Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2608(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0191/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/03/2017 - 6.1

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0086

Přijaté texty
PDF 329kWORD 45k
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk
Zimbabwe, případ pastora Evana Mawarireho
P8_TA(2017)0086RC-B8-0191/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. března 2017 o Zimbabwe, případu pastora Evana Mawarireho a dalších případech omezování svobody projevu (2017/2608(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Zimbabwe,

–  s ohledem na místní prohlášení EU o místní správě ze dne 30. června 2016,

–  s ohledem na místní prohlášení EU o násilí ze dne 12. července 2016,

–  s ohledem na společné místní prohlášení EU o únosu Itaie Dzamary ze dne 9. března 2017,

–  s ohledem na tiskové prohlášení Zimbabwské komise pro lidská práva o veřejných protestech a jednání policie,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2016/220 ze dne 15. února 2016(1), kterým se prodlužují omezující opatření vůči Zimbabwe do 20. února 2017,

–  s ohledem na prohlášení vysoké představitelky jménem EU ze dne 19. února 2014 o přezkoumání vztahů mezi EU a Zimbabwe,

–  s ohledem na všeobecnou politickou dohodu, kterou v roce 2008 podepsaly všechny tři hlavní politické strany, totiž ZANU PF, MDC-T a MDC,

–  s ohledem na závěry Rady Evropské unie ze dne 23. července 2012 o Zimbabwe a na prováděcí rozhodnutí Rady 2012/124/SZBP ze dne 27. února 2012, kterým se provádí rozhodnutí 2011/101/SZBP o omezujících opatřeních vůči Zimbabwe(2),

–  s ohledem na Africkou chartu lidských práv a práv národů z června 1981, již Zimbabwe ratifikovalo,

–  s ohledem na pokyny EU týkající se podpory a ochrany svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z prosince 1948,

–  s ohledem na ústavu Zimbabwe,

–  s ohledem na Dohodu z Cotonou,

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že lid Zimbabwe po mnoho let trpí pod autoritářským režimem vedeným prezidentem Mugabem, který svou moc udržuje pomocí korupce, násilí, voleb vyznačujících se nesrovnalostmi a brutálního bezpečnostního aparátu; vzhledem k tomu, že obyvatelé Zimbabwe po celá desetiletí nezažili opravdovou svobodu, a mnoho lidí mladších třiceti let tudíž zná jen život poznamenaný chudobou a násilnými represemi;

B.  vzhledem k tomu, že nezávislé hnutí působící na sociálních sítích pod hashtagem #ThisFlag, které založil pastor a obránce lidských práv z Harare Evan Mawarire, se během loňských protestů proti tomu, že vláda nic nedělá proti korupci, beztrestnosti a chudobě, stalo katalyzátorem frustrací občanů z Mugabeho režimu; vzhledem k tomu, že pastor Mawarire vyzval vládu, aby řešila problém upadajícího hospodářství a dodržovala lidská práva; vzhledem k tomu, že si hnutí #ThisFlag získalo podporu církví a střední třídy, které se doposud snažily pouliční politice vyhýbat;

C.  vzhledem k tomu, že pastor Evan Mawarire byl již dříve zadržen na základě obvinění z podněcování k násilí na veřejnosti a následně v červnu 2016 propuštěn, načež v témže měsíci Zimbabwe ze strachu o svou bezpečnost i bezpečnost své rodiny opustil;

D.  vzhledem k tomu, že dne 1. února 2017 byl pastor Evan Mawarire při svém návratu do Zimbabwe zadržen na letišti v Harare; vzhledem k tomu, že původně byl obviněn z „podvracení ústavní vlády“ podle článku 22 trestního řádu, což je trestný čin, za který hrozí trest odnětí svobody až na 20 let; vzhledem k tomu, že dne 2. února 2017 bylo vzneseno další obvinění, a sice obvinění z hanobení vlajky podle článku 6 zákona o zimbabwské vlajce; vzhledem k tomu, že pastor Mawarire byl propuštěn až na kauci, a to poté, co strávil devět dní ve vazbě;

E.  vzhledem k tomu, že Zimbabwská komise pro lidská práva ve svém veřejném prohlášení vyjádřila hluboké znepokojení nad brutalitou a násilným jednáním policie, přičemž uvedla, že byla porušena základní práva demonstrantů, a vyzvala zimbabwské orgány, aby případ vyšetřily a postavily pachatele před soud;

F.  vzhledem k tomu, že dne 9. března 2015 byl z holičství v Harare pěti neznámými muži unesen novinář a politický aktivista Itai Dzamara; vzhledem k tomu, že vrchní soud nařídil vládě, aby po něm zahájila pátrání a každé dva týdny soud informovala o dosaženém pokroku, dokud nebude zjištěno, kde se nachází; vzhledem k tomu, že osud pana Dzamary není dosud znám;

G.  vzhledem k tomu, že Promise Mkwananzi, lídr sociálního hnutí #Tajamuka spojeného s červencovou stávkou, byl před vyhlášením „stávky 3.0“ naplánované na 31. srpna 2016 zatčen a obviněn z podněcování násilí na veřejnosti a propuštěn na kauci; vzhledem k tomu, že jiná aktivistka hnutí #Tajamuka Linda Masarirová, která již byla zadržena v květnu 2015 a poté propuštěna z vazby na kauci, byla během protestů v červenci 2016 opět zatčena;

H.  vzhledem k tomu, že omezující opatření EU vůči zimbabwskému režimu byla v únoru 2017 prodloužena do 20. února 2018; vzhledem k tomu, že na prezidenta Mugabeho, Grace Mugabeovou a zimbabwský obranný průmysl se i nadále vztahuje zmrazení majetku a zákaz cestování; vzhledem k tomu, že v platnosti zůstává i zbrojní embargo; vzhledem k tomu, že EU zrušila omezení uvalená na 78 osob a 8 subjektů;

I.  vzhledem k tomu, že Zimbabwe podepsalo Dohodu z Cotonou, v jejímž článku 9 je stanoveno, že dodržování lidských práv a základních svobod je základním prvkem spolupráce AKT-EU;

J.  vzhledem k tomu, částka ve výši 234 milionů EUR přidělená z 11. Evropského rozvojového fondu na národní orientační program pro Zimbabwe na období 2014 až 2020 má být soustředěna do tří hlavních oblastí, kterými jsou zdraví, hospodářský rozvoj založený na zemědělství a správa věcí veřejných a budování institucí;

1.  vyjadřuje politování nad zatčením pastora Evana Mawarireho; zdůrazňuje, že jeho propuštění na kauci není dostatečným řešením a že musí dojít k úplnému stažení politicky motivovaných obvinění, která proti němu byla vznesena;

2.  vyzývá zimbabwské orgány, aby zajistily, aby systém trestního soudnictví nebyl zneužíván k cíleným útokům proti obráncům lidských práv, jako je pastor Evan Mawarire, ani k jejich pronásledování nebo zastrašování;

3.  je přesvědčen, že svoboda shromažďování, svoboda sdružování a svoboda projevu jsou základními prvky každé demokracie; zdůrazňuje, že nenásilné vyjadřování názorů je ústavním právem všech zimbabwských občanů, a připomíná orgánům, že jejich povinností je chránit práva všech občanů;

4.  je hluboce znepokojen zprávami organizací na ochranu lidských práv o politickém násilí, restriktivních opatření vůči obráncům lidských práv a jejich zastrašování; lituje toho, že od posledních voleb a přijetí nové ústavy v roce 2013 došlo pouze k nepatrnému pokroku, pokud jde o zásady právního státu, a zejména o směřování k reformě v oblasti lidských práv;

5.  vyzývá zimbabwské orgány, aby zjistily, kde se nachází pan Dzamara, a aby zajistily, aby stanuly osoby odpovědné za jeho únos před soudem; konstatuje, že nenásilné vyjadřování názorů je ústavním právem všech zimbabwských občanů a je povinností orgánů chránit práva všech občanů;

6.  vyjadřuje také znepokojení nad případem Lindy Masarirové, která byla odsouzena na základě obvinění z násilí na veřejnosti během národní stávky, která se konala dne 6. července 2016; vyzývá vládu Zimbabwe ke zdrženlivosti a k respektování lidských práv všech zimbabwských občanů, mezi něž patří i právo na svobodu projevu a svoboda shromažďování; připomíná vládě, že její povinností je respektovat a dodržovat ústavu, ne ji podrývat, a také nestranně sloužit všem občanům Zimbabwe bez výjimky;

7.  vyzývá delegaci EU v Harare, aby i nadále poskytovala pomoc Zimbabwe s cílem zlepšit situaci v oblasti lidských práv a aby posoudila možnosti usnadnění volební pozorovatelské mise EU;

8.  opět zdůrazňuje, že je důležité, aby EU zahájila politický dialog s orgány Zimbabwe v rámci Dohody z Cotonou, a potvrdila tím své odhodlání podporovat místní obyvatelstvo;

9.  trvá na tom, že EU musí zajistit, aby finanční prostředky přidělené Zimbabwe na jeho národní orientační program skutečně směřovaly do příslušných oblastí, a vyzývá vládu Zimbabwe, aby Komisi umožnila neomezený přístup k projektům financovaným z prostředků EU a aby se více otevřela technické pomoci v případě společně dohodnutých projektů a programů;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, ESVČ, vládě a parlamentu Zimbabwe, vládám Jihoafrického společenství pro rozvoj a Africké unii.

(1) Úř. věst. L 40, 17.2.2016, s. 11.
(2) Úř. věst. L 54, 28.2.2012, s. 20.

Právní upozornění - Ochrana soukromí