Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2017/2597(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0193/2017

Rozpravy :

Hlasování :

PV 16/03/2017 - 6.3

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0088

Přijaté texty
PDF 330kWORD 45k
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk
Filipíny, případ senátorky Leily M. De Limaové
P8_TA(2017)0088RC-B8-0193/2017

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. března 2017 o Filipínách – případ senátorky Leily M. De Limaové (2017/2597(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci na Filipínách, zejména na usnesení ze dne 15. září 2016(1),

–  s ohledem na prohlášení delegace EU a mluvčí místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku,

–  s ohledem na diplomatické vztahy mezi Filipínami a EU (dříve Evropským hospodářským společenstvím (EHS)), které byly navázány dne 12. května 1964 jmenováním velvyslance Filipín při EHS,

–  s ohledem na statut Filipín jako zakládajícího člena Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN),

–  s ohledem na prohlášení Mezinárodního výboru právníků ze dne 28. února 2017,

–  s ohledem na Rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Filipínskou republikou na straně druhé,

–  s ohledem na obecné zásady EU týkající se lidských práv,

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech (ICCPR),

–  s ohledem na čl. 135 odst. 5 a čl. 123 odst. 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že mezi Filipínami a EU existují dlouhotrvající diplomatické, hospodářské, kulturní a politické vztahy,

B.  vzhledem k tomu, že dne 23. února 2017 byl vydán zatykač na filipínskou senátorku Leilu M. De Limaovou z opoziční Liberální strany na základě obvinění z údajných trestných činů souvisejících s drogami; vzhledem k tomu, že dne 24. února 2017 byla senátorka De Limaová zatčena a vzata do vazby; vzhledem k tomu, že bude-li uznána vinnou, hrozí jí trest až 12 let odnětí svobody a vyloučení ze senátu;

C.  vzhledem k tomu, že jsou vážné obavy, že trestné činy, z nichž byla senátorka De Limaová obviněna, jsou téměř kompletně vykonstruované; vzhledem k tomu, že podle mínění Amnesty International je senátorka De Limaová vězněm svědomí;

D.  vzhledem k tomu, že senátorka De Limaová je obhájkyní lidských práv a nejznámější osobností vystupující kriticky proti antidrogové kampani filipínského prezidenta Rodriga Duterteho; vzhledem k tomu, že veřejně odsoudila drogovou válku na Filipínách; vzhledem k tomu, že senátorka De Limaová byla předsedkyní filipínské komise pro lidská práva; vzhledem k tomu, že jsou vážné obavy o bezpečnost senátorky De Limaové; vzhledem k tomu, že je mnoho stížností na údajné mučení ve vazebních věznicích, které nikdo neprošetřuje;

E.  vzhledem k tomu, že dne 19. září 2016 byla senátorka De Limaová odvolána z funkce předsedkyně senátního výboru pro spravedlnost a lidská práva; vzhledem k tomu, že v době, kdy stála v čele komise pro lidská práva, vedla senátorka De Limaová vyšetřování případů údajných poprav bez řádného soudu, jimž padlo za oběť nejméně tisíc podezřelých z obchodu s drogami ve městě Davao v období, kdy byl prezident Duterte jeho starostou; vzhledem k tomu, že po slyšeních před komisí se stala senátorka De Limaová terčem přívalu šikany a zastrašování ze strany státních orgánů a tyto útoky v posledních osmi měsících ještě zesílily;

F.  vzhledem k tomu, že dne 2. března 2017 vydala organizace Human Rights Watch svou zprávu s názvem „Povolení zabíjet: popravy spáchané filipínskou policií za Dutertovy „války proti drogám““, v níž byly zdokumentovány popravy bez řádného soudu během tažení proti překupníkům drog;

G.  vzhledem k tomu, že od nástupu prezidenta Duterteho do funkce dne 30. června 2016 došlo podle zpráv v souvislosti s drogovou kriminalitou k více než 7 000 vražd, které má na svědomí policie a samozvaní strážci zákona; vzhledem k tomu, že prezident Duterte přislíbil, že bude pokračovat ve svém tažení proti drogám až do konce svého funkčního období v roce 2022;

H.  vzhledem k tomu, že v reakci na zabití důstojníků povstalci z komunistické Nové lidové armády (NPA) na jihu Filipín dne 8. března 2017 dal prezident Duterte armádě rozkaz zahájit operace proti povstalcům bez ohledu na vedlejší škody;

I.  vzhledem k tomu, že dne 30. ledna 2017 pozastavila filipínská státní policie protidrogové operace policie poté, co došlo k brutální vraždě, údajně v souvislosti s drogami; vzhledem k tomu, že prezident Duterte nařídil ozbrojeným silám Filipín (AFP), aby tuto proluku v tažení proti drogám nahradily svými operacemi;

J.  vzhledem k tomu, že obránci lidských práv a aktivisté a novináři zabývající se na Filipínách touto problematikou, včetně senátorky De Limaové, pravidelně čelí výhrůžkám, pronásledování, zastrašování a kybernetické šikaně; vzhledem k tomu, že ti, kteří takto porušují práva těchto skupin, nejsou nijak stíháni, protože se nevedou žádná řádná vyšetřování; vzhledem k tomu, že v listopadu 2016 prezident Duterte otevřeně hrozil obráncům lidských práv, že je čeká smrt;

K.  vzhledem k tomu, že dne 7. března 2017 schválila sněmovna reprezentantů sněmovní zákon č. 4727, kterým se obnovuje trest smrti za trestné činy související s drogami; vzhledem k tomu, že Filipíny byly první zemí v regionu, která zrušila trest smrti, a to v roce 2007; vzhledem k tomu, že znovuzavedení trestu smrti by bylo jednoznačným porušením druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech (ICCPR), jehož jsou Filipíny smluvní stranou od roku 2007; vzhledem k tomu, že v současné době uvažuje administrativa prezidenta Duterteho o snížení minimální věkové hranice trestní odpovědnosti z 15 let na 9 let;

L.  vzhledem k tomu, že v září 2016 se Filipíny znovu ujaly předsednictví ve sdružení ASEAN pro rok 2017;

1.  vyzývá k okamžitému propuštění senátorky Leily M. De Limaové a k tomu, aby jí ve vazbě byla zajištěna náležitá bezpečnost; vyzývá filipínské orgány, aby zajistily spravedlivý soud, přičemž poukazuje na právo na presumpci neviny, a aby ji zprostily všech politicky motivovaných obvinění a přestaly s veškerými dalšími akty jejího pronásledování;

2.  chápe, že miliony lidí na Filipínách jsou negativně zasaženy vysokou mírou závislosti na drogách a jejími následky; ostře odsuzuje nedovolený obchod s drogami a jejich zneužívání na Filipínách; vyzývá vládu, aby učinila boj proti sítím obchodníků s drogami a drogovým baronům svou prioritou a nesoustředila se na vyhledávání drobných uživatelů drog; zdůrazňuje, že tento boj musí jít ruku v ruce s průvodními opatřeními prevence a detoxikace; podporuje vládu v její snaze otvírat nová detoxikační centra;

3.  důrazně odsuzuje velké množství poprav bez řádného soudu, které spáchaly ozbrojené síly a skupiny samozvaných strážců zákona v souvislosti s tažením proti drogám; vyjadřuje soustrast rodinám obětí; vyjadřuje vážné znepokojení nad důvěryhodnými zprávami o tom, že filipínské policejní složky falšují důkazy, aby odůvodnily popravy bez řádného soudu, a že terčem jejich operací je v převážně většině městská chudina; vyzývá filipínské orgány, aby okamžitě zahájily nestranné a smysluplné vyšetřování těchto poprav a stíhaly pachatele těchto činů a postavily je před soud; žádá EU, aby tato vyšetřování podporovala; vyzývá filipínské orgány, aby přijaly veškerá nezbytná opatření s cílem předejít dalším popravám;

4.  vyjadřuje vážné znepokojení nad rétorikou prezidenta Duterteho v reakci na zabití důstojníků dne 8. března 2017 a velice naléhá na filipínské orgány a vojenské síly, aby důsledně dodržovaly mezinárodní humanitární právo, které ukládá specifická omezení všem stranám ozbrojeného konfliktu v tom smyslu, že by měly ušetřit civilní obyvatelstvo a osoby neúčastnící se bojů;

5.  vyzývá EU, aby podpořila záměr Rady OSN pro lidská práva zahájit nezávislé mezinárodní vyšetřování nezákonných poprav a dalších protiprávních aktů na Filipínách v souvislosti s „válkou proti drogám“, kterou vede prezident Duterte;

6.  je hluboce pobouřen rozhodnutím sněmovny reprezentantů znovu zavést trest smrti; vyzývá filipínské orgány, aby okamžitě zastavily probíhající řízení vedoucí k obnovení trestu smrti; připomíná, že EU považuje trest smrti za krutý a nelidský trest, který nepůsobí jako prostředek odrazující od trestné činnosti; vyzývá filipínskou vládu, aby upustila od záměru snížit minimální věkovou hranici trestní odpovědnosti;

7.  vyzývá EU, aby pozorně sledovala případ stíhání senátorky De Limaové;

8.  naléhavě vyzývá EU, aby s využitím všech dostupných nástrojů pomáhala vládě Filipín dodržovat její mezinárodní závazky v oblasti lidských práv, zejména prostřednictvím rámcové dohody;

9.  naléhavě vyzývá Komisi, aby využila všech dostupných nástrojů k tomu, aby přesvědčila Filipíny, aby učinily přítrž popravám bez řádného soudu v souvislosti s tažením proti drogám, a pokud se v příštích několika měsících situace nijak zásadně nezlepší, aby také učinila procesní kroky k případnému zrušení výhod v rámci systému GSP+;

10.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení vládě a parlamentu Filipín, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států, vysokému komisaři OSN pro lidská práva a vládám členských zemí sdružení ASEAN.

(1) Přijaté texty, P8_TA(2016)0349.

Právní upozornění - Ochrana soukromí