Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2016/0145(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0376/2016

Předložené texty :

A8-0376/2016

Rozpravy :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Hlasování :

PV 04/04/2017 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2017)0096

Přijaté texty
PDF 399kWORD 44k
Úterý, 4. dubna 2017 - Štrasburk
Parametry rybářských plavidel ***I
P8_TA(2017)0096A8-0376/2016
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 4. dubna 2017 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o vymezení charakteristických znaků rybářských plavidel (přepracované znění) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Řádný legislativní postup – přepracování)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2016)0273),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 43 odst. 2  Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-0187/2016),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 19. října 2016(1),

–  s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším využívání metody přepracování právních aktů(2),

–  s ohledem na dopis, který dne 17. října 2016 zaslal Výbor pro právní záležitosti Výboru pro rybolov podle čl. 104 odst. 3 jednacího řádu,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení, zejména usnesení ze dne 22. listopadu 2012 o drobném pobřežním rybolovu, řemeslném rybolovu a reformě společné rybářské politiky(3),

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 69f odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 15. února 2017 zavázal schválit postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 104 a 59 jednacího řádu,

–  s ohledem na zprávu Výboru pro rybolov (A8-0376/2016),

A.  vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise návrh Komise neobsahuje žádnou věcnou změnu kromě těch, které v něm byly jako takové označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde o nezměněná ustanovení stávajících znění, je návrh jejich prostou kodifikací bez jakékoli změny jejich věcného obsahu;

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení a bere na vědomí doporučení poradní skupiny složené z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Úř. věst. C 34, 2.2.2017, s. 140.
(2) Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
(3) Úř. věst. C 419, 16.12.2015, s. 167.


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 4. dubna 2017 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/... o vymezení parametrů rybářských plavidel (přepracované znění)
P8_TC1-COD(2016)0145

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2017/1130.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí