Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Vedtagne tekster
Torsdag den 19. januar 2017 - Strasbourg
 Indonesien, navnlig sagen om Hosea Yeimo, Ismael Alua og Djakartas guvernør
 Den Centralafrikanske Republik
 Situationen i Burundi
 Stabiliserings- og associeringsaftalen mellem EU og Kosovo: procedurer for anvendelsen ***I
 Indførsel af tekstilvarer fra en række tredjelande, som ikke er omfattet af specifikke EU-regler for indførsel ***I
 Indgåelse af aftalen om videreførelse af Det Internationale Videnskabs- og Teknologicenter ***
 Beslutning om at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: Identificering af højrisikotredjelande med strategiske mangler
 Logistik i EU og multimodal transport i de nye TEN-T-korridorer
 En europæisk søjle for sociale rettigheder
 Håndtering af udfordringerne ved gennemførelsen af EU's toldkodeks
Tekster (211 kb)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik