Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Prijaté texty
Štvrtok, 19. januára 2017 - Štrasburg
 Indonézia, najmä prípady Hoseu Yeima, Ismaela Aluu a guvernéra Jakarty
 Stredoafrická republika
 Situácia v Burundi
 Postupy uplatňovania Dohody o stabilizácii a pridružení medzi EÚ a Kosovom ***I
 Dovozy textilných výrobkov z určitých tretích krajín, na ktoré sa nevzťahujú osobitné dovozné predpisy Únie ***I
 Uzavretie dohody o pokračovaní činnosti Medzinárodného strediska pre vedu a techniku ***
 Námietka voči delegovanému aktu: identifikácia vysokorizikových tretích krajín so strategickými nedostatkami
 Logistika v EÚ a multimodálna doprava v rámci nových koridorov TEN-T
 Európsky pilier sociálnych práv
 Riešenie výziev spojených s vykonávaním colného kódexu EÚ
Texty (215 kb)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia