Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0140(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0022/2017

Předložené texty :

A8-0022/2017

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 12
CRE 14/03/2017 - 12

Hlasování :

PV 15/03/2017 - 9.4
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0081

Přijaté texty
PDF 388kWORD 43k
Středa, 15. března 2017 - Štrasburk
Potravinové a krmivové právo, pravidla týkající se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravky na ochranu rostlin ***II
P8_TA(2017)0081A8-0022/2017

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2017 k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách) (10755/1/2016 – C8-0015/2017 – 2013/0140(COD))

(Řádný legislativní postup: druhé čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (10755/1/2016 – C8-0015/2017),

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. října 2013(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 29. listopadu 2013(2),

–  s ohledem na svůj postoj v prvním čtení(3) k návrhu Komise předloženému Parlamentu a Radě (COM(2013)0265),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 7 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 67a jednacího řádu,

–  s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A8-0022/2017),

1.  schvaluje postoj Rady v prvním čtení;

2.  konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady;

3.  pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady podepsal akt podle čl. 297 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie;

4.  pověřuje svého generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co ověří, že všechny postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

5.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 67, 6.3.2014, s. 166.
(2) Úř. věst. C 114, 15.4.2014, s. 96.
(3) Přijaté texty: P7_TA(2014)0380.

Právní upozornění - Ochrana soukromí