Iepriekšējais 
 Nākošais 
PVTACRE
Pieņemtie teksti
Ceturtdiena, 2017. gada 19. janvāris - Strasbūra
 Indonēzija, jo īpaši Hosea Yeimo, Ismael Alua un Džakartas gubernatora lietas
 Centrālāfrikas Republika
 Stāvoklis Burundi
 ES un Kosovas Stabilizācijas un asociācijas nolīgums: tā piemērošanas procedūras ***I
 Tekstilizstrādājumu imports no dažām trešām valstīm, uz kurām neattiecas īpaši noteikumi par importu Savienībā ***I
 Nolīguma, ar kuru turpina Starptautiskā Zinātnes un tehnoloģijas centra darbību, noslēgšana ***
 Iebildumu izteikšana pret deleģēto aktu: augsta riska trešo valstu, kurās ir stratēģiskas nepilnības, norādīšana
 Loģistika Eiropas Savienībā un multimodālie pārvadājumi jaunajos TEN-T koridoros
 Eiropas sociālo tiesību pīlārs
 Ar ES Muitas kodeksa īstenošanu saistīto problēmu risināšana
Teksti (216 kb)
Juridisks paziņojums - Privātuma politika