Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2014/0059(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0141/2015

Podneseni tekstovi :

A8-0141/2015

Rasprave :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Glasovanja :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
Objašnjenja glasovanja
PV 16/03/2017 - 6.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Usvojeni tekstovi
PDF 334kWORD 58k
Četvrtak, 16. ožujka 2017. - Strasbourg
Postupanje s dužnom pažnjom u lancu opskrbe uvoznika minerala i metala koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Rezolucija
 Tekst
 Prilog

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 16. ožujka 2017. o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavljanju sustava Unije za samocertificiranje odgovornih uvoznika kositra, tantala i volframa, njihovih ruda i zlata koji potječu iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja postupanjem s dužnom pažnjom u lancu opskrbe (COM(2014)0111 – C7-0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2014)0111),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 207. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C7‑0092/2014),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 69.f stavkom 4. Poslovnika i uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 8. prosinca 2016. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za međunarodnu trgovinu i mišljenje Odbora za razvoj (A8‑0141/2015),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(1);

2.  prima na znanje izjavu Vijeća i izjave Komisije priložene ovoj Rezoluciji;

3.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

4.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Ovo stajalište zamjenjuje amandmane usvojene na sjednici 20. svibnja 2015. (Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0204).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 16. ožujka 2017. radi donošenja Uredbe (EU) 2017/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja
P8_TC1-COD(2014)0059

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2017/821)


PRILOG ZAKONODAVNOJ REZOLUCIJI

Izjava Vijeća o Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja

Vijeće se, iznimno, slaže da se Komisiji delegira ovlast za donošenje delegiranih akata kojima se izmjenjuju pragovi iz Priloga I., kako je utvrđeno u članku 1. stavcima 4. i 5., kako bi se osiguralo pravodobno donošenje pragova i ostvarenje ciljeva ove Uredbe. Tim sporazumom ne dovode se u pitanje budući zakonodavni prijedlozi u području trgovine, kao ni u području vanjskih odnosa kao cjeline.

Izjava Komisije br. 1 o Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja

Komisija će razmotriti dodatne zakonodavne prijedloge usmjerene na poduzeća EU-a koja posluju s proizvodima koji sadrže kositar, tantal, volfram i zlato u lancu opskrbe, bude li zaključila da su ukupni napori tržišta EU-a o odgovornom globalnom lancu opskrbe mineralima nedovoljni za poticanje odgovornog ponašanja pri nabavljanju u zemlji proizvođača, ili bude li ocijenila nedostatnim odaziv subjekata s kraja lanca koji imaju uspostavljane programe postupanja s dužnom pažnjom u lancu opskrbe u skladu sa Smjernicama OECD-a.

Izjava Komisije br. 2 o Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja

Izvršavajući svoje ovlasti za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 1. stavkom 5., Komisija će uzeti u obzir ciljeve ove Uredbe posebno iz uvodnih izjava (1), (7), (10) i (17).

Pritom će Komisija posebno razmotriti posebne rizike povezane s funkcioniranjem početka lanca opskrbe zlatom u sukobima pogođenim i visokorizičnim područjima i uzeti u obzir položaj mikropoduzeća i malih poduzeća u Uniji koji uvoze zlato u EU.

Izjava Komisije br. 3 o Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća utvrđivanju obveza dužne pažnje u lancu opskrbe za uvoznike Unije koji uvoze kositar, tantal i volfram, njihove rude i zlato podrijetlom iz sukobima pogođenih i visokorizičnih područja

Kao odgovor na zahtjev Europskog parlamenta za posebne smjernice, Komisija je voljna razviti pokazatelje uspješnosti koji se odnose na odgovorno nabavljanje konfliktnih minerala. Uz pomoć takvih smjernica, relevantna poduzeća s više od 500 zaposlenika koja moraju otkriti nefinancijske podatke u skladu s Direktivom 2014/95/EU potiču se da objavljuju informacije u vezi s proizvodima koji sadrže kositar, tantal, volfram i zlato.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti