Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2016/2228(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0032/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0032/2017

Συζήτηση :

PV 15/03/2017 - 17
CRE 15/03/2017 - 17

Ψηφοφορία :

PV 16/03/2017 - 6.8
CRE 16/03/2017 - 6.8

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2017)0093

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 558kWORD 80k
Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017 - Στρασβούργο Οριστική έκδοση
Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική
P8_TA(2017)0093A8-0032/2017

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Μαρτίου 2017 σχετικά με μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική (2016/2228(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) που συνήφθη στις 10 Δεκεμβρίου 1982 και είναι σε ισχύ από τις 16 Νοεμβρίου 1994, και τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος (UNFCCC),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που εγκρίθηκε στο Παρίσι κατά την 21η διάσκεψη των συμβαλλομένων μερών της UNFCCC στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (συμφωνία του Παρισιού) καθώς και την ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κύρωση της συμφωνίας στις 4 Οκτωβρίου 2016(1),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Μιναμάτα, τη Σύμβαση για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, το Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ, τη Σύμβαση της Στοκχόλμης, τη Σύμβαση του Άαρχους και τη Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα,

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και το τελικό κείμενο που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση στις 25 Σεπτεμβρίου 2015 με τίτλο «Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development» (Μετασχηματισμός του κόσμου μας: θεματολόγιο για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030)(2),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της UNESCO σχετικά με την προστασία της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, της 16ης Νοεμβρίου 1972,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση αριθ. 169 της ΔΟΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Ilulissat που ανακοινώθηκε στις 28 Μαΐου 2008 από τα πέντε παράκτια κράτη του Αρκτικού Ωκεανού στη διάσκεψη για τον Αρκτικό Ωκεανό στο Ilulissat της Γροιλανδίας,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ινουίτ πέριξ του Βόρειου Πόλου σχετικά με τις αρχές ανάπτυξης των πόρων στην Ινουίτ Νουναάτ(3),

–   έχοντας υπόψη την έγκριση της διακήρυξης 61/295 των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών από τη Γενική Συνέλευση στις 13 Σεπτεμβρίου 2007,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με θέματα της Αρκτικής, και ιδίως αυτά της 20ής Ιουνίου 2016, της 12ης Μαΐου 2014, της 8ης Δεκεμβρίου 2009 και της 8ης Δεκεμβρίου 2008,

–   έχοντας υπόψη την παγκόσμια στρατηγική της ΕΕ για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ιουνίου 2016, με τίτλο «Κοινό όραμα, κοινές δράσεις: μια ισχυρότερη Ευρώπη», καθώς και το έγγραφο «Έκθεση ΚΕΠΠΑ – Οι προτεραιότητές μας το 2016», όπως εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 17 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΥΕ), της 27ης Απριλίου 2016, με θέμα «Μια ολοκληρωμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική» (JOIN(2016)0021), την κοινή ανακοίνωση της Επιτροπής και της ΥΕ, της 26ης Ιουνίου 2012, με θέμα «Ανάπτυξη μιας πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική Περιοχή» (JOIN(2016)0019) και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 20ής Νοεμβρίου 2008, με θέμα «Η ΕΕ και η περιοχή της Αρκτικής» (COM(2008)0763),

–  έχοντας υπόψη τις εθνικές στρατηγικές των αρκτικών κρατών, ιδίως αυτές του Βασιλείου της Δανίας (2011), της Σουηδίας (2011) και της Φινλανδίας (2013), καθώς και αυτές άλλων κρατών μελών της ΕΕ και του ΕΟΧ,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση 2014/137/ΕΕ του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2014, για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφενός, και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας, αφετέρου,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση για την ίδρυση του Αρκτικού Συμβουλίου (AC) και το τρέχον πρόγραμμά του για το διάστημα 2015 έως 2017 υπό την προεδρία των ΗΠΑ,

–   έχοντας υπόψη την δήλωση για την 20ή επέτειο της ευρω-αρκτικής συνεργασίας στη Θάλασσα του Μπάρεντς, η οποία δημοσιοποιήθηκε στο Kirkenes, Νορβηγία, στις 3-4 Ιουνίου 2013,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Διάσκεψης των Βουλευτών της Αρκτικής Περιοχής (CPAR) και της Κοινοβουλευτικής Διάσκεψης του Μπάρεντς (BPC), και ιδίως τη δήλωση που εκδόθηκε στη 12η διάσκεψη της CPAR στην Ουλάν Ουντέ, Ρωσία, στις 14-16 Ιουνίου 2016,

–   έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της τρίτης υπουργικής συνόδου της ανανεωμένης Βόρειας Διάστασης, η οποία έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες, στις 18 Φεβρουαρίου 2013,

–   έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που εγκρίθηκαν στο Κοινοβουλευτικό Φόρουμ για τη Βόρεια Διάσταση στο Reykjavik, Ισλανδία, τον Μάιο 2015, στο Archangelsk, Ρωσία, τον Νοέμβριο 2013, στο Tromso, Νορβηγία, τον Φεβρουάριο 2011 και στις Βρυξέλλες τον Σεπτέμβριο 2009,

–  έχοντας υπόψη τον διεθνή κώδικα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) για τα πλοία που πλέουν στα πολικά ύδατα,

–   έχοντας υπόψη τη διεθνή σύμβαση για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (MARPOL),

–   έχοντας υπόψη τη σύμβαση για τις διαρροές πετρελαίου, το ταμείο για τις διαρροές πετρελαίου και το επικουρικό ταμείο,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 21ης Νοεμβρίου 2013 με θέμα «Η εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας» (με βάση την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας)(4), της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 με θέμα «Η θαλάσσια διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας»(5), της 22ας Νοεμβρίου 2012 με θέμα «Ο ρόλος της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας στις κρίσεις που προκαλούνται από το κλίμα και τις φυσικές καταστροφές»(6), και της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 με θέμα «Ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας»(7),

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αρκτική, ιδίως τα ψηφίσματα της 12ης Μαρτίου 2014 με θέμα «Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική»(8), της 20ής Ιανουαρίου 2011 με θέμα «Βιώσιμη πολιτική της ΕΕ για τον απώτατο Βορρά»(9) και της 9ης Οκτωβρίου 2008 με θέμα «Αρκτική διακυβέρνηση»(10),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 2ας Φεβρουαρίου 2016 με θέμα «Ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα»(11) και της 12ης Μαΐου 2016 με θέμα «Επακολούθηση και αναθεώρηση των στόχων του Θεματολογίου του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη»(12),

–  έχοντας υπόψη τις σχετικές συστάσεις της αντιπροσωπείας για τις σχέσεις με την Ελβετία και τη Νορβηγία στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή ΕΕ-Ισλανδίας και στη μικτή κοινοβουλευτική επιτροπή για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (αντιπροσωπεία SINEAA),

–   έχοντας υπόψη τη διαστημική στρατηγική για την Ευρώπη (COM(2016)0705) που δημοσίευσε η Επιτροπή στις 26 Οκτωβρίου 2016,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1775 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Οκτωβρίου 2015, περί εμπορίου προϊόντων φώκιας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές συνεδριάσεις της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Κανονισμού,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων, και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Αλιείας (A8-0032/2017),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι παγκόσμιος παράγοντας· λαμβάνοντας υπόψη τη μακροχρόνια ενασχόληση της ΕΕ με την Αρκτική, η οποία βασίζεται στην ιστορία, στη γεωγραφία, στην οικονομία και στην έρευνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία κράτη μέλη της ΕΕ – η Δανία, η Φινλανδία και η Σουηδία – είναι Αρκτικές χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική περικλείεται από διεθνή ύδατα, και ότι οι πολίτες και οι κυβερνήσεις όλου του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ευθύνη α βοηθήσουν στην προστασία της Αρκτικής·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δέσμευση της ΕΕ υπέρ της βόρειας περιφέρειας και της Αρκτικής είχε ήδη ξεκινήσει στις αρχές της δεκαετίας του 1990 με τη συμμετοχή της στην ίδρυση του Συμβουλίου των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας (CBSS), του Ευρω-Αρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας του Μπάρεντς (BEAC) και μέσω της ιδιότητα της Επιτροπής ως πλήρους μέλους σε αυτούς τους φορείς·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική στο πεδίο της Βόρειας Διάστασης (ND), που επηρεάζει τόσο τις εσωτερικές υποθέσεις της ΕΕ όσο και τις εξωτερικές της σχέσεις, έχει εξελιχθεί σε ισότιμη εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ, της Ρωσίας, της Νορβηγίας και της Ισλανδίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, επί πλέον των εταίρων της Βόρειας Διάστασης, και πολλοί άλλοι πολυμερείς οργανισμοί συμμετέχουν σε αυτή την κοινή πολιτική, όπως το Αρκτικό Συμβούλιο (AC), το Συμβούλιο των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας (CBSS) και το Ευρω-Αρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς (BEAC), ενώ ο Καναδάς και οι ΗΠΑ έχουν το καθεστώς του παρατηρητή· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική αυτή καλύπτει μια ευρεία γεωγραφική περιοχή και, μέσω της έμπρακτης περιφερειακής συνεργασίας, παίζει σημαντικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη, στη δημόσια υγεία και στην κοινωνική ευημερία, στον πολιτισμό, στην προστασία του περιβάλλοντος, και στην εφοδιαστική και τις μεταφορές·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει διαμορφώσει και βελτιώσει σταδιακά την πολιτική της για την Αρκτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξελισσόμενη δραστηριοποίηση και τα κοινά συμφέροντα της ΕΕ εξυπηρετούνται καλύτερα με καλά συντονισμένα κοινά μέσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προκλήσεις που συνδέονται με την Αρκτική απαιτούν συντονισμένη απάντηση σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική αντιμετωπίζει μοναδικά κοινωνικά, περιβαλλοντικά και οικονομικά προβλήματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή Αρκτική είναι αραιοκατοικημένη, έχει μεγάλη έκταση η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη μεταφορικών συνδέσεων, όπως οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορικές συνδέσεις Ανατολής-Δύσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή Αρκτική πλήττεται από υποεπένδυση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα ευρύ διεθνές νομικό πλαίσιο εφαρμόζεται στην Αρκτική·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Αρκτικό Συμβούλιο είναι το κύριο φόρουμ συνεργασίας για την Αρκτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στην 20ετή ύπαρξή του, το Αρκτικό Συμβούλιο έχει αποδείξει την ικανότητά του να διατηρεί εποικοδομητική και θετική συνεργασία, να προσαρμόζεται στα νέα προβλήματα και να αναλαμβάνει νέες ευθύνες·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη της Αρκτικής έχουν κυριαρχία και δικαιοδοσία στο έδαφος και στα ύδατά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να γίνει σεβαστό το δικαίωμα των πληθυσμών της Αρκτικής να επιδιώκουν τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ενδιαφέρον για την Αρκτική και τους πόρους της αυξάνεται λόγω της περιβαλλοντικής αλλαγής στην περιοχή και της σπανίδος πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωπολιτική σημασία της περιοχής μεγαλώνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και ο αυξανόμενος ανταγωνισμός για την πρόσβαση στην Αρκτική και στους φυσικούς της πόρους, όπως και οι αυξανόμενες οικονομικές δραστηριότητες, έχουν δημιουργήσει κινδύνους για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη ασφάλεια, αλλά ταυτόχρονα και νέες ευκαιρίες, όπως μια άκρως αναπτυγμένη βιώσιμη βιοοικονομία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής θα ανοίξουν νέες οδοί ναυσιπλοΐας και θα γίνουν διαθέσιμοι νέοι ιχθυότοποι και φυσικοί πόροι, με συνέπεια να αυξηθούν η ανθρώπινη δραστηριότητα και τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην περιοχή·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική υπήρξε επί μακρόν πεδίο εποικοδομητικής διεθνούς συνεργασίας και ότι είναι αναγκαίο να διατηρηθεί ως περιοχή χαμηλής έντασης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καλή προσπελασιμότητα, για την καλύτερη σύνδεση των αγροτικών περιοχών της Βόρειας περιφέρειας με την υπόλοιπη ΕΕ αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομική ανάπτυξη των βόρειων κέντρων οικονομικής μεγέθυνσης, δεδομένου του αυξανόμενου ενδιαφέροντος επενδυτών και ενδιαφερόμενων φορέων για τους ανεκμετάλλευτους πόρους τους και του ρόλου των κέντρων αυτών ως εστιακών σημείων οικολογικού ενδιαφέροντος·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2015 η Ρωσική Ομοσπονδία είχε εγκαταστήσει έξι τουλάχιστον νέες βάσεις βόρεια του Αρκτικού Κύκλου, συμπεριλαμβανομένων έξι λιμένων βαθέων υδάτων και 13 αεροδρομίων, ενώ αυξάνει την παρουσία χερσαίων δυνάμεων στην Αρκτική·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθεκτικά, υγιή και βιώσιμα αρκτικά οικοσυστήματα, κατοικούμενα από βιώσιμες κοινότητες, έχουν στρατηγική σημασία για την πολιτική και οικονομική σταθερότητα της Ευρώπης και του κόσμου· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αρκτική περιέχει πάνω από το ήμισυ των υγροβιότοπων του κόσμου και έχει καίριο ρόλο στον καθαρισμό του νερού· λαμβάνοντας υπόψη τη συμβολή της στην επίτευξη των στόχων της καλής κατάστασης των υδάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της αδράνειας όσον αφορά την προστασία των οικοσυστημάτων της Αρκτικής αυξάνεται εκθετικά·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι θαλάσσιοι πάγοι της Αρκτικής έχουν μειωθεί σημαντικά από το 1981, οι μόνιμα παγωμένες περιοχές μειώνονται (με κίνδυνο περιστασιακής απελευθέρωσης τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα(13) και μεθανίου στην ατμόσφαιρα), η χιονοκάλυψη συνεχίζει να μειώνεται και η τήξη των παγετώνων συμβάλλει στην άνοδο των επιπέδων της θάλασσας παγκοσμίως· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει παρατηρηθεί ότι οι θαλάσσιοι πάγοι εξαφανίζονται με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από αυτόν που προβλέπουν τα μοντέλα, με τον όγκο των θαλάσσιων πάγων το καλοκαίρι να έχει μειωθεί κατά περισσότερο από 40 % σε 35 χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή προχωρά με διπλό – και επιταχυνόμενο – ρυθμό στις πολικές περιοχές, προκαλώντας άγνωστες και απρόβλεπτες αλλαγές στα παγκόσμια οικοσυστήματα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρία κράτη μέλη της ΕΕ (Δανία, Φινλανδία και Σουηδία) και μία από τις υπερπόντιες χώρες και εδάφη (Γροιλανδία) είναι μέλη του οκταμελούς Αρκτικού Συμβουλίου και επτά άλλα κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ισπανία και Ηνωμένο Βασίλειο) είναι παρατηρητές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ προσβλέπει στην τελική εφαρμογή του επίσημου καθεστώτος της ως παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελούν τις δύο βασικές αρχές της διακήρυξης της Οτάβα που έθεσε τα θεμέλια για το Αρκτικό Συμβούλιο το 1996·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου τέσσερα εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στην περιοχή της Αρκτικής, από τους οποίους περίπου το 10% είναι αυτόχθονες πληθυσμοί· λαμβάνοντας υπόψη ότι το ευαίσθητο περιβάλλον της Αρκτικής, καθώς και τα θεμελιώδη δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών, πρέπει να γίνουν σεβαστά και να προστατευθούν με αυστηρότερες διασφαλίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να προστατευθεί το δικαίωμα των αυτοχθόνων λαών και των τοπικών πληθυσμών να εγκρίνουν και να συμμετέχουν στη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την εξόρυξη φυσικών πόρων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των ρύπων και των βαρέων μετάλλων στην Αρκτική έχει αρνητικές επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα λόγω της παρουσίας τους στη χλωρίδα και την πανίδα, και ιδίως στα ψάρια, και ότι αποτελούν σημαντικό υγειονομικό πρόβλημα για τους κατοίκους της περιοχής και για τους καταναλωτές αλιευτικών προϊόντων αλλού·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οικοσυσυστήματα της Αρκτικής, περιλαμβανομένης της χλωρίδας και της πανίδας της, είναι ιδιαίτερα ευπαθή απέναντι στις διαταραχές, με σχετικά μακρές περιόδους ανάκαμψης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες είναι συχνά σωρευτικές και μη αναστρέψιμες, και συχνά έχουν εξωτερικές γεωγραφικές και οικολογικές επιπτώσεις (π.χ. ζημία στα ωκεάνια οικοσυστήματα)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες δεκαετίες η θερμοκρασία στην Αρκτική αυξάνεται με διπλάσιο περίπου ρυθμό σε σχέση με τον παγκόσμιο μέσο όρο·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου και η ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρα συμβάλλουν στην αλλαγή του κλίματος της Αρκτικής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ρύπανση που επηρεάζει το κλίμα της Αρκτικής προέρχεται κυρίως από ασιατικές, βορειοαμερικανικές και ευρωπαϊκές πηγές εκπομπών, οπότε τα μέτρα μείωσης των εκπομπών στην ΕΕ παίζουν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος στην Αρκτική·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση βαρέος πετρελαίου (HFO) στις αρκτικές θαλάσσιες μεταφορές εγκυμονεί πολλαπλούς κινδύνους: σε περίπτωση διαρροής, αυτό το εξαιρετικά πυκνό καύσιμο γαλακτωματοποιείται, βυθίζεται και μπορεί να μεταφερθεί σε εξαιρετικά μεγάλες αποστάσεις εάν παγιδευτεί στους πάγους· η διαρροή βαρέος πετρελαίου θέτει τεράστιους κινδύνους για την επισιτιστική ασφάλεια των αυτόχθονων κοινοτήτων της Αρκτικής, η διαβίωση των οποίων εξαρτάται από την αλιεία και τη θήρα· η καύση βαρέος πετρελαίου παράγει οξείδια του θείου και βαρέα μέταλλα, καθώς και μεγάλες ποσότητες μαύρου άνθρακα (αιθάλης) που, όταν εναποτίθενται στους πάγους της Αρκτικής, αυξάνουν την απορρόφηση θερμότητας στη μάζα του πάγου, επιταχύνοντας την τήξη των πάγων και την κλιματική αλλαγή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα ύδατα που περιβάλλουν την Ανταρκτική, η μεταφορά και χρήση βαρέος πετρελαίου απαγορεύεται από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο στις συζητήσεις και τις διαπραγματεύσεις που γίνονται στα διεθνή φόρα, ώστε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναλάβουν τις ευθύνες τους όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των ρύπων, και να αντιμετωπίσουν τα αυξανόμενα προβλήματα της βιώσιμης διαχείρισης των πόρων·

ΚΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κίνδυνοι από τη χρήση πυρηνικής ενέργειας στα παγοθραυστικά και σε παράκτιες εγκαταστάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και να ελαχιστοποιούνται σε όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την ετοιμότητα και την απόκριση·

ΚΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόρριψη οποιουδήποτε είδους αποβλήτων στις μόνιμα παγωμένες περιοχές (περμαφρόστ) της Αρκτικής δεν αποτελεί επ’ ουδενί λύση βιώσιμης διαχείρισης αποβλήτων, όπως αποδεικνύουν τα πρόσφατα ευρήματα στη βάση Camp Century στη Γροιλανδία·

ΚΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική της ΕΕ στην περιοχή της Αρκτικής θα πρέπει να αντικατοπτρίζει περισσότερο τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που έχει δεσμευτεί να επιτύχει η ΕΕ ως το 2030·

ΚΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η λήψη αποφάσεων βάσει επιστημονικών στοιχείων, αλλά και των γνώσεων των τοπικών και αυτόχθονων πληθυσμών, έχει καίρια σημασία για τη διασφάλιση των εύθραυστων οικοσυστημάτων της Αρκτικής, για τον περιορισμό των κινδύνων, για την δυνατότητα προσαρμογής των τοπικών κοινοτήτων και για την προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος χρηματοδότης της έρευνας στην Αρκτική στον κόσμο και προάγει την ελεύθερη ανταλλαγή των αποτελεσμάτων της·

ΚΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας ισορροπημένος συνδυασμός βιομηχανικής εμπειρογνωμοσύνης και εξειδίκευσης σε θέματα Αρκτικής αφενός και η δέσμευση για περιβαλλοντικά φιλικούς στόχους και στόχους βιώσιμης ανάπτυξης αφετέρου, ενέχουν δυνατότητες οικολογικής καινοτομίας, βιομηχανικών συμβιώσεων και αποτελεσματικής διαχείρισης των αποβλήτων στην περιοχή της Αρκτικής, ώστε έτσι να διατηρηθούν και το παρθένο αρκτικό περιβάλλον και οι δυνατότητες νέων και αναδυόμενων επιχειρηματικών ευκαιριών και αύξησης των θέσεων εργασίας, σε μια διεργασία που θα συμβάλει και στην απασχόληση των νέων και στην αντιμετώπιση του προβλήματος της γήρανσης του τοπικού πληθυσμού·

ΚΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι τεχνικές ικανότητες στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών εντός της ΕΕ, όπως συμβαίνει με τις υπηρεσίες και υποδομές που προσφέρουν το Copernicus και το Galileo, θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες των χρηστών που βρίσκονται στην περιοχή της Αρκτικής·

Λ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων είναι καίριας σημασίας για την επιτυχή διαχείριση των φυσικών πόρων και την αύξηση της ανθεκτικότητας των εύθραυστων οικοσυστημάτων·

ΛΑ.  αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεκτίμησης των παραδοσιακών και τοπικών γνώσεων κατά τη λήψη αποφάσεων στην Αρκτική·

ΛΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουλτούρες των πληθυσμών Sami, Nenet, Khanty, Evenk, Chukchi, Aleut, Yupik και Inuit πρέπει να τύχουν προστασίας βάσει της Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Πληθυσμών (UNDRIP)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Aρκτικής δικαιούνται να χρησιμοποιούν τους φυσικούς πόρους στη γενέτειρα περιοχή τους και επομένως πρέπει να είναι συμβαλλόμενα μέρη σε κάθε μελλοντικό σχέδιο εμπορικής αλιείας·

ΛΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οποιαδήποτε αλιευτική δραστηριότητα στην περιοχή της Αρκτικής πρέπει να ασκείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διεθνείς συμφωνίες που συνιστούν το ρυθμιστικό πλαίσιο για την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης της Σπιτσβέργης του 1920 και, ειδικότερα, οποιωνδήποτε δικαιωμάτων των κρατών που είναι συμβαλλόμενα μέρη στη Συνθήκη, και επίσης σύμφωνα με κάθε ιστορικό δικαίωμα αλιείας·

1.  χαιρετίζει την κοινή ανακοίνωση ως θετικό βήμα προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής της ΕΕ στα θέματα της Αρκτικής, που προσδιορίζει ειδικούς τομείς δράσης, και προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης ενός πιο συνεκτικού πλαισίου δράσης της ΕΕ με έμφαση στην ευρωπαϊκή Αρκτική· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης όσον αφορά τα θέματα της Αρκτικής· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής και επακολούθησης για την ανακοίνωσή της· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για μια ολοκληρωμένη στρατηγική και ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης για την ΕΕ στην Αρκτική, με πρωταρχικό σκοπό τη διατήρηση του εύθραυστου οικοσυστήματος της Αρκτικής·

2.  χαιρετίζει στην κοινή ανακοίνωση τους τρεις τομείς προτεραιότητας, ήτοι την κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνή συνεργασία·

3.  υπογραμμίζει τη σημασία της Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS) καθότι παρέχει το βασικό πολυμερές νομικό πλαίσιο για όλες τις ωκεάνιες δραστηριότητες, μεταξύ άλλων και στην Αρκτική, και για την οριοθέτηση της αρκτικής υφαλοκρηπίδας και την διευθέτηση ενδο-αρκτικών ζητημάτων κυριαρχίας σε σχέση με τα χωρικά ύδατα· σημειώνει ότι υπάρχουν ελάχιστα μόνο ανεπίλυτα ζητήματα δικαιοδοσίας στην Αρκτική· θεωρεί απαραίτητο τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου στην Αρκτική· επισημαίνει ότι τα ύδατα που περιβρέχουν τον Βόρειο Πόλο είναι ως επί το πλείστον διεθνή· τάσσεται υπέρ ενός ισχυρού ρόλου της ΕΕ στην προώθηση αποτελεσματικών πολυμερών ρυθμίσεων και μιας παγκόσμιας τάξης βασισμένης σε κανόνες, μέσω της ενίσχυσης και της συνεπούς εφαρμογής των σχετικών διεθνών, περιφερειακών και διμερών συμφωνιών και πλαισίων· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να έχει θετικό ρόλο στην προώθηση και στην υποστήριξη συμφωνιών που ενισχύουν τη διαχείριση της βιοποικιλότητας και του περιβάλλοντος πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας στον Αρκτικό Ωκεανό· σημειώνει ότι αυτό δεν αφορά τη ναυσιπλοΐα και τα παραδοσιακά μέσα βιοπορισμού· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη της υπέρ της διατήρησης και προστασίας του περιβάλλοντος στην περιοχή· τονίζει τον σημαντικό ρόλο του Αρκτικού Συμβουλίου στη διατήρηση της εποικοδομητικής συνεργασίας, της χαμηλής έντασης, της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή της Αρκτικής·

4.  χαιρετίζει την επικύρωση της συμφωνίας του Παρισιού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την έναρξη ισχύος της στις 4 Νοεμβρίου 2016· ζητεί την ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή της από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη· προτρέπει τα κράτη μέλη να επικυρώσουν τη συμφωνία του Παρισιού προκειμένου να προχωρήσουν στους φιλόδοξους στόχους της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και στα μέτρα στους τομείς τόσο της εμπορίας εκπομπών όσο και του επιμερισμού των προσπαθειών, έχοντας κατά νου τον στόχο του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 °C έως το 2100·

5.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν σημαντικότερο ρόλο στην αποτελεσματική εφαρμογή των διεθνών συμβάσεων, όπως η Συμφωνία του Παρισιού, η Σύμβαση της Μιναμάτα, η Σύμβαση για τη διασυνοριακή ρύπανση της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση, το Πρωτόκολλο του Γκέτεμποργκ, η Σύμβαση της Στοκχόλμης, ο διεθνής κώδικας για τα πλοία που πλέουν στα πολικά ύδατα (Πολικός Κώδικας), και η Σύμβαση για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD)· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εν εξελίξει διεθνή διαδικασία που έχει κινήσει η επιτροπή εξέτασης των επίμονων οργανικών ρύπων, ώστε να καταργηθεί περαιτέρω σταδιακά η χρήση επίμονων οργανικών ρύπων και μαύρου άνθρακα (αιθάλης)· καλεί τις χώρες εταίρους της ΕΕ να πράξουν ομοίως·

6.  υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός δικτύου περιοχών προστασίας της Αρκτικής και την προστασία της διεθνούς θαλάσσιας περιοχής γύρω από τον Βόρειο Πόλο, πέρα από τις οικονομικές ζώνες των παράκτιων κρατών·

7.  ζητεί, η οποιαδήποτε ανάπτυξη της εμπορικής αλιείας στην περιοχή της Αρκτικής να υλοποιηθεί με τρόπο απολύτως συμβατό με τον ευαίσθητο και ιδιαίτερο χαρακτήρα της περιοχής· ζητεί να εκπονηθούν αξιόπιστες και προληπτικές επιστημονικές εκτιμήσεις των αποθεμάτων, πριν ξεκινήσουν τυχόν νέες εμπορικές αλιευτικές δραστηριότητες στην περιοχή της Αρκτικής, ώστε να καθοριστούν επίπεδα αλιείας που θα διατηρήσουν τα στοχευόμενα ιχθυαποθέματα σε επίπεδα υψηλότερα εκείνων που επιτρέπουν μέγιστη βιώσιμη απόδοση χωρίς εξάντληση άλλων ειδών ή σοβαρή βλάβη του θαλάσσιου περιβάλλοντος· τονίζει ότι όλες οι αλιευτικές δραστηριότητες σε ανοικτή θάλασσα πρέπει να ρυθμίζονται από έναν περιφερειακό οργανισμό διαχείρισης της αλιείας που θα σέβεται τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις και θα εφαρμόζει ένα άρτιο πρόγραμμα ελέγχου και παρακολούθησης με σκοπό τη συμμόρφωση προς τα μέτρα διαχείρισης· επισημαίνει ότι η αλιεία μέσα στις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες πρέπει να πληροί τα ίδια πρότυπα· ζητεί να επιβληθεί εντός των μέχρι τώρα μη αλιευομένων υδάτων της Αρκτικής μορατόριουμ στην αλιεία βιομηχανικής κλίμακας, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας με τράτα βυθού·

8.  χαιρετίζει τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις για μια διεθνή συμφωνία μεταξύ των παράκτιων χωρών της Aρκτικής και διεθνών φορέων με σκοπό την πρόληψη της άναρχης αλιείας στα διεθνή ύδατα της Aρκτικής, και καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υπογράψουν τη δήλωση και να επιδιώξουν τη δεσμευτική ισχύ της για τα υπογράφοντα μέρη·

9.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει και να ενθαρρύνει τις χώρες της Aρκτικής να καταβάλουν περαιτέρω προσπάθειες για να αυξήσουν τα διαθέσιμα στοιχεία και αναλύσεις για όλα τα αποθέματα της περιοχής·

10.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους εντός του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ, ορίζοντας από κοινού φιλόδοξους στόχους μείωσης στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την οδηγία τη σχετική με εθνικά ανώτατα όρια εκπομπών, μειώνοντας τα επίπεδα τοπικής ρύπανσης μέσω της δέσμης μέτρων για καθαρό αέρα, ώστε να ελαττωθεί η ρύπανση σε μεγάλη απόσταση και ειδικότερα η αιθάλη, και επιδιώκοντας με διαπραγματεύσεις φιλόδοξους στόχους για τη μείωση των αερίων θερμοκηπίου και μέτρα τόσο στην εμπορία εκπομπών όσο και στον επιμερισμό των προσπαθειών, έχοντας κατά νου τον στόχο του περιορισμού της αύξησης της θερμοκρασίας στον 1,5 °C έως το 2100·

11.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία του OHΕ για τους ωκεανούς και την προστασία της βιοποικιλότητας σε περιοχές πέραν της εθνικής δικαιοδοσίας (BBNJ) να είναι αυστηρή και αποτελεσματική και να διασφαλίσει μια άρτια διεργασία εντοπισμού, προσδιορισμού, διαχείρισης και σεβασμού των προστατευόμενων θαλασσίων ζωνών, συμπεριλαμβανομένων των ζωνών απαγόρευσης αλιείας (no-take)·

12.  προτρέπει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να επιβεβαιώσουν τον ρόλο τους στην αποτελεσματική εφαρμογή της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (CBD) και των συναφών διεθνών συμβάσεων· εκτιμά πως έχει σημασία να υλοποιηθεί το στρατηγικό σχέδιο που συμφωνήθηκε με το άρθρο 10 του πρωτοκόλλου της Ναγκόγια αναφορικά με τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των επικίνδυνων ξένων ειδών που απειλούν τα οικοσυστήματα και των οδών επέκτασής τους, ώστε τα πλέον επικίνδυνα χωροκατακτητικά είδη να είναι υπό έλεγχο ή να εξαλείφονται, και οι οδοί επέκτασής τους να τίθενται στο στόχαστρο, με σκοπό να πάψει η μεταφορά και εισβολή τέτοιων ειδών, μεταξύ άλλων και στα ύδατα της Αρκτικής·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να απαγορεύσουν τις επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων που ελαττώνουν το κόστος της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα, ώστε να αποθαρρυνθεί η εκμετάλλευση και χρήση των ορυκτών καυσίμων·

14.  καλεί την ΕΕ να προωθήσει αυστηρά προληπτικά ρυθμιστικά πρότυπα στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας και ασφάλειας σε ό,τι αφορά την εξερεύνηση, αναζήτηση και παραγωγή πετρελαίου διεθνώς· ζητεί την απαγόρευση της εξόρυξης πετρελαίου στα παγωμένα ύδατα της Αρκτικής που ανήκουν σε χώρες της ΕΕ και του ΕΟΧ, και την προώθηση από πλευράς ΕΕ συγκρίσιμων προληπτικών προτύπων στο πλαίσιο του Αρκτικού Συμβουλίου και για τα παράκτια κράτη της Αρκτικής·

15.  τονίζει πόσο σημαντικό είναι για την πρόληψη και τη μείωση των εκπομπών υδραργύρου το να ενθαρρύνει η ΕΕ την ταχεία επικύρωση της Σύμβασης της Μιναμάτα·

16.  χαιρετίζει την πρόθεση της Επιτροπής να διοχετεύσει πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ/ESIF) για να ενσωματώσουν την κλιματική δράση στην Αρκτική συνυπολογίζοντας τις τοπικές συνθήκες και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των περιοχών της Αρκτικής·

17.  υπογραμμίζει ότι η αυξανόμενη χρήση φυσικών πόρων στην Αρκτική θα πρέπει να γίνεται κατά τρόπο που να σέβεται και να ωφελεί τους τοπικούς πληθυσμούς και να επιδεικνύει πλήρη περιβαλλοντική ευθύνη απέναντι στο εύθραυστο αρκτικό περιβάλλον· εκτιμά πως αυτή η στρατηγική επιλογή είναι συνολική κατά το ότι εξασφαλίζει τη νομιμότητα και την τοπική υποστήριξη της συμμετοχής της ΕΕ στις υποθέσεις της Αρκτικής·

18.  καλεί την Επιτροπή και όσα κράτη μέλη είναι μέλη ή παρατηρητές του Αρκτικού Συμβουλίου, να στηρίξουν το έργο του σε ό,τι αφορά τις εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ/EIA) ώστε να προστατευθούν τα εύθραυστα οικοσυστήματα της Αρκτικής σε συμφωνία με τη Σύμβαση για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια (Σύμβαση του Έσπο/Espoo)· τονίζει τη ζωτική σημασία των ΕΠΕ για μια βιώσιμη ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και για την προστασία των ιδιαίτερα εύθραυστων οικοσυστημάτων και ανθρώπινων κοινοτήτων της Αρκτικής· επισημαίνει τα παρακάτω μη εξαντλητικά κριτήρια που παρουσίασε το Συμβούλιο των πέριξ του Βορείου Πόλου Ινουίτ (ICC) για την εκτίμηση έργων εκτελούμενων στην Αρκτική:

   Πρέπει να εκτιμώνται όλες οι πιθανές περιβαλλοντικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτισμικές επιπτώσεις, τόσο κατά όσο και μετά την υλοποίηση του έργου, συμπεριλαμβανομένων των αθροιστικών επιπτώσεων των τρεχόντων και των μελλοντικών έργων.
   Πρέπει σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της αξιολόγησης, της εφαρμογής και της αποκατάστασης του έργου να τηρούνται η αρχή της προφύλαξης και η αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει».
   Πρέπει η αποκατάσταση και η ανάκαμψη του οικοτόπου και των επηρεαζομένων εδαφών να σχεδιάζονται προσεκτικά και να χρηματοδοτούνται πλήρως εκ των προτέρων.
   Πρέπει τα προτεινόμενα για την αντιμετώπιση των πετρελαιοκηλίδων έργα να περιλαμβάνουν πραγματική επίδειξη της ικανότητας του συγκεκριμένου κλάδου να τις απορροφά σε συνθήκες πάγου, σπασμένου πάγου ή πάγου σε φάση επαναστερεοποίησης.
   Πρέπει να θεσπιστεί ένα διεθνές καθεστώς ευθύνης και αποζημίωσης για μόλυνση γαιών, υδάτων και θαλάσσιων περιοχών οφειλόμενη στην έρευνα και εκμετάλλευση υπεράκτιου πετρελαίου·

19.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να βρεθούν μηχανισμοί που θα ενσωματώνουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ/CSR) στις δραστηριότητες των εταιρειών που δρουν στην Αρκτική Περιοχή, κυρίως μέσω της συνεργασίας με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κλάδου, όπως το Arctic Economic Council· συνιστά να διερευνηθούν οι δυνατότητες των οικειοθελών μηχανισμών ώστε να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή υψηλών κλαδικών προτύπων στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιδόσεις, όπως η επισήμανση «βέλτιστων επιδόσεων» στο πλαίσιο ενός δείκτη εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για την Αρκτική που θα στηρίζεται π.χ. στο πρωτόκολλο επιχειρηματικών επενδύσεων στην Αρκτική και στην πρωτοβουλία Global Compact Initiative του ΟΗΕ·

20.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να στηρίξουν όλες τις προσπάθειες του ΔΝΟ για μια παγκόσμια συμφωνία σχετικά με τη μείωση των εκπομπών της ναυτιλίας·

21.  αναγνωρίζει τη σημασία μιας διαρκούς και επαρκούς χρηματοδότησης των Βορείων Αραιοκατοικημένων Περιοχών για την κάλυψη χρόνιων μειονεκτημάτων όπως π.χ. της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας, των σκληρών κλιματικών συνθηκών και των μεγάλων αποστάσεων·

22.  ενθαρρύνει τη στενή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και των ενδιαφερόμενων κρατών μελών της ΕΕ στα ζητήματα της Αρκτικής· καλεί τα κράτη μέλη που είναι μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου να ενημερώνουν τα άλλα κράτη μέλη και την ΥΕ για οποιοδήποτε θέμα κοινού ενδιαφέροντος υπό εξέταση στο Αρκτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 34 παράγραφος 2 ΣΕΕ·

23.  τονίζει την ανάγκη να συμμετέχει η ΕΕ σε πολιτικό διάλογο με όλους τους αρκτικούς εταίρους της και ζητεί αυξημένη συνεργασία μεταξύ ΕΕ και Αρκτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης, του Ευρω-Αρκτικού Συμβουλίου της Θάλασσας του Μπάρεντς και των άλλων φορέων που συμμετέχουν στη συνεργασία για τον απώτατο Βορρά· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο, στο Αρκτικό Συμβούλιο, των κρατών-παρατηρητών που διαθέτουν εκτενή εμπειρία και μακροχρόνια συμμετοχή στην επιστημονική και πολιτική συνεργασία στην Αρκτική· χαιρετίζει εν προκειμένω τον εν εξελίξει διάλογο μεταξύ των κρατών-παρατηρητών και της Προεδρίας του Αρκτικού Συμβουλίου·

24.  συνηγορεί θερμά να χορηγηθεί στην ΕΕ καθεστώς παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο· είναι πεπεισμένο ότι η πλήρης εφαρμογή του καθεστώτος του επίσημου παρατηρητή για την ΕΕ θα συμβάλει θετικά και θα ενισχύσει τον πολιτικό και θεσμικό ρόλο του Αρκτικού Συμβουλίου στην διευθέτηση των ζητημάτων που αφορούν την Αρκτική·

25.  χαιρετίζει τον ενισχυμένο συντονισμό μεταξύ Επιτροπής και ΕΥΕΔ στα ζητήματα της Αρκτικής· προτείνει να συσταθεί στην ΕΥΕΔ μια μονάδα για τις πολιτικές που αφορούν τον Βορρά και να ενισχυθεί η διυπηρεσιακή συνεργασία ΕΥΕΔ-Επιτροπής, ώστε να εξασφαλιστεί μια συνεκτική, συντονισμένη και ολοκληρωμένη πολιτική στάση σε όλους τους βασικούς τομείς πολιτικής·

26.  επισημαίνει την ικανότητα της ΕΕ να συμβάλλει στην επίλυση πιθανών προβλημάτων στον τομέα της ασφαλείας· καλεί την ΕΕ να συμβάλει, σε σύμπραξη με τα κράτη μέλη της και σε συνεργασία με τα κράτη της Αρκτικής, στη δημιουργία μηχανισμών μη στρατιωτικής ασφάλειας, και να βελτιώσει τις ικανότητες διαχείρισης φυσικών αλλά και ανθρωπογενών κρίσεων και καταστροφών, όπως επίσης και τις υποδομές έρευνας και διάσωσης·

27.  επισημαίνει ότι η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται στενά με την κλιματική αλλαγή· εκτιμά ότι η ενεργειακή ασφάλεια πρέπει να βελτιωθεί μέσω της μείωσης της εξάρτησης της ΕΕ από τα ορυκτά καύσιμα· τονίζει ότι η μεταμόρφωση της Αρκτικής αντιπροσωπεύει για την ασφάλεια της ΕΕ μια μείζονα συνέπεια της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει την ανάγκη να αντιμετωπιστεί αυτός ο πολλαπλασιαστής κινδύνου με μια κατάλληλη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική, και μέσω μιας ενισχυμένης πολιτικής υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της ΕΕ και της ενεργειακής απόδοσης, με την οποία θα περιορίζεται σημαντικά η εξάρτηση της Ένωσης από εξωτερικές πηγές και έτσι θα βελτιώνεται η θέση της από άποψη ασφάλειας·

28.  ζητεί να αναπτυχθούν σε όλα τα κράτη της Αρκτικής σχέδια για την αντιμετώπιση της ρύπανσης της άγριας πανίδας και χλωρίδας σε περιπτώσεις διαρροής πετρελαίου, σύμφωνα με καθορισμένες ορθές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης μιας αποτελεσματικής αξιολόγησης των ευπαθών ειδών που κινδυνεύουν, καθώς και εφικτών στρατηγικών πρόληψης και απόκρισης, με σκοπό την προστασία τους·

29.  επισημαίνει τη συνεχιζόμενη εποικοδομητική και ρεαλιστική διασυνοριακή συνεργασία στο πλαίσιο της Βόρειας Διάστασης και των εταιρικών σχέσεων αυτής, καθώς και στο πλαίσιο της συνεργασίας του Μπάρεντς·

30.  τονίζει τη σημασία της συνέχισης της εμπλοκής και του διαλόγου με τη Ρωσία στο πλαίσιο της περιφερειακής συνεργασίας της Αρκτικής, ειδικότερα της διασυνοριακής συνεργασίας ΕΕ-Ρωσίας, παρά την αύξηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν στην περιοχή, την οικοδόμηση και επανέναρξη λειτουργίας ρωσικών στρατιωτικών βάσεων και τη δημιουργία μιας ρωσικής αρκτικής στρατιωτικής περιφέρειας· τονίζει την ανάγκη να προβάλει η ΕΕ περαιτέρω τα συμφέροντά της έναντι της Ρωσίας με τη χρήση μιας επιλεκτικής εμπλοκής και να επιδιώξει πρόοδο σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος στα οποία υπάρχει περιθώριο για παγκόσμιες λύσεις απέναντι σε κοινά προβλήματα και απειλές· ζητεί να περιληφθεί αυτό το ζήτημα στη στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική· τονίζει ότι η περιοχή της Αρκτικής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των περιβαλλοντικών, οικονομικών και πολιτικών πτυχών των διεθνών σχέσεων·

31.  εκτιμά πως η πολιτική της Βόρειας Διάστασης λειτουργεί ως πετυχημένο μοντέλο σταθερότητας, κοινής ευθύνης και δέσμευσης στην αρκτική συνεργασία· υπογραμμίζει τη σημασία των τομεακών εταιρικών σχέσεων της Βόρειας Διάστασης, ιδίως στους τομείς του περιβάλλοντος, των υποδομών και της εφοδιαστικής·

32.  διαπιστώνει ότι έχουν διαμορφωθεί μεταναστευτικές οδοί στην Αρκτική με προορισμό την Ευρωπαϊκή Ένωση· τονίζει ότι οι μεταναστευτικές οδοί και οι αυξημένες μεταφορές θα πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση της στρατηγικής της ΕΕ για την Αρκτική·

33.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να τηρούν ενεργά τις αρχές της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και της αβλαβούς διέλευσης·

34.  επικροτεί τα σχέδια δημιουργίας ενός ευρω-αρκτικού φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών· τονίζει ότι είναι ανάγκη να ενισχυθούν οι συνέργειες μεταξύ των υφιστάμενων χρηματοδοτικών μέσων, ώστε να αποτραπούν πιθανές αλληλεπικαλύψεις και να μεγιστοποιηθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών προγραμμάτων της ΕΕ· διαπιστώνει ότι η Φινλανδία έχει προσφερθεί να φιλοξενήσει το πρώτο φόρουμ, που θα διεξαχθεί το 2017·

35.  υπογραμμίζει τη σημασία της συνεκτίμησης των παραδοσιακών και τοπικών γνώσεων κατά τη λήψη αποφάσεων που αφορούν την Αρκτική·

36.  επαναβεβαιώνει τη στήριξη της ΕΕ προς τη Διακήρυξη του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων πληθυσμών (UNDRIP)· υπενθυμίζει ιδίως το άρθρο 19 αυτής που επιβεβαιώνει ότι τα κράτη θα διαβουλεύονται και θα συνεργάζονται καλόπιστα με τους αυτόχθονες πληθυσμούς μέσω των οργάνων εκπροσώπησής τους προκειμένου να αποκτήσουν την ελεύθερη, εκ των προτέρων και τεκμηριωμένη συναίνεσή τους πριν από την έγκριση και εφαρμογή νομοθετικών ή διοικητικών μέτρων που μπορεί να τους επηρεάζουν· ζητεί μεγαλύτερη και πιο έγκαιρη συμμετοχή των αυτοχθόνων πληθυσμών στην κατάρτιση μιας πολιτικής για την Αρκτική που θα έχει ως επίκεντρο τον πολίτη, καθώς και στο έργο του Αρκτικού Συμβουλίου· τονίζει ότι η συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων θα διευκολύνει τη βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων της Αρκτικής· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστούν και να προαχθούν τα δικαιώματά τους, οι λαϊκοί πολιτισμοί τους και οι γλώσσες τους· υπογραμμίζει την ανάγκη ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή της Αρκτικής κατά τρόπο βιώσιμο, που θα σέβεται παράλληλα το ευπαθές περιβάλλον της περιοχής, και με την πλήρη συμμετοχή των αυτόχθονων πληθυσμών·

37.  δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον Στόχο Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ/SDG) 4.5, που περιλαμβάνει για τους αυτόχθονες πληθυσμούς την ισότιμη, επίσης στις δικές τους γλώσσες, πρόσβαση σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης·

38.  υπογραμμίζει ότι ο προσιτός, διασυνδεδεμένος, ασφαλής και βιώσιμος τουρισμός στις αγροτικές και αραιοκατοικημένες περιοχές της ευρωπαϊκής Αρκτικής μπορεί να συμβάλει σε αυξημένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι οποίες με τη σειρά τους μπορούν να αυξήσουν τις θέσεις εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να συμβάλουν στη συνολική θετική ανάπτυξη της περιοχής· τονίζει, συνεπώς, ότι θα πρέπει να προωθηθεί ο τουρισμός στην περιοχή λόγω του κοινωνικού και περιβαλλοντικού του αντίκτυπου στις υποδομές και στην έρευνα, την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

39.  υπογραμμίζει τον ρόλο των αυτοχθόνων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων στο να διατηρηθεί η περιοχή της Αρκτικής ζωντανή και βιώσιμη· καλεί την Επιτροπή να επικεντρωθεί στην παροχή πρόσβασης σε αυτές τις κοινότητες σε όλες τις συναφείς πληροφορίες σχετικά με τις απαιτήσεις της ενιαίας αγοράς, τις βέλτιστες πρακτικές και τα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ· υπογραμμίζει τη σημασία της ομαλής λειτουργίας των δικτύων μεταφορών, επικοινωνίας και ηλεκτρισμού, καθώς και των διαστημικών τεχνολογιών γεωγραφικού εντοπισμού και τηλεπικοινωνίας, για την δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τις υποχρεώσεις της δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) 2015/1775 όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων και την ενημέρωση του κοινού και των αρμόδιων αρχών σχετικά με τις διατάξεις του κανονισμού· τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης της αυτόχθονης και τοπικής τεχνογνωσίας, καθώς και την ανάγκη διασφάλισης στενότερης συμμετοχής, αποδοχής και εμπλοκής των αυτόχθονων πληθυσμών και των τοπικών κοινοτήτων στις διεργασίες λήψης αποφάσεων· τονίζει την ανάγκη παροχής της απαραίτητης στήριξης και χρηματοδότησης· προτείνει, στο πλαίσιο αυτό, να εκπροσωπούνται οι αυτόχθονες πληθυσμοί της Αρκτικής στις Βρυξέλλες, προκειμένου να καταστεί πιο ορατή η συμμετοχή τους· είναι της άποψης ότι η ΕΕ θα πρέπει να υποστηρίξει την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών στην Αρκτική, αναπτύσσοντας ανανεώσιμες αρκτικές πηγές ενέργειας·

40.  επισημαίνει ότι η διατήρηση βιώσιμα ανεπτυγμένων κοινοτήτων στην Αρκτική που θα χρησιμοποιούν την πιο σύγχρονη τεχνολογία των πληροφοριών και θα έχουν μια υψηλή ποιότητα ζωής είναι υψίστης σημασίας και η ΕΕ μπορεί να παίξει καίριο ρόλο σε αυτό· επαναλαμβάνει το δικαίωμα των λαών της Αρκτικής να καθορίσουν οι ίδιοι τον τρόπο βιοπορισμού τους και αναγνωρίζει την επιθυμία τους για βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής· ζητεί από την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να εντείνουν το διάλογο με αυτούς και διερευνήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης αυτών των ενώσεων ώστε να λαμβάνεται υπόψη η φωνή τους στις συζητήσεις σε επίπεδο ΕΕ για την Αρκτική· χαιρετίζει το έργο του ειδικού εισηγητή του ΟΗΕ για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των αυτοχθόνων πληθυσμών και το έργο του Ειδικού Μηχανισμού Εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών·

41.  τονίζει ότι η επιστήμη θα πρέπει να αποτελεί το βασικό θεμέλιο στη διαμόρφωση της αρκτικής πολιτικής σε θέματα περιβαλλοντικής προστασίας και αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής·

42.  τονίζει τον καίριο ρόλο των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ/ESIF) για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής Αρκτικής και για τη δημιουργία βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και ποιοτικών θέσεων εργασίας σε μελλοντοστραφείς τομείς· τονίζει επίσης την ανάγκη υπεύθυνης και μετρημένης αξιοποίησης των φυσικών πόρων· της Αρκτικής· επισημαίνει τα μόνιμα μειονεκτήματα που πρέπει να αντισταθμιστούν (άρθρο 174 ΣΛΕΕ)· τονίζει τη μακροπρόθεσμη σημασία της στρατηγικής σε διάφορους τομείς, όπως το ψηφιακό θεματολόγιο, η κλιματική αλλαγή, η γαλάζια ανάπτυξη κλπ.·

43.  υπογραμμίζει τη σημασία της καλής σύνδεσης της περιοχής της Αρκτικής με το δίκτυο ΔΕΔ-Μ, την προγραμματισμένη επέκταση των διαδρόμων Βόρειας Θάλασσας-Βαλτικής και Σκανδιναβίας-Μεσογείου του κεντρικού δικτύου, καθώς και των οδών πρόσβασης δεύτερου επιπέδου ως τη βασική μεταφορική δομή που θα καταστήσει δυνατή τη βιώσιμη κινητικότητα ανθρώπων και εμπορευμάτων· υπενθυμίζει τις δυνατότητες ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, όπως ο χρηματοδοτικός μηχανισμός «Συνδέοντας την Ευρώπη» (CEF) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΔΕΤ/EFSI) για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής στην ευρωπαϊκή Αρκτική· διαπιστώνει τον προεξέχοντα ρόλο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) σε αυτό· προτείνει να διερευνήσει η Επιτροπή τις δυνατότητες ευρύτερης διεθνούς χρηματοπιστωτικής συνεργασίας για την ανάπτυξη υποδομών και συνδεσιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων ΤΠΕ/ICT·

44.  επικροτεί τη δέσμευση της Επιτροπής να διατηρήσει έστω το επίπεδο χρηματοδότησης της έρευνας στην Αρκτική στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, και ιδίως την πρόθεσή της να στηρίξει την εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών· καλεί την Επιτροπή να αυξήσει την ενωσιακή χρηματοδότηση της έρευνας στην Αρκτική στο πλαίσιο του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) για την περίοδο μετά το 2020· καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει και να ενισχύσει τη χρήση του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» και των άλλων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με σκοπό τη μελέτη της Aρκτικής·

45.  σημειώνει ότι τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Αρκτικής είναι καίριας σημασίας για τη διατήρηση της παγκόσμιας βιοποικιλότητας· σημειώνει ότι η μείωση των θαλάσσιων πάγων στην Αρκτική και άλλες περιβαλλοντικές αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες επιστημονικές γνώσεις για τους θαλάσσιους πόρους της περιοχής, απαιτούν την υιοθέτηση προληπτικής προσέγγισης για τη θέσπιση των κατάλληλων διεθνών μέτρων που θα διασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη διατήρηση και τη βιώσιμη χρήση των πόρων στις ανοικτές θάλασσες της Αρκτικής·

46.  ενθαρρύνει την προαγωγή και διευκόλυνση της διεθνούς επιστημονικής και ερευνητικής συνεργασίας μεταξύ των ενδιαφερομένων φορέων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της αρκτικής έρευνας και της δημιουργίας ερευνητικών υποδομών, αναγνωρίζοντας ότι η καλύτερη γνώση της Αρκτικής είναι ουσιώδης για την σωστή αντιμετώπιση όλων των προβλημάτων· υποστηρίζει τη συνεργασία μεταξύ επιφανών ερευνητικών ιδρυμάτων στην Αρκτική με σκοπό την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου ευρωπαϊκού πολικού ερευνητικού προγράμματος στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας EU-PolarNet, που θα ενσωματώνει τις παραδοσιακές και τοπικές γνώσεις· σημειώνει ότι η Επιτροπή έχει προσκληθεί σε μια διεθνή επιστημονική διάσκεψη για την Αρκτική που θα γίνει στην Ευρώπη το 2018· υπογραμμίζει τη σημασία της επιτυχούς συνεργασίας με τον Καναδά και τις ΗΠΑ μέσω της Διατλαντικής Συμμαχίας για την Έρευνα στους Ωκεάνιους Πόρους·

47.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό κέντρο πληροφόρησης για την Αρκτική, επαρκώς χρηματοδοτούμενο, για να εξασφαλιστεί αποτελεσματική πρόσβαση σε πληροφορίες για την Αρκτική και σε γνώσεις και για να δημιουργηθεί τουρισμός· επισημαίνει ότι ένα τέτοιο ενωσιακό κέντρο πληροφόρησης για την Αρκτική θα μπορούσε να συνδεθεί με ήδη υφιστάμενα Κέντρα για την Αρκτική ή με ορισμένα άλλα ιδρύματα για την Αρκτική, ως τρόπος για μια δραστική μείωση των δαπανών·

48.  ζητεί συστηματικότερη και μακροπρόθεσμη συλλογή δεδομένων προερχόμενων από ερευνητικά σχέδια στην Αρκτική· θεωρεί λυπηρό το ότι τα αποτελέσματα επιμέρους έργων συχνά εξανεμίζονται, όταν τα έργα περνούν από τη μια περίοδο χρηματοδότησης στην άλλη· καλεί την Επιτροπή να επιδιώξει την αδιάλειπτη συνέχεια κατά τον σχεδιασμό του πλαισίου για την έρευνα στην Αρκτική για την περίοδο μετά το 2020·

49.  επικροτεί τη στήριξη της Επιτροπής για τον καθορισμό θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών στην Αρκτική· υπενθυμίζει στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη τον στόχο προστασίας τουλάχιστον του 10% των παράκτιων και θαλάσσιων περιοχών, στο πλαίσιο των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ/SDGs)· σημειώνει, ωστόσο, ότι κάθε νέα πρόταση σχετικά με αυτά τα ζητήματα θα πρέπει να συνάδει με το αποτέλεσμα των συζητήσεων των κρατών της Αρκτικής στο Αρκτικό Συμβούλιο (AC)· τονίζει ότι οι θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές έχουν καίρια σημασία για τη διατήρηση των οικοσυστημάτων της Αρκτικής· υπενθυμίζει την ανάγκη πλήρους συμμετοχής των τοπικών κοινοτήτων στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στη διαχείριση των εν λόγω προστατευόμενων περιοχών·

50.  επισημαίνει τη σημασία των διαστημικών τεχνολογιών και των ερευνητικών δραστηριοτήτων διαστημικού χαρακτήρα που είναι ουσιώδεις για την ασφαλή ναυσιπλοΐα καθώς και για την περιβαλλοντική εποπτεία και την παρατήρηση της κλιματικής αλλαγής στην Αρκτική· προτρέπει την Επιτροπή, εν όψει των αλλαγών στην περιοχή της Αρκτικής που καταγράφονται στην ανακοίνωσή της για μια διαστημική στρατηγική της Ευρώπης (COM(2016)0705), να διερευνήσει τις δυνατότητες μεγαλύτερης χρήσης των τρεχόντων και μελλοντικών δορυφορικών προγραμμάτων της ΕΕ στην περιοχή, σε συνεργασία με τα μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου, και, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας GOVSATCOM, να λάβει υπόψη τις ανάγκες των χρηστών· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες του συστήματος δορυφορικής πλοήγησης Galileo και του προγράμματος παρακολούθησης της γης Copernicus·

51.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν και να υποστηρίξουν τη θέσπιση μιας προστατευόμενης θαλάσσιας ζώνης στις ανοικτές θάλασσες της Αρκτικής υπό την εντολή της Επιτροπής OSPAR (Σύμβαση για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος του βορειοανατολικού Ατλαντικού), με απαγόρευση κάθε εξορυκτικής δραστηριότητας, ακόμη και της αλιείας, στα διεθνή ύδατα πέριξ του Βορείου Πόλου που καλύπτονται από την OSPAR·

52.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει τις πρωτοβουλίες για την απαγόρευση της χρήσης τράτας βυθού στις Οικολογικά ή Βιολογικά Σημαντικές Θαλάσσιες Περιοχές (EBSAs) και στις ανοικτές θάλασσες της Αρκτικής·

53.  ζητεί η οποιαδήποτε δραστηριότητα εμπορικής αλιείας στην περιοχή να βασίζεται στους στόχους της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής που αφορούν τη διατήρηση των αποθεμάτων και στον ποσοτικό στόχο της αποκατάστασης και διατήρησης των αποθεμάτων σε επίπεδα υψηλότερα εκείνων που επιτρέπουν τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση·

54.  καλεί την ΕΕ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην πρόληψη της άναρχης αλιείας στην Αρκτική· εκτιμά πως η ΕΕ έχει κάθε δικαίωμα, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη της συμμετέχουν σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης στην Aρκτική·

55.  τονίζει ότι οι αλιευτικοί στόλοι της ΕΕ δεν πρέπει να απειλούν τη βιοποικιλότητα στην περιοχή· χαιρετίζει τον προσδιορισμό οικολογικά και βιολογικά σημαντικών περιοχών (EBSAs) στην Αρκτική δυνάμει της Σύμβασης για τη βιοποικιλότητα (CBD) ως σημαντική διαδικασία για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής διατήρησης της αρκτικής βιοποικιλότητας, και τονίζει τη σημασία του να εφαρμοστεί στο παράκτιο, θαλάσσιο και χερσαίο περιβάλλον της Αρκτικής μια Διαχείριση Προσαρμοσμένη στο Οικοσύστημα (EBM), όπως επισημαίνει η ομάδα εμπειρογνωμόνων του Αρκτικού Συμβουλίου σε θέματα EBM· καλεί τα κράτη να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την Σύμβαση για τη βιοποικιλότητα (CBD) και τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS), με τη δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων προστατευόμενων περιοχών και θαλάσσιων καταφυγίων στον Αρκτικό Ωκεανό·

56.  υποστηρίζει θερμά πως οποιαδήποτε περαιτέρω ανάπτυξη εμπορικών αλιευτικών δραστηριοτήτων στην περιοχή της Αρκτικής πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες τις σχετικές με την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Συνθήκης της Σπιτσβέργης του 1920, σύμφωνα με τα δικαιώματα κάθε συμβεβλημένου σε αυτές τις συμφωνίες κράτους, και σύμφωνα με τα υφιστάμενα ιστορικά αλιευτικά δικαιώματα·

57.  καλεί την Επιτροπή να μελετήσει και να υποβάλει προτάσεις σχετικά με την ενίσχυση των υποδομών επικοινωνίας της Αρκτικής, συμπεριλαμβανομένων των δορυφόρων, προκειμένου να συμβάλλει στην επιστημονική έρευνα και στην παρακολούθηση του κλίματος, και να δημιουργήσει τοπική ανάπτυξη, ναυσιπλοΐα και ασφάλεια στη θάλασσα·

58.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του του 2014 στην Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διευκολύνουν ενεργά την απαγόρευση της χρήσης και μεταφοράς βαρέος πετρελαίου ως καυσίμου πλοίων στα σκάφη που πλέουν στις θάλασσες της Αρκτικής, μέσω της Διεθνούς σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (Σύμβαση MARPOL) ή/και μέσω κρατικών λιμενικών ελέγχων σύμφωνα με τις ρυθμίσεις για τα ύδατα που περιβάλλουν την Ανταρκτική· καλεί την Επιτροπή να συμπεριλάβει τους κινδύνους της χρήσης του βαρέος πετρελαίου για το περιβάλλον και το κλίμα στη μελέτη της για τους κινδύνους που μπορεί να προκαλέσει η αύξηση της ναυσιπλοΐας στην Βόρεια Θαλάσσια Οδό· καλεί την Επιτροπή, ελλείψει επαρκών διεθνών μέτρων, να υποβάλει προτάσεις με κανόνες για τα πλοία που καταπλέουν σε λιμένες της ΕΕ έπειτα ή πριν από ταξίδια μέσω των υδάτων της Αρκτικής, με σκοπό την απαγόρευση της χρήσης και μεταφοράς βαρέος πετρελαίου (HFO)·

59.  προσβλέπει στη θέση σε ισχύ του Πολικού Κώδικα του ΔΝΟ το 2017 και το 2018, που θα καταστήσει ασφαλέστερη τη ναυσιπλοΐα στην Αρκτική· τονίζει τη σημασία της ανάπτυξης ενός ενιαίου συστήματος διαφυγής, εκκένωσης και διάσωσης (EER) για το υπεράκτιο προσωπικό που να μπορεί να εφαρμοστεί ομοιόμορφα σε όλες τις πλατφόρμες και όλα τα σκάφη στην Αρκτική·

60.  υπενθυμίζει ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), η Ισλανδία και η Νορβηγία ανέλαβαν δεσμεύσεις για τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος και για τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, σε συμφωνία με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ·

61.  τονίζει τη αυξανόμενο ενδιαφέρον της Κίνας για την περιοχή της Αρκτικής, ιδίως όσον αφορά την πρόσβαση σε θαλάσσιες διαδρομές και την ύπαρξη ενεργειακών πόρων· σημειώνει τη σύναψη συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου μεταξύ της Ισλανδίας και της Κίνας και καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις επιπτώσεις που αυτή μπορεί να έχει, όχι μόνο για τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της ισλανδικής πλευράς της Αρκτικής, αλλά και για την οικονομία και την εσωτερική αγορά της ΕΕ·

62.  υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης ΕΕ-Γροιλανδίας, του 2007, η ΕΕ χορηγεί στη Γροιλανδία οικονομική υποστήριξη για την άσκηση υπεύθυνης αλιείας και τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων μέσα στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Γροιλανδίας·

63.  ζητεί από τα κράτη μέλη να κυρώσουν γρήγορα το πρωτόκολλο του 2010 της Διεθνούς Σύμβασης για την αστική ευθύνη και αποζημίωση για ζημία σε σχέση με τη θαλάσσια μεταφορά επικίνδυνων και επιβλαβών ουσιών (Σύμβαση ΕΤΟ/HNS) και να προσχωρήσουν σε αυτό·

64.  θεωρεί απαραίτητη για την εφαρμογή των πολιτικών που αφορούν την Αρκτική την κοινοβουλευτική συμμετοχή και τη στενή διακοινοβουλευτική συνεργασία σε θέματα Αρκτικής, ιδίως με τα εθνικά κοινοβούλια των οικείων κρατών μελών της ΕΕ·

65.  καλεί την ΥΕ και την Επιτροπή να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον κλιματικό, θαλάσσιο, κοινωνικοοικονομικό τομέα και στον τομέα της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος στην Αρκτική και να υποβάλλουν τακτικά εκθέσεις στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, μεταξύ άλλων σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική·

66.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών της περιοχής της Αρκτικής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0363.
(2) Ψήφισμα A/RES/70/1 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών.
(3) http://www.inuitcircumpolar.com/uploads/3/0/5/4/30542564/declaration_on_resource_development_a3_final.pdf .
(4) ΕΕ C 436 της 24.11.2016, σ. 17.
(5) ΕΕ C 93 της 9.3.2016, σ. 131.
(6) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 153.
(7) ΕΕ C 353 Ε της 3.12.2013, σ. 77.
(8) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0236.
(9) ΕΕ C 136 Ε της 11.5.2012, σ. 71.
(10) ΕΕ C 9 Ε της 15.1.2010, σ. 41.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0034.
(12) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0224.
(13) Σύμφωνα με εκτιμήσεις 1,5 δισεκατομμύριο τόνοι CO2 είναι αποθηκευμένοι στην Αρκτική.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου