Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0145(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0376/2016

Texte depuse :

A8-0376/2016

Dezbateri :

PV 03/04/2017 - 22
CRE 03/04/2017 - 22

Voturi :

PV 04/04/2017 - 7.1
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0096

Texte adoptate
PDF 327kWORD 48k
Marţi, 4 aprilie 2017 - Strasbourg
Caracteristicile vaselor de pescuit***I
P8_TA(2017)0096A8-0376/2016
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 4 aprilie 2017 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare) (COM(2016)0273 – C8-0187/2016 – 2016/0145(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2016)0273),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 43 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0187/2016),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 octombrie 2016(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(2),

–  având în vedere scrisoarea din 17 octombrie 2016 a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Comisiei pentru pescuit, în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere rezoluțiile sale anterioare, îndeosebi Rezoluția sa din 22 noiembrie 2012 referitoare la pescuitul costier la scară mică, pescuitul artizanal și reforma politicii comune în domeniul pescuitului(3),

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 15 februarie 2017, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru pescuit (A8-0376/2016),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care înlocuiește, modifică în mod substanțial sau intenționează să modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 34, 2.2.2017, p. 140.
(2) JO C 77, 28.3.2002, p. 1.
(3) JO C 419, 16.12.2015, p. 167.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 4 aprilie 2017 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2017/... al Parlamentului European și al Consiliului de definire a caracteristicilor vaselor de pescuit (reformare)
P8_TC1-COD(2016)0145

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2017/1130.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate