Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0027(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0327/2016

Předložené texty :

A8-0327/2016

Rozpravy :

PV 14/03/2017 - 16
CRE 14/03/2017 - 16

Hlasování :

PV 15/03/2017 - 9.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0082

Přijaté texty
PDF 397kWORD 43k
Středa, 15. března 2017 - Štrasburk
Využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii ***I
P8_TA(2017)0082A8-0327/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. března 2017 o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii (COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0043),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0020/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. května 2016(1),

–  po konzultaci s Výborem regionů,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. ledna 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro kulturu a vzdělávání (A8-0327/2016),

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 303, 19.8.2016, s. 127.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 15. března 2017 k přijetí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o využívání kmitočtového pásma 470–790 MHz v Unii
P8_TC1-COD(2016)0027

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, rozhodnutí (EU) 2017/899.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí