Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Hyväksytyt tekstit
Torstai 19. tammikuuta 2017 - Strasbourg
 Indonesia ja erityisesti Hosea Yeimon, Ismael Aluan ja Jakartan kuvernöörin tapaukset
 Keski-Afrikan tasavalta
 Burundin tilanne
 EU:n ja Kosovon välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus: soveltamismenettelyt ***I
 Muiden kuin unionin erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuonti ***I
 Kansainvälisen tiede- ja teknologiakeskuksen toiminnan jatkamista koskevan sopimuksen tekeminen ***
 Delegoidun säädöksen vastustaminen: suuririskisten kolmansien maiden, joilla on strategisia puutteita, yksilöiminen
 Logistiikka EU:ssa ja eri liikennemuotojen yhdistäminen uusissa Euroopan laajuisten liikenneverkkojen käytävissä
 Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari
 Unionin tullikoodeksin (UTK) täytäntöönpanoon liittyvien haasteiden ratkaiseminen
Tekstit (221 kb)
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö