Předchozí 
 Další 
PVTACRE
Přijaté texty
Čtvrtek, 19. ledna 2017 - Štrasburk
 Indonésie, zejména případy Hosey Yeima, Ismaela Aluy a guvernéra Jakarty
 Středoafrická republika
 Situace v Burundi
 Dohoda o stabilizaci a přidružení mezi Evropskou unií a Kosovem: postupy pro používání dohody ***I
 Dovoz textilních výrobků pocházejících z některých třetích zemí, na které se nevztahují zvláštní pravidla dovozu Unie ***I
 Uzavření Dohody o pokračování činnosti Mezinárodního střediska pro vědu a techniku ***
 Námitka k aktu v přenesené pravomoci: identifikace vysoce rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky
 Logistika v EU a multimodální doprava v nových koridorech transevropské dopravní sítě TEN-T
 Evropský pilíř sociálních práv
 Řešení výzev provádění celního kodexu EU
Texty (227 kb)
Právní upozornění - Ochrana soukromí