Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2014/0059(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0141/2015

Előterjesztett szövegek :

A8-0141/2015

Viták :

PV 19/05/2015 - 3
CRE 19/05/2015 - 3
PV 15/03/2017 - 14
CRE 15/03/2017 - 14

Szavazatok :

PV 20/05/2015 - 10.7
CRE 20/05/2015 - 10.7
A szavazatok indokolása
PV 16/03/2017 - 6.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2015)0204
P8_TA(2017)0090

Elfogadott szövegek
PDF 262kWORD 56k
2017. március 16., Csütörtök - Strasbourg Végleges kiadás
A konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ásványok és fémek importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc ***I
P8_TA(2017)0090A8-0141/2015
Állásfoglalás
 Szöveg
 Függelék

Az Európai Parlament 2017. március 16-i jogalkotási állásfoglalása a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany felelősségteljes importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási lánc tekintetében alkalmazott öntanúsítás uniós rendszerének létrehozásáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2014)0111 – C7‑0092/2014 – 2014/0059(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2014)0111),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 207. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0092/2014),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 69f. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra és a Tanács képviselőjének 2016. december 8-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint egyetért az Európai Parlament álláspontjával, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikke (4) bekezdésével összhangban,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság jelentésére és a Külügyi Bizottság és a Fejlesztési Bizottság véleményeire (A8-0141/2015),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot(1);

2.  tudomásul veszi a Tanács és a Bizottság ezen állásfoglaláshoz csatolt nyilatkozatait;

3.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy javaslatát lényegesen módosítani kívánja;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) Ez az álláspont lép a 2015. május 20-án elfogadott módosítások helyébe (Elfogadott szövegek, P8_TA(2015)0204).


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. március 16-án került elfogadásra a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
P8_TC1-COD(2014)0059

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/821 rendelettel.)


MELLÉKLET A JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁSHOZ

A Tanács nyilatkozata a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről

A Tanács megállapodott abban, hogy az alkalmazandó határértékek időben történő elfogadása és a rendelet céljainak teljesítése érdekében kivételesen felhatalmazza a Bizottságot, hogy az 1. cikk (4) és (5) bekezdésével összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusok útján módosítsa az I. mellékletben foglalt határértékeket. A Tanács ezen döntése nem érinti a kereskedelem, valamint általában a külkapcsolatok területével kapcsolatos jövőbeli jogalkotási javaslatokat.

A Bizottság 1. nyilatkozata a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről

A Bizottság mérlegelni fogja további jogalkotási javaslatok előterjesztését az ellátási láncukban ónt, tantált, volfrámot és aranyat tartalmazó termékekkel foglalkozó európai uniós vállalatokra nézve, amennyiben arra a következtetésre jut, hogy az ásványok felelősségteljes ellátási láncának EU-s piaca által tett összesített erőfeszítések nem elégségesek a termelő országok felelősségteljes ellátási magatartásának ösztönzésére, vagy amennyiben úgy értékeli, hogy az OECD-útmutatással összhangban a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncban a downstream gazdasági szereplők közreműködése nem kielégítő.

A Bizottság 2. nyilatkozata a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről

Az 1. cikk (5) bekezdése szerinti, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása gyakorlása során a Bizottság kellően figyelembe veszi e rendelet célkitűzéseit, konkrétan az (1), (7), (10) és (17) preambulumbekezdésekben megfogalmazottakat.

Ennek során a Bizottság különösen a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségek upstream aranyellátási láncainak működésével járó kockázatokra lesz tekintettel, és figyelembe veszi az EU-ba aranyat importáló uniós kis- és mikrovállalkozások álláspontját is.

A Bizottság 3. nyilatkozata a konfliktusok által érintett és nagy kockázatot jelentő térségekből származó ón, tantál, volfrám, ezek ércei és arany uniós importőrei körében a kellő gondosság elvének megfelelő ellátási láncra vonatkozó kötelezettségek megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletről

Az Európai Parlament konkrét iránymutatásokra vonatkozó kérésére reagálva a Bizottság kész a konfliktusok által érintett térségekből származó ásványok felelősségteljes beszerzésére vonatkozó konkrét teljesítménymutatók kidolgozására. Ezen iránymutatásoknak köszönhetően a több mint 500 főt foglalkoztató, érintett vállalatokat – amelyek a 2014/95/EU irányelvnek megfelelően kötelesek a nem pénzügyi információk közzétételére – arra ösztönzik, hogy az ónt, tantált, volfrámot és aranyat tartalmazó termékeikkel kapcsolatban konkrét információkat hozzanak nyilvánosságra.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat