Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Antagna texter
Torsdagen den 19 januari 2017 - Strasbourg
 Indonesien, särskilt fallen Hosea Yeimo, Ismael Alua och Jakartas guvernör
 Centralafrikanska republiken
 Situationen i Burundi
 Stabiliserings- och associeringsavtalet EU-Kosovo: förfaranden för genomförandet ***I
 Import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av särskilda unionsbestämmelser för import ***I
 Ingående av avtalet om fortsatt verksamhet för det internationella vetenskapliga och tekniska centrumet ***
 Invändning mot en delegerad akt: Identifiering av högrisktredjeländer med strategiska brister
 Logistik i EU och multimodala transporter i de nya TEN-T-korridorerna
 En europeisk pelare för sociala rättigheter
 Hantering av utmaningarna i samband med genomförandet av EU:s tullkodex
Texter (217 kb)
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy