Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2309(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0050/2017

Внесени текстове :

A8-0050/2017

Разисквания :

PV 15/03/2017 - 18
CRE 15/03/2017 - 18

Гласувания :

PV 16/03/2017 - 6.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2017)0094

Приети текстове
PDF 510kWORD 64k
Четвъртък, 16 март 2017 г. - Страсбург
Доклад от 2016 г. относно Черна гора
P8_TA(2017)0094A8-0050/2017

Резолюция на Европейския парламент от 16 март 2017 г. относно доклада на Комисията от 2016 г. относно Черна гора (2016/2309(INI))

Европейският парламент,

—  като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 19—20 юни 2003 г. и приложението към тях, озаглавено „Дневният ред от Солун за Западните Балкани: по пътя към европейска интеграция“,

—  като взе предвид Споразумението за стабилизиране и асоцииране (ССА) между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Черна гора, от друга страна, подписано на 29 март 2010 г.(1),

—  като взе предвид резултатите от заседанията на Конференцията за присъединяване ЕС-Черна гора на равнище заместник-министри на 30 юни 2016 г. и на равнище министри на 13 декември 2016 г.,

—  като взе предвид заключенията на Съвета от 26 юни 2012 г. с решение за започване на преговори за присъединяване с Черна гора на 29 юни 2012 г., както и заключенията от 13 декември 2016 г., които впоследствие получиха подкрепата на преобладаващото мнозинство от делегациите,

—  като взе предвид седмата среща на Съвета за стабилизиране и асоцииране между Черна гора и ЕС, проведена в Брюксел на 20 юни 2016 г.,

—  като взе предвид съобщението на Комисията от 9 ноември 2016 г., озаглавено „Съобщение относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването — 2016 г.“ (COM(2016)0715), придружено от работния документ на службите на Комисията, озаглавен „Доклад за Черна гора за 2016 г.“ (SWD(2016)0360),

—  като взе предвид окончателната декларация на председателя от срещата на високо равнище за Западните Балкани, проведена в Париж на 4 юли 2016 г., както и препоръките на организациите на гражданското общество за срещата на високо равнище в Париж през 2016 г.,

—  като взе предвид решението на външните министри на държавите — членки на НАТО, от 2 декември 2015 г. и Протокола за присъединяване на Черна гора към НАТО, подписан на 19 май 2016 г.,

—  като взе предвид окончателния доклад на мисията за наблюдение на изборите на ОССЕ/БДИПЧ относно парламентарните избори, проведени на 16 октомври 2016 г.,

—  като взе предвид съвместната декларация на 8-то заседание на Съвместния консултативен комитет (СКК) на гражданското общество ЕС — Черна гора, която се проведе в Будва на 8 ноември 2016 г.,

—  като взе предвид изявлението и препоръките от дванадесетото заседание на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС—Черна гора, проведено на 19—20 май 2016 г. в Подгорица,

—  като взе предвид предходните си резолюции относно Черна гора,

—  като взе предвид член 52 от своя Правилник за дейността,

—  като взе предвид доклада на комисията по външни работи (A8-0050/2017),

А.  като има предвид, че евро-атлантическата интеграция е основен приоритет на външната политика на Черна гора;

Б.  като има предвид, че е постигнат напредък в преговорите за присъединяване; като има предвид, че Черна гора се смята понастоящем за най-напредналата страна в процеса на присъединяване; като има предвид, че правната рамка в областта на принципите на правовата държава е до голяма степен завършена и институционалната структура е налице;

В.  като има предвид, че продължават да съществуват опасения във връзка с поляризираната ситуация в страната и бойкота на опозицията в парламента; като има предвид, че устойчивият диалог и конструктивното сътрудничество между управляващата коалиция и опозицията са от ключово значение за поддържането на напредъка в процеса на присъединяване;

Г.  като има предвид, че корупцията и организираната престъпност продължават да бъдат сериозни проблеми;

Д.  като има предвид, че организациите на гражданското общество (ОГО) могат да участват в работни групи, включително за преговорите за присъединяване, но изразяват неудовлетворение от степента на участието си в изготвянето на политиките и от способността си да получават достъп до информация; като има предвид, че е изключително обезпокоително, че някои активисти на гражданското общество са станали лично обект на медийни атаки чрез кампании за оклеветяване;

Е.  като има предвид, че напредъкът на Черна гора по глави 23 и 24 относно принципите на правовата държава продължава да бъде от съществено значение за общия темп на преговорния процес;

Ж.  като има предвид, че свободата на изразяване и свободата на медиите са основни ценности на ЕС и крайъгълен камък на всяка демокрация; като има предвид, че медийната общност в Черна гора е силно политизирана, че продължават да съществуват цензура и автоцензура и че има случаи на икономически и политически натиск върху журналисти;

1.  приветства поддържането на напредъка в интеграцията на Черна гора в ЕС; приветства факта, че Черна гора постигна стабилен напредък в преговорите за присъединяване, като отбелязва, че досега са отворени 26 глави за преговори, а 2 са временно приключени; призовава Съвета да ускори преговорите в Черна гора; насърчава отварянето и приключването на още глави в преговорите за присъединяване през 2017 г.; приветства приемането от страна на правителството на Черна гора на Програмата за присъединяване на Черна гора към ЕС за периода 2017—2018 г.; насърчава Черна гора да ускори темпа на реформите, да положи повече усилия за изпълнението на всички критерии и да продължи да съсредоточава усилията си върху основните елементи в процеса на присъединяване; припомня, че е от съществено значение да се постигнат конкретни резултати с голяма степен на изпълнение и устойчивост, особено в областта на принципите на правовата държава, правосъдието и борбата срещу корупцията и организираната престъпност;

2.  поздравява компетентните органи за редовното провеждане на парламентарните избори на 16 октомври 2016 г., при което основните свободи бяха принципно спазвани; насърчава по-нататъшното привеждане в съответствие с международните стандарти; приветства факта, че избирателната активност беше най-високата от 2002 г. насам; приветства преразгледаната правна рамка, в която се проведоха избори, но отбелязва запазването на някои административни слабости, включително от страна на Държавната избирателна комисия (ДИК), както и съмнения относно точността на избирателните списъци и политизацията;

3.  изразява съжаление относно необходимостта от временно затваряне на комуникационните интернет платформи в деня на изборите, както и хакерската атака на уебсайта на Центъра за демократичен преход няколко дни преди изборите, което възпрепятства работата на организациите на гражданското общество по наблюдение на изборите; призовава компетентните органи да разгледат пропуските и разследват твърденията за процедурни нарушения, включително твърденията за злоупотреба с държавни средства и злоупотреба със служебно положение, както и останалите докладвани недостатъци, по бърз и прозрачен начин и в съответствие с препоръките на ОССЕ/БДИПЧ; очаква политическата независимост на ДИК да бъде запазена; споделя виждането, че е необходимо да се подобри изборният процес, с цел да се изгради пълно доверие в него; отбелязва със съжаление, че опозицията не признава резултатите от изборите; потвърждава опитите на външни участници за дискредитиране на изборния процес и трудностите, които това причинява; очаква новото правителство да запази политическия ангажимент към процеса на реформи и приканва всички политически партии да се включат отново в конструктивен диалог;

4.  отбелязва, в етапа на подготовката за тези избори беше сформирано „правителство на електоралното доверие“; приветства факта, че Черна гора имаше водеща роля в този процес и той се осъществи на надпартийна основа;

5.  отбелязва с безпокойство твърденията за опити на Русия да влияе на събитията в Черна гора, тъй като този модел на поведение в региона би могъл да дестабилизира още повече Западните Балкани; изразява загриженост относно сериозните инциденти, в т.ч. твърдения за държавен преврат, случили се на 16 октомври 2016 г. и призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), както и Комисията, да следят отблизо продължаващите разследвания от страна на компетентните органи; приветства готовността на Сърбия да сътрудничи в посочените разследвания; счита, че е важно съответните служби на държавите членки да обменят информация, свързана с тези инциденти, както помежду си, така и със заместник-председателя/върховния представител и Комисията;

6.  продължава да бъде сериозно загрижен относно поляризацията в страната и бойкота на работата на Парламента от страна на опозицията; приканва опозицията да се възползва от поканата на министър-председателя на Черна гора да участва в правителството в замяна на край на бойкота; отново потвърждава необходимостта всички политически сили да възобновят конструктивния диалог и сътрудничество в рамките на парламента на Черна гора; призовава за по-нататъшно укрепване на парламентарния контрол спрямо процеса на присъединяване и на капацитета за надзор на бюджета; приветства парламента за това, че продължава да демонстрира висока степен на прозрачност; изразява загриженост относно използването на несъразмерна сила по време на противоправителствени протести; изтъква отново необходимостта от надлежни последващи действия във връзка с „аферата с аудиозаписите“; призовава за подобряване на парламентарния контрол върху изпълнението на мерките за борба с организираната престъпност и корупцията;

7.  приканва правителството да подобри достъпа до обществена информация особено по отношение на големи инфраструктурни проекти като строителството на магистрали, приватизацията, възлагането на обществени поръчки и съдебните операции;

8.  приветства новата стратегия за реформа на публичната администрация (РПА) за периода 2016—2020 г., програмата за реформа в управлението на публичните финанси, както и влизането в сила на новия закон за заплатите и опростяването на административните процедури; призовава за мерки за отпускане на подходящи бюджетни ресурси за прилагане на реформата на публичната администрация, както и за последователна политическата воля за рационализиране на публичната администрация, включително с оглед на подготовката за присъединяване; отбелязва, че е постигнат ограничен напредък по отношение на засилването на административния капацитет; насърчава пълното деполитизиране на публичната администрация; счита, че е от съществено значение придържането към принципите на доказани заслуги, професионализъм, отчетност, прозрачност и навременна оценка на регулаторното въздействие и гарантирането на правото на гражданите на добра и некорумпирана администрация и на информация;

9.  отбелязва напредъка в реформата на съдебната система, включително подобрения институционален капацитет; отново изразява загриженост във връзка с оказването на неправомерно влияние върху независимостта на съдебните органи, особено по отношение на назначаването на съдии; подчертава необходимостта от засилване на отчетността на съдебната система, като се подобрят резултатите от прилагането на етичните кодекси и на новите дисциплинарни системи за съдиите и прокурорите; подчертава необходимостта от рационализиране на съдебната мрежа, както и от по-нататъшно подобряване на капацитета за наблюдение на висящите дела в съдилищата и допълнително намаляване на броя на висящите дела; призовава за по-ефективна институционална и индивидуална отчетност, когато става въпрос за разглеждането на обвинения в корупция, изпиране на пари и организирана престъпност; подчертава необходимостта да се изпълняват ефективно съдебните решения във връзка с достъпа до информация и да се противодейства на широко разпространената практика да се обявяват документи за поверителни с цел да се ограничи достъпът до тях; подчертава, че е важно да се повиши обществената осведоменост за съществуващите механизми за подаване на жалби;

10.  въпреки че забелязва известен напредък в предприемането на последващи мерки във връзка с военните престъпления, призовава компетентните органи да разследват, подвеждат под съдебна отговорност и наказват военните престъпления, както и да водят борба с безнаказаността в съответствие с международните стандарти, особено по отношение на отговорните официални лица на върха на управленската йерархия; приветства приемането на стратегия за наказателно преследване с оглед разкриването на нови случаи и постигане на конкретни резултати; подчертава необходимостта от осигуряване на безпрепятствен достъп до правосъдие и справедливо обезщетение за жертвите на военни престъпления, както и от пълна закрила на свидетелите в съдебни производства, свързани с военни престъпления;

11.  със загриженост отбелязва, че корупцията продължава да бъде широко разпространена в много области, но приветства по-нататъшното укрепване на рамката за борба с корупцията, наред с другото чрез осигуряването на пълната оперативност на Агенцията за борба с корупцията (АБК) и чрез назначаването на специални прокурори в областта на борбата с корупцията, както и чрез обръщане на внимание на нуждата от специализирано дългосрочно обучение; счита, че е от съществено значение да се гарантира тяхната независимост при разследванията; подчертава, че е важно дейностите на АБК да бъдат политически безпристрастни, професионални и прозрачни, особено по отношение на случаите на корупция по високите етажи на властта и финансирането на политическите партии; подчертава за пореден път необходимостта от постигането на добри резултати в областта на разследванията и издаването на присъди, по-специално в случаите на корупция на високо равнище, както и на мерките за предотвратяване на корупцията, включително по-ефективното прилагане на законовите санкции; призовава новото правителство да превърне борбата с корупцията в един от своите приоритети, като предостави достатъчно човешки и бюджетни ресурси за тази цел;

12.  призовава за ефективното изпълнение на секторните планове за действие за области, които са особено уязвими на корупция, като обществените поръчки, приватизацията, градоустройственото планиране, образованието, здравеопазването, местното управление и полицията; призовава за ефективно разследване на потенциални случаи на подадени сигнали за нередности и за подходяща защита на лицата, подали сигналите за нередности; призовава за включване на престъплението незаконно обогатяване в наказателния кодекс на Черна гора; призовава за ефективно прилагане на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Черна гора за подобряване на съдебното сътрудничество в борбата срещу тежките форми на престъпност; призовава за мерки за подобряване на защитата на лицата, които подават сигнали за нередности;

13.  отбелязва приемането на плана за действие за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма, както и подписването на Допълнителния протокол към Конвенцията на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма; подчертава, че е необходимо да се подобрят резултатите по делата, свързани с организираната престъпност, особено по отношение на трафика на хора, наркотици и изпирането на пари, да се гарантира по-засилено междуведомствено сътрудничество и допълнително да се засили регионалното и международното сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност; изтъква необходимостта от съветници, специалисти в областта на съдебната отчетност, които да подпомагат редовните разследвания;

14.  приветства подобрената правна рамка за борба срещу трафика на хора; при все това подчертава необходимостта от по-добро идентифициране на жертвите на трафик и от подобряване на достъпа им до помощ, компенсация и закрила;

15.  приветства новата стратегия за борба с насилствения екстремизъм за периода 2016—2018 г., която допълва националната стратегия за предотвратяване на тероризма и борба с него, с изпирането на пари и финансирането на тероризма; отбелязва създаването на ново разузнавателна звено за идентифициране и наблюдение на потенциални членове на насилствени екстремистки групировки; счита, че е от основно значение хората да бъдат идентифицирани в ранните етапи на радикализация, за да се предотврати вербуването им от страна на насилствени екстремистки групировки и отново да бъдат успешно интегрирани в обществото; счита, че е важно мерките, предприети в тази насока, да гарантират зачитането на правата на човека и основните свободи в съответствие с международните задължения; подчертава, че е важно да се повиши осведомеността за наблюдение на възможни терористични заплахи;

16.  като признава участието на организациите на гражданското общество (ОГО) в подготовката за присъединяване, приканва компетентните органи да подобрят в още по-голяма степен достъпа на ОГО до информация, свързана с ЕС, и да гарантират, че консултациите с организациите на гражданското общество се провеждат по съдържателен начин, когато това е възможно; призовава компетентните органи да разработят по-подпомагащ и приобщаващ подход, за да се улеснят масовите дейности на организациите на гражданското общество и насърчи активното им участие в обзора на целия изборен процес; настоятелно призовава компетентните органи да развият публичното финансиране за организациите на гражданското общество, както на национално, така и на местно равнище, по по-устойчив, прозрачен и ефикасен начин; призовава съответните органи да създадат условия, които стимулират доброволческа дейност и по-голяма степен на гражданска ангажираност; изразява дълбока загриженост, че продължават да се водят кампании за оклеветяване и опити за сплашване срещу някои от активистите на ОГО; призовава компетентните органи да разследват и да изяснят причината за тези опити и да положат повече усилия, за да защитят активистите от ОГО;

17.  отбелязва известен напредък в подобряването на положението на малцинствата, включително завършването на няколко законодателни реформи за привеждане в по-пълно съответствие с европейските и международните стандарти; приветства приемането на стратегия за периода 2016—2020 г. и план за действие за социалното приобщаване на общностните на ромите и гюптите; призовава да бъде отпуснат подходящ бюджет, така че планът за действие да може да бъде изпълнен както трябва; изразява загриженост относно двойната дискриминация, пред която са изправени жените и момичетата в ромската общност, както и относно достъпа на малцинствата на ромите, гюптите и ашкалите до здравеопазване, образование, жилищно настаняване и заетост; насърчава компетентните органи да продължат да укрепват усилията за защита на правата на ЛГБТИ лицата; призовава компетентните органи да положат допълнителни усилия за повишаване на осведомеността относно борбата с дискриминацията сред широката общественост; продължава да бъде загрижен от факта, че повечето обществени сгради, включително медицински центрове и университетски факултети, все още не са достъпни за хората с увреждания и че броят на работещите хора с увреждания все още е много ограничен; призовава за по-нататъшни мерки за защита на мултиетническата идентичност на региона Бока Которска;

18.  призовава за допълнително укрепване на институциите за правата на човека, в т.ч. омбудсмана и Министерството на правата на човека и малцинствата, и споделя мнението, че следва да се повишат знанията им по отношение на международното и европейското право и стандарти в областта на правата на човека; изразява загриженост относно липсата на единен подход и ниските равнища на санкциите за нарушения на правата на човека;

19.  все така загрижен е относно продължаващото домашно и сексуално насилие, основано на пола, липсата на наказателно преследване и надлежно осъждане на извършителите в съответствие с международните стандарти и неефективната подкрепа за жертвите и тяхната защита; призовава за мерки за създаване на адекватни услуги за защита, подобряване на съответната координация между институциите, ефективно използване на новата единна база данни за случаи на домашно насилие и прилагане на стратегията за периода 2016—2020 г. в областта на борбата срещу домашното насилие; подчертава, че е важно служителите в държавните институции да бъдат образовани и обучени за работа с жертвите; призовава компетентните органи да осигуряват подходяща защита, дългосрочно настаняване, финансова подкрепа и образователни програми за жертвите на принудителни бракове, както и ефективно наказателно преследване и осъждане на извършителите; подчертава значението на насърчаването на участието на жените в политическия живот, включително на ключови, свързани с вземането на решения позиции, както и на техния достъп и по-добра представеност на пазара на труда; призовава за разработването на публична политика, която подпомага равновесието между професионалните и семейните отношения; отбелязва, че планът за действие за периода 2013—2017 г. за равенство между половете продължава да се осъществява; настоятелно призовава компетентните органи да разпределят достатъчно бюджетни средства за неговото изпълнение; подчертава, че са налице предизвикателства при координирането на политиките по отношение на децата и че насилието срещу деца продължава да буди безпокойство;

20.  призовава черногорските органи да предприемат необходимите мерки с цел предотвратяване на насилието срещу деца, трафика на хора и принудителните бракове между деца, за които НПО продължават да съобщават;

21.  подчертава необходимостта от постоянна и сериозна работа по хармонизирането на черногорската правна система с международните стандарти за правата на човека и свободите на лицата с увреждания, за да се гарантира спазването на принципите на правовата държава и конституционосъобразността и законосъобразността;

22.  остава все така загрижен относно състоянието на свободата на изразяване и свободата на медиите в Черна гора и липсата на ефективни разследвания от страна на правителството на атаките срещу журналисти; настоятелно призовава компетентните органи да намерят решение на отдавна висящи случаи на насилие, сплашване и заплахи към журналисти, да вземат мерки за защита на работещите в медиите и да създадат безопасна среда за практикуването на свободна и разследваща журналистика; изразява загриженост относно атаките, извършени от полицейските сили, и относно последните случаи на натиск и сплашване на журналисти, включително кампании за оклеветяване, физически нападения и заплахи, както и случаи на намеса в медиите по време на антиправителствените демонстрации, в т.ч. произволни арести и отнемане на оборудване; изразява загриженост относно продължаващата липса на подобаващо разследване на посочените нападения и липсата на решение на съответните случаи; отбелязва, че броя на случаите на оклеветяване продължава да бъде висок; настоява за прозрачност на държавните реклами в частните медии, за изменение на Наказателния кодекс на Черна гора и за въвеждане на нови престъпления, с цел предотвратяване и предвиждане на наказания за атаките срещу журналисти при изпълнение на техните професионални задължения; отчита правните мерки, предприети за предоставяне на по-голяма финансова независимост и устойчивост на обществения радио и телевизионен оператор RTCG, и призовава за предприемането на допълнителни стъпки за гарантиране на неговата независимост, включително редакционната независимост; подчертава необходимостта от подкрепа и укрепване на съществуващите механизми за саморегулиране; подчертава, че преразгледаният етичен кодекс на журналистите трябва да се прилага ефективно и еднакво в цялата медийна общност; насърчава, когато е целесъобразно, наблюдателите от делегацията на ЕС и държавите членки да присъстват по-редовно на процесите срещу журналисти и медийни специалисти;

23.  отбелязва, че ДИК ограничи достъпа на медиите по време на изборите през 2016 г.; призовава за изпълнение на препоръките относно медиите, предложени с окончателния доклад на мисията за наблюдение на изборите на ОССЕ/БДИПЧ относно парламентарните избори, проведени през 2016 г.;

24.  въпреки че отбелязва някои положителни икономически процеси, настоятелно призовава новото правителство да предприеме мерки за осигуряване на фискална устойчивост, като същевременно укрепи социалните права и защитата на потребителите, да стартира по-нататъшни структурни реформи с оглед на подобряването на стопанския и инвестиционен климат, който да създаде работни места и растеж, и да изгражда по диверсифицирана икономика, включително мерки, предназначени да ограничат неформалния сектор, както и да настоява относно необходимостта от ефективна борба с данъчните измами; приветства отварянето на глава 19 и изразява твърдо убеждение, че това е най-добрият стимул за правителството да ускори работата си в областта на социалното приобщаване и намаляването на бедността и на ограничаването на неформалния сектор; призовава за рационализиране на публичните разходи, както и за повишаване на усилията за укрепване на принципите на правовата държава и изпълнението на договорните задължения; обръща внимание на необходимостта от справяне с големите външни дисбаланси и извършване на повторна оценка на инвестиционните проекти за публични инфраструктури, които застрашават фискалната устойчивост; призовава за предприемане на допълнителни мерки от финансово и нефинансово естество, които да бъдат на разположение за подкрепа на МСП и за допълнителни инвестиции, които трябва да бъдат направени в иновационните и устойчиви проекти с цел стимулиране на икономиката; призовава за подобряване на социалния диалог;

25.  отбелязва, че макар да е постигнат известен напредък в развитието на транспортната инфраструктура, включително чрез Обсерваторията за транспорта в Югоизточна Европа, липсата на трансгранични пътища възпрепятства търговията и туризма; приветства положените досега усилия за либерализация на железопътния сектор в Черна гора; подчертава необходимостта от координиране със съседните държави по въпросите на свързаността и от това да им се предостави възможност да бъдат част от процеса на планиране на инфраструктурните проекти;

26.  набляга на важността на укрепването на сектора на МСП и предоставянето на подкрепа чрез по-добро законодателство, финансиране и изпълнение на промишлената политика, както и чрез ограничаване на неформалната икономика и ускоряване на електронната регистрация на дружествата в цялата страна;

27.  отбелязва, че сивата икономика в Черна гора все още има голям дял в общия БВП; припомня, че големият дял на неформалната икономика представлява основна пречка за предприемачеството и икономическия растеж, и насърчава Черна гора да предприеме стъпки за намаляване на размера на сивата икономика;

28.  със загриженост отбелязва, че не са използвали изцяло или не са извършили последващи действия по някои крайни продукти от финансирани по ИПП проекти за изграждане на капацитет; подчертава, че за постигането на положителни резултати е необходимо органите да гарантират наличието на подходящ персонал, да приемат необходимото законодателство, за да дадат възможност крайните продукти да бъдат използвани и да предоставят нужната независимост на новосъздадените институции;

29.  отбелязва скромния спад в безработицата; приветства новата национална стратегия за периода 2016—2020 г. в областта на трудовата заетост и развитието на човешките ресурси и придружаващия я план за действие от 2016 г.; продължава да изразява загриженост относно високата младежка безработица и незадоволителната мобилност на работната сила; призовава за активни мерки на пазара на труда за увеличаване на качествената заетост и за подкрепа на жените, хората в уязвимо положение, хората с увреждания и младите хора чрез образование, професионално ориентиране, обучение, заетост и трудови права; отново посочва значението на активното участие в регионални младежки инициативи като Регионалната служба за младежко сътрудничество на Западните Балкани, включително възползвайки се от съществуващите програми, предназначени за стимулиране на свързаността в региона и справяне с младежката безработица;

30.  отбелязва, че публичните разходи за образование остават доста под средното за ЕС равнище; подчертава, че е необходимо да се въведат нужните мерки, особено по отношение на грижите за малките деца и предучилищното образование, в които броят на записваните ученици е разочароващо нисък и далеч под целта на ЕС за 95% до 2020 г.; счита, че следва да се обърне специално внимание на липсата на достъп за лица с увреждания в няколко обществени университета;

31.  приветства приемането на новия закон за околната среда, както и националната стратегия за транспониране и прилагане на достиженията на правото на ЕС в областта на околната среда и изменението на климата и свързания с нея план за действие за периода 2016—2020 г.; подчертава необходимостта от засилване на усилията за изпълнение, по-специално по отношение на качеството на водата, опазването на природата и управлението на отпадъците, както и свързания с това административен капацитет на всички равнища; изразява загриженост във връзка със значителното забавяне в приемането на мерки за закрила на Улцин Салина, който обект може потенциално да бъде включен в мрежата „Натура 2000“; призовава за по-нататъшни усилия за запазване на биологичното разнообразие на Салина и устойчивото развитие на крайбрежието;

32.  призовава компетентните органи да предприемат необходимите мерки за закрила и опазване във връзка с езерото Скадар с цел да бъдат запазени екологичните му характеристики, включително екологичната му цялост; призовава правителството да гарантира, че преобразуването на националните паркове в държавно акционерно дружество няма да има неблагоприятни последици за тяхната закрила; в този контекст, потвърждава изразените безпокойства в рамките на Рамсарската и Бернската конвенции във връзка с устройствения план със специална цел за националния парк „Езеро Скадар“, включително проекта „Порто“ на езерото Скадар; изразява загриженост относно значителното забавяне в установяването на закрила по отношение на зоните, които са идентифицирани като потенциални зони от мрежата „Натура 2000“, като националния парк „Езеро Скадар“; припомня необходимостта от солидни и стратегически оценки на въздействието върху околната среда в съответствие с достиженията на правото на ЕС и международните стандарти;

33.  подчертава необходимостта от изпълнение на международните ангажименти в областта на смекчаване на последиците от изменението на климата; изразява дълбоко безпокойство относно плана на правителството да разработи електроцентралата на въглища „Плевля ІІ“, което е несъвместимо с ангажиментите, поети съгласно Парижкото споразумение;

34.  признава постигнатия добър напредък в областта на енергетиката, включително в сферата на междусистемната свързаност с партньорски държави; призовава Черна гора да въведе законодателство за прилагане на третия енергиен пакет, особено Директивата относно енергията от възобновяеми източници; продължава да бъде загрижен относно разработването на неустойчиви водноелектрически централи и факта, че много от тях се планират без солидна оценка на въздействието върху околната среда, по-специално що се отнася до опазването на биологичното разнообразие и въздействието им върху защитените зони, както се изисква от законодателството на ЕС; призовава компетентните органи да наблюдават внимателно проучванията за нефт и природен газ в открито море и да прилагат всички мерки за защита в съответствие с приетото законодателство, регламентите и достиженията на правото на ЕС;

35.  в светлината на подготовката за срещата на върха за Западните Балкани в Италия през 2017 г. призовава черногорските органи да увеличат усилията си за прилагане на правни и регулаторни мерки в областта на транспортния и енергийния сектор (незадължителни мерки), за да изпълнят програмата за свързаност на Европейския съюз;

36.  приветства проактивното участие и трайната конструктивна роля на Черна гора в добрите съседски отношения, регионалното и международното сътрудничество; насърчава по-нататъшното сътрудничество в това отношение; горещо приветства Черна гора за това, че продължава да привежда своята външна политика напълно в съответствие с целите на ЕС в областта на общата външна политика и политика на сигурност, включително с Решение (ОВППС) 2016/1671 на Съвета, с което се подновяват ограничителните мерки на ЕС спрямо Русия; приветства участието на Черна гора в мисии на ЕС по линия на ОПСО; насърчава Черна гора да продължи усилията си за решаване, в дух на конструктивност и добросъседство, неуредените двустранни въпроси със своите съседи, включително нерешени въпроси по определянето на границите със Сърбия и Хърватия, на възможно най-ранен етап от процеса на присъединяване; отново призовава компетентните органи да помогнат за решаването на въпросите с наследството на бившата Социалистическа федеративна република Югославия (СФРЮ); приветства споразумението за определянето на границата с Босна и Херцеговина и ратифицирането на споразумението за определянето на границата с Косово; подчертава необходимостта от продължаване на преговорите относно приспособяването на споразуменията за преминаване на границите и граничния трафик; приветства сътрудничеството със съседните държави в рамките на процеса, чието начало беше поставено с Декларацията от Сараево; настоятелно призовава Черна гора да се съобрази с общите позиции на ЕС относно ненарушимостта на Римския статут и съответните ръководни принципи относно двустранните споразумения за имунитет;

37.  отбелязва, че макар не е по така наречения „западнобалкански маршрут“, Черна гора продължава да бъде държава за транзитно преминаване на бежанците и мигрантите, мнозинството от които идват от Сирия; призовава черногорските органи да гарантират, че мигрантите и бежанците, които кандидатстват за убежище в Черна гора или пътуват през черногорска територия, се третират в съответствие с международното право и правото на ЕС, включително Конвенцията за бежанците от 1951 г. и Хартата на основните права на ЕС; приветства приемането на плана за действие от Шенген и стратегията за интегрирано управление на миграцията за периода 2017—2020 г.;

38.  призовава Комисията да продължи работата по свързаните с миграцията въпроси с всички страни от Западните Балкани, за да гарантира спазването на европейските и международните норми и стандарти; приветства извършената досега работа в това отношение;

39.  приветства активното участие на Черна гора в проведената през 2016 г. среща на върха в Париж за Западните Балкани, по-конкретно относно програмата в областта на свързаността; призовава органите да изпълняват новоподписаното споразумение за преминаване на границите с Албания и да прилагат Регламента за трансевропейските мрежи по отношение на лицензирането и предоставянето на разрешения за открит достъп до железопътния пазар; отбелязва, че макар и железопътният пазар в Черна гора да е отворен за конкуренция от 2014 г., досега частни оператори не са проявили интерес за навлизане на пазара; призовава новото правителство да осигури отворен железопътен пазар с прозрачни такси за достъп до релсов път и разпределяне на капацитет, които са в пълно съответствие с достиженията на правото на ЕС;

40.  приветства факта, че Протоколът за присъединяване на Черна гора към НАТО беше подписан през май 2016 г., като потвърждение на усилията на Черна гора в осъществяването на реформите, и че протоколът понастоящем е в процес на ратифициране от членовете на НАТО, тъй като НАТО е важен фактор за гарантиране на стабилността и мира в Западните Балкани; насърчава членовете на НАТО в рамките на ЕС да дадат приоритет на процеса на ратификация и да потвърдят, че членството на Черна гора в НАТО е важна част, символично и стратегически, от процеса на евро-атлантическата интеграция на страната; напомня, че преговорите за присъединяване към ЕС са независими от процеса на присъединяване към НАТО;

41.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки и на правителството и парламента на Черна гора.

(1)ОВ L 108, 29.4.2010 г., стр. 1.

Правна информация - Политика за поверителност