Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2015/0133(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0150/2016

Předložené texty :

A8-0150/2016

Rozpravy :

PV 16/03/2017 - 2
CRE 16/03/2017 - 2

Hlasování :

PV 16/03/2017 - 6.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0091

Přijaté texty
PDF 400kWORD 46k
Čtvrtek, 16. března 2017 - Štrasburk
Rámec Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu ***I
P8_TA(2017)0091A8-0150/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 16. března 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku (přepracované znění) (COM(2015)0294 – C8-0160/2015 – 2015/0133(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (COM(2015)0294),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0160/2015),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 16. září 2015(1),

–  s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 10. února 2016(2),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(3),

–  s ohledem na dopis, který dne 28. ledna 2016 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro rybolov v souladu s čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 20. ledna 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0150/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise neobsahuje návrh Komise žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 13, 15.1.2016, s. 201.
(2) Úř. věst. C 120, 5.4.2016, s. 40.
(3) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 16. března 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o vytvoření rámce Unie pro shromažďování, správu a využívání údajů v odvětví rybolovu a pro podporu vědeckého poradenství pro společnou rybářskou politiku a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 199/2008 (přepracované znění)
P8_TC1-COD(2015)0133

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1004.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí