Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0027(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0327/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0327/2016

Keskustelut :

PV 14/03/2017 - 16
CRE 14/03/2017 - 16

Äänestykset :

PV 15/03/2017 - 9.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2017)0082

Hyväksytyt tekstit
PDF 235kWORD 40k
Keskiviikko 15. maaliskuuta 2017 - Strasbourg
470–790 MHz:n taajuusalueen käyttö unionissa ***I
P8_TA(2017)0082A8-0327/2016
Päätöslauselma
 Teksti

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. maaliskuuta 2017 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi 470–790 MHz:n taajuusalueen käytöstä unionissa (COM(2016)0043 – C8-0020/2016 – 2016/0027(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2016)0043),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0020/2016),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 26. toukokuuta 2016 antaman lausunnon(1),

–  on kuullut alueiden komiteaa,

–  ottaa huomioon asiasta vastaavan valiokunnan työjärjestyksen 69 f artiklan 4 kohdan nojalla hyväksymän alustavan sopimuksen sekä neuvoston edustajan 20. tammikuuta 2017 päivätyllä kirjeellä antaman sitoumuksen hyväksyä Euroopan parlamentin kanta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 4 kohdan mukaisesti,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön sekä kulttuuri- ja koulutusvaliokunnan lausunnon (A8-0327/2016),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, tekee siihen huomattavia muutoksia tai aikoo tehdä siihen huomattavia muutoksia;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

(1)EUVL C 303, 19.8.2016, s. 127.


Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. maaliskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2017/… antamiseksi 470–790 MHz:n taajuusalueen käytöstä unionissa
P8_TC1-COD(2016)0027

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin kanta vastaa lopullista säädöstä, päätöstä (EU) 2017/899.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö