea cooperării transfrontaliere în domeniul asigurării respectării legii în UE: punerea în aplicare a „Deciziei Prüm” și modelul european de schimb de informații(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 9 iulie 2015 referitoare la agenda europeană privind securitatea(3),

–  având în vedere articolul 78c din Regulamentul de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0051/2017),

1.  aprobă proiectul Consiliului;

2.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

3.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial textul aprobat de Parlament;

4.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei.

(1)JO L 210, 6.8.2008, p. 1.
(2)Texte adoptate, P7_TA(2013)0419.
(3)Texte adoptate, P8_TA(2015)0269.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate