Назад 
 Напред 
PVTACRE
Приети текстове
Четвъртък, 19 януари 2017 г. - Страсбург
 Индонезия и по-специално случаите на Хосеа Йеймо, Исмаил Алуа и губернатора на Джакарта
 Централноафриканска република
 Положението в Бурунди
 Споразумение за стабилизиране и асоцииране между Европейския съюз и Косово: процедури за неговото изпълнение ***I
 Внос на текстилни продукти от някои трети страни, които не са обхванати от специфични правила на Съюза за вноса ***I
 Сключване на Споразумението за продължаване на дейността на Международния център за наука и технология ***
 Представяне на възражения срещу делегиран акт: идентифициране на високорискови трети държави със стратегически слабости
 Логистика в ЕС и мултимодален транспорт в новите коридори на TEN-T
 Европейски стълб на социалните права
 Справяне с предизвикателствата във връзка с прилагането на Митническия кодекс на ЕС
Текстове (370 kb)
Правна информация - Политика за поверителност