Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/2596(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B8-0190/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/03/2017 - 6.2

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0087

Vedtagne tekster
PDF 178kWORD 51k
Torsdag den 16. marts 2017 - Strasbourg
Ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim
P8_TA(2017)0087RC-B8-0190/2017

Europa-Parlamentets beslutning af 16. marts 2017 om ukrainske politiske fanger i Rusland og situationen på Krim (2017/2596(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til associeringsaftalerne og det vidtgående og brede frihandelsområde mellem Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab og medlemsstaterne på den ene side og Ukraine på den anden side,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Ukraine og Rusland, navnlig beslutningerne af 4. februar 2016 om menneskerettighedssituationen på Krim, navnlig for krimtatarerne(1), og af 12. maj 2016 om krimtatarerne(2), samt dem, der vedrører specifikke tilfælde af ukrainere ulovligt tilbageholdt i Rusland, som beslutningerne af 30. april 2015 om sagen om Nadja Savtjenko(3) og beslutningen af 10. september 2015 om Rusland, navnlig sagerne vedrørende Eston Kohver(4), Oleg Sentsov og Olexandr Koltjenko(5),

–  der henviser til FN's Generalforsamlings resolution 68/262 af 27. marts 2014 om Ukraines territoriale integritet og til FN's Generalforsamlings resolution 71/205 af 19. december 2016 om menneskerettighedssituationen i Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol (Ukraine),

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention, den internationale konvention om økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder og FN's erklæring om oprindelige folks rettigheder (UNDRIP),

–  der henviser til Genèvekonventionen om beskyttelse af civile personer i krigstid,

–  der henviser til den samlede pakke af foranstaltninger til gennemførelse af Minskaftalerne, der blev vedtaget og underskrevet i Minsk den 12. februar 2015 og godkendt i deres helhed med FN's Sikkerhedsråds resolution 2202 (2015) af 17. februar 2015,

–  der henviser til Rådets beslutninger om fortsatte sanktioner mod Den Russiske Føderation i forbindelse med den ulovlige annektering af Krimhalvøen,

–  der henviser til dommen fra Krims såkaldte højesteret af 26. april 2016, der konkluderer, at krimtatarernes Mejlis er en ekstremistisk organisation, og forbyder dens aktiviteter på Krimhalvøen,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 135, stk. 5, og artikel 123, stk. 4,

A.  der henviser til, at marts 2017 markerer den triste treårsdag for Ruslands ulovlige annektering af Krimhalvøen;

B.  der henviser til, at Den Russiske Føderations annekteringen af Krim er ulovlig og i strid med international ret og europæiske aftaler, som er indgået af både Den Russiske Føderation og Ukraine, navnlig De Forenede Nationers pagt, Helsingforsslutakten og Budapestmemorandummet og traktaten om venskab, samarbejde og partnerskab mellem Ukraine og Den Russiske Føderation fra 1997;

C.  der henviser til, at i annekteringsperioden er de russiske myndigheder ansvarlige for beskyttelsen af befolkningerne og borgerne på Krim gennem de myndigheder, der er tilstede de facto i regionen;

D.  der henviser til, at ifølge menneskerettighedsorganisationer og offentlige kilder er mindst 62 ukrainske statsborgere blevet ulovligt retsforfulgt af politiske grunde af de russiske retshåndhævende myndigheder, hvoraf 49 er beboere på Krim; der henviser til, at antallet af ukrainske politiske fanger i Rusland steg i 2016, trods den glædelige løsladelse af seks ukrainere; der henviser til, at der for tiden er 17 ulovligt tilbageholdte ukrainske statsborgere i Den Russiske Føderation og 15 på den besatte Krimhalvø; der henviser til, at mindst et hundrede ukrainere holdes som gidsler under forfærdelige forhold af russiskstøttede separatistiske kræfter i regionerne Donetsk og Luhansk i Ukraine;

E.  der henviser til, at der er meldinger om anvendelse af tortur og anden grusom og nedværdigende behandling i forskellige sager; der henviser til, at disse påstande ikke er blevet behørigt undersøgt; der henviser til, at tortur er blevet anvendt til at opnå tilståelser og støtte falsk bevismateriale: der henviser til, at advokater fra Krim, som yder retshjælp til disse personer, og menneskerettighedsforkæmpere, som indberetter tilfælde af politisk motiverede forsvindinger i Krim, samt journalister, der rapporterer om situationen for krimtatarerne, også har været genstand for sådanne handlinger;

F.  der henviser til, at mange af de tilbageholdte har været udsat for hårde og umenneskelige forhold i fængslerne, der skaber fysiske og psykologiske risici for deres sundhed; der henviser til, at der er indsatte, der har behov for akut lægehjælp og behandling;

G.  der henviser til, at FN's Generalforsamling den 16. december 2016 (UNGA) fastslog, at Rusland var en besættelsesmagt og fordømte Den Russiske Føderations midlertidige besættelse af ukrainsk territorium — Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol — og gentog, at den ikke anerkendte denne annektering;

H.  der henviser til, at i henhold til artikel 70 i Genèvekonventionen om beskyttelse af civile personer i krigstid, må beskyttede personer ikke anholdes, retsforfølges eller dømmes af besættelsesmagten for handlinger eller udtalelser før besættelsen; der henviser til, at Rusland i FN's Generalforsamlings resolution anerkendes som en besættelsesmagt, og at de fastsatte forpligtelser for besættelsesmagten omfatter beskyttelse af befolkningerne og borgerne på Krim;

I.  der henviser til, at restriktiv russiske lovgivning om politiske og borgerlige rettigheder er blevet udvidet til at gælde Krim, hvilket har resulteret i, at forsamlings-, ytrings-, forenings- og religionsfriheden og adgangen til oplysninger er blevet drastisk indskrænket, og der er troværdige rapporter om trusler, tvungne forsvindinger og tortur;

J.  der henviser til, at der er omkring 20 000 internt fordrevne fra Krim i andre ukrainske regioner, krimtatarernes Mejlis er forbudt og erklæret en ekstremistisk organisation, og ukrainske skoler på halvøen er blevet lukket;

K.  der henviser til, at Ukraine den 16. januar 2017 indgav en sag ved Den Internationale Domstol (ICJ) for at stille Den Russiske Føderation til ansvar for sin støtte til terrorisme i det østlige Ukraine og for diskriminerende handlinger mod etniske ukrainere og krimtatarer på den besatte Krimhalvø;

1.  støtter Ukraines suverænitet, uafhængighed, enhed og territoriale integritet inden for dets internationalt anerkendte grænser og gentager sin fordømmelse af Den Russiske Føderations ulovlige annektering af Den Autonome Republik Krim og byen Sevastopol; støtter fuldt ud EU og dets medlemsstaters stærke og faste vilje til ikke at anerkende denne annektering og bakker op om de restriktive foranstaltninger, der er truffet i denne henseende;

2.  minder om, at menneskerettighedssituationen på Krimhalvøen er blevet væsentligt forringet, krænkelse af ytringsfriheden, misbrug af medierne og tvungen indførelse af russisk statsborgerskab er blevet systematisk og grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder er ikke garanteret på Krim;

3.  fordømmer de diskriminerende politikker, som blev indført af de såkaldte myndigheder på Krim mod især de etniske tatarers mindretal og krænkelse af deres ejendomsret, den stadig mere udbredte intimidering af denne befolkning og af dem, der modsætter sig den russiske annektering, samt den manglende ytringsfrihed og foreningsfrihed på halvøen;

4.  opfordrer Rusland til omgående at løslade alle ulovligt og vilkårligt tilbageholdte ukrainske borgere både i Rusland og de midlertidigt besatte ukrainske områder og at sørge for, at de kan vende sikkert tilbage, herunder Mykola Karpyuk, Stanislav Klykh, Oleksandr Kolchenko, Oleg Sentsov, Oleksiy Chyrniy, Oleksandr Kostenko, Serhiy Lytvynov, Valentyn Vyhivskyi, Viktor Shur, Andriy Kolomiyets, Ruslan Zeytullayev, Nuri Primov, Rustem Vaitov, Ferat Sayfullayev, Akhtem Chiyhoz, Mustafa Dehermendzhi, Ali Asanov, Inver Bekirov, Muslim Aliyev, Vadim Siruk, Arsen Dzhepparov, Refat Alimov, Zevri Abseitov, Remzi Memetov, Rustem Abiltarov, Enver Mamutov, Artur Panov, Evheniy Panov, Roman Suschenko og Emir-Usein Kuku, menneskerettighedsforkæmper, og andre, og til at tillade alle ovennævnte personer at rejse frit, herunder Mykola Semena, som forfølges for sit journalistiske arbejde for Radio Free Europe/Radio Liberty;

5.  understreger, at Den Russiske Føderations beslutning af den 21. marts 2014 om at annektere Krim er ulovlig, og fordømmer på det kraftigste den efterfølgende afgørelse truffet af de russiske myndigheder om at give alle indbyggere på Krim russiske pas;

6.  minder om, at Den Russiske Føderation som besættelsesmagt med effektiv kontrol over Krim og som forpligtet til at overholde den humanitære folkeret og den internationale menneskerettighedslovgivning har en forpligtelse til at garantere beskyttelse af menneskerettighederne på halvøen, og opfordrer de russiske myndigheder til at give uhindret adgang til Krim for internationale institutioner og uafhængige eksperter fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE), FN og Europarådet samt for alle menneskerettighedsorganisationer eller medier, der ønsker at besøge, vurdere og rapportere om situationen på stedet; opfordrer de ukrainske myndigheder til at forenkle proceduren for at udenlandske journalister, menneskerettighedsforkæmpere og advokater kan få adgang til halvøen;

7.  mener, at krimtatarernes rettigheder er blevet alvorligt krænket med forbuddet mod de aktiviteter, som varetages af Mejlis, og gentager på det kraftigste sin opfordring til omgående ophævelse af den relevante afgørelse og dens virkninger; beklager den retlige forfølgelse og truslerne om anholdelse af Mejlis ledere, herunder Mustafa Dzhemilev, medlem af det ukrainske parlament, Verkhovna Rada, og indstillet til Sakharovprisen, og Refat Chubarov, der er formand for Mejlis-forsamlingen;

8.  understreger, at krimtatarerne er en oprindelig befolkning på halvøen, og deres kulturelle arv lader til at være et af de vigtigste mål for undertrykkelsen; opfordrer til, at internationale institutioner og uafhængige eksperter fra OSCE, FN og Europarådet får uhindret adgang til Krim;

9.  minder de russiske myndigheder om, at selv om annektering af Krim er ulovlig, er Rusland de facto fuldt ansvarlig for at opretholde retsordenen på Krim og beskytte borgerne mod vilkårlige retlige eller administrative foranstaltninger;

10.  udtrykker stor bekymring over de mange troværdige rapporter om tilfælde af forsvindinger, tortur og systematiske intimidering af lokale borgere, der modsætter sig annektering af Krim, og opfordrer Rusland til øjeblikkeligt at ophøre med forfølgelser, til effektivt at efterforske alle tilfælde af menneskerettighedskrænkelser, herunder tvangsforsvindinger, vilkårlige tilbageholdelser, tortur og mishandling af fanger og til at respektere de grundlæggende frihedsrettigheder for alle personer, herunder ytringsfriheden, trosfriheden og foreningsfriheden og retten til fredelig forsamling; kræver, at alle forsvindinger og bortførelser under besættelsen af Krim straks undersøges, herunder Ervin Ibragimov-sagen;

11.  minder om, at i henhold til den russiske lovgivning gælder det russiske retssystem kun for forbrydelser begået i Rusland; beklager, at russiske retshåndhævende myndigheder har indledt en række straffesager for handlinger, der er begået på Ukraines territorium og på Krim før annekteringen;

12.  glæder sig over det nylige besøg af den ukrainske ombudsmand til Krim med det formål at møde fangerne; beklager, at ombudsmanden ikke fik lov til at møde dem alle og udtrykker håb om, at hun under sin fremtidige besøg vil have uhindret adgang til ukrainske fanger på Krim samt til dem, der er blevet overført til Den Russiske Føderation;

13.  kræver ubegrænset, sikker og uhindret adgang for OSCE's observatører og andre internationale menneskerettighedsobservatører og humanitære aktører til Krimhalvøen og opfordrer til oprettelsen af uafhængige overvågningsmekanismer og til ydelse af humanitær og juridiske bistand i det fornødne omfang; støtter initiativerne, som Ukraine fører an i med henblik på at behandle disse spørgsmål i Menneskerettighedsrådet og Generalforsamlingen; opfordrer Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EEAS) og EU's delegation til Rusland til nøje at følge med i retssagen mod ukrainske politiske fanger og til at rapportere om behandlingen af dem, mens de er i varetægt; giver udtryk for bekymring over beretninger om straffende psykiatriske behandlinger; forventer, at EU-delegationen, EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaternes ambassader nøje følge retssager mod ukrainske borgere i Rusland og søger at få adgang til disse personer før, under og efter deres retssager;

14.  fordømmer den fremherskende praksis for overførsel af fanger til fjerntliggende regioner i Rusland, da dette i alvorlig grad hæmmer deres kommunikationsmuligheder med deres familiemedlemmer og menneskerettighedsorganisationer; understreger, at denne praksis er en overtrædelse af den russiske lovgivning, navnlig artikel 73 i loven om fuldbyrdelse af strafferetlige domme, hvorefter straffe bør afsones i det område, hvor den dømte har fast bopæl, eller hvor dommen er blevet afsagt; kritiserer praksis med at nægte konsulære besøg hos tilbageholdte personer og kræver, at myndighederne betingelsesløst tillader sådanne besøg; opfordrer indtrængende til, at Den Internationale Røde Kors Komité (ICRC) kan få adgang til fængsler i de besatte områder og til respekt for de indsattes rettigheder til at kommunikere med deres familie og venner med regelmæssige mellemrum både pr. korrespondance og ved at modtage besøg;

15.  understreger også, at det er nødvendigt for Ukraine at sikre beskyttelse af rettigheder og behov hos fordrevne ukrainske borgere, herunder deres ret til at stemme og nyde fuld retlig og administrativ beskyttelse i deres land;

16.  glæder sig over den russiske højesterets afgørelse af 22. februar 2017 om at ophæve den dom, som Ildar Dadin fik på grundlag af anklager om deltagelse i flere ikkegodkendte demonstrationer, herunder mod Ruslands krig mod Ukraine, og at beordre ham løsladt fra varetægt efter Parlamentets beslutning af 24. november 2016(6) i hans forsvar;

17.  opfordrer EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder til løbende at holde øje med menneskerettighedssituationen på Krimhalvøen; understreger det overordnede behov for, at EU spiller en mere synlig, effektiv og proaktiv rolle med hensyn til at fremme en varig løsning;

18.  opfordrer til, at EU støtter de ukrainske og tartariske medieprojekter for Krim, samt dem, der er iværksat af Den Europæiske Demokratifond og Radio Free Europe/Radio Liberty, og projekter til forsvar for ukrainske og tartariske skoler og andre initiativer til at beskytte deres kulturarv;

19.  opfordrer til indførelse af yderligere restriktive foranstaltninger over for personer, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne, herunder ved at indefryse deres aktiver i EU;

20.  opfordrer indtrængende alle parter til fuldt ud at gennemføre bestemmelserne i Minskaftalerne, herunder afskaffelse af militære aktiviteter i Donbas og udveksling af fanger, og til straks at frigive og hjemsende alle fanger; minder om det særlige ansvar, den russiske regering bærer i denne henseende;

21.  anmoder om, at muligheden undersøges for oprettelse af et internationalt format for forhandlinger om tilbagetrækning fra Krim med deltagelse af EU, og som kunne basere sig på humanitær folkeret, menneskerettigheder og internationale principper;

22.  opfordrer indtrængende Rådet til at finde metoder til at støtte Ukraine ved Den Internationale Domstol i sagen for at stille Den Russiske Føderation til ansvar for sin støtte til terrorisme i det østlige Ukraine og for de diskriminerende handlinger mod etniske ukrainere og krimtatarer på den besatte Krimhalvø;

23.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden i Kommissionen/EU’s højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaterne, Ukraines præsident, Ukraines og Den Russiske Føderations regeringer og parlamenter, Europarådets Parlamentariske Forsamling og Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0043.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0218.
(3) EUT C 346 af 21.9.2016, s. 101.
(4) Estisk statsborger.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0314.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0446.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik