Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Teksty przyjęte
Czwartek, 19 stycznia 2017 r. - Strasburg
 Indonezja, w szczególności sprawy Hosei Yeima, Ismaela Alui i gubernatora Dżakarty
 Republika Środkowoafrykańska
 Sytuacja w Burundi
 Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między UE a Kosowem: procedury dotyczące stosowania ***I
 Przywóz wyrobów włókienniczych z niektórych państw trzecich, nieobjętych szczegółowymi regułami Unii dotyczącymi przywozu ***I
 Zawarcie umowy dotyczącej kontynuowania Międzynarodowego Centrum Nauki i Techniki ***
 Sprzeciw wobec rozporządzenia delegowanego: wskazanie państw trzecich wysokiego ryzyka mających strategiczne braki
 Logistyka w UE oraz transport multimodalny w nowych korytarzach TEN-T
 Europejski filar praw socjalnych
 Stawienie czoła wyzwaniom związanym z wdrożeniem unijnego kodeksu celnego
Teksty (223 kb)
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności