Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0816(CNS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0053/2017

Teksty złożone :

A8-0053/2017

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/03/2017 - 9.3

Teksty przyjęte :

P8_TA(2017)0080

Teksty przyjęte
PDF 314kWORD 47k
Środa, 15 marca 2017 r. - Strasburg
Rozpoczęcie w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA *
P8_TA(2017)0080A8-0053/2017

Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie rozpoczęcia w Grecji zautomatyzowanej wymiany danych w odniesieniu do danych DNA (12211/2016 – C8-0477/2016 – 2016/0816(CNS))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt Rady (12211/2016),

–  uwzględniając art. 39 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, zmienionego traktatem z Amsterdamu, oraz art. 9 Protokołu nr 36 w sprawie postanowień przejściowych, na mocy których Rada skonsultowała się z Parlamentem (C8-0477/2016),

–  uwzględniając decyzję Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości transgranicznej(1), w szczególności jej art. 33,

–  uwzględniając art. 78c Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (A8-0053/2017),

1.  zatwierdza projekt Rady;

2.  zwraca się do Rady o poinformowanie go w przypadku uznania za stosowne odejścia od tekstu przyjętego przez Parlament;

3.  zwraca się do Rady o ponowne skonsultowanie się z Parlamentem w przypadku uznania za stosowne wprowadzenia znaczących zmian do tekstu przyjętego przez Parlament;

4.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1)Dz.U. L 210 z 6.8.2008, s. 1.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności