Prejšnje 
 Naslednje 
PVTACRE
Sprejeta besedila
Četrtek, 19. januar 2017 - Strasbourg
 Indonezija, zlasti primeri Hosee Jeima, Ismaela Alue in guvernerja Džakarte
 Srednjeafriška republika
 Razmere v Burundiju
 Stabilizacijsko-pridružitveni sporazum med EU in Kosovom: postopki za njegovo uporabo ***I
 Uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih držav, ki jih ne urejajo posebna uvozna pravila Unije ***I
 Sklenitev Sporazuma o nadaljnjem delovanju Mednarodnega znanstvenega in tehnološkega centra ***
 Nasprotovanje delegiranemu aktu: opredelitev tretjih držav z visokim tveganjem, ki imajo strateške pomanjkljivosti
 Logistika v EU in multimodalni promet na novih koridorjih TEN-T
 Evropski steber socialnih pravic
 Reševanje izzivov pri izvajanju carinskega zakonika EU
Besedila (197 kb)
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov