Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2017 - Στρασβούργο
Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα
 Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
 Η κατάσταση στο Μπουρούντι
 Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της ***I
 Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από τους ειδικούς κανόνες εισαγωγής της Ένωσης ***I
 Σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας ***
 Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες
 Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ
 Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων
 Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ)

Ινδονησία, και ιδίως οι περιπτώσεις των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα
PDF 415kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την Ινδονησία, και ιδίως την υπόθεση των Hosea Yeimo και Ismael Alua και του Κυβερνήτη της Τζακάρτα (2017/2506(RSP))
P8_TA(2017)0002RC-B8-0072/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Ινδονησία, και ειδικότερα το ψήφισμα της 26ης Φεβρουαρίου 2014 που αφορά την υπογραφή της συνολικής συμφωνίας-πλαισίου εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Ινδονησίας, αφετέρου, εξαιρουμένων των ζητημάτων που αφορούν την επανεισδοχή(1),

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας (ΣΕΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Μαΐου 2014,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, της 23ης Μαΐου 2015, σχετικά με το ενδεχόμενο περαιτέρω εκτελέσεων στην Ινδονησία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), της 27ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις σχεδιαζόμενες εκτελέσεις στην Ινδονησία,

–  έχοντας υπόψη τον έκτο διάλογο μεταξύ της Ινδονησίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στις 28 Ιουνίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Μπανγκόκ της 14ης Οκτωβρίου 2016 για την προώθηση μιας συνολικής εταιρικής σχέσης ASEAN-EU για κοινούς στρατηγικούς στόχους,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 10ης Δεκεμβρίου 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το οποίο η Ινδονησία επικύρωσε το 2006,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του 1987 κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδονησία είναι το τέταρτο πολυπληθέστερο έθνος στον κόσμο, η τρίτη μεγαλύτερη δημοκρατία και η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο με μουσουλμανική πλειοψηφία και εκατομμύρια οπαδούς άλλων θρησκειών, και με ετερογενή κοινωνία που αποτελείται από περισσότερους από 255 εκατομμύρια πολίτες διαφορετικού εθνοτικού, γλωσσικού και πολιτισμικού υπόβαθρου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδονησία είναι σημαντικός εταίρος της ΕΕ· ότι οι σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας, που είναι μέλος της G20, είναι ισχυρές· ότι η ΕΕ και η Ινδονησία ασπάζονται τις ίδιες αξίες όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διακυβέρνηση και τη δημοκρατία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στον πρώτο στρατηγικό υπουργικό διάλογο (στις 8 Απριλίου 2016), ο Υπουργός Εξωτερικών της Ινδονησίας και η ΑΕ/ΥΕ προέβησαν σε κοινή δήλωση σχετικά με την απόφασή τους να κινηθούν προς νέο επίπεδο οι εταιρικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Δεκεμβρίου 2016 δύο πολιτικοί ακτιβιστές της Παπουασίας , οι Hosea Yeimo και Ismael Alua, συνελήφθησαν και κατηγορήθηκαν για «εξέγερση» βάσει του ποινικού κώδικα της Ινδονησίας, ύστερα από ειρηνικές πολιτικές δραστηριότητες· ότι οι Hosea Yeimo και Ismael Alua αποφυλακίστηκαν με την καταβολή εγγύησης στις 11 Ιανουαρίου 2017· ότι συνεχίζονται οι δικαστικές διαδικασίες της υπόθεσης· ότι, εάν καταδικαστούν, αντιμετωπίζουν το ενδεχόμενο ισόβιας κάθειρξης·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Joko Widodo υποσχέθηκε στους κατοίκους της Παπουασίας μια αλλαγή, που θα αρχίσει από ανοικτό διάλογο για μια καλύτερη Παπουασία, και δεσμεύθηκε να θέσει τέλος στη δυσανάλογη χρήση βίας και στις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ότι από την εκλογή του το 2014, ο Πρόεδρος έχει επισκεφθεί τέσσερις φορές την Παπουασία· ότι διέταξε πρόσφατα την απελευθέρωση μεγάλου αριθμού κρατουμένων της Παπουτασίας ως κίνηση κατευνασμού·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κυβερνήτης της Τζακάρτα, Basuki Tjahaja Purnama, γνωστός ως Ahok δικάζεται επί του παρόντος, κατηγορούμενος από ορισμένες θρησκευτικές ομάδες για προσβολή του Ισλάμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι τρείς διαδηλώσεις με στόχο τη φυλάκιση του Ahok έχουν διοργανωθεί από τον Οκτώβιο 2016 από έναν συνασπισμό ομάδων ισλαμιστών, που ονομάζεται Εθνικό Κίνημα για τη διατήρηση του φετφά του MUI (GNPF-MUI), και στο οποίο συγκαταλέγονται επίσης μέλη του Μετώπου Υπεράσπισης του Ισλάμ (Front Pembala Islam, FPI)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ελευθερία της σκέψης, η ελευθερία του ειρηνικώς συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι , η ελευθερία θρησκείας, το δικαίωμα να μην συλλαμβάνεται ή φυλακίζεται κανείς αυθαίρετα και το δικαίωμα να μην βασανίζεται αποτελούν θεμελιώδεις και αναφαίρετες ελευθερίες και δικαιώματα·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ινδονησία επανέφερε τη θανατική ποινή το 2013 και έχει εκτελέσει σειρά καταδικασμένων·

1.  εκφράζει την εκτίμησή του για την ισχυρή σχέση μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας, και επαναλαμβάνει τη σημασία των ισχυρών και μακρόχρονων πολιτικών, οικονομικών και πολιτιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο μερών·

2.  εκφράζει την ανησυχία του για την αυξανόμενη μισαλλοδοξία που παρατηρείται στην Ινδονησία ως προς εθνοτικές, θρησκευτικές και σεξουαλικές μειονότητες· καταδικάζει έντονα όλες τις ενέργειες βίας, παρενόχλησης και εκφοβισμού που στρέφονται κατά μειονοτήτων, καθώς και την ατιμωρησία για τις ενέργειες αυτές, και καταδικάζει την αυξανόμενη καταστρατήγηση των υφισταμένων διατάξεων με σκοπό την επιβολή διακρίσεων, τη καταδίωξη και τη φυλάκιση μελών θρησκευτικών μειονοτήτων, παραδοσιακών θρησκευμάτων και εθνικών και σεξουαλικών μειονοτήτων·

3.  χαιρετίζει τις απόψεις της Ινδονησίας όσον αφορά την καταπολέμηση του εξτρεμισμού και τη σχετική πείρα της, που βασίζεται στην προώθηση μιας ανεκτικής κοινωνίας και του διαθρησκειακού διαλόγου· λαμβάνει υπό σημείωση τις προσπάθειες της Ινδονησίας να διατηρήσει τη δημοκρατία, να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και να υπενθυμίσει την «ενότητα στην πολυμορφία» που την χαρακτηρίζει· τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η προστασία όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων, ούτως ώστε, κατά την άσκηση των ελευθεριών τους εις ό, τι αφορά τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, τη γνώμη, την έκφραση, το συνεταιρίζεσθαι και το ειρηνικώς συνέρχεσθαι, να διασφαλίζεται πάντοτε η μη διάκριση·

4.  χαιρετίζει τη συνέχεια του διαλόγου που καθιερώθηκε το 2010 μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ινδονησίας για τα ανθρώπινα δικαιώματα· χαιρετίζει τη στενή συνεργασία μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας σ’ ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων· τονίζει ότι η ΕΕ και η Ινδονησία συμφώνησαν να συνεργαστούν στο πλαίσιο συγκεκριμένων σχεδίων σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, που καλύπτουν την πρόσβαση στη δικαιοσύνη και την πολιτική στον τομέα του ποινικού δικαίου, την καταπολέμηση του βίαιου εξτρεμισμού, τα δικαιώματα των μεταναστών, τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων που ανήκουν σε μειονότητες και ευάλωτες ομάδες·

5.  υπενθυμίζει ότι η βελτίωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ινδονησία αποτελεί προτεραιότητα της ΣΕΣΣ μεταξύ της ΕΕ και της Ινδονησίας·

6.  χαιρετίζει τις καλές σχέσεις μεταξύ της Ινδονησίας και των γειτόνων της και την ενεργό της δέσμευση υπέρ του ΟΗΕ·

7.  ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Ινδονησίας να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την προστασία των δικαιωμάτων των ειρηνικών ακτιβιστών, και να διασφαλίσει τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για την υλοποίηση της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της ειρηνικής διαδήλωσης·

8.  χαιρετίζει την αποφυλάκιση με καταβολή εγγύησης των Hosea Yeimo και Ismael Alua στις 11 Ιανουαρίου 2017· λαμβάνει υπό σημείωση ότι θα συνεχισθούν οι δικαστικές διαδικασίες της υπόθεσης· απευθύνει έκκληση στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ινδονησία να παρακολουθήσει τις δικαστικές αυτές διαδικασίες·

9.  ζητεί από τις ινδονησιακές αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο να αποσύρουν τις κατηγορίες κατά των Hosea Yeimo, Ismael Alua και άλλων κρατουμένων συνείδησης κατά των οποίων εκκρεμούν καταγγελίες για την ειρηνική άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία έκφρασης·

10.  καλεί επιτακτικά τις τοπικές αρχές της Ινδονησίας και της Παπουασίας να εφαρμόσουν άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για να διασφαλιστούν η προστασία και η ασφάλεια ειρηνικών πολιτικών ακτιβιστών που ασκούν τα δικαιώματά τους· καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν στους κατοίκους της Παπουασίας την ελευθερία της έκφρασης των ιδεών και των πεποιθήσεών τους χωρίς φόβο για τιμωρία, εκδίκηση ή εκφοβισμό·

11.  καταδικάζει έντονα οιαδήποτε βιαιοπραγία ή τρομοκρατική ενέργεια και εκφράζει τα συλλυπητήριά του στους συγγενείς των θυμάτων·

12.  σημειώνει με ανησυχία την υπόθεση βλασφημίας κατά του Ahok· τονίζει ότι η ελευθερία έκφρασης και η ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας προστατεύονται δυνάμει του διεθνούς δικαίου περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

13.  καλεί τις αρχές της Ινδονησίας να καταργήσουν τα άρθρα 156 και 156, στοιχείο α του ποινικού κώδικα της χώρας, να διαγράψουν τις διατάξεις περί βλασφημίας στο σημερινό νομοσχέδιο για την αναθεώρηση του ποινικού κώδικα (RUU Revisi KUHP), στον νόμο για την πληροφόρηση και τις συναλλαγές μέσω διαδικτύου και στους νόμους περί εξεγέρσεως (ειδικότερα δε τα άρθρα 106 και 110 του κώδικα), και να μεριμνήσουν ώστε όλοι οι νόμοι να συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις της Ινδονησίας που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδίως όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης, σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, την ισότητα ενώπιον του νόμου, το δικαίωμα της ισότιμης μεταχείρισης, της έκφρασης και του συνέρχεσθαι· επισημαίνει ότι άτομα μπορούν να φυλακίζονται επί πέντε έτη για ‘δυσφήμηση’·

14.  τονίζει την ανάγκη η κυβέρνηση της Ινδονησίας να προστατέψει την ινδονησιακή παράδοση της ανεξιθρησκείας και του πλουραλισμού προβαίνοντας σε έρευνα, σύλληψη και δίωξη των ατόμων ή ομάδων που εφαρμόζουν διακρίσεις ή διαπράττουν βιαιοπραγίες κατά θρησκευτικών κοινοτήτων·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για την ολοένα και εντονότερη αντι-ΛΟΑΔΜ ρητορική, που οδήγησε σε πολυάριθμες απειλές και βίαιες επιθέσεις κατά ΜΚΟ, ακτιβιστών και μεμονωμένων ατόμων ΛΟΑΔΜ· καλεί την κυβέρνηση και τους νομοθέτες να μην περιορίσουν περαιτέρω τα δικαιώματα των ατόμων ΛΟΑΔΜ, και να διασφαλίσουν το σεβασμό του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης και του συνέρχεσθαι·

16.  εκφράζει τη λύπη του για την επαναφορά της θανατικής ποινής· καλεί τις αρχές να κηρύξουν μορατόριουμ για όλες τις εκτελέσεις με απώτερο στόχο την κατάργηση της θανατικής ποινής· εκφράζει την ανησυχία του για την υπόθεση του πολίτη της ΕΕ Serge Atlaoui·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Ινδονησίας, στον Γενικό Γραμματέα της ASEAN, στη Διακυβερνητική Επιτροπή της ASEAN για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καθώς και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2014)0141.


Κεντροαφρικανική Δημοκρατία
PDF 433kWORD 59k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (2017/2507(RSP))
P8_TA(2017)0003RC-B8-0074/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και ιδίως εκείνο της 7ης Ιουνίου 2016 σχετικά με τις επιχειρήσεις υποστήριξης της ειρήνης - συνεργασία της ΕΕ με τον ΟΗΕ και την Αφρικανική Ένωση(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αριθ. 2301 (2016) για την ανανέωση της εντολής της πολυδιάστατης ολοκληρωμένης αποστολής σταθεροποίησης των Ηνωμένων Εθνών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (MINUSCA) έως τις 15 Νοεμβρίου 2017, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ασφαλείας στην 7747ή συνεδρίασή του, της 26ης Ιουλίου 2016,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, και τη δήλωση του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της 6ης Ιανουαρίου 2017, σχετικά με τις επιθέσεις εναντίον της MINUSCA,

–  έχοντας υπόψη τη συμπροεδρία της Διάσκεψης των Βρυξελλών για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στις 17 Νοεμβρίου 2016, από την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ), Federica Mogherini, και τον Πρόεδρο της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Faustin-Archange Touadéra,

–  έχοντας υπόψη την ενημέρωση της ΕΕ σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, της 21ης Οκτωβρίου 2016, από την Α.Ε. κα Joanne Adamson, αναπληρώτρια επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ηνωμένα Έθνη, στο Τμήμα Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση, της 22ας Ιουλίου 2016, της ανεξάρτητης εμπειρογνώμονα του ΟΗΕ την οποία έχει ορίσει το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προκειμένου να παρακολουθεί, να υποβάλλει εκθέσεις και να παρέχει συμβουλές σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, καθώς και τη δήλωσή της, της 16ης Νοεμβρίου 2016, πριν από την συνάντηση των χορηγών βοήθειας στις Βρυξέλλες,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 9ης Φεβρουαρίου 2015, της 20ής Ιουλίου 2015 και της 14ης Μαρτίου 2016 σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και της 19ης Απριλίου 2016 σχετικά με την ειρηνική διεξαγωγή των εκλογών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση, της 8ης Ιουλίου 2016, του προέδρου της αρμόδιας για την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία σύνθεσης της Επιτροπής για την Εδραίωση της Ειρήνης κατά την ενημέρωση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το Καταστατικό της Ρώμης του 1998 του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), το οποίο κυρώθηκε από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία το 2001,

–  έχοντας υπόψη το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, σε σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη, το οποίο έχει υπογραφεί από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας, της 11ης Ιανουαρίου 2017, με τίτλο «Η μεγάλη αναμονή για τη δικαιοσύνη: Λογοδοσία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία»,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, εξερχόμενη από τη βίαια σύγκρουση μεταξύ του ανταρτικού συνασπισμού Σελέκα και της παραστρατιωτικής ομάδας αντι-Μπαλάκα, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο από το 2013, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, όσον αφορά την αποκατάσταση της συνταγματικής τάξης με την ειρηνική και επιτυχή διεξαγωγή εκλογών και την ολοκλήρωση της πολιτικής μετάβασης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρά την επίτευξη πολιτικής προόδου, η Κεντροαφρικανική Δημοκρατία παραμένει δέσμια της αστάθειας και των σποραδικών αναταραχών που εντείνονται από βίαιες συγκρούσεις σε διάφορα μέρη, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε πολλαπλούς εκτοπισμούς πληθυσμών προς το δυτικό, το βόρειο και το ανατολικό μέρος της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη πολιτικών ελευθεριών, η ανισότητα των φύλων, οι περιορισμοί της ελευθερίας της θρησκείας ή των πεποιθήσεων και οι εντάσεις μεταξύ κοινοτήτων επίσης εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρές ανησυχίες στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποστολή του ΟΗΕ έχει αναπτύξει έως και 10 750 κυανόκρανους στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, αλλά ορισμένοι πολίτες διαμαρτύρονται ότι δεν προβαίνει σε αρκετές ενέργειες για να τους προστατεύσει από δεκάδες ενόπλων ομάδων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 14ης Δεκεμβρίου 2016, σχετικά με τις αυθαίρετες εκτελέσεις, έκανε λόγο για σεξουαλική βία στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Δεκέμβριο του 2016, η αποστολή της MINUSCA υποστήριξε έναν νέο διάλογο μεταξύ έντεκα εκ των δεκατεσσάρων ενόπλων ομάδων και της κυβέρνησης, στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για τον αφοπλισμό των παρατάξεων που δραστηριοποιούνται στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Ιανουαρίου 2017, σύμφωνα με τη MINUSCA, μέλη της ειρηνευτικής δύναμής της που είχαν αποσταλεί για περιπολία επέστρεφαν από την πόλη Koui όταν δέχθηκαν επίθεση από περίπου 50 επιτιθέμενους σχεδόν 60 χιλιόμετρα (37 μίλια) δυτικά της πόλης Obo, και δύο μέλη της ειρηνευτικής δύναμης σκοτώθηκαν από άγνωστους αντάρτες, ενώ παρόμοια επίθεση πραγματοποιήθηκε επίσης στις 7 Ιανουαρίου 2017 στο βορειοδυτικό τμήμα του Bokayi, στην οποία έχασε τη ζωή του ένα μέλος της ειρηνευτικής αποστολής·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανασυγκρότηση του τομέα της δικαιοσύνης βρίσκεται ακόμη στα σπάργανα και η αστυνομική ικανότητα εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά περιορισμένη, και το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την απουσία λειτουργικού δικαστικού συστήματος, σημαίνει ότι δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί επαρκείς ενέργειες για την ανάσχεση ή την αντιμετώπιση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προσαγωγή των δραστών ενώπιον της δικαιοσύνης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία, η έλλειψη δικαιοσύνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία είναι τόσο έντονη ώστε ορισμένα θύματα εξαναγκάζονται να ζουν την καθημερινή τους ζωή κοντά σε αυτούς που ασκούν βία σε βάρος τους, δεδομένου ότι εκατοντάδες έχουν αποδράσει από τις φυλακές στο πλαίσιο αποδράσεων μεγάλης κλίμακας και πολλοί κατηγορούμενοι για τα χειρότερα εγκλήματα δεν έχουν ποτέ συλληφθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι μόνο οκτώ από τις τριάντα πέντε φυλακές βρίσκονται σε λειτουργία, και μόλις λίγα δικαστήρια λειτουργούν έξω από την πρωτεύουσα, το Μπανγκουί·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Αύγουστο του 2016, έχει σημειωθεί στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία ανησυχητική αύξηση του αριθμού των περιπτώσεων παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου εκ μέρους των διάφορων παρατάξεων της πρώην Σελέκα, της οργάνωσης των αντι-Μπαλάκα και των συνδεόμενων με αυτές ομάδων, που είχαν ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον εκατό ατόμων, αναγκαστικούς εκτοπισμούς αμάχων και καταστροφή περιουσιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις για τα δικαιώματα κατήγγειλαν σοβαρές μάχες μεταξύ δύο ομάδων της Σελέκα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία στα τέλη Νοεμβρίου 2016, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο τουλάχιστον δεκατεσσάρων και τον τραυματισμό εβδομήντα έξι αμάχων·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον Vladimir Monteiro, εκπρόσωπο της MINUSCA στο Μπανγκουί, τέτοιες επιθέσεις δεν πραγματοποιούνται μόνο κατά των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ, αλλά στοχεύουν επίσης και κατά των ανθρωπιστικών φορέων και του άμαχου πληθυσμού·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μεταξύ της 28ης και της 30ής Νοεμβρίου 2016, τουλάχιστον 115 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα συμπλοκών που ξέσπασαν μεταξύ δύο ομάδων (αμφότερες παρατάξεις της Σελέκα – το Λαϊκό Μέτωπο για την Αναγέννηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας (Front Populaire pour la Renaissance de la Centrafrique, FPRC), και η Ένωση για την Ειρήνη στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (l’Union pour la Paix en Centrafrique, UPC)) για τον έλεγχο των δρόμων που οδηγούν στα αδαμαντωρυχεία γύρω από την Kalaga, μια πόλη που απέχει περίπου 45 χιλιόμετρα από την Bria, όπου και οι δύο παρατάξεις συλλέγουν «οδικά τέλη», ιδίως σε εξορυκτικές περιοχές και μεταναστευτικές οδούς για τους βοσκούς Peuhl·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη Μαΐου 2016, η Πέμπτη Επιτροπή του ΟΗΕ ενέκρινε οριζόντιο ψήφισμα για τη διατήρηση της ειρήνης στο οποίο χαιρέτιζε την αποφασιστικότητα του Γενικού Γραμματέα να εφαρμόσει πλήρως την πολιτική μηδενικής ανοχής, επιβεβαίωσε την ανάγκη καλύτερου συντονισμού για την υποστήριξη των θυμάτων, και επέκτεινε την πολιτική διαφάνειας του ΟΗΕ για τις καταγγελίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης (ΣΕΚ)·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 17 Νοεμβρίου 2016, η ΑΠ/ΥΕ, Federica Mogherini, και ο Πρόεδρος της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, Faustin-Archange Touadéra, κινητοποίησαν τη διεθνή κοινότητα προκειμένου να δημιουργήσουν πολιτική στήριξη και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για τη στήριξη της φιλόδοξης ατζέντας των αρχών της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας που αποσκοπούν στην εξασφάλιση της ειρήνης, της ασφάλειας και της συμφιλίωσης σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς και στην προώθηση της ανάπτυξης και της οικονομικής ανάκαμψης·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν ο μισός πληθυσμός της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας αντιμετωπίζει επισιτιστική ανασφάλεια και χρήζει ανθρωπιστικής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 40% των παιδιών ηλικίας κάτω των τριών ετών υποφέρουν από χρόνιο υποσιτισμό και ένα στα πέντε παιδιά δεν θα ζήσουν έως τον πέμπτο χρόνο της ζωής τους·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτιμάται πως φέτος θα χρειαστούν ανθρωπιστική βοήθεια 2,2 εκατομμύρια άτομα, μεταξύ των οποίων 1,1 εκατομμύρια παιδιά· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στα τέλη του 2016, εκτιμάται πως 420 000 άτομα εκτοπίστηκαν εσωτερικώς και επιπλέον 453 000 είχαν αναζητήσει καταφύγιο σε γειτονικές χώρες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τα τελευταία τρία έτη, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας υπέρ της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, έχοντας δεσμεύσει πάνω από 500 εκατομμύρια EUR για τη χώρα αυτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσον αφορά την ανθρωπιστική βοήθεια, η Επιτροπή έχει επίσης χορηγήσει 124 εκατομμύρια EUR (συν 30 εκατομμύρια EUR για τους κεντροαφρικανούς πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες) από τον Δεκέμβριο του 2013· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά τη διάσκεψη των χορηγών βοήθειας στις Βρυξέλλες, στις 17 Νοεμβρίου 2016, η ΕΕ ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 409 εκατομμυρίων EUR για την ανασυγκρότηση, την οικοδόμηση της ειρήνης και την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών αναγκών στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Στρατός Αντίστασης του Κυρίου (LRA) έχει αυξήσει τις δραστηριότητές του σε ολόκληρο το ανατολικό τμήμα της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας και έχει εξαπλωθεί πέρα από τις περιοχές εξόρυξης, με επιθέσεις που περιλαμβάνουν λεηλασίες, αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, καταστροφή και δήμευση περιουσιακών στοιχείων αμάχων, και απαγωγές· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το εργαλείο παρακολούθησης «LRA crisis tracker», από τον Ιανουάριο του 2016, υπάρχουν πληροφορίες ότι έχουν απαχθεί από τον LRA 344 άτομα, μεταξύ των οποίων περισσότερα από εξήντα παιδιά, και έχουν επίσης εκτοπιστεί χιλιάδες άμαχοι στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο LRA·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιουλίου 2014, η ΕΕ δημιούργησε το πρώτο καταπιστευματικό ταμείο πολλαπλών χορηγών βοήθειας της ΕΕ, το καλούμενο «Bêkou» που είναι αφιερωμένο στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία και το οποίο συμβάλλει στη σταθεροποίηση και ανασυγκρότηση της χώρας·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γενική κατάσταση της ασφάλειας έχει βελτιωθεί από το 2013, ιδίως στο Μπανγκουί, αλλά παραμένει εύθραυστη, με τις εκρήξεις βίας να έχουν αυξηθεί και πάλι κατά τους τελευταίους μήνες· λαμβάνοντας υπόψη ότι εγκλήματα, όπως δολοφονίες, βασανιστήρια, σεξουαλική βία, κλοπές, απαγωγές, καταστροφές περιουσιών και παράνομο εμπόριο και κατοχή όπλων, εξακολουθούν να σημειώνονται σε όλη τη χώρα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των περιορισμών χρηματοδότησης, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα δήλωσε ότι θα πρέπει να πραγματοποιήσει πρόσθετες περικοπές στα τρόφιμα που είναι σε θέση να παρέχει και ότι έως τα τέλη του Φεβρουαρίου 2017 υπάρχει πιθανότητα η διανομή να ανασταλεί εντελώς·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το λαθρεμπόριο, η εξόρυξη διαμαντιών και η απόληψη ξυλείας τροφοδοτούν τη σύγκρουση μέσω της συμβολής στη χρηματοδότηση των ένοπλων ομάδων·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας (OIF) καταβάλλει συνεχώς προσπάθειες από το 2003 για την ενίσχυση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ειρήνης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, και συνεχίζει να εργάζεται στο τρέχον πλαίσιο ανασυγκρότησης που έπεται της κρίσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι το έργο του OIF είναι ζωτικής σημασίας για την ενίσχυση των ικανοτήτων των κεντροαφρικανικών θεσμών, με την παροχή τεχνικής υποστήριξης για τη δημιουργία του Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου, τη στήριξη της σύστασης Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τη στήριξη της ενίσχυσης του διοικητικού και νομικού πλαισίου για τις εκλογές, την παροχή τεχνικής υποστήριξης για την υλοποίηση των προγραμμάτων αφοπλισμού, αποστράτευσης και επανένταξης και μεταρρύθμισης του τομέα της ασφάλειας (DDR-SSR), και την παροχή τεχνικής υποστήριξης για το Ειδικό Ποινικό Δικαστήριο μέσω της κινητοποίησης των γαλλόφωνων ειρηνοδικών·

1.  χαιρετίζει τις προσπάθειες που κατέβαλαν ο Πρόεδρος Touadéra και η κυβέρνησή του για την προαγωγή της ειρήνης και της συμφιλίωσης στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στο πλαίσιο δεκαετιών υπανάπτυξης και αστάθειας και πολυετών ενόπλων συγκρούσεων· καλεί την κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να εντείνει περαιτέρω τις προσπάθειες αυτές, ιδίως όσον αφορά τον διάλογο με τις ένοπλες ομάδες, τη μεταρρύθμιση του τομέα της ασφάλειας (SSR) και τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη (DDR), καθώς και την αποκατάσταση των αλυσίδων του δικαστικού και σωφρονιστικού συστήματος με σκοπό την καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

2.  καταδικάζει έντονα την απώλεια ζωών και περιουσιακών στοιχείων και τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι οποίες περιλαμβάνουν αυθαίρετες δολοφονίες, σεξουαλική βία, απάνθρωπη μεταχείριση και κάθε μορφής επιθέσεις, καθώς και επιθέσεις και προκλήσεις κατά του άμαχου πληθυσμού και των ειρηνευτικών δυνάμεων· υπενθυμίζει ότι οι στοχευμένες επιθέσεις ενδέχεται να συνιστούν έγκλημα πολέμου σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο· εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τις κυβερνήσεις του Μαρόκου και του Μπανγκλαντές, τις οικογένειες των θυμάτων και τη MINUSCA· υπογραμμίζει ότι οι επιθέσεις εναντίον μελών της ειρηνευτικής δύναμης είναι απαράδεκτες και αντίθετες προς όλους τους διεθνείς κανόνες·

3.  θεωρεί την ειρηνική διεξαγωγή της διπλής εκλογικής διαδικασίας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, στις 14 Φεβρουαρίου 2016, με σημαντικό ποσοστό συμμετοχής ψηφοφόρων, ως πραγματικό επίτευγμα για τη διαδικασία πολιτικής μετάβασης· επαινεί τις αρχές για τις προσπάθειες που κατέβαλαν, οι οποίες ενίσχυσαν την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των εκλογών· χαιρετίζει την αφοσίωση της MINUSCA και την υποστήριξη που παρέσχε η Επιχείρηση Sangaris, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στη διασφάλιση της ολοκλήρωσης της εκλογικής διαδικασίας σε ειρηνικό κλίμα·

4.  υποστηρίζει σθεναρά την εξουσία του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την εφαρμογή της πολιτικής διαφάνειας του ΟΗΕ (μηδενική ανοχή) όσον αφορά τις καταγγελίες σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, και επικροτεί τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι σήμερα στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· καλεί τα κράτη μέλη του ΟΗΕ να εξασφαλίσουν ότι οι ομάδες Συμπεριφοράς, Πειθαρχίας και Εσωτερικής Εποπτείας της MINUSCA λαμβάνουν τους αναγκαίους πόρους ώστε να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις υποθέσεις σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης και άλλων εγκλημάτων·

5.  επισημαίνει την ύψιστη σημασία της ασφάλειας· τονίζει, εν προκειμένω, την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις με σκοπό τη μετατροπή των κεντροαφρικανικών ενόπλων δυνάμεων σε έναν επαγγελματικό, δημοκρατικά ελεγχόμενο και εθνοτικά αντιπροσωπευτικό στρατό· επιδοκιμάζει την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 19ης Απριλίου 2016, για τη θέσπιση μιας στρατιωτικής εκπαιδευτικής αποστολής στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία (EUTM RCA) με σκοπό να συμβάλει στη μεταρρύθμιση του αμυντικού τομέα της χώρας· αναμένει ότι θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της συμμετοχικότητας των Κεντροαφρικανικών Ενόπλων Δυνάμεων (FACA) μέσω της παροχής στρατηγικών συμβουλών στο Υπουργείο Άμυνας και στο γενικό επιτελείο, καθώς και της εκπαίδευσης και της κατάρτισης·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να δρομολογήσει ταχείες και αμερόληπτες έρευνες σχετικά με όλες τις εικαζόμενες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του ανθρωπιστικού δικαίου, να διώξει ποινικά με τον δέοντα τρόπο τους υπεύθυνους – οι εγκληματίες και οι δολοφόνοι πρέπει να παραπεμφθούν στη δικαιοσύνη, ανεξαρτήτως της ομάδας στην οποία ανήκουν – και να παράσχει επαρκή επανόρθωση στα θύματα των παραβιάσεων· υποστηρίζει σθεναρά την ταχεία δημιουργία Ειδικού Ποινικού Δικαστηρίου (η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τα μέσα του 2017), το οποίο θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί με βιώσιμο τρόπο προκειμένου να διασφαλίσει τη λογοδοσία και να θέσει τέρμα στην τρέχουσα εκτεταμένη ατιμωρησία· επιδοκιμάζει τη δρομολόγηση της διαδικασίας πρόσληψης οκτώ διεθνών δικαστών από τον ΟΗΕ τον Δεκέμβριο του 2016·

7.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι το σύστημα δικαιοσύνης της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, το οποίο ήταν ήδη αδύναμο πριν από τον εμφύλιο πόλεμο, έχει σοβαρά υπονομευθεί από τις συνεχείς μάχες, με αποτέλεσμα την καταστροφή πολλών δικαστικών αρχείων και τον εξαναγκασμό προσωπικού νομικών επαγγελμάτων σε εξορία· καλεί την κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, με την υποστήριξη της διεθνούς κοινότητας, να πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στο σύστημα δικαιοσύνης, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης των δικαστηρίων, της αστυνομίας και των φυλακών· υπενθυμίζει, ταυτόχρονα, ότι μόνο η τήρηση των αρχών της χρηστής δημοκρατικής και οικονομικής διακυβέρνησης, κατόπιν εποικοδομητικής προσέγγισης διαλόγου στο πνεύμα του Φόρουμ του Μπανγκουί, μπορεί να εγγυηθεί την επιτυχία·

8.  τονίζει ιδίως τη σημασία του στενού συντονισμού με τους εμπλεκόμενους εταίρους, και ιδίως τις κεντροαφρικανικές αρχές, την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Παγκόσμια Τράπεζα και τον ΟΗΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί η καλή συνεργασία και συμπληρωματικότητα των διεξαγόμενων προσπαθειών για την αποκατάσταση της σταθερότητας στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία· ζητεί να αναληφθεί άμεση δράση για την αντιμετώπιση της ατιμωρησίας για τα εγκλήματα πολέμου και άλλα εγκλήματα, και για την αποκατάσταση του συστήματος δικαιοσύνης, καθώς η έλλειψη δικαιοσύνης έχει συντελέσει στην αύξηση των βίαιων συγκρούσεων κατά τους τελευταίους μήνες·

9.  αποδοκιμάζει το γεγονός ότι, λόγω της έλλειψης χρηματοδότησης, το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ (WFP) διατρέχει τον κίνδυνο να αναγκαστεί σύντομα να διακόψει τη βοήθεια που παρέχει σε 150 000 άτομα, τα οποία, σε μια χώρα που πλήττεται από την κρίση, έχουν εκτοπιστεί λόγω της βίας· σημειώνει ότι τα τρόφιμα που διανέμονται από το WFP αποτελούν μια σανίδα σωτηρίας για αυτά τα εκτοπισμένα άτομα, που έχουν χάσει τα πάντα, και ότι η αναστολή της βοήθειας θα είχε δραματικές επιπτώσεις στη ζωή τους· ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, από τους χορηγούς βοήθειας να σεβαστούν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ως προς το WFP και να αποτρέψουν οποιαδήποτε περαιτέρω επιδείνωση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας·

10.  επικροτεί την αύξηση της ανθρωπιστικής δέσμευσης της ΕΕ και των κρατών μελών υπέρ της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας υπό το πρίσμα των μεταβαλλόμενων αναγκών· καλεί τους διεθνείς χορηγούς βοήθειας να υποστηρίξουν τη χρηματοδότηση της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του WFP, και να συνδράμουν εκείνους που επλήγησαν από την κρίση στην Κεντροαφρικανική Δημοκρατία, τόσο όσους βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας όσο και τους πρόσφυγες στις γειτονικές χώρες·

11.  ζητεί από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να αναπτύξει εθνικές πολιτικές και νομοθετικά πλαίσια για την κατάλληλη προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εκτοπισμένων ατόμων, συμπεριλαμβανομένης της ελεύθερης κυκλοφορίας· καλεί επίσης την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία να υιοθετήσει βιώσιμες λύσεις για τα εκτοπισμένα άτομα και τους πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένης της εθελοντικής, βιώσιμης, ασφαλούς και αξιοπρεπούς επιστροφής στις οικίες τους, και της τοπικής ένταξης ή επανεγκατάστασης·

12.  πιστεύει ότι ο διάλογος παραμένει ο μόνος τρόπος για την εξασφάλιση διαρκούς ειρήνης στις πληττόμενες από τις συγκρούσεις περιοχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, και καλεί την κυβέρνηση να ανταποκριθεί με συγκεκριμένα μέτρα στις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση των κρίσεων με τη θέσπιση μιας προορατικής προσέγγισης για την παροχή ασφάλειας στον τοπικό πληθυσμό·

13.  καλεί την κυβέρνηση της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, με τη στήριξη των διεθνών εταίρων της, να θέσει επειγόντως σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Οικοδόμησης της Ειρήνης, ιδίως με την ενίσχυση των δυνατοτήτων των εθνικών δυνάμεων ασφαλείας, με τον αφοπλισμό, την αποστράτευση και την επανένταξη των ενόπλων ομάδων, και την καταπολέμηση της ατιμωρησίας·

14.  καλεί τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας να αναπτύξουν μια εθνική στρατηγική για την αντιμετώπιση του φαινομένου της παράνομης εκμετάλλευσης και των δικτύων διακίνησης που πλήττουν τους φυσικούς πόρους·

15.  προτείνει τη δημιουργία πυρήνα από τον ΟΗΕ στο πλαίσιο της MINUSCA με σκοπό την καταπολέμηση της διακίνησης διαμαντιών, ξυλείας, χρυσού και ελεφαντοστού, καθώς και της στρατικοποιημένης λαθροθηρίας·

16.  καλεί τις διεθνείς εταιρείες διαμαντιών να σταματήσουν να τροφοδοτούν τη σύγκρουση και τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων με την αγορά διαμαντιών που έχουν εξορυχθεί και πωληθεί παράνομα από την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και τις αρχές της Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, στα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, στην Οικονομική Κοινότητα των Κρατών της Κεντρικής Αφρικής, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ, και στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0249.


Η κατάσταση στο Μπουρούντι
PDF 426kWORD 57k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την κατάσταση στο Μπουρούντι (2017/2508(RSP))
P8_TA(2017)0004RC-B8-0075/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με το Μπουρούντι και συγκεκριμένα τα δύο πιο πρόσφατα, της 9ης Ιουλίου 2015(1) και της 17ης Δεκεμβρίου 2015(2),

–  έχοντας υπόψη την αναθεωρημένη Συμφωνία του Κοτονού και συγκεκριμένα το άρθρο 96 αυτής,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (ΕΕ) 2016/394 του Συμβουλίου, της 14ης Μαρτίου 2016, σχετικά με τον τερματισμό της διαδικασίας διαβούλευσης με τη Δημοκρατία του Μπουρούντι δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (ΑΚΕ), αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Μικτής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΑΚΕ-ΕΕ, της 9ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη τη Συμφωνία της Αρούσα, της 28ης Αυγούστου 2000, για την ειρήνη και τη συμφιλίωση στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα του Μπουρούντι και συγκεκριμένα το άρθρο 96 αυτού,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη για τη Δημοκρατία, τις Εκλογές και τη Διακυβέρνηση (ACDEG),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη την από 21ης Οκτωβρίου 2016 δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΕ/ΥΕ), εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σχετικά με την Νότια Αφρική, το Μπουρούντι και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 2015/1755 του Συμβουλίου, της 1ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στο Μπουρούντι(5) και την παράταση των εν λόγω ​μέτρων στις 29 Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών, της 4ης Νοεμβρίου 2016, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία του Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την από 20ής Σεπτεμβρίου 2016 έκθεση της ομάδας της ανεξάρτητης έρευνας των Ηνωμένων Εθνών για το Μπουρούντι (UNIIB), η οποία συστάθηκε σύμφωνα με το ψήφισμα S-24/1 του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη την από 17ης Ιουνίου 2016 έκθεση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη την από 17ης Μαΐου 2016 έκθεση της αντιπροσωπείας της Αφρικανικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών, με θέμα την διερευνητική αποστολή που πραγματοποίησε στο Μπουρούντι στις 7-13 Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την από 6ης Ιανουαρίου 2017 δήλωση του εκπροσώπου Τύπου της ΕΥΕΔ σχετικά με την απαγόρευση της Ligue Iteka στο Μπουρούντι,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 135 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 4 του Κανονισμού,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι διέρχεται μια δραματική πολιτική, κοινωνική και οικονομική κρίση από τότε που ο Πρόεδρος της χώρας, Pierre Nkurunziza, αποφάσισε, κατά παράβαση των όσων προβλέπουν η Συμφωνία της Αρούσα και το Σύνταγμα της χώρας, να θέσει υποψηφιότητα για τρίτη προεδρική θητεία τον Απρίλιο 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Nkurunziza προέβη προσφάτως σε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του Συντάγματος του Μπουρούντι προκειμένου να του δοθεί η δυνατότητα να υποβάλει ενδεχομένως υποψηφιότητα για μια τέταρτη θητεία από το 2020 και έπειτα·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Μπουρούντι κοινοποίησε στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο (ΔΠΔ) την πρόθεσή του να αποχωρήσει από το Καταστατικό της Ρώμης στις 19 Οκτωβρίου 2016 εν συνεχεία της απόφασης του ΔΠΔ να αρχίσει προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τα κρούσματα βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Νοεμβρίου 2016, η Ligue Iteka (Λίγκα Iteka των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι) δημοσίευσε έκθεση, την οποία συνέταξε από κοινού με την Διεθνή Ομοσπονδία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (FIDH), με θέμα την καταστολή με δυναμική γενοκτονίας που εφαρμόζεται στο Μπουρούντι, μία έκθεση που αποτελεί προϊόν διετούς έρευνας στη χώρα και παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με την κυβερνητική καταστολή και τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι, λίγες εβδομάδες αργότερα, η Ligue Iteka δημοσίευσε επίσης σειρά διερευνητικών εκθέσεων για τα σοβαρότερα εγκλήματα που διέπραξαν οι κυβερνητικές δυνάμεις στο Μπουρούντι: δολοφονίες, απαγωγές, βίαιες εξαφανίσεις, βασανιστήρια, βιασμούς και μαζικές κρατήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εγκλήματα αυτά εξακολουθούν να διαπράττονται σε συνθήκες απόλυτης ατιμωρησίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ήδη μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2016 άλλες πέντε οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων είχαν απαγορευθεί, και συγκεκριμένα το Forum pour le renforcement de la société civile (Φόρουμ για την εδραίωση της κοινωνίας των πολιτών, FORSC), το Forum pour la conscience et le développement (Φόρουμ για την συνείδηση και την ανάτυξη, FOCODE), η Action chrétienne pour l’abolition de la torture (Χριστιανική δράση για την κατάργηση των βασανιστηρίων, ACAT), η Association burundaise pour la protection des droits humains et des personnes détenues (Ένωση του Μπουρούντι για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των φυλακισμένων ατόμων, APRODH) και το Réseau des citoyens probes (Δίκτυο ακέραιων πολιτών, RCP)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου 2016, η FIDH προέβη σε καταγγελίες για περισσότερους από 1 000 θανάτους, 8 000 πολιτικούς κρατούμενους, 300 έως 800 αγνοούμενους, εκατοντάδες κρούσματα βασανιστηρίων, εκατοντάδες γυναίκες θύματα σεξουαλικής βίας, χιλιάδες αυθαίρετες συλλήψεις, περισσότερους από 310 000 πρόσφυγες σε γειτονικές χώρες και 61 000 εκτοπισμένους εσωτερικού· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από άποψη ασφάλειας, η κατάσταση που επικρατεί στο Μπουρούντι ενέχει κινδύνους για τη σταθερότητα ολόκληρης της περιοχής·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει καταστήσει ακόμη πιο ασφυκτική την πίεση που ασκεί στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τις εφημερίδες και ότι οι δημοσιογράφοι υφίστανται απειλές βίαιης εξαφάνισης, απειλές κατά της σωματικής τους ακεραιότητας και επιθέσεις ή δικαστικές παρενοχλήσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει διακοπεί η λειτουργία όλων των ανεξάρτητων ραδιοφωνικών σταθμών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα κατέταξαν το Μπουρούντι στην 156η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Παγκόσμιο Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2016·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τον Μάρτιο 2016, η ΕΕ έκλεισε τις διαβουλεύσεις δυνάμει του άρθρου 96 της συμφωνίας του Κοτονού και ανέστειλε την απευθείας χρηματοδοτική στήριξη προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι διότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δεσμεύσεις που προτάθηκαν από την κυβέρνηση στους τομείς των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δημοκρατικών αρχών και του κράτους δικαίου δεν ήταν ικανοποιητικές·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαστικό σύστημα στο Μπουρούντι είναι βαθιά διεφθαρμένο και ότι, ενώ από την έναρξη της κρίσης και έπειτα εκατοντάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και έχουν βασανιστεί - πολλοί από αυτούς μάλιστα στα χέρια της αστυνομίας και των μυστικών υπηρεσιών - ελάχιστες ποινικές διώξεις έχουν ασκηθεί·

H.  λαμβάνοντας υπόψη τους φόβους που έχουν εκφραστεί σχετικά με τον εθνοτικό χαρακτήρα που αποκτά η κρίση για την κυβέρνηση και λαμβάνοντας υπόψη την διχαστική ρητορική των κυβερνητικών αξιωματούχων που επικρατεί σταδιακά, σύμφωνα με τους αξιωματούχους του ΟΗΕ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με καταγγελίες, στελέχη της νεολαίας του κυβερνώντος κόμματος, της Imbonerakure, συλλαμβάνουν, ξυλοκοπούν και ληστεύουν πολίτες, χωρίς εξάλλου να διστάζουν να χρησιμοποιούν τον βιασμό ως όπλο· λαμβάνοντας υπόψη ότι επικεντρώνουν τις επιθέσεις τους εναντίον μελών της αντιπολίτευσης και δη μελών των Εθνικών Απελευθερωτικών Δυνάμεων (FNL)· λαμβάνοντας υπόψη ότι αναρίθμητα στελέχη της αντιπολίτευσης αλλά και θεωρούμενοι αντιφρονούντες έχουν δολοφονηθεί, συλληφθεί, ξυλοκοπηθεί και βασανιστεί κατά τους τελευταίους μήνες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 29 Σεπτεμβρίου 2016, το Συμβούλιο επικύρωσε εκ νέου τα περιοριστικά μέτρα της ΕΕ κατά του Μπουρούντι, παρατείνοντάς τα έως τις 31 Οκτωβρίου 2017· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέτρα αυτά συνίστανται σε απαγόρευση ταξιδίων και σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εις βάρος συγκεκριμένων ατόμων των οποίων οι δραστηριότητες έχει κριθεί ότι υπονομεύουν τη δημοκρατία ή ότι παρεμποδίζουν την αναζήτηση πολιτικής λύσης στην κρίση στο Μπουρούντι.

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προσπάθειες διαμεσολάβησης συνεχίζονται, με την πλήρη υποστήριξη της Αφρικανικής Ένωσης, της Κοινότητας Κρατών της Ανατολικής Αφρικής, της ΕΕ και του ΟΗΕ, προκειμένου να προαχθεί ο εθνικός διάλογος στο Μπουρούντι και να καταστεί δυνατή η εξεύρεση μιας συναινετικής και ειρηνικής λύσης για την κρίση στη χώρα·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την επιδείνωση της πολιτικής κατάστασης και της κατάστασης ασφάλειας στο Μπουρούντι· καταδικάζει τη βία που μαστίζει το Μπουρούντι από το 2015, τους θανάτους, τα βασανιστήρια, τη στοχευμένη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων των μαζικών βιασμών, τις παρενοχλήσεις και τις φυλακίσεις χιλιάδων ανθρώπων, τις αναγκαστικές εκτοπίσεις εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών του Μπουρούντι, τις αυθαίρετες συλλήψεις και τις παράνομες κρατήσεις, τις παραβιάσεις της ελευθερίας του Τύπου και της έκφρασης, καθώς και την εκτεταμένη ατιμωρησία των αυτουργών αυτών των πράξεων· ζητεί τη διεξαγωγή ενδελεχούς και ανεξάρτητης έρευνας για τις δολοφονίες και τις καταχρήσεις δύναμης, καθώς και την παραπομπή στην δικαιοσύνη των αυτουργών αυτών των πράξεων·

2.  υπενθυμίζει στις αρχές του Μπουρούντι το καθήκον τους να εγγυώνται, να προστατεύουν και να προαγάγουν τα θεμελιώδη δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων των πολιτών της χώρας, όπως είναι η ελευθερία του λόγου και του συνέρχεσθαι, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αφρικανικού Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών, και σύμφωνα με άλλες διεθνείς και περιφερειακές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση του Μπουρούντι τις διεθνείς υποχρεώσεις της που απορρέουν από το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, ιδίως δε σε ό,τι αφορά τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου και την εκδίκαση των δικαστικών υποθέσεων, με ειδική έμφαση στο δικαίωμα σε δίκαιη και αμερόληπτη δίκη·

3.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έγκριση από την Εθνική Συνέλευση του Μπουρούντι, στις 23 και 28 Δεκεμβρίου 2016, δύο νομοσχεδίων που θεσπίζουν αυστηρότερους ελέγχους επί των δράσεων των εγχώριων και διεθνών ΜΚΟ· επισημαίνει ότι, στις 3 Ιανουαρίου 2017, οι εν λόγω νόμοι οδήγησαν στην απαγόρευση λειτουργίας της Ligue Iteka στη χώρα· παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να επανεξετάσουν την απόφαση αυτή· επιβεβαιώνει τον ουσιώδη ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε μια δημοκρατική κοινωνία· καλεί τις τοπικές αρχές να επιτρέψουν την ελεύθερη και ασφαλή λειτουργία αυτών·

4.  ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των κρατουμένων συνείδησης· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους για στήριξη και προστασία των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οργανώσεων που κινδυνεύουν στη χώρα·

5.  καλεί τις αρχές του Μπουρούντι να άρουν χωρίς χρονοτριβή κάθε περιορισμό που έχουν επιβάλει στον τύπο και να επιτρέψουν στους εξόριστους ηγέτες της αντιπολίτευσης να επιστρέψουν στη χώρα·

6.  καλεί την κυβέρνηση του Μπουρούντι να επαναλάβει τη συνεργασία της με το Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, και να επιτρέψει στο προσωπικό της OHCHR την πρόσβαση στα κρατητήρια· παροτρύνει την κυβέρνηση του Μπουρούντι να σέβεται και να διασφαλίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες όλων, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις που η ίδια έχει αναλάβει·

7.  υποστηρίζει σθεναρά τις δημοκρατικές αρχές και αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου διότι αποτελούν θεμέλια της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ αλλά και των αρχών που θεσπίζει η Συμφωνία της Αρούσα· παροτρύνει όλες τις παρατάξεις να διαμορφώσουν εκείνες τις αναγκαίες συνθήκες που θα επιτρέψουν την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την εδραίωση της εθνικής ενότητας μέσω ενός διαφανούς εθνικού διαλόγου χωρίς αποκλεισμούς, στον οποίο θα μετέχουν κυβέρνηση, κόμματα της αντιπολίτευσης και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, σύμφωνα με τις διατάξεις της Συμφωνίας της Αρούσα και του Συντάγματος του Μπουρούντι·

8.  παρατηρεί με βαθιά ανησυχία ότι το Μπουρούντι έχει επισημοποιήσει την αποχώρησή του από το Καταστατικό της Ρώμης· υπενθυμίζει ότι το ΔΠΔ αποτελεί βασικό όργανο που επιτρέπει την απονομή δικαιοσύνης στους πολίτες σε σχέση με τα σοβαρότερα εγκλήματα, ακόμη και όταν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο σε εθνικό επίπεδο·

9.  καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και το ΔΠΔ να ξεκινήσουν γρήγορα εμπεριστατωμένη έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Μπουρούντι, εξετάζοντας μεταξύ άλλων το ενδεχόμενο να συνιστούν γενοκτονία οι πράξεις που έλαβαν χώρα εντός της δικαιοδοσίας του Μπουρούντι κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κρίσης·

10.  καταδικάζει την έγκριση νέου νόμου περί σύστασης εθνικού εθελοντικού σώματος, ο οποίος νόμος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί για να νομιμοποιήσει τις δραστηριότητες της Imbonerakure, αυτής της πολιτοφυλακής νεολαίων που δεν διστάζει να χρησιμοποιεί βία και η οποία κατηγορείται ευρέως από διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς και από τον ΟΗΕ για σοβαρότατες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε συνθήκες απόλυτης ατιμωρησίας· ζητεί τον άμεσο αφοπλισμό αυτής της παραστρατιωτικής ομάδας·

11.  τάσσεται υπέρ της απόφασης του Συμβουλίου, μετά την αποτυχία των συζητήσεων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο του άρθρο 96 της συμφωνίας του Κοτονού, να αναστείλει την άμεση χρηματοδοτική στήριξη προς την κυβέρνηση του Μπουρούντι, συμπεριλαμβανομένης της δημοσιονομικής στήριξης, ενώ συνεχίζει ταυτόχρονα να παρέχει πλήρη χρηματοδοτική στήριξη προς τον πληθυσμό και ανθρωπιστική βοήθεια μέσω απευθείας διαύλων·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τις στοχευμένες κυρώσεις που ενέκρινε η ΕΕ την 1η Οκτωβρίου 2015, κυρώσεις που συνάδουν με την απόφαση που έλαβε η Αφρικανική Ένωση περί επιβολής δικών της στοχευμένων κυρώσεων στις οποίες συμπεριλαμβάνονται περιορισμοί ταξιδιού και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων εναντίον όσων ευθύνονται για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και όσων παρακωλύουν τις προσπάθειες για εξεύρεση πολιτικής λύσης στην κρίση· ζητεί από την ΕΕ να επεκτείνει παρόμοιες κυρώσεις σε όλα τα άτομα που ενεργούν με τρόπο που απειλεί την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή, δεδομένου ότι υποκινούν το μίσος και παραβιάζουν τη Συμφωνία της Αρούσα·

13.  εκφράζει την ανησυχία του ότι οι πολιτικές κρίσεις μπορεί να οδηγήσουν σε εθνοτική σύρραξη· καταδικάζει την καταχώριση στελεχών της δημόσιας διοίκησης και των ενόπλων δυνάμεων της χώρας με γνώμονα την εθνότητα στην οποία ανήκουν· παροτρύνει όλες τις παρατάξεις να σεβαστούν τη Συμφωνία της Αρούσα·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την σύσταση, τον Νοέμβριο του 2016, εξεταστικής επιτροπής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μπουρούντι, με αποστολή της την διερεύνηση των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των καταχρήσεων δύναμης που έχουν σημειωθεί στο Μπουρούντι από τον Απρίλιο του 2015 και έπειτα· παροτρύνει τις αρχές του Μπουρούντι να συνεργαστούν πλήρως με τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής·

15.  τάσσεται υπέρ του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, του Ιουλίου 2016, με το οποίο επιτρέπεται η ανάπτυξη αστυνομικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στο Μπουρούντι με στόχο τη μείωση των κρουσμάτων βίας και των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα· παροτρύνει το Συμβούλιο Ειρήνης και Ασφαλείας της Αφρικανικής Ένωσης να στείλει αντιπροσωπεία στη Bujumbura για να συναντηθεί με τον Πρόεδρο Nkurunziza και να του ασκήσει πίεση ώστε να δοθεί ένα τέλος στις καταχρήσεις εξουσίας που διαπράττουν οι δυνάμεις ασφαλείας·

16.  καλεί την Αφρικανική Ένωση, τον ΟΗΕ και την ΕΕ να εξετάσουν σοβαρά την περιφερειακή διάσταση του προβλήματος και να μην επιτρέψουν οποιαδήποτε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της περιοχής· καλεί την ΥΕ/ΑΕ να συνεργαστεί με τις αρχές του Μπουρούντι και όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους, καθώς και να εργαστεί για την υποστήριξη, την ανανέωση και την ενίσχυση της αξιοπιστίας των προσπαθειών διαμεσολάβησης που καταβάλλει στην περιοχή η Κοινότητα Κρατών της Ανατολικής Αφρικής για την εξεύρεση βιώσιμης λύσης στην κρίση, σε πνεύμα σεβασμού του Συντάγματος, της Συμφωνίας της Αρούσα και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μέσω ενός ανοικτού και χωρίς αποκλεισμούς διαλόγου·

17.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την αυξανόμενη ροή προσφύγων προς τις γειτονικές χώρες και την ανησυχητική ανθρωπιστική κατάσταση που επικρατεί στο Μπουρούντι· επαναλαμβάνει ότι στηρίζει και ότι είναι αλληλέγγυο προς όλες τις ανθρωπιστικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην περιοχή καθώς και στις γειτονικές χώρες υποδοχής· απευθύνει νέες εκκλήσεις προς την ΕΕ να εντείνει τη βοήθειά της στην περιοχή·

18.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την από 30ής Δεκεμβρίου 2016 ανακοίνωση του Προέδρου Nkurunziza, σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα για μια τέταρτη προεδρική θητεία το 2020·

19.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις δραματικές διαστάσεις που έχουν προσλάβει οι διακρίσεις σε βάρος των ΛΟΑΔΜ στο Μπουρούντι, καθώς και για την ποινική μεταχείριση που τους επιφυλάσσεται· ζητεί, κατά συνέπεια, από την Εθνοσυνέλευση και την κυβέρνηση του Μπουρούντι να καταργήσουν τα άρθρα του ποινικού κώδικα που εισάγουν διακρίσεις κατά των ΛΟΑΔΜ·

20.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο του Μπουρούντι, το Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, την Επιτροπή, το Συμβούλιο, την Κοινότητα Κρατών Ανατολικής Αφρικής και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της, την αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ύπατη εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, τα θεσμικά όργανα της Αφρικανικής Ένωσης, και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0275.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0474.
(3) ΕΕ L 73 της 18.3.2016, σ. 90.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0371.
(5) ΕΕ L 257 της 2.10.2015, σ. 1.


Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης ΕΕ-Kοσσυφοπεδίου: διαδικασίες για την εφαρμογή της ***I
PDF 390kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου(1), αφετέρου (COM(2016)0460 – C8-0327/2016 – 2016/0218(COD))
P8_TA(2017)0005A8-0361/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0460),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0327/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 12ης Δεκεμβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A8-0361/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Ιανουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες διαδικασίες για την εφαρμογή της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας, αφενός, και του Κοσσυφοπεδίου(2), αφετέρου

P8_TC1-COD(2016)0218


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/355.)

(1)*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.
(2)*Η ονομασία αυτή χρησιμοποιείται με την επιφύλαξη των θέσεων ως προς το καθεστώς και συνάδει με την απόφαση 1244(1999) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και τη γνώμη του Διεθνούς Δικαστηρίου σχετικά με τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας του Κοσσυφοπεδίου.


Εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από τους ειδικούς κανόνες εισαγωγής της Ένωσης ***I
PDF 390kWORD 61k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης (COM(2016)0044 – C8-0022/2016 – 2016/0029(COD))
P8_TA(2017)0006A8-0311/2016

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2016)0044),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 207 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8-0022/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 8ης Δεκεμβρίου 2016, να εγκρίνει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (Α8-0311/2016),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε την πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 19 Ιανουαρίου 2017 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2017/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/936 περί της θέσπισης κοινών κανόνων για τις εισαγωγές κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων από ορισμένες τρίτες χώρες τα οποία δεν καλύπτονται από διμερείς συμφωνίες, πρωτόκολλα ή άλλους διακανονισμούς ή από άλλους κανόνες εισαγωγής της Ένωσης

P8_TC1-COD(2016)0029


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2017/354.)


Σύναψη της συμφωνίας για τη συνέχιση του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας ***
PDF 375kWORD 47k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας που αφορά τη συνέχιση της λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας (08558/2016 – C8-0214/2016 – 2016/0120(NLE))
P8_TA(2017)0007A8-0363/2016

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (08558/2016),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας για τη συνέχιση της λειτουργίας του Διεθνούς Κέντρου Επιστήμης και Τεχνολογίας (12681/2015),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση για έγκριση που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 31 παράγραφος 1 και το άρθρο 37 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άρθρα 180 και 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C8-0214/2016),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 99 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 108 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A8-0363/2016),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των συμβαλλομένων στη συμφωνία μερών.


Αντίρρηση σχετικά με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη: επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες
PDF 399kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής της 24ης Nοεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (C(2016)07495 – 2016/3007(DEA))
P8_TA(2017)0008B8-0001/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής (C(2016)07495),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 290 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής(1) και ιδίως τα άρθρα 9 παράγραφος 2 και 64 παράγραφος 5,

–  έχοντας υπόψη τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2016, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες (2) και ιδίως το παράρτημα αυτού,

–  έχοντας υπόψη την κοινή επιστολή της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 19ης Σεπτεμβρίου 2016 σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675 της Επιτροπής και τη σχετική απάντηση του Επιτρόπου Jourová της 26ης Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τις εργασίες που εκτελούνται και τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν έως τώρα οι δύο ειδικές επιτροπές, η επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος και η Εξεταστική Επιτροπή για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής COM(2016)0450, και ειδικότερα την παράγραφο 3.8 αυτής για τον κατάλογο των υψηλού κινδύνου τρίτων χωρών,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων και της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός, το παράρτημά του και η τροποποίηση του κατ' εξουσιοδότηση κανονισμού έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ανεπάρκειες όσον αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (AML/CΤF), που συνιστούν απειλή για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της ΕΕ και για τις οποίες απαιτούνται αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας σε υπόχρεες οντότητες της ΕΕ στο πλαίσιο της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (4AMLD)·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πιο πρόσφατος κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1675, για τη συμπλήρωση της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849, που εντοπίζει τις τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου με στρατηγικές ανεπάρκειες, έχει τεθεί σε ισχύ από τις 23 Σεπτεμβρίου 2016·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1675, θα παραμείνει σε ισχύ ακόμη και αν απορριφθεί η τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κατάλογος των χωρών, ακόμη και μετά την τροποποίηση που εισήχθη στην τροποποίηση του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού που εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 24 Νοεμβρίου 2016, ταιριάζει με εκείνους που προσδιορίζονται από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) κατά την 28η σύνοδο της ολομέλειάς της από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2016·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως αναφέρει η αιτιολογική σκέψη 28 της 4AMLD και επαναλαμβάνεται στην αιτιολογική έκθεση (C(2016)4180) του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/1675, η εκτίμηση της Επιτροπής αποτελεί αυτόνομη διαδικασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή είναι ελεύθερη να κινηθεί πέρα από τα πρότυπα της FATF, είτε διατηρώντας μια τρίτη χώρα στον κατάλογο, ακόμη και αν διαγραφεί από τη FATF, είτε με τη συμπερίληψη πρόσθετων τρίτων χωρών, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο με τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 της 4AMLD·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκτίμηση της Επιτροπής είναι μια αυτόνομη διαδικασία που πρέπει να διεξάγεται με ολοκληρωμένο και αμερόληπτο τρόπο, αξιολογώντας όλες τις τρίτες χώρες με βάση τα ίδια κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αξιολόγηση της Επιτροπής θα πρέπει να είναι πλήρως ανεξάρτητη και μη πολιτικοποιημένη διαδικασία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, με επιστολή της στις 26 Οκτωβρίου 2016, αναφέρει ότι θα πρέπει να προσδιορίσει τις χώρες υψηλού κινδύνου αποκλειστικά για τους λόγους που απαριθμούνται στο άρθρο 9 παράγραφος 2 του 4AMLD, μόνο σε σχέση με τις ανεπάρκειες όσον αφορά AML και CTF·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις δύο ειδικές επιτροπές του Κοινοβουλίου, την επιτροπή σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax ruling» και άλλα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα ή αποτελέσματος και την Εξεταστική Επιτροπή για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή, δείχνουν ότι μπορεί πράγματι να υπάρχουν ανεπάρκειες AML/CTF όσον αφορά τις διάφορες πτυχές του άρθρου 9 παράγραφος 2, σε ορισμένες χώρες που δεν περιλαμβάνονται στον παρόντα κατάλογο των υψηλού κινδύνου τρίτων χωρών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, επιπλέον, το Κοινοβούλιο πιστεύει ότι ο κατάλογος των κριτηρίων του άρθρου 9 παράγραφος 2 της 4AMLD δεν είναι εξαντλητικός («ιδίως») και ότι βασικά αδικήματα για νομιμοποίηση κονδυλίων από παράνομες δραστηριότητες, όπως φορολογικά εγκλήματα, εμπίπτουν στα εν λόγω κριτήρια και θα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη στην αυτόνομη διαδικασία της Επιτροπής·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συμφωνεί με την παρατήρηση που διατυπώνει η Επιτροπή στην επιστολή της τής 26ης Οκτωβρίου 2016 ότι η φοροδιαφυγή και η νομιμοποίηση κονδυλίων από παράνομες δραστηριότητες, πράγματι, δεν συμπίπτουν πάντα, αλλά διαφωνεί ριζικά με τη δυνατότητα της απόλυτης διάκρισης μεταξύ των μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών και των ανεπαρκειών AML και CTF, ιδίως όταν πρόκειται για απαιτήσεις που αφορούν την αναφορά ύποπτων συναλλαγών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο αναμένει από την Επιτροπή να διενεργήσει δική της αξιολόγηση και να μην εξαρτηθεί από εξωτερικές πηγές πληροφόρησης·

1.  διατυπώνει αντίρρηση σχετικά με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και να την ενημερώσει ότι ο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός δεν μπορεί να τεθεί σε ισχύ·

3.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει νέα κατ’ εξουσιοδότηση πράξη, η οποία να λαμβάνει υπόψη τις ανωτέρω ανησυχίες·

4.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, καθώς και στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 141 της 5.6.2015, σ. 73.
(2) ΕΕ L 254 της 20.9.2016, σ. 1.


Εφοδιαστική στην ΕΕ και πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ
PDF 550kWORD 69k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την εφοδιαστική στην ΕΕ και τις πολυτροπικές μεταφορές στους νέους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ (2015/2348(INI))
P8_TA(2017)0009A8-0384/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 για την εφαρμογή της Λευκής Βίβλου του 2011 για τις μεταφορές: απολογισμός και μελλοντική πορεία προς τη βιώσιμη κινητικότητα(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 2ας Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με τη βιώσιμη αστική κινητικότητα(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 4ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 5ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με την εφοδιαστική εμπορευμάτων στην Ευρώπη – κλειδί για τη βιώσιμη κινητικότητα(4),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1315/2013(5) και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1316/2013(6),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 913/2010(7),

–  έχοντας υπόψη τη Λευκή Βίβλο της Επιτροπής «Χάρτης πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών – Για ένα ανταγωνιστικό και ενεργειακά αποδοτικό σύστημα μεταφορών» (COM(2011)0144),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Επιτάχυνση της μετάβασης της Ευρώπης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα» (COM(2016)0500),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κινητικότητα χαμηλών εκπομπών» (COM(2016)0501),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Ενίσχυση των ευρωπαϊκών επενδύσεων για την απασχόληση και την ανάπτυξη: Προς τη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων και προς ένα νέο Ευρωπαϊκό Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο» (COM(2016)0581),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 2016 «σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για το υγροποιημένο φυσικό αέριο και την αποθήκευση φυσικού αερίου» (COM(2016)0049),

–  έχοντας υπόψη την υπουργική δήλωση του Ρότερνταμ της 20ής Ιουνίου 2016 σχετικά με την υλοποίηση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)(8),

–  έχοντας υπόψη τα θεματικά έγγραφα σχετικά με τους διαδρόμους ΔΕΔ-Μ που κατάρτισαν οι Ευρωπαίοι Συντονιστές για τις ημέρες ΔΕΔ-Μ του 2016 στο Ρότερνταμ(9),

–  έχοντας υπόψη τα προγράμματα εργασιών του διαδρόμου που καταρτίστηκαν από τους Ευρωπαίους Συντονιστές του ΔΕΔ-Μ,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση αριθ. 08/2016 του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο: «Οι σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές στην ΕΕ παραμένουν εκτός τροχιάς»(10),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων (A8-0384/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποδοτικότητα των σύγχρονων μεταφορών και της σύγχρονης εφοδιαστικής είναι αναγκαία για την αποτελεσματική λειτουργία της εσωτερικής αγοράς της ΕΕ και καίριας σημασίας για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας, τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών και ευκαιριών απασχόλησης, την προστασία του περιβάλλοντος και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής χάρη στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις μεταφορές·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τρίτος στόχος της Λευκής Βίβλου της Επιτροπής για τις μεταφορές είναι να στραφεί το 30 % των οδικών εμπορευματικών μεταφορών αποστάσεων άνω των 300 χιλιομέτρων σε πιο βιώσιμους τρόπους μεταφοράς, όπως οι σιδηροδρομικές ή οι πλωτές μεταφορές, έως το 2030, και το ποσοστό αυτό να υπερβεί το 50 % έως το 2050, κάτι που προϋποθέτει επίσης την ανάπτυξη της κατάλληλης υποδομής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών και το ΔΕΔ-Μ μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη των κλιματολογικών στόχων της Ένωσης και των στόχων της συμφωνίας COP 21 του Παρισιού·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια μακρόπνοη πολιτική της ΕΕ στον τομέα της εφοδιαστικής θα πρέπει να αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον τομέα της εφοδιαστικής να διατηρήσει την παγκόσμια ανταγωνιστικότητά του και τη συμβολή του στην μεγέθυνση της οικονομίας της ΕΕ υπό το φως των εξελισσόμενων οικονομικών, κοινωνιακών και τεχνολογικών τάσεων και των εμπορικών δεσμών παγκοσμίως·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική του ΔΕΔ-Μ αποσκοπεί να διευκολύνει την ύπαρξη αποτελεσματικών, έξυπνων και βιώσιμων υπηρεσιών μεταφορών και λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελλοντοστραφής εφοδιαστική και οι πολυτροπικές μεταφορικές λύσεις καθιστούν ιδιαιτέρως απαραίτητη την ανάπτυξη της διατομεακής συνεργασίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στις πολυτροπικές μεταφορικές συνδέσεις μεταξύ λιμένων, αερολιμένων και των κεντρικών διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ, για την τόνωση της οικονομίας της ΕΕ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κεντρικοί διάδρομοι του ΔΕΔ-Μ ενθαρρύνουν τις συνέργειες μέσω της μεγαλύτερης έμφασης στους τερματικούς σταθμούς και τους αστικούς κόμβους, καθώς και μέσω της ενσωμάτωσης των έξυπνων συστημάτων μεταφορών και των συστημάτων μεταφορών με καθαρά καύσιμα, και λαμβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία του συνολικού δικτύου ως στοιχείου πρόσβασης στη συμπληρωματικότητα είναι επίσης σημαντική·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών στα επίπεδα αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των μεταφορών, καθότι αυτά απηχούν την οικονομική δύναμη των κρατών, το ρόλο της βιομηχανίας, τις γεωγραφικές συνθήκες, την ποιότητα των υποδομών και την πυκνότητα του πληθυσμού·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι με τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη μεταφορών δημιουργούνται νέες δυνατότητες για τις εμπορευματικές μεταφορές στην εφοδιαστική αλυσίδα αλλά, προκειμένου να αξιοποιηθούν πλήρως οι δυνατότητές τους, απαιτούνται η εναρμόνιση της νομικής βάσης και ο ομοιογενής συντονισμός με τις παραδοσιακές μεθόδους μεταφοράς, ώστε να διασφαλιστεί στο μέλλον η ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σημερινό επίπεδο υλοποίησης των συμφωνημένων διαδρόμων προτεραιότητας του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών μπορεί να ωφελήσει σημαντικά την οικονομία των χωρών που έχουν πληγεί σοβαρά από την οικονομική κρίση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη μεταφορά εμπορευμάτων οφείλονται στις διαφορετικές ηλεκτρικές τάσεις των διασυνοριακών συνδέσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα των μεταφορών συνδέονται σήμερα με το μέσο μεταφοράς και εμπίπτουν στην αρμοδιότητα διαφορετικών διεθνών φορέων (όπως ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ/IMO) ή ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ/ICAO))·

Η εφοδιαστική της ΕΕ και η ανάγκη λήψης πρόσθετων μέτρων στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΕΔ-Μ

1.  υπογραμμίζει τη σημασία της διασφάλισης της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, των αγαθών και των υπηρεσιών, μεταξύ άλλων με τη λειτουργία ενός αποδοτικού και βιώσιμου συστήματος εμπορευματικών μεταφορών, για την ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς, την ευημερία και την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή της ΕΕ·

2.  εκτιμά ότι ένα ευρωπαϊκό σύστημα υποδομών χωρίς ασυνέχειες θα ωφελήσει τον τομέα της εφοδιαστικής, και συνεπώς και την περιφερειακή ανάπτυξη και τη μεγέθυνση, μόνον εάν υλοποιηθεί και είναι συνεπές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και με την ήδη εγκριθείσα πολιτική του ΔΕΔ-M· προτρέπει τα κράτη μέλη να μεταφέρουν σωστά την ευρωπαϊκή νομοθεσία στο εθνικό δίκαιο, χωρίς να παρεμποδίζουν την ελεύθερη ανταλλαγή αγαθών· καλεί τα κράτη μέλη να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή και τήρηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας και να αποφύγουν την εισαγωγή νέων φραγμών· προτρέπει την Επιτροπή να προσφύγει στο Δικαστήριο κατά των κρατών μελών που καθυστερούν ή αλλοιώνουν την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ και να ενισχύσει τη δράση όλων των άλλων αρμόδιων φορέων προκειμένου να αποφεύγονται τέτοιου είδους καθυστερήσεις ή αλλοιώσεις·

3.  ανησυχεί για τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στον τομέα της εφοδιαστικής, και συνεπώς και στους τομείς της περιφερειακής ανάπτυξης και της μεγέθυνσης, το κλείσιμο των εσωτερικών συνόρων για λόγους σχετιζόμενους με την ανθρωπιστική και μεταναστευτική κρίση και την τρομοκρατική απειλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση· καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να προλαμβάνουν κατά το δυνατό τις παράπλευρες απώλειες στις εμπορευματικές ροές όταν προτείνουν τέτοια μέτρα· καλεί την Επιτροπή να λάβει πειθαρχικά μέτρα εναντίον όσων κρατών μελών παρεμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία με τη σκόπιμη παρεμπόδιση των εμπορευματικών ροών·

4.  υπογραμμίζει ότι η εφοδιαστική έχει καίριο αλλά μη επαρκώς αναγνωρισμένο ρόλο στη διασφάλιση αποδοτικών και βιώσιμων εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ· υπογραμμίζει την ανάγκη να σχεδιαστεί μια ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για την εμπορευματική εφοδιαστική, η οποία

   θα λαμβάνει υπόψη τη νέα πολιτική υποδομών ΔΕΔ-Μ,
   θα αποσκοπεί στην περαιτέρω μείωση των κανονιστικών, επιχειρησιακών και τεχνικών φραγμών,
   θα είναι σχεδιασμένη για να διασφαλίζει τη βέλτιστη χρήση των πόρων,
   θα επιδιώκει την εφαρμογή και υλοποίηση νέων τεχνολογιών και καινοτόμων λύσεων που θα ενισχύσουν τις επιδόσεις του τομέα και θα επιταχύνουν τη στροφή προς ένα σύστημα μεταφορών ασφαλές και με χαμηλές εκπομπές άνθρακα,
   θα επιδιώκει την αύξηση της συνδεσιμότητας και την ανάπτυξη των υποδομών στις περιοχές όπου αυτές λείπουν,
   θα προωθεί και θα στηρίζει τον ευρωπαϊκό κλάδο σιδηροδρομικού υλικού και θα ενισχύει την πολιτική αναβιομηχάνισης των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων, με την αμοιβαία επωφελή προοπτική ότι θα κάνει πιο βιώσιμη την εφοδιαστική της ΕΕ και θα διασφαλίσει στα σιδηροδρομικά προϊόντα μια καλύτερη ανταγωνιστική θέση στην παγκόσμια αγορά,
   θα λαμβάνει εξ αρχής υπόψη τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ως μελλοντικό τρόπο μεταφοράς,
   θα προωθεί τη συνεχή ανάπτυξη της ακαδημαϊκής έρευνας και εκπαίδευσης στους τομείς των μεταφορών και της εφοδιαστικής, και
   θα περιλαμβάνει μια ανεξάρτητη επιστημονική μελέτη, με στοιχεία για τον βαθμό στον οποίο οι οδικές εμπορευματικές μεταφορές μπορούν να μετατοπιστούν στις μεταφορές μέσω σιδηροδρόμων και εσωτερικών πλωτών οδών έως το 2030 και το 2050, για το σχετικό κόστος, καθώς και για το βαθμό στον οποίο ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος, όπως ο θόρυβος και η ατμοσφαιρική ρύπανση, μπορεί να μειωθεί·

5.  τονίζει ότι η υλοποίηση του δικτύου ΔΕΔ-Μ, και ειδικά των διασυνοριακών συνδέσεων, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών και με τελική προθεσμία το 2030, θα εξαλείψει τα σημεία συμφόρησης, θα βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφόρων τρόπων μεταφοράς, και θα συμβάλει στη δημιουργία ολοκληρωμένων πολυτροπικών εμπορευματικών μεταφορών στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι ο εθνικός σχεδιασμός του συνολικού δικτύου πρέπει να γίνεται σε αρμονία με το κεντρικό δίκτυο, ώστε αυτό να ενώνεται με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές υποδομές, που πρέπει να ολοκληρωθούν το αργότερο το 2050·

6.  επικροτεί την μεγαλύτερη έμφαση που, στο πλαίσιο της αντίληψης του κεντρικού δικτύου ως διαδρόμου, δίδεται στη βελτίωση της ποιότητας των μεταφορικών κόμβων και των συνδέσεων τελικής διανομής τους, στον προσδιορισμό και την υπέρβαση των φραγμών που εμποδίζουν τη διαλειτουργικότητα, στην ενίσχυση και την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων ΤΠΕ και στην κάλυψη τυχόν άλλων κενών (φυσικών, τεχνικών ή οργανωτικών) που ενδέχεται να εμποδίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών εμπορευματικής εφοδιαστικής·

7.  υπενθυμίζει εν προκειμένω τη σπουδαιότητα των αστικών κόμβων – όπου βρίσκεται ένα μεγάλο μέρος των μεταφορικών εγκαταστάσεων (λιμένες, αερολιμένες εφοδιαστικής, κόμβοι διακίνησης εμπορευμάτων, τερματικοί σταθμοί κ.λπ.) και όπου εκτελούνται οι μεταφορτώσεις και η τελική διανομή – δεδομένου ότι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε ολόκληρη την αλυσίδα της εφοδιαστικής και απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή προκειμένου να διασφαλιστεί η χωρίς ασυνέχειες αστική εφοδιαστική· τονίζει τη σημασία των επενδύσεων σε αυτούς τους αστικούς κόμβους και της προώθησης των σιδηροδρομικών συνδέσεων με τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις καθώς και τη σημασία της βελτιωμένης διασυνδεσιμότητας του σιδηροδρομικού μέσου με τα θαλάσσια λιμάνια, τα εσωτερικά λιμάνια και τους κόμβους διακίνησης εμπορευμάτων στην ενδοχώρα· ζητεί από την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα σε αυτές τις επενδύσεις κατά την αξιολόγηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» το 2017·

8.  επισημαίνει ότι η έλλειψη αποτελεσματικής εναρμόνισης και έγκαιρης εφαρμογής εκ μέρους των κρατών μελών και η έλλειψη σωστής πολιτικής συνεργασίας μεταξύ γειτονικών κρατών μελών μπορεί να αποτελέσει εμπόδιο για τα διασυνοριακά έργα· επικροτεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον των ευρωπαϊκών θεσμών να υποστηρίξουν τις διασυνοριακές υποδομές και εγκαταστάσεις, και ειδικότερα τις περιφερειακές διασυνοριακές σιδηροδρομικές συνδέσεις μεγάλης σημασίας και με ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία· τονίζει ότι τα κενά σε ζεύξεις στη σιδηροδρομική υποδομή των διασυνοριακών περιφερειών πρέπει να καλυφθούν, για να έχουμε αποτελεσματικές και επιτυχείς σιδηροδρομικές μεταφορές· καλεί την Επιτροπή, τους Ευρωπαίους Συντονιστές και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς να δώσουν την ίδια σημασία σε έργα ΔΕΔ-Μ μικρής και μεγαλύτερης κλίμακας και στα βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα οφέλη που μπορούν να επιτευχθούν μέσω αυτών των έργων· προτρέπει τους ενδιαφερόμενους να προωθήσουν τα βραχυπρόθεσμα οφέλη· προτρέπει την Επιτροπή να διευκολύνει και να διασφαλίσει την ενσωμάτωσή τους στη χρηματοδότηση του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη»·

9.  εκτιμά πως, αν και το συνολικό δίκτυο αποτελεί κυρίως αρμοδιότητα των κρατών μελών, ώστε να μην εξαιρεθούν της συνδεσιμότητας κάποιες περιοχές της ΕΕ, εντούτοις αμφότερα τα επίπεδα του ΔΕΔ-M είναι κρίσιμης σημασίας για την εφοδιαστική της ΕΕ, επειδή προσφέρουν διακλαδωμένη δομή στο κεντρικό δίκτυο και καλύπτουν την τελική διανομή («last-mile»)· εκτιμά πως τα περιφερειακά δίκτυα δεν πρέπει να μείνουν εκτός ευρωπαϊκής προοπτικής, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τα χρηματοδοτικά και κανονιστικά μέτρα, ιδίως εκείνα τα μέτρα που αφορούν την πρόσβαση στο σιδηροδρομικό δίκτυο, την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης και τα τέλη· τονίζει ότι τα κενά σε ζεύξεις στη σιδηροδρομική υποδομή των διασυνοριακών περιφερειών πρέπει να καλυφθούν, για να έχουμε αποτελεσματικές και επιτυχείς διασυνοριακές σιδηροδρομικές μεταφορές·

10.  επισημαίνει τον καίριο ρόλο των πολυτροπικών μεταφορών στην εμπορευματική εφοδιαστική και ζητεί, ως εκ τούτου, να συμπεριληφθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι πολυτροπικές πλατφόρμες στον σχεδιασμό των κρατών μελών, καθώς και στην περαιτέρω ανάπτυξη των διαδρομών·

11.  επισημαίνει ότι η κατανομή μεγάλου αριθμού κόμβων, καθώς και εμπορευματικής κίνησης, στο δίκτυο ΔΕΔ-Μ, έχει ως γνώμονα τις πυκνοκατοικημένες περιοχές και τα πυκνά δίκτυα, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών περιοχών που χρησιμοποιούν μεταφορική ικανότητα από κοινού με την επιβατική κίνηση· κρίνει αναγκαία τη βελτιστοποίηση του τρόπου διαμόρφωσης των εμπορευματικών υποδομών στο ΔΕΔ-Μ, ιδίως σε περιοχές με υψηλή κυκλοφοριακή συμφόρηση, σε μια προσπάθεια ενσωμάτωσης καινοτόμων στρατηγικών αστικής εφοδιαστικής· ζητεί από την Επιτροπή, σε συντονισμό με τους ευρωπαίους συντονιστές, να αξιολογήσει την πρόοδο της υλοποίησης των έργων και να παροτρύνει τα κράτη μέλη να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους· ζητεί ακόμη από την Επιτροπή να επαναξιολογήσει τη μεθοδολογία και τα κριτήρια δημιουργίας εμπορευματικών δικτύων και να μεριμνήσει ειδικότερα να γίνουν επενδύσεις σε εναλλακτικές εμπορευματικές διαδρομές με κόμβους, τερματικούς σταθμούς αερολιμένες και λιμένες με μικρότερη συμφόρηση, ώστε να ληφθεί υπόψη η περιβαλλοντική προστασία και η μείωση του θορύβου·

12.  θεωρεί λυπηρό το ότι τα εθνικά σχέδια υποδομών των κρατών μελών πολύ συχνά αποφασίζονται χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τους στόχους του ΔΕΔ-Μ· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τους λόγους αυτής της έλλειψης συνεργασίας και ενισχύσει τον συντονισμό των δύο επιπέδων σχεδιασμού, προτείνει δε να προστεθεί στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο ένα κεφάλαιο για την εποπτεία της συνοχής του και της καθαρής αποτελεσματικότητάς του με τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα· καλεί την Επιτροπή να δώσει προτεραιότητα στα έργα εκείνα των κρατών μελών που είναι σύμφωνα με το ΔΕΔ-M και να εστιάσει τις προσπάθειες σε εκείνα με τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, και να εποπτεύει τα διασυνοριακά μεταφορικά έργα· καλεί τα κράτη μέλη να αποφασίζουν για τα εθνικά τους σχέδια υποδομών σε συμφωνία με τους στόχους του ΔΕΔ-M·

13.  επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν οικονομικές και δημοσιονομικές δυσχέρειες δεν είναι σε θέση να συγχρηματοδοτήσουν έργα εμπορευματικών μεταφορών, λόγω της αυστηρής ερμηνείας του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ)· υποστηρίζει τη βέλτιστη χρήση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συνδυασμένης χρήσης του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» και του «Ορίζοντας 2020» με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και άλλα χρηματοδοτικά μέσα· εκτιμά πως τα έργα τα οποία εκτελούνται στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» δεν πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του δημόσιου χρέους· καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει μελέτη ως προς την καταλληλότητα ενός τέτοιου μέτρου για την αισθητή αύξηση των επενδύσεων στις εμπορευματικές υποδομές·

14.  εκτιμά πως ένα αποτελεσματικό ευρωπαϊκό σύστημα εφοδιαστικής απαιτεί περαιτέρω συντονισμό πέραν της φυσικής συνδεσιμότητας, και ένα λειτουργικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ· καλεί την Επιτροπή να καταστήσει την εφοδιαστική αναπόσπαστο στοιχείο των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου, να βελτιώσει το συντονισμό της με τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και, σε αυτό το πλαίσιο, να εστιασθεί και στη διασυνδεσιμότητα των διαφόρων διαδρόμων με τα περιφερειακά και αστικά δίκτυα εμπορευματικών μεταφορών· ζητεί από την Επιτροπή να ενισχύσει το πεδίο δράσης των Ευρωπαίων Συντονιστών του ΔΕΔ-Μ, ώστε να εξετάζουν θέματα που υπερβαίνουν το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής των διαδρόμων που υπάγονται στην αρμοδιότητα του καθενός, και να καλύπτουν οριζόντια ζητήματα πολιτικής όπως π.χ. την πολυτροπικότητα και την αποτελεσματικότητα της εμπορευματικής εφοδιαστικής· καλεί την Επιτροπή να αξιολογεί ανά διετία το έργο αυτό στην εφοδιαστική και στην πολυτροπικότητα των διαδρόμων·

15.  εκτιμά πως η ανεπαρκής συντήρηση του δικτύου μπορεί να πλήξει τη βιωσιμότητα και τις επιδόσεις των υποδομών του ΔΕΔ-Μ· τονίζει ότι οι μεταφορικές υποδομές δεν πρέπει απλώς να ανακαινιστούν και να εκσυγχρονιστούν, αλλά και να συντηρούνται τακτικά· επισημαίνει με ανησυχία ότι η συνεχιζόμενη έλλειψη προσοχής στη συντήρηση εκ μέρους των διαχειριστών υποδομής και των κρατών μελών μειώνει την ανταγωνιστικότητα των γραμμών (περιορισμοί ταχύτητας, αξιοπιστία, ασφάλεια), ιδίως στην περίπτωση των σιδηροδρόμων, με αποτέλεσμα κάποιες φορές το κλείσιμο των γραμμών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξετάσουν από κοινού με την ΕΤΕπ το ενδεχόμενο νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων για να διευκολύνουν τις επενδύσεις στη συντήρηση του δικτύου·

16.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει τακτικά εκθέσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα συμπεράσματα και τα μέτρα που λαμβάνονται στο Φόρουμ για τις ψηφιακές υπηρεσίες μεταφορών και εφοδιαστικής, με στόχο την περαιτέρω υποστήριξη της ψηφιοποίησης των εμπορευματικών μεταφορών και της εμπορευματικής εφοδιαστικής· ζητεί να συνεχιστεί η λειτουργία του εν λόγω φόρουμ για όσο καιρό θα είναι χρήσιμο·

17.  τονίζει την ανάγκη του να διασφαλιστεί ότι η σχεδιαζόμενη υποδομή θα καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες μιας βιώσιμης εφοδιαστικής και ότι δεν θα αποτελεί μια δυσβάστακτη επιβάρυνση για το περιβάλλον· τονίζει, επ’ αυτού, ότι η προστασία της βιοποικιλότητας και η υλοποίηση των στόχων διατήρησης που έχει θέσει η ΕΕ θα πρέπει να ενσωματωθούν πολύ καλύτερα στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ·

Μεγαλύτερη απλούστευση και θέσπιση νέου πλαισίου για την ψηφιοποίηση 

18.  τονίζει την επείγουσα ανάγκη περαιτέρω απλούστευσης των εγγράφων, καθώς και των διοικητικών και τελωνειακών διαδικασιών σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και στις διάφορες φάσεις των αλυσίδων εφοδιαστικής· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλύσουν, στο πλαίσιο της συμφωνίας «καλής νομοθέτησης», την πλεονάζουσα νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τις μεταφορές και την κινητικότητα, να παρακολουθούν τους εθνικούς, περιφερειακούς και τοπικούς κανόνες που ενδέχεται να αντιβαίνουν στο δίκαιο της ΕΕ και όπου εντοπίζουν τέτοιους να τους εναρμονίζουν το ταχύτερο με την ευρωπαϊκή νομοθεσία· ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλλει κατ’ έτος έκθεση προόδου στο θέμα αυτό·

19.  καλεί την Επιτροπή να προτείνει μέχρι τα τέλη του 2017 ένα ψηφιακό πλαίσιο για την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών και τη διαχείριση των μεταφορών στις πολυτροπικές μεταφορές (ηλ-εμπορευματικές μεταφορές – e-freight), για να διευκολυνθεί η απλουστευμένη, μη έγχαρτη, απρόσκοπτη, διαφανής και αξιόπιστη ροή πληροφοριών μεταξύ των επιχειρήσεων, των καταναλωτών και των αρχών, με βάση καθιερωμένες υπηρεσίες (όπως οι SafeSeaNet, RFD, e-Manifest, RIS, TAF, ITS)· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει την εναρμονισμένη εφαρμογή των ηλεκτρονικών εγγράφων μεταφοράς, των συστημάτων κατά της απάτης, και της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο·

20.  καλεί τα κράτη μέλη να δέχονται γενικά τα ηλεκτρονικά έγγραφα μεταφοράς και να κυρώσουν και να εφαρμόσουν χωρίς καθυστέρηση το πρωτόκολλο e-CMR·

21.  υπογραμμίζει τη σημασία των καινοτομιών στη χρήση των νέων τεχνολογιών, όπως είναι η ψηφιοποίηση (π.χ. ψηφιακά δελτία αποστολής), η πρόσβαση σε δεδομένα και η ανταλλαγή δεδομένων, με την ταυτόχρονη διασφάλιση υψηλού επιπέδου ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και προστασίας των δεδομένων, ως παραγόντων που επιτρέπουν αποδοτικότερες λύσεις στις μεταφορές και στην εφοδιαστική, υπό την προϋπόθεση να διασφαλίζονται η διαλειτουργικότητα και η ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ενσωμάτωση, προσπελασιμότητα και προστασία των δεδομένων στα οποία στηρίζονται η εφοδιαστική και οι εμπορευματικές μεταφορές·

22.  ζητεί από την Επιτροπή και από τα κράτη μέλη, προκειμένου να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση στην ψηφιακή ανταλλαγή πληροφοριών, να αναπτύξουν ένα σύστημα επενδύσεων που θα παρέχει μια αρχική κατάρτιση στην πληροφορική, καθώς και διαρκή επικαιροποίηση της κατάρτισης σχετικά με τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται για την ανταλλαγή δεδομένων·

23.  υπογραμμίζει τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η έρευνα και η καινοτομία στην ανάπτυξη μιας περιβαλλοντικά βιώσιμης ψηφιοποιημένης εφοδιαστικής, καθώς και στην προσφορά μεγαλύτερης διαλειτουργικότητας και διασυνδεσιμότητας των συστημάτων και υπηρεσιών πληροφορικής·

24.  επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω ανάπτυξης των συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, με την πλήρη ανάπτυξη των δυνατοτήτων των ευρωπαϊκών δορυφορικών συστημάτων Galileo και EGNOS και των συναφών συστημάτων διαχείρισης και ενημέρωσης της κυκλοφορίας σε όλους τους τρόπους μεταφοράς και στην εφοδιαστική, με την παροχή πρόσβασης σε όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα, ώστε να ενθαρρυνθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις·

25.  καλεί τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την κατάρτιση γρήγορων διοικητικών διαδικασιών με στόχο να επιταχυνθεί η υλοποίηση των διαδρόμων του ΔΕΔ-Μ· ζητεί από την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οι κανόνες για το ΣΣΑ, τις κρατικές ενισχύσεις και τις χρηματοπιστωτικές αγορές δεν θα αποτελούν τροχοπέδη για τις επενδύσεις·

Διαμόρφωση του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφορών και επενδύσεις σε αυτό με επίκεντρο την εφοδιαστική

26.  υπογραμμίζει την ανάγκη εξασφάλισης επαρκούς χρηματοδότησης από την ΕΕ για την υλοποίηση του ΔΕΔ-Μ πέραν του τρέχοντος ΠΔΠ· αναμένει από την Επιτροπή να υποβάλει το 2017 την ενδιάμεση αξιολόγηση του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη», όπου θα προτείνει τον εξορθολογισμό των μέτρων και πόρων που απαιτούνται για την έγκαιρη υλοποίηση των έργων προτεραιότητας· τονίζει την αρχή «απώλεια σε περίπτωση μη χρήσης», σύμφωνα με την οποία οι αδιάθετοι χρηματοδοτικοί πόροι του χρηματοδοτικού μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» καθίστανται διαθέσιμοι για επόμενες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει μια πρόταση για μια ειδική πρόσκληση για την εφοδιαστική το 2017, η οποία θα περιλαμβάνει λύσεις για τις πολυτροπικές και εμπορευματικές μεταφορές και τις μεταφορές φορτίων σε αστικούς κόμβους, συμπεριλαμβανομένων των καινοτόμων και εναλλακτικών μεταφορών (π.χ. μη επανδρωμένα αεροσκάφη, φορτηγά οχήματα εναλλακτικού καυσίμου, ποδηλασία κλπ.)·

27.  ζητεί από την Επιτροπή να παροτρύνει τα κράτη μέλη να προβούν στις απαιτούμενες επενδύσεις για την ολοκλήρωση των συνδέσεων των κεντρικών διαδρόμων της ΕΕ·

28.  υπενθυμίζει τη σπουδαιότητα των αστικών κόμβων σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς σε αυτούς πραγματοποιείται σημαντικό μέρος των μεταφορτώσεων και της τελικής διανομής· καλεί τα κράτη μέλη, την Επιτροπή και τους διαχειριστές έργου να εστιάσουν, στο πλαίσιο των διαδρόμων του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, στη συντονισμένη ανάπτυξη έργων που προάγουν την πολυτροπικότητα στην εμπορευματική εφοδιαστική, και ιδίως τους τερματικούς σταθμούς, τις πλατφόρμες εφοδιαστικής και τους αστικούς κόμβους, βάσει της τρέχουσας και της μελλοντικής ζήτησης στις μεταφορές και να τα ιεραρχήσουν σωστά σε σχέση με τον αντίκτυπό τους τοπικά, διασυνοριακά και σε επίπεδο διαδρόμων·

29.  εκτιμά πως η αξιοπιστία, η συχνότητα, η ευελιξία, ο πελατοστραφής προσανατολισμός, ο χρόνος μεταφοράς και η τιμή είναι οι βασικοί παράγοντες που οι φορτωτές λαμβάνουν υπόψη όταν επιλέγουν μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων τρόπων μεταφοράς·

30.  εκτιμά πως ένα αποτελεσματικό σύστημα εφοδιαστικής πρέπει να είναι επίσης προσανατολισμένο στις τεχνολογίες του μέλλοντος, που προσφέρουν γρήγορους, φιλοπεριβαλλοντικούς και αποτελεσματικούς τρόπους μεταφοράς εμπορευμάτων· τονίζει τις δυνατότητες και τον αυξανόμενο ρόλο του αυτοματισμού και των αυτοματοποιημένων μεταφορών για την εφοδιαστική, συμπεριλαμβανομένων των αυτοματοποιημένων οχημάτων, των μη επανδρωμένων αεροσκαφών, και των τηλεκατευθυνόμενων ρομπότ·

31.  καλεί την Επιτροπή να συνεκτιμήσει στη στρατηγική της για την εφοδιαστική πλήρως την αυτοματοποίηση και τις επιπτώσεις της και να μεριμνήσει για την εύρυθμη και αποτελεσματική ενσωμάτωσή της στο ΔΕΔ-M, καθώς επίσης και να στηρίξει την έρευνα και τις επενδύσεις για την ανάπτυξη αυτών των βασικών τεχνολογιών·

32.  υπογραμμίζει τις δυνατότητες των αυτοματοποιημένων, αυτόνομων μεταφορών καθώς και των τηλεκατευθυνόμενων (μη επανδρωμένων) αεροσκαφών για την εφοδιαστική· ζητεί μέτρα για να διασφαλιστεί, κατά την ανάπτυξη συστημάτων ΤΠΕ στο δίκτυο, ότι τα αυτοματοποιημένα οχήματα και συστήματα θα αλληλεπιδρούν ομαλά με τα συμβατικά οχήματα και τους ευάλωτους χρήστες· εκτιμά πως η μελλοντική ανάπτυξη και ευρεία χρήση τηλεκατευθυνόμενων ρομπότ και συστημάτων αεροσκαφών (μη επανδρωμένων αεροσκαφών) προμηνύουν νέους, γρήγορους, φιλοπεριβαλλοντικούς και αποτελεσματικούς τρόπους εμπορευματικών μεταφορών· καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει μια στρατηγική, η οποία θα εξασφαλίζει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη θα μπορούν να ενσωματωθούν αποτελεσματικά στο πρόγραμμα του ΔΕΔ-Μ, και να εκδώσει για τα κράτη μέλη ένα εγχειρίδιο·

33.  ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει ποιες επιπτώσεις έχει στο περιβάλλον η επέκταση των πρακτικών του «Just in time» στο περιβάλλον, δεδομένου ότι αυξάνει την κυκλοφορία των οχημάτων·

34.  υπογραμμίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν στοιχεία από τις ροές διανεμητικής και αντίστροφης εφοδιαστικής, ώστε να μειωθεί ο συνολικός όγκος κίνησης οχημάτων, μεταξύ άλλων και υπό το φως της προοδευτικής μετάβασης σε μία κυκλική οικονομία·

Επείγουσα και αποδοτικότερη ενοποίηση των τρόπων μεταφοράς

35.  τονίζει την ανάγκη να επικεντρωθούν σημαντικές προσπάθειες στην αναζωογόνηση των σιδηροδρόμων και στην ενίσχυση των εσωτερικών πλωτών οδών, ως προτεραιότητα της στρατηγικής της ΕΕ για βιώσιμες μεταφορές· αναγνωρίζει ότι από την αρχή της οικονομικής κρίσης οι σιδηρόδρομοι ιδίως χάνουν συνεχώς το μερίδιο αγοράς τους, και πιστεύει κατά συνέπεια ότι τα κράτη μέλη και η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνουν νέες και χωρίς διακρίσεις πρωτοβουλίες για τη στήριξη του εν λόγω τομέα σε ολόκληρη την Ευρώπη·

36.  καλεί την Επιτροπή να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα των σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών μέσω πλήρως διαλειτουργικών και διασυνδεδεμένων σιδηροδρομικών δικτύων και με τη διασφάλιση ίσης πρόσβασης στις επιχειρήσεις, καθώς και την ανταγωνιστικότητα των εσωτερικών πλωτών μεταφορών, ποτάμιων-θαλάσσιων, θαλάσσιων και αεροπορικών μεταφορών επί ίσοις όροις, και την προτρέπει να προωθήσει τις πολυτροπικές και διατροπικές μεταφορές·

37.  εκτιμά ότι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας (ERTMS) αποτελεί επιτυχές ευρωπαϊκό έργο για την προώθηση των εμπορευματικών μεταφορών στον σιδηροδρομικό τομέα, και επικροτεί τις προσπάθειες για την επιτάχυνση της εξάπλωσής του με τον καθορισμό οροσήμων ανά διάδρομο· έχει επίγνωση των περιορισμών που έχουν επιπτώσεις στη χρηματοδότηση πολυεθνικών, πολυεπίπεδων έργων (ERTMS)· καλεί την Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Κόμβο Επενδυτικών Συμβουλών να παρουσιάσουν συγκεκριμένες χρηματοδοτικές λύσεις για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) με σκοπό την εξάπλωση του ERTMS τόσο με υποδομές όσο και με εξοπλισμούς επί των μηχανών έλξης·

38.  εκτιμά πως τα εμπόδια και οι περιορισμοί στη διαλειτουργικότητα θα μειωθούν σημαντικά όταν όλα τα κράτη μέλη θέσουν σε εφαρμογή την οδηγία περί διαλειτουργικότητας· υπογραμμίζει ότι η λήψη ήπιων μέτρων, όπως το διαλειτουργικό τροχαίο υλικό (χαμηλά σιδηροδρομικά οχήματα, μηχανές έλξης μεταβλητού εύρους κ.λπ.), μπορεί να συμβάλει στο να μειωθούν οι περιορισμοί στη διαλειτουργικότητα· καλεί την κοινή επιχείρηση Shift2Rail να προβεί σε ανάλυση της αγοράς της ΕΕ, καθώς και των μελλοντικών εξελίξεων, και να σχεδιάσει κίνητρα για την προσφορά ήπιων, πολυλειτουργικών υποδομών και τροχαίου υλικού, προς στήριξη των πολυτροπικών και συνδυασμένων μεταφορών·

39.  επισημαίνει την ανάγκη να ενισχυθούν οι συνδυασμένες μεταφορές και να εκσυγχρονιστούν οι ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων που διέπουν τις ενδομεταφορές εντός της Κοινότητας και τα έγγραφα μεταφοράς, ώστε να καταστούν σαφείς και κατανοητοί και να μπορούν να εφαρμοστούν από τις αρχές· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση της Επιτροπής να επανεξετάσει την οδηγία 92/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, και την προτρέπει να υποβάλει την αναθεώρηση της οδηγίας χωρίς καθυστέρηση·

40.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια στο σύνολό της, να εισαγάγουν αποτελεσματικότερα μέτρα και κίνητρα για να ενθαρρύνουν τις σιδηροδρομικές επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τον θόρυβο από τις σιδηροδρομικές εμπορευματικές μεταφορές, δεδομένων των αρνητικών επιπτώσεων της ηχορύπανσης στην υγεία, ιδίως επειδή σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι στην ΕΕ εκτίθενται σε επίπεδα θορύβου από τις σιδηροδρομικές μεταφορές τα οποία υπερβαίνουν το όριο υπερβολικής έκθεσης, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές· καλεί επ’ αυτού την Επιτροπή να εισαγάγει ανώτατες τιμές εκπομπών θορύβου στις σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων·

41.  θεωρεί ότι πρέπει να ενθαρρυνθεί η μετάβαση σε σιδηροδρομικές και πλωτές μεταφορές, δεδομένου ότι ενισχύουν την αποσυμφόρηση και είναι λιγότερο ρυπογόνες σε σύγκριση με τις οδικές·

42.  επισημαίνει ότι οι εσωτερικές πλωτές μεταφορές πρέπει να έχουν αυξανόμενο ρόλο στην εξυπηρέτηση των θαλάσσιων λιμένων ως κέντρα εφοδιαστικής, ιδίως χάρη στη μεταφορά των εμπορευμάτων στην ενδοχώρα και τη σύνδεση των ευρωπαϊκών θαλασσών μεταξύ τους·

43.  επικροτεί τις πρώτες ενέργειες της Επιτροπής για τη θέσπιση προτύπων στα καύσιμα των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (HCVs) και ορίων στις εκπομπές CO2, καθώς και ενός στόχου μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών βάσει των συμφωνιών του Παρισιού· εκτιμά πως τα μέτρα που απαιτούν αναθεώρηση των προτύπων υποδομής και λειτουργίας του δικτύου ΔΕΔ-Μ πρέπει να εξεταστούν μόνον αφού πρώτα αποδειχθεί ότι οι εναλλακτικές επιλογές, όπως η μείωση των «διαδρομών επιστροφής χωρίς φορτίο», η καλύτερη χρήση και προσφορά εναλλακτικών καυσίμων, η καλύτερη εφοδιαστική και τα καλύτερα συστήματα κίνησης δεν μπόρεσαν να αποφέρουν καλύτερη απόδοση με λιγότερες επιπτώσεις στις υποδομές και στο περιβάλλον·

44.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιολογήσει τη σκοπιμότητα θέσπισης ενιαίας μεθόδου αναφοράς για τη μέτρηση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας και για το σύνολο των λύσεων που προσφέρουν οι διατροπικές μεταφορές·

45.  ζητεί από την Επιτροπή να ενθαρρύνει την ανάπτυξη τρόπων μεταφοράς με ηλεκτρική και εναλλακτική ισχύ και των αναγκαίων υποδομών σε όλο το δίκτυο ΔΕΔ-Μ και, ειδικά στα κέντρα των πόλεων, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων μεταφορών, με τη χρήση π.χ. ηλεκτρικών οχημάτων και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την ανάπτυξη εναλλακτικών καυσίμων και των αναγκαίων υποδομών· τονίζει ότι η χρήση ηλεκτρικών ελαφρών εμπορικών οχημάτων στην εφοδιαστική τελικής διανομής («last-mile») μειώνει τις εκπομπές CO2 γενικότερα και τις εκπομπές ρύπων και θορύβου σε τοπικό επίπεδο ειδικότερα και ως εκ τούτου συμβάλλει θετικά στην ποιότητα του αέρα στις πόλεις· τονίζει, επομένως, την ανάγκη υποδομών φόρτισης στους κόμβους εφοδιαστικής·

46.  κρίνει αναγκαία τη λήψη περαιτέρω μέτρων για τη διασφάλιση αποδοτικότερων και περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον οδικών μεταφορών στην εφοδιαστική αλυσίδα· συνιστά τη χαλάρωση των περιορισμών κυκλοφορίας και αδιάλειπτη και πλήρως αποτελεσματική εφοδιαστική στους διαδρόμους του κεντρικού δικτύου για όσα έμφορτα βαρέα επαγγελματικά οχήματα (HCVs) χρησιμοποιούν καθαρά εναλλακτικά καύσιμα που πληρούν τα υψηλότερα πρότυπα εκπομπών, θορύβου και ασφάλειας, και τα υψηλότερα κοινωνικά πρότυπα· τονίζει ότι οι διάδρομοι του κεντρικού δικτύου πρέπει να διαθέτουν ευρέως τουλάχιστον πρατήρια εναλλακτικών καυσίμων και ασφαλείς χώρους στάθμευσης φορτηγών, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων εγκαταστάσεων που να επιτρέπουν στους επαγγελματίες οδηγούς να περνούν τον χρόνο ανάπαυσής τους μέσα σε αξιοπρεπείς συνθήκες·

47.  θεωρεί ότι η υιοθέτηση καθαρότερων συστημάτων πρόωσης στις εμπορευματικές μεταφορές θα πρέπει να ενισχυθεί μέσω της συντονισμένης και επείγουσας ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στους διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ, σε συμφωνία με τη νομοθεσία της ΕΕ·

48.  τονίζει τη σημασία της βελτιωμένης παροχής πληροφοριών σχετικά με τις υπηρεσίες πολυτροπικών μεταφορών και εφοδιαστικής της ΕΕ, και της βελτιωμένης πρόσβασης σε αυτές, ιδίως για τις ΜΜΕ με περιορισμένη πρόσβαση στις εν λόγω πληροφορίες· ζητεί από την Επιτροπή, σε συνεργασία με τους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων και τα κράτη μέλη, να διευκολύνει την ανταλλαγή των υφιστάμενων συμφωνιών, εργαλείων, συμβάσεων, νομοθετικών διατάξεων και βέλτιστων πρακτικών όσον αφορά τις πολυτροπικές μεταφορές στην ΕΕ, και να εκδώσει ένα εγχειρίδιο, διαθέσιμο από το διαδίκτυο, σαν βοήθημα για τους οικονομικούς φορείς·

49.  υπογραμμίζει ότι η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών έχει ένα ρόλο να παίξει στην προώθηση πιο φιλοπεριβαλλοντικών μεταφορικών λύσεων· καλεί συνεπώς την Επιτροπή να διευκολύνει, μεταξύ άλλων και μέσω μιας συνεκτικής νομοθετικής προσέγγισης σε επίπεδο ΕΕ, την πρόσβαση και τον διαμοιρασμό για τα δεδομένα που αφορούν τη ροή της κυκλοφορίας στους διαδρόμους και τη χρήση των πολυτροπικών μεταφορών, ιδίως απέναντι στις ΜΜΕ, και να διασφαλίσει μια μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών φορέων και των δημόσιων αρχών στον τομέα αυτό, ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση της αλυσίδας εφοδιασμού και να γίνεται αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων και των υποδομών, μεταξύ άλλων και με την από κοινού αξιοποίηση των βέλτιστων πρακτικών· υπογραμμίζει ότι η πρόσβαση φορέων, όπως οι πάροχοι ψηφιακών χαρτών και υπηρεσιών πλοήγησης, σ’ αυτά τα δεδομένα κυκλοφοριακής ροής, έχει θεμελιώδη σημασία για να καταστούν δυνατές οι πολυτροπικές μεταφορές, η αποτελεσματικότερη δρομολόγηση, η αυτοματοποιημένη οδήγηση και και τα ευφυή συστήματα μεταφορών, καθώς και η ομαδοποίηση πολλών οχημάτων («platooning») στις οδικές εμπορευματικές μεταφορές, αυτή δε η τελευταία επιτρέπει αξιοποίηση της επίδρασης ελικορεύματος και, ως εκ τούτου, μειώνει τις εκπομπές και ενισχύει την κυκλοφοριακή ικανότητα·

50.  συνιστά να καταστεί υποχρεωτική η τοποθέτηση συστημάτων ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση υψηλής αλκοολαιμίας του οδηγού -με ένα μικρό, επιστημονικά τεκμηριωμένο περιθώριο ανοχής για τις μετρήσεις- σε όλους τους νέους τύπους οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων·

Βελτίωση της κατάρτισης και των συνθηκών εργασίας για την προσέλκυση νέων επαγγελματιών

51.  επισημαίνει ότι οι συνθήκες διαβίωσης και εργασίας του εργατικού δυναμικού στην εφοδιαστική αλυσίδα έχουν επιδεινωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, καθιστώντας τον τομέα λιγότερο ελκυστικό για τις νέες γενιές και ιδίως τους μετακινούμενους εργαζομένους·

52.  επισημαίνει με ανησυχία ότι ο τομέας της εφοδιαστικής βρίσκεται αντιμέτωπος με έλλειψη εργατικού δυναμικού, ότι η ανάπτυξη της τεχνολογίας θα δημιουργήσει ακόμα περισσότερα προβλήματα κατά τα προσεχή έτη και ότι ο βραδύς ρυθμός προσαρμογής του εργατικού δυναμικού του στις νέες τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών, ενδέχεται να υπονομεύσει τις επιδόσεις του τομέα· ζητεί από την Επιτροπή να προσδιορίσει τις ανάγκες κατάρτισης και μάθησης σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και τις συνθήκες εργασίας, το κόστος και τους φραγμούς που αποθαρρύνουν την είσοδο του εργατικού δυναμικού στον τομέα των μεταφορών, και να προτείνει επειγόντως μέτρα ώστε να καταστεί ο συγκεκριμένος τομέας ελκυστικότερος για τους νέους και τις μελλοντικές γενιές· εκτιμά πως τα ανωτέρω προσφέρουν μια ευκαιρία να αυξηθεί το ποσοστό των γυναικών, μεταξύ άλλων και χάρη σε μέτρα θετικών διακρίσεων, καθώς και των νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας των μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των υπηκόων τρίτων χωρών· εκτιμά ακόμη πως μια στρατηγική επένδυση στην κατάρτιση και σε καλύτερες συνθήκες εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη των γνώσεων στον δημόσιο τομέα, ώστε να συνυπολογίζονται καλύτερα τα ζητήματα των εμπορευματικών μεταφορών κατά τον κοινωνικό σχεδιασμό, και για την ανάπτυξη χώρων επίδειξης και δοκιμών, όπου θα μπορούν να εφαρμοστούν και να δοκιμαστούν σε πραγματικές συνθήκες έρευνες και καινοτομίες στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και της εφοδιαστικής·

53.  καλεί την Επιτροπή να αξιολογήσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης της διπλής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα των μεταφορών·

54.  παροτρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για επαρκείς και ασφαλείς χώρους στάθμευσης στους διαδρόμους του ΔΕΔ-Μ προκειμένου να αποφευχθούν τα αυξανόμενα προβλήματα ασφάλειας που επηρεάζουν τους μετακινούμενους εργαζομένους στον τομέα των μεταφορών·

55.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις πρόσφατες συστάσεις του Κοινοβουλίου για τις κοινωνικο-οικονομικές πτυχές του μεταφορικού τομέα και για την καταπολέμηση των αθέμιτων πρακτικών στην αγορά εργασίας· επισημαίνει ότι η νομοθεσία που αφορά τις κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες πρέπει να σέβεται όλες τις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ και δεν μπορεί να περιορίζει τον δίκαιο ανταγωνισμό ή να δημιουργεί περαιτέρω διοικητικό φόρτο·

Ανάγκη για καλύτερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εφοδιαστική

56.  υπογραμμίζει την ανάγκη για καλύτερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις διατροπικές μεταφορές και τις επιδόσεις του τομέα της εφοδιαστικής προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόβλεψη και αναθεώρηση πολιτικών και επενδυτικών μέτρων, καθώς και να παρασχεθούν πολύτιμες πληροφορίες για τους φορείς εκμετάλλευσης· καλεί την Επιτροπή να συνεργαστεί με τους ενδιαφερόμενους φορείς για την ανάπτυξη ενός πανευρωπαϊκού πλαισίου για τα στατιστικά στοιχεία στους τομείς των πολυτροπικών μεταφορών και της εφοδιαστικής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων δεικτών που θα αντανακλούν καλύτερα τις πραγματικές τάσεις στις μεταφορές·

o
o   o

57.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0310.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0423.
(3) ΕΕ C 295E της 4.12.2009, σ. 79.
(4) ΕΕ C 187 E της 24.7.2008, σ. 154.
(5) ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 1.
(6) ΕΕ L 348 της 20.12.2013, σ. 129.
(7) ΕΕ L 276 της 20.10.2010, σ. 22.
(8) https://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/06/20/ministerial-declaration-on-implementing-ten-t.
(9) http://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/news/doc/2016-06-20-ten-t-days-2016/issues-papers.pdf.
(10) http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR16_08/SR_RAIL_FREIGHT_EL.pdf


Ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων
PDF 692kWORD 93k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (2016/2095(INI))
P8_TA(2017)0010A8-0391/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 9 ΣΛΕΕ, με το οποίο επιβάλλεται στην ΕΕ η προαγωγή υψηλού επιπέδου απασχόλησης, η εγγύηση κατάλληλης κοινωνικής προστασίας, η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και η διασφάλιση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, κατάρτισης και προστασίας της ανθρώπινης υγείας,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 151 έως 156 ΣΛΕΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της 9ης Μαΐου 1950, με την οποία απευθυνόταν έκκληση για «την εξίσωση προς το καλύτερο του βιοτικού επιπέδου του εργατικού δυναμικού»,

–  έχοντας υπόψη τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, το πρόσθετο πρωτόκολλό του και την αναθεωρημένη έκδοσή του, που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 1999, και ιδίως τα μέρη I και ΙΙ και άρθρα 2, 4, 16 και 27 του τελευταίου, που αφορούν το δικαίωμα των εργαζομένων με οικογενειακές ευθύνες σε ίσες ευκαιρίες και ισότιμη μεταχείριση,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, που κυρώθηκε από την ΕΕ το 2010,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 1990,

–  έχοντας υπόψη τον Κοινοτικό Χάρτη των θεμελιωδών κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων, που εγκρίθηκε στις 9 Δεκεμβρίου 1989,

–  έχοντας υπόψη τους στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030, οι οποίοι εγκρίθηκαν από τον ΟΗΕ το 2015 και ισχύουν για όλον τον κόσμο, περιλαμβανομένης της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, της 8ης Μαρτίου 2010, σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας πλαισίου για τη γονική άδεια, που συνήφθη από τις οργανώσεις BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP και ETUC και με την οποία καταργήθηκε η οδηγία 96/34/EK(1),

–  έχοντας υπόψη τις συμβάσεις και τις συστάσεις της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ),

–  έχοντας υπόψη τον ευρωπαϊκό κώδικα κοινωνικής ασφάλειας, του Συμβουλίου της Ευρώπης, καθώς και το πρωτόκολλό του, που συγκροτούν ένα βασικό ευρωπαϊκό μέσο για την ελάχιστη εναρμόνιση των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, μέσω του οποίου παρέχονται ελάχιστα πρότυπα αλλά επιτρέπεται στα συμβαλλόμενα μέρη να υπερβαίνουν τα πρότυπα αυτά,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ανεξάρτητου Εμπειρογνώμονα των ΗΕ σχετικά με την πλήρη άσκηση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τους ηλικιωμένους,

–  έχοντας υπόψη την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ, τους μηχανισμούς συντονισμού των πολιτικών και τα χρηματοδοτικά μέσα στους τομείς της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής, της οικονομικής και νομισματικής πολιτικής, της εσωτερικής αγοράς, της ελεύθερης κυκλοφορίας εμπορευμάτων, προσώπων, υπηρεσιών και κεφαλαίων, του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, και της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 25-26 Μαρτίου 2010 και στις 17 Ιουνίου 2010, καθώς και την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Μαρτίου 2010, με τίτλο «Ευρώπη 2020: Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη» (COM(2010)2020),

–  έχοντας υπόψη τις συστάσεις και τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με την ένταξη των Ρομά,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 3ης Οκτωβρίου 2008, σχετικά με την ενεργητική ένταξη των ατόμων που είναι αποκλεισμένα από την αγορά εργασίας(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: Σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»(3),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2015 σχετικά με την προώθηση της αλληλέγγυας οικονομίας ως καθοριστικού παράγοντα της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία για την ισότητα της απασχόλησης(4),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας για την άδεια μητρότητας (COM(2008)0637),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία σχετικά με τη γραπτή δήλωση(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία για την εργασία ορισμένου χρόνου(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία για την εργασία μερικής απασχόλησης(8),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία για τη φυλετική ισότητα(9),

–  έχοντας υπόψη τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής, με τίτλο «Μια νέα αρχή για την Ευρώπη: Το πρόγραμμά μου για απασχόληση, ανάπτυξη, δικαιοσύνη και δημοκρατική αλλαγή», τις οποίες παρουσίασε ο Jean-Claude Juncker στις 15 Ιουλίου 2014,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης της Ευρώπης («έκθεση των πέντε προέδρων»), της 22ας Ιουνίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 8ης Μαρτίου 2016, για την έναρξη διαβούλευσης για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (COM(2016)0127) και τα παραρτήματά της,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 2ας Ιουνίου 2016, με τίτλο «Ευρωπαϊκή ατζέντα για μια συνεργατική οικονομία» (COM(2016)0356),

–  έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής για την ένταξη των Ρομά (COM(2010)0133, COM(2011)0173, COM(2012)0226, COM(2013)0454, COM(2015)0299, COM(2016)0424),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 4ης Οκτωβρίου 2016, με τίτλο «Εγγυήσεις για τη νεολαία και πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων τρία έτη μετά» (COM(2016)0646),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής της 21ης Μαρτίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2008/104/ΕΚ για την εργασία μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (COM(2014)0176),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ, της 17ης Σεπτεμβρίου 2015, με θέμα «Αρχές για αποτελεσματικά και αξιόπιστα συστήματα κοινωνικών παροχών»(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 6ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τις στρατηγικές προτεραιότητες ως προς το Πρόγραμμα Εργασίας της Επιτροπής για το 2017(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2013, που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με την ενημέρωση και τη διαβούλευση με τους εργαζομένους, την πρόβλεψη και τη διαχείριση των αναδιαρθρώσεων(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Μαΐου 2015, σχετικά με την άδεια μητρότητας(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 16ης Ιανουαρίου 2014, σχετικά με την ανάπτυξη στρατηγικής της ΕΕ για τους άστεγους(14),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(15),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 8ης Οκτωβρίου 2015, σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(16),

–  έχοντας υπόψη τη στρατηγική δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων, 2016-2019,

–  έχοντας υπόψη το ευρωπαϊκό σύμφωνο για την ισότητα των φύλων (2011-2020),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 24ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τη μείωση των ανισοτήτων με ιδιαίτερη έμφαση στην παιδική φτώχεια(17),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Νοεμβρίου 2015, σχετικά με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία κατά την περίοδο 2014-2020(18),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Απριλίου 2016, σχετικά με την επίτευξη του στόχου κατά της φτώχειας υπό το πρίσμα των αυξανόμενων εξόδων των νοικοκυριών(19),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία(20),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με το κοινωνικό ντάμπινγκ στην Ευρωπαϊκή Ένωση(21),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 13ης Σεπτεμβρίου 2016, σχετικά με τη δημιουργία συνθηκών στην αγορά εργασίας οι οποίες ευνοούν την εξισορρόπηση μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής(22),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή πολιτική επανεκβιομηχάνισης υπό το φως των πρόσφατων υποθέσεων Caterpillar και Alstom(23),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, σχετικά με τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής αγοράς εργασίας της ΕΕ για τον 21ο αιώνα, αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας, ως τρόπος ανάκαμψης από την κρίση(24),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 19ης Ιανουαρίου 2016, σχετικά με τις πολιτικές δεξιοτήτων για την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας(25),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 20ής Νοεμβρίου 2012, σχετικά με το Σύμφωνο Κοινωνικών Επενδύσεων ως αντίδραση στην κρίση(26), και τη δέσμη μέτρων της Επιτροπής για τις κοινωνικές επενδύσεις, της 20ής Φεβρουαρίου 2013, που περιλαμβάνει τη σύσταση της Επιτροπής «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας»,

–  έχοντας υπόψη τα προαναφερθέντα ψηφίσματά του σχετικά με τους Ρομά(27),

–  έχοντας υπόψη το λεξικό βιομηχανικών σχέσεων (Industrial Relations Dictionary) του Eurofound,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη του Eurofound του 2014 για τους μισθούς στην Ευρώπη στον 21ο αιώνα,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound, του 2014, για την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη σε περιόδους κρίσης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound, του 2015, με τίτλο «Πρόσβαση στα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας: περιορισμός της μη ανάληψης»,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound, του 2015, σχετικά με τις νέες μορφές απασχόλησης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Eurofound του 2016, σχετικά με την ανεπαρκή στέγαση στην Ευρώπη: κόστος και συνέπειες,

–  έχοντας υπόψη την επικείμενη έκθεση επισκόπησης του Eurofound για το 2016 όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας στην Ευρώπη,

–  έχοντας υπόψη τη μελέτη της ΔΟΕ του 2016, σχετικά με την οικοδόμηση κοινωνικού πυλώνα για την ευρωπαϊκή σύγκλιση,

–  έχοντας υπόψη το έργο που επιτελεί ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), και ιδίως τις έρευνές του για τους μετανάστες και τις μειονότητες, καθώς και τις εκθέσεις του για τη σκληρή εργασιακή εκμετάλλευση, τα συστήματα παιδικής προστασίας και το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να ζουν ανεξάρτητα,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-266/14 της 10ης Σεπτεμβρίου 2015 σχετικά με την οργάνωση του χρόνου εργασίας για τους εργαζόμενους που δεν έχουν σταθερό ή συνήθη τόπο εργασίας,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση του Δικαστηρίου στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-8/15 P έως C-10/15 P (Ledra Advertising και άλλοι), της 20ής Σεπτεμβρίου 2016, η οποία ενισχύει τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών έναντι της Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε σχέση με την έγκριση των μνημονίων συνεννόησης εκ μέρους του ΕΜΣ,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές αναλυτικές εκθέσεις που εκπονήθηκαν από κοινωνικούς εταίρους και, πιο συγκεκριμένα, από τις ενώσεις BusinessEurope, CEEP, ETUC και UEAPME, τον Οκτώβριο 2007 για τις καίριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας («Key Challenges facing European Labour Markets»), και τον Ιούλιο 2015 για την σε βάθος ανάλυση της απασχόλησης από τους ευρωπαϊκούς κοινωνικούς εταίρους («In-depth employment analysis by the European social partners»),

–  έχοντας υπόψη την κοινή γνωμοδότηση της Επιτροπής Απασχόλησης και της Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Οκτωβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 52 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (A8-0391/2016),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ανταποκριθεί άμεσα και εμφανώς στην εντεινόμενη δυσαρέσκεια και ανησυχία πολλών πολιτών για το αβέβαιο μέλλον, την ανεργία, τις αυξανόμενες ανισότητες και την έλλειψη ευκαιριών, ιδίως για τους νέους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια διαβούλευση σχετικά με τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων, την οποία διεξήγαγε η Επιτροπή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2016, εξελίχθηκε σε έναν βαθύ προβληματισμό όσον αφορά το ισχύον κοινωνικό κεκτημένο και σε μια ευρεία συζήτηση μεταξύ των κοινωνικών εταιρών, των εθνικών κυβερνήσεων και κοινοβουλίων, της κοινωνίας των πολιτών και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ σχετικά με τη μορφή και τη δομή ενός μελλοντικού ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου· εκτιμώντας ότι η συζήτηση αυτή μπορεί να βοηθήσει ώστε να στραφεί η προσοχή στις βασικές αξίες της ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, σε σύγκριση με τον υπόλοιπο κόσμο, η Ευρώπη διαθέτει προηγμένα εργασιακά και κοινωνικά πρότυπα και συστήματα κοινωνικής προστασίας· εκτιμώντας ότι η συζήτηση για τον ευρωπαϊκό πυλώνα των κοινωνικών δικαιωμάτων και για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν στη συνέχεια του διαλόγου αυτού θα μπορούσαν επίσης να θέσουν το ευρωπαϊκό οικοδόμημα σε σταθερότερες βάσεις και να βελτιώσουν την αίσθηση των πολιτών ότι έχουν την κυριότητα της διαδικασίας για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει περισσότερο ένα ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο ενσωματωμένο σε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς, το οποίο θα δώσει δύναμη στους πολίτες και θα καταστήσει δυνατή τη βιώσιμη ευημερία και την υψηλή παραγωγικότητα βασιζόμενο στην αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα ευκαιριών, τη δίκαιη κατανομή του πλούτου, την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, το κράτος δικαίου, τη μη εφαρμογή διακρίσεων, την ισότητα των φύλων, σε καθολικά και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικά συστήματα, στην ποιοτική απασχόληση και στη βιώσιμη, πλούσια σε θέσεις απασχόλησης ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα σύμφωνα με τους παγκόσμιους στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη – ένα μοντέλο που θα έχει ως γνήσιο στόχο την πλήρη απασχόληση, θα εξασφαλίζει επαρκή κοινωνική προστασία και ποιοτικές βασικές υπηρεσίες για όλους, θα καταπολεμά τις οικονομικές ανισότητες, θα ενισχύει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση, θα καταπολεμά τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, θα ενισχύει τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή και θα βελτιώνει το βιοτικό επίπεδο όλων των πολιτών στην ΕΕ, υλοποιώντας τους στόχους και τα δικαιώματα που ορίζονται στις Συνθήκες της ΕΕ, στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει δεσμευτεί για την επίτευξη μιας «κοινωνικής βαθμολόγησης ΑΑΑ» για την ΕΕ και ότι αναμένεται να υποβάλει, την άνοιξη του 2017, μια πρόταση για έναν ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ο οποίος θα προωθεί εύρυθμες και χωρίς αποκλεισμούς αγορές εργασίας και συστήματα κοινωνικής πρόνοιας στα συμμετέχοντα κράτη μέλη και θα χρησιμεύει ως πυξίδα για την εκ νέου σύγκλιση προς τα επάνω με (i) την επικαιροποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας της ΕΕ, (ii) τη βελτίωση του πλαισίου της ΕΕ για το συντονισμό της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, μεταξύ άλλων μέσω κοινωνικής συγκριτικής αξιολόγησης των εθνικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών, χωρίς τη δημιουργία αναποτελεσματικών παράλληλων δομών, και (iii) τη διασφάλιση σχετικής οικονομικής στήριξης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο· εκτιμώντας ότι το Κοινοβούλιο, το οποίο εκλέγεται άμεσα από ευρωπαίους πολίτες, έχει θεμελιώδη ευθύνη και ρόλο στον προσδιορισμό και τη θέσπιση του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές έχουν ως στόχο να εξυπηρετούν τους ανθρώπους, μεταξύ άλλων με την προώθηση της βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης οικονομικής δραστηριότητας με ίσους όρους ανταγωνισμού, καθώς και ότι οι άνθρωποι αποτελούν επίσης τον σημαντικότερο παράγοντα για την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης και την καλή λειτουργία ολόκληρης της οικονομίας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να έχει θετική συμβολή στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση υποχρεούται να αναγνωρίζει και να προαγάγει τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων, να διευκολύνει τον μεταξύ τους διάλογο και να σέβεται την αυτονομία τους, μεταξύ άλλων και όσον αφορά την διαμόρφωση των μισθών, το δικαίωμα διαπραγμάτευσης, σύναψης και εφαρμογής συλλογικών συμβάσεων και το δικαίωμα ανάληψης συλλογικής δράσης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να ενθαρρύνει τους κοινωνικούς εταίρους και τα κράτη μέλη να θεσπίζουν αυστηρότερα πρότυπα από αυτά που συμφωνούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή διαβουλεύεται με τους κοινωνικούς εταίρους για τον ενδεχόμενο προσανατολισμό μιας δράσης της Ένωσης στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής· εκτιμώντας ότι απαιτείται συνεχής στήριξη για τον κοινωνικό διάλογο σε όλα τα επίπεδα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύ σημαντικό οι εταιρείες να συμπεριφέρονται κατά τρόπο κοινωνικά υπεύθυνο, με πραγματικό ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα και για τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι πολύτιμη η συμμετοχή των εργαζομένων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, όπως οι συνεταιρισμοί, αποτελούν ένα καλό παράδειγμα όσον αφορά τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης και την προώθηση μιας συμμετοχικής οικονομίας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα ισχύουν για όλους τους ανθρώπους στην ΕΕ και ότι η υφιστάμενη νομοθεσία της Ένωσης που ρυθμίζει την αγορά εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών ισχύει για όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική ολοκλήρωση καθιστά τα κράτη μέλη πιο αλληλοεξαρτώμενα σε ό,τι αφορά την ικανότητά τους να εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τη διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την ύπαρξη μιας λειτουργικής εσωτερικής αγοράς, είναι αναγκαίος ένας σκληρός πυρήνας κοινωνικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα αποτρέπει τον ανταγωνισμό με βάση τις συνθήκες εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχή της επικουρικότητας, όπως ορίζεται στις Συνθήκες, δικαιολογεί τη δράση στο επίπεδο της Ένωσης, λόγω της κλίμακας ή των αποτελεσμάτων της προτεινόμενης δράσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η επίτευξη των κοινωνικών στόχων της ΕΕ εξαρτάται επίσης από την εθνική νομοθεσία και από επαρκώς ανεπτυγμένα εθνικά κοινωνικά συστήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι περιφερειακές διαφορές μεταξύ των επιπέδων των μισθών και των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης είναι, σε κάποιο βαθμό, αναπόφευκτες, αλλά θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να εξασφαλίζεται ότι αυτό δεν προκαλεί καθοδική πίεση στις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική και κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω είναι πολύ σημαντική για την ορθή λειτουργία της Ένωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεν εναρμονίζει τα εθνικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, αλλά τα συντονίζει, προωθεί την ανάπτυξή τους και διευκολύνει την αποτελεσματική προστασία της κοινωνικής ασφάλισης των ανθρώπων που ασκούν το δικαίωμά τους στην ελεύθερη κυκλοφορία· λαμβάνοντας υπόψη ότι ρυθμιστικές εξελίξεις πρέπει να συμβαδίζουν με τις τεχνολογικές και άλλες καινοτομίες, προκειμένου να προσφέρεται ασφάλεια δικαίου και να προωθείται η οικονομική ανάπτυξη μέσω του θεμιτού ανταγωνισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων θα απαιτήσει πολυεπίπεδη δράση, οι διατομεακές προσεγγίσεις και πλήρη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων παραγόντων· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις διατάξεις σχετικά με τον χρόνο ανάπαυσης των εργαζομένων θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, ανάλογα με την περίπτωση, μια κοινή εβδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης, που αναγνωρίζεται, κατά παράδοση ή εθιμικά, στην χώρα ή την περιφέρεια·

Η.  εκτιμώντας ότι τα ευρωπαϊκά κράτη πρόνοιας πρέπει να ανανεωθούν και να ενισχυθούν, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανοδική εξέλιξη στην αγορά εργασίας και στο πλαίσιό της και να διατηρηθεί το αίσθημα της οικονομικής ασφάλειας σε όλη τη διάρκεια της ζωής των πολιτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, όσο η αγορά εργασίας γίνεται περισσότερο σύνθετη, είναι φυσικό και το κράτος πρόνοιας να πρέπει να προσαρμόζει τους μηχανισμούς και τα μέσα του, προκειμένου να διαχειριστεί ορθά τους διάφορους κοινωνικούς κινδύνους που ανακύπτουν· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η διαδικασία ανανέωσης θα πρέπει επίσης να βελτιώνει πρόσβαση των ανθρώπων και την αλληλεπίδρασή τους με το κράτος πρόνοιας και να διευκολύνει την εφαρμογή των σχετικών κανόνων, μεταξύ άλλων και για τις ΜΜΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ωστόσο, ο ρόλος των κρατών πρόνοιας είναι ευρύτερος από ό,τι αφορά την αγορά εργασίας· περιλαμβάνει επίσης, μεταξύ άλλων, τη λειτουργία των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς και τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, την παιδική μέριμνα, την υγειονομική περίθαλψη, τις κοινωνικές υπηρεσίες και άλλες βασικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «κοινωνικές επενδύσεις» που στηρίζουν την εξέλιξη των ανθρώπων από τη μικρή παιδική έως την τρίτη ηλικία διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο όσον αφορά τη δυνατότητα των ανθρώπων να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και την οικονομία του 21ου αιώνα· λαμβάνοντας υπόψη ότι θα χρειαστεί να καταβληθεί μεγάλη προσπάθεια για να επιτευχθεί ο στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για μείωση της φτώχειας και κοινωνική ένταξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η στέγαση αποτελεί επείγον ζήτημα σε πολλά κράτη μέλη και ότι πολλά νοικοκυριά δαπανούν μεγάλο μέρος του διαθεσίμου εισοδήματός τους για στέγαση και ενέργεια·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση αριθ. 202 της ΔΟΕ προβλέπει ότι τα κατώτατα όρια κοινωνικής προστασίας θα πρέπει να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες βασικές εγγυήσεις κοινωνικής προστασίας: α) πρόσβαση σε ένα σύνολο αγαθών και υπηρεσιών που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, και ιδίως σε βασική υγειονομική περίθαλψη, περιλαμβανομένης της περίθαλψης μητρότητας, το οποίο να πληροί τα κριτήρια διαθεσιμότητας, προσβασιμότητας, αποδοχής και ποιότητας· β) βασική ασφάλεια εισοδήματος για τα παιδιά, η οποία συνίσταται τουλάχιστον σε ένα ελάχιστο επίπεδο που καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο και διασφαλίζει την πρόσβαση σε τρόφιμα, εκπαίδευση, περίθαλψη και σε όλα τα λοιπά αναγκαία αγαθά και υπηρεσίες· γ) βασική ασφάλεια εισοδήματος, η οποία συνίσταται τουλάχιστον σε ένα ελάχιστο επίπεδο που καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο, για τα άτομα σε ηλικία εργασίας που αδυνατούν να εξασφαλίσουν επαρκές εισόδημα, ιδίως στις περιπτώσεις ασθένειας, ανεργίας, μητρότητας και αναπηρίας· και δ) βασική ασφάλεια εισοδήματος για τους ηλικιωμένους, η οποία συνίσταται τουλάχιστον σε ένα ελάχιστο επίπεδο που καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον ορισμό αυτόν και να επιδιώκει να διασφαλίσει ότι τα εν λόγω βασικά στοιχεία κοινωνικής προστασίας επιτυγχάνονται πλήρως και, κατά προτίμηση, υποσκελίζονται σε όλα τα κράτη μέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή συνέβαλε κατά τρόπο χρήσιμο εν προκειμένω, εγκρίνοντας αρχές για αποτελεσματικά και αξιόπιστα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ αντιμετωπίζουν ορισμένες προκλήσεις όσον αφορά την απασχόληση και τα κοινωνικά ζητήματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άσκηση των κοινωνικών δικαιωμάτων εξαρτάται επίσης από πολιτικές και μέσα για τη στήριξη της εδαφικής συνοχής, ιδίως σε περιοχές με σοβαρά και μόνιμα φυσικά, δημογραφικά ή διαρθρωτικά οικονομικά μειονεκτήματα, περιλαμβανομένων των περιοχών με χαμηλή πυκνότητα και μεγάλη διασπορά του πληθυσμού ή των εξόχως απόκεντρων περιοχών· λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μεγαλύτερη στρατηγική επένδυση και υποστήριξη της συνοχής σε μειονεκτούσες περιφέρειες, με σκοπό να καταστούν πιο ανταγωνιστικές, να βελτιωθεί η κοινωνικοοικονομική τους δομή και να αποτραπεί η περαιτέρω δημογραφική παρακμή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζώνη του ευρώ αντιμετωπίζει, στο υφιστάμενο μακροοικονομικό πλαίσιό της, ιδιαίτερες προκλήσεις για την επίτευξη των στόχων απασχόλησης και των κοινωνικών στόχων που καθορίζονται στις Συνθήκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι για να αποκατασταθεί μια επαρκής κοινωνική και οικονομική ασφάλεια που θα αντισταθμίσει αυτήν την αυξημένη εσωτερική ευελιξία, χρειάζεται ενδεχομένως η θέσπιση ειδικών κοινωνικών στόχων, προτύπων και/ή χρηματοδοτικών μέσων σε επίπεδο ζώνης του ευρώ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ευρωπαϊκές αγορές εργασίας εξελίσσονται συχνότερα προς την κατεύθυνση των «άτυπων» ή «μη τυπικών» μορφών απασχόλησης, στις οποίες συγκαταλέγονται η προσωρινή εργασία, η ακούσια εργασία μερικής απασχόλησης, η περιστασιακή εργασία, η εποχική εργασία, η εργασία κατά παραγγελία, η εξαρτώμενη αυτοαπασχόληση ή η απασχόληση μέσω ψηφιακών πλατφορμών· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι οι μόνιμες θέσεις εργασίας συνεχίζουν να είναι εκείνες που περισσότερο συνεισφέρουν στην επέκταση της απασχόλησης και ότι αυξάνονται ταχύτερα από ό,τι οι θέσεις προσωρινής απασχόλησης, στη διάρκεια των τελευταίων δυόμιση ετών(28)·λαμβάνοντας υπόψη ότι η ζήτηση για εργασία γίνεται πιο διαφοροποιημένη σε σύγκριση με το παρελθόν· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό μπορεί να είναι επωφελές για την παραγωγικότητα, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, τις μεταβατικές περιόδους στην αγορά εργασίας και για δεύτερες επαγγελματικές ευκαιρίες για εκείνους που τις έχουν ανάγκη· λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη ότι ορισμένες μη τυπικές μορφές απασχόλησης προκαλούν παρατεταμένη οικονομική ανασφάλεια και κακές συνθήκες εργασίας, ιδίως όσον αφορά χαμηλότερα και επισφαλή εισοδήματα, έλλειψη δυνατοτήτων προάσπισης των ατομικών δικαιωμάτων, έλλειψη κοινωνικής και υγειονομικής ασφάλισης, έλλειψη επαγγελματικής ταυτότητας, έλλειψη προοπτικών σταδιοδρομίας, καθώς και δυσκολίες στη συμφιλίωση της κατά παραγγελία εργασίας με την ιδιωτική και οικογενειακή ζωή· εκτιμώντας ότι μια δυναμική αγορά εργασίας θα πρέπει να εξασφαλίζει ότι όλοι έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τις ικανότητές τους στην επαγγελματική ζωή τους, στη βάση, μεταξύ άλλων, υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας, ενεργητικών πολιτικών για την αγορά εργασίας και της επικαιροποίησης των ικανοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής, μέσω τακτικών δραστηριοτήτων διά βίου μάθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σχετική νομολογία του ΔΕΕ διευκρινίζει τις έννοιες «σχέση εργασίας» και «εργαζόμενος» για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ, με την επιφύλαξη των εθνικών ορισμών του «εργαζομένου», οι οποίοι έχουν διατυπωθεί για τους σκοπούς της εθνικής νομοθεσίας, σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότητας·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, η ατομική ευθύνη και η συμμετοχή σε δραστηριότητες διά βίου μάθησης είναι σημαντικές για την ένταξη στην αγορά εργασίας, παρότι η ανεργία, στις περισσότερες περιπτώσεις, οφείλεται στην έλλειψη ακάλυπτων θέσεων εργασίας ή σε άλλες αιτίες πέραν του ελέγχου ενός μεμονωμένου προσώπου·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι άνθρωποι που βρίσκονται σε επισφαλή κατάσταση ή πέφτουν συχνότερα θύματα διακρίσεων, όπως γυναίκες, εθνοτικές μειονότητες, μακροχρόνια άνεργοι, ηλικιωμένοι και άνθρωποι με αναπηρίες, μπορεί να έχουν ανάγκη από επιπλέον μέτρα για την προώθηση της συμμετοχής τους στην αγορά εργασίας και τη διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης στη διάρκεια της ζωής τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευθεί στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης χωρίς φραγμούς για τους περίπου 80 εκατομμύρια ανθρώπους με αναπηρίες στην ΕΕ, καθώς και ότι οι στόχοι της για τη μείωση της φτώχειας και για την απασχόληση δεν πρόκειται να επιτευχθούν εάν οι άνθρωποι με αναπηρία δεν είναι πλήρως ενσωματωμένοι στην οικονομία και την κοινωνία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία (CRPD) κυρώθηκε από την ΕΕ και οι αρχές της θα πρέπει, συνεπώς, να ενσωματωθούν στο πλαίσιο του πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρνητικός αντίκτυπος της κρίσης όσον αφορά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη έρχεται συχνά με καθυστέρηση και πολλοί άνθρωποι διαπιστώνουν ότι δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε υγειονομική περίθαλψη, παρόλο που οι υπηρεσίες καλύπτονται τυπικά, επειδή κυρίως αδυνατούν να καταβάλουν το κόστος της δικής τους συμμετοχής ή βρίσκονται σε λίστες αναμονής·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν ακόμα αντικείμενο πολλών διακρίσεων στην ΕΕ και συνεχίζουν να υποεκπροσωπούνται σε όλους τους τομείς λήψης αποφάσεων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων κατοχυρώνεται στις Συνθήκες της ΕΕ και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εντούτοις, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στην αγορά εργασίας συνολικά, δεδομένου ότι το ποσοστό απασχόλησης των ανδρών ανέρχεται σε 75,6% σε σύγκριση με 64,5% για τις γυναίκες, και ότι εξακολουθούν να υπερεκπροσωπούνται στην εργασία μερικής απασχόλησης και στους τομείς με τις χαμηλότερες αμοιβές, ενώ επιπλέον λαμβάνουν χαμηλότερο ωρομίσθιο, γεγονός που οδηγεί σε μισθολογικό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων της τάξης του 16% και συμβάλλει στη δημιουργία συνταξιοδοτικού χάσματος της τάξης του 39%, με σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου εξακολουθούν να κυριαρχούν στις διαδικασίες πρόσληψης στα κράτη μέλη, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες ξεπερνούν τους άνδρες σε μορφωτικό επίπεδο·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κοινωνικά δικαιώματα, η πρόσβαση σε υπηρεσίες και η διασφάλιση επαρκούς εισοδήματος έχουν έμφυλη διάσταση, καθώς είναι περισσότερες οι γυναίκες που απασχολούνται σε χαμηλά αμειβόμενες θέσεις, αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας, εξαρτώνται σε μεγαλύτερο βαθμό από τις δημόσιες και ιδιωτικές κοινωνικές υπηρεσίες και επωμίζονται τον παραδοσιακό ρόλο του φροντιστή τόσο για τα παιδιά όσο και για τους ηλικιωμένους της οικογένειας και τη βασική ευθύνη για τις ανάγκες του νοικοκυριού, με αποτέλεσμα να δικαιούνται τελικά χαμηλότερες συντάξεις·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στόχοι της Βαρκελώνης, του 2002, απέχουν πολύ από την επίτευξή τους, ενώ ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δηλώνει ότι τα παιδιά έχουν δικαίωμα σε προστασία και φροντίδα, καθώς και ότι αυτό έχει δραματικό αντίκτυπο στη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας, την ισότητα των φύλων, την εξισορρόπηση εργασίας και προσωπικής ζωής και τη γυναικεία φτώχεια·

ΙΗ.  εκτιμώντας ότι η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει πολύ περισσότερο και να αναπτύξει μια δέσμη τομέων που θα επικεντρώνονται στην υποστήριξη της υγείας και των γνώσεων των ανθρώπων, καθώς της ικανότητάς τους να συμμετέχουν στην οικονομική ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπηρεσίες που έχουν στο επίκεντρό τους τον άνθρωπο, όπως π.χ. η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η φροντίδα των παιδιών, άλλες υπηρεσίες οικογενειακής φροντίδας, καθώς και ο αθλητισμός, περιέχουν σημαντικές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας και δεν πρέπει να θεωρούνται ως κόστος για την οικονομία αλλά, αντίθετα, ως παράγοντες που μπορούν να διασφαλίσουν μια βιώσιμη ευημερία·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι χρειάζεται μια στρατηγική προσέγγιση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκαλεί η γήρανση και η συρρίκνωση του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά μελλοντικές ελλείψεις και αναντιστοιχίες δεξιοτήτων στην αγορά εργασίας της ΕΕ και την προβλεπόμενη εξέλιξη του δείκτη οικονομικής εξάρτησης, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να προωθηθούν οι ευκαιρίες για επαγγελματική κινητικότητα, ιδίως μεταξύ των νέων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ακολουθούν επαγγελματική κατάρτιση μέσω της μαθητείας·

1.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει την αναθεώρηση του κοινωνικού κεκτημένου, των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ, καθώς και τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης του 2016, διατυπώνοντας προτάσεις για έναν ισχυρό ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων (ΕΠΚΔ) που δεν θα περιορίζεται σε μια διακήρυξη αρχών ή καλών προθέσεων αλλά θα ενισχύει τα κοινωνικά δικαιώματα μέσω συγκεκριμένων και ειδικευμένων μέσων (νομοθεσία, μηχανισμοί χάραξης πολιτικής και χρηματοοικονομικά μέσα), με θετικό αντίκτυπο στις ζωές των ανθρώπων, βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, και θα παρέχει στήριξη στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα του 21ου αιώνα μέσω της αποτελεσματικής τήρησης των κοινωνικών στόχων των Συνθηκών, της υποστήριξης των εθνικών κρατών πρόνοιας, της ενίσχυσης της συνοχής, της αλληλεγγύης και της ανοδικής σύγκλισης των οικονομικών και κοινωνικών αποτελεσμάτων, της εξασφάλισης επαρκούς κοινωνικής προστασίας, της μείωσης των ανισοτήτων, της επίτευξης μιας ήδη καθυστερημένης προόδου όσον αφορά τη μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, της διευκόλυνσης των εθνικών μεταρρυθμιστικών προσπαθειών μέσω συγκριτικής αξιολόγησης και της βελτίωσης της λειτουργίας της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και της ενιαίας αγοράς της ΕΕ·

2.  θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων θα πρέπει να συμβάλει επίσης στη διασφάλιση της σωστής εφαρμογής των διεθνών προτύπων εργασίας και στην επικαιροποίηση του κοινωνικού κεκτημένου· πιστεύει ότι τα κοινωνικά πρότυπα που θα συμπεριληφθούν στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να ισχύουν για όλες τις χώρες που συμμετέχουν στην ενιαία αγορά, ώστε να διατηρηθεί ένα ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού, καθώς και ότι η νομοθεσία, οι μηχανισμοί διακυβέρνησης και τα χρηματοδοτικά μέσα που χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των προτύπων αυτών πρέπει να ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι ο πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στις οικονομικές πολιτικές της ΕΕ· διαπιστώνει ότι οι ειδικοί περιορισμοί λόγω της συμμετοχής στη ζώνη του ευρώ απαιτεί τη θέσπιση νέων ειδικών κοινωνικών στόχων και προτύπων και σχετική χρηματοδοτική στήριξη που πρέπει να εξεταστούν στο επίπεδο της ζώνης του ευρώ, ενώ παράλληλα θα παραμένουν ανοικτά σε κράτη μέλη εκτός ζώνης ευρώ, σε εθελοντική βάση· επισημαίνει τη δυνατότητα χρήσης του μηχανισμού ενισχυμένης συνεργασίας που προβλέπεται στο άρθρο 20 της ΣΛΕΕ, εάν αυτό είναι απαραίτητο για την οικοδόμηση ενός σταθερού ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων·

3.  τονίζει ότι ο ΕΠΚΔ θα πρέπει να εφοδιάζει τους ανθρώπους που ζουν στην ΕΕ με ισχυρότερα μέσα ώστε να διατηρούν τον έλεγχο της ζωής τους, παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να ζήσουν αξιοπρεπώς και να πραγματοποιήσουν τις φιλοδοξίες τους μέσω του μετριασμού των διάφορων κοινωνικών κινδύνων κατά τη διάρκεια της ζωής τους και παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις συχνές τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές, μεταξύ άλλων μέσω της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της στήριξης της επιχειρηματικότητας· υπογραμμίζει ότι ο ΕΠΚΔ θα πρέπει ωθήσει της αγορές να λειτουργούν για την κοινή ευημερία, την καλή διαβίωση και τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας έντονα ανταγωνιστικής κοινωνικής οικονομίας της αγοράς, με στόχο την πλήρη απασχόληση και την κοινωνική πρόοδο, και με παράλληλη χρήση μιας βιομηχανικής πολιτικής σε επίπεδο ΕΕ· πιστεύει ότι ο ΕΠΚΔ θα πρέπει να λειτουργεί στην κατεύθυνση αυτή με την προώθηση σχετικών κοινωνικών προτύπων και την ενίσχυση των εθνικών κρατών πρόνοιας για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και της ισότητας σε ολόκληρη την ΕΕ μέσω επαρκών, προσβάσιμων και οικονομικά βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής προστασίας και πολιτικών κοινωνικής ένταξης· τονίζει ότι θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων σε μια βαθύτερη και δικαιότερη ευρωπαϊκή αγορά εργασίας· υπογραμμίζει ότι το ΕΠΚΔ θα πρέπει επίσης να συμβάλει στην τήρηση των αρχών της ίσης μεταχείρισης, της μη εφαρμογής διακρίσεων και της ισότητας ευκαιριών, μέσω της πολιτικής για την απασχόληση και της κοινωνικής πολιτικής· συνιστά να επιτρέπει ο ΕΠΚΔ την πραγματική άσκηση των υφιστάμενων κοινωνικών δικαιωμάτων και να καθορίζει νέα δικαιώματα, όταν αυτό δικαιολογείται, με βάση τις νέες τεχνολογικές και κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις· πιστεύει ότι, με τους τρόπους αυτούς, ο πυλώνας θα ενισχύσει επίσης τη νομιμοποίηση της ΕΕ·

Επικαιροποίηση των υφιστάμενων εργασιακών και κοινωνικών προτύπων

4.  καλεί τους κοινωνικούς εταίρους και την Επιτροπή να εργαστούν από κοινού για να υποβάλουν πρόταση οδηγίας πλαισίου για την προώθηση της αξιοπρεπούς εργασίας σε όλες τις μορφές απασχόλησης και την επέκταση των υφιστάμενων ελάχιστων προτύπων και σε νέα είδη εργασιακών σχέσεων, στη βάση μιας διεξοδικής αξιολόγησης των επιπτώσεων· θεωρεί ότι αυτή η οδηγία πλαίσιο θα πρέπει να βελτιώνει την επιβολή της νομοθεσίας της ΕΕ, να αυξάνει την ασφάλεια δικαίου σε ολόκληρη την ενιαία αγορά και να προλαμβάνει τις διακρίσεις, συμπληρώνοντας την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ και διασφαλίζοντας, για κάθε εργαζόμενο, ένα βασικό σύνολο εκτελεστών δικαιωμάτων, ανεξάρτητα από το είδος της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας, περιλαμβανομένων της ίσης μεταχείρισης, της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας, της προστασίας κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, διατάξεων σχετικά με τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο ανάπαυσης, της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, της πρόσβασης στην κατάρτιση, της υποστήριξης των ανθρώπων με αναπηρίες στον τόπο εργασίας τους, επαρκών δικαιωμάτων ενημέρωσης, διαβούλευσης και συμμετοχής, της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και της εκπροσώπησης, των συλλογικών διαπραγματεύσεων και της συλλογικής δράσης· υπογραμμίζει ότι αυτή η οδηγία πλαίσιο θα πρέπει να ισχύει για όλους τους υπαλλήλους και όλους τους εργαζόμενους σε μη τυποποιημένες μορφές απασχόλησης χωρίς, κατ’ ανάγκη, την τροποποίηση των ήδη υφιστάμενων οδηγιών· υπενθυμίζει ότι τα υφιστάμενα δικαιώματα των εργαζομένων εφαρμόζονται στα κράτη μέλη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και το δίκαιο της ΕΕ· ζητεί επίσης να υπάρξει αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη εφαρμογή και έλεγχος των υφιστάμενων εργασιακών προτύπων, προκειμένου να βελτιωθεί η εκτελεστότητα των δικαιωμάτων και να αντιμετωπιστεί η αδήλωτη εργασία·

Συνθήκες εργασίας

5.  αναγνωρίζει ότι ένα συγκεκριμένο είδος συμβάσεων εργασίας είναι χρήσιμο για την ουσιαστική συμφωνία μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων· υπενθυμίζει, ωστόσο, τον κίνδυνο δυϊσμού της αγοράς εργασίας και τον κίνδυνο για όσους είναι παγιδευμένοι σε επισφαλείς συμβάσεις χωρίς πραγματικές προοπτικές ανοδικής εξέλιξης· τονίζει ότι είναι σημαντικό να συνάπτονται συμβάσεις απασχόλησης αορίστου χρόνου, για λόγους κοινωνικοοικονομικής ασφάλειας και επισημαίνει τα οφέλη που οι εν λόγω συμβάσεις παρέχουν στους εργοδότες σε πολυάριθμους τομείς· υποστηρίζει επίσης την προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων κοινωνικής οικονομίας· καλεί την Επιτροπή να διευρύνει την οδηγία για τη γραπτή δήλωση (91/533/ΕΟΚ) ώστε να καλύψει όλες τις μορφές απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων· ζητεί η οδηγία για αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας να περιλαμβάνει επίσης σχετικά ισχύοντα ελάχιστα πρότυπα που θα πρέπει να εξασφαλίζονται για ορισμένες μορφές απασχόλησης, και συγκεκριμένα τα εξής:

   α) κατάλληλο μαθησιακό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, μαθητείας και άσκησης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι αυτά θα αποτελέσουν πραγματικό εφαλτήριο για την μετάβαση από την εκπαίδευση στον επαγγελματικό βίο, όπως προβλέπεται στη σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με ένα ποιοτικό πλαίσιο για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, και ότι θα είναι περιορισμένης χρονικής διάρκειας και δεν θα αντικαθιστούν την απασχόληση για τους νέους· η αμοιβή θα πρέπει να είναι ανάλογη με την εργασία που παρέχεται, τις δεξιότητες και την πείρα του προσώπου, καθώς και την ανάγκη να δοθεί η δυνατότητα σε βοηθούς, ασκούμενους και μαθητευόμενους στην αγορά εργασίας εκτός εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών να καλύπτουν τις δαπάνες διαβίωσής τους·
   β) όσον αφορά την εργασία μέσω ψηφιακών πλατφορμών και άλλες περιπτώσεις εξαρτώμενης αυτοαπασχόλησης, σαφή διάκριση — για τους σκοπούς του δικαίου της ΕΕ και με την επιφύλαξη της εθνικής νομοθεσίας — μεταξύ αυτών των αυτοαπασχολούμενων και εκείνων σε σχέση εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση αριθ. 198 της ΔΟΕ, σύμφωνα με την οποία η εκπλήρωση μιας σειράς δεικτών επαρκεί για τον ορισμό της σχέσης εργασίας· το καθεστώς και οι βασικές αρμοδιότητες της πλατφόρμας, του πελάτη και του προσώπου που εκτελεί το έργο θα πρέπει, συνεπώς, να διευκρινιστούν· θα πρέπει να εφαρμοστούν ελάχιστα πρότυπα για τους κανόνες συνεργασίας, με πλήρη και ολοκληρωμένη ενημέρωση του προσώπου που παρέχει την υπηρεσία όσον αφορά τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις του, τις παροχές του, το οικείο επίπεδο κοινωνικής προστασίας και την ταυτότητα του εργοδότη· οι εργαζόμενοι καθώς και οι όντως αυτοαπασχολούμενοι οι οποίοι απασχολούνται μέσω ψηφιακών πλατφορμών θα πρέπει να έχουν ανάλογα δικαιώματα όπως και στην υπόλοιπη οικονομία και πρέπει να προστατεύονται μέσω της συμμετοχής τους σε συστήματα κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας· τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την κατάλληλη παρακολούθηση των όρων και προϋποθέσεων της σχέσης εργασίας, αποτρέποντας φαινόμενα κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης από τους ιδιοκτήτες των πλατφορμών·
   γ) όρια όσον αφορά την εργασία κατά παραγγελία: θα πρέπει να απαγορευτούν οι συμβάσεις μηδενικών ωρών εργασίας, λόγω της ακραίας αβεβαιότητας που συνεπάγονται·

6.  αναγνωρίζει τη μείωση του μεριδίου της εργασίας επί του συνολικού εισοδήματος στην Ευρώπη τις τελευταίες δεκαετίες· τονίζει την ανάγκη για μια ανανεωμένη ανοδική κοινωνική σύγκλιση και για την κάλυψη του μισθολογικού χάσματος για λόγους φύλου σε ολόκληρη την ΕΕ, προκειμένου να τονωθεί η ζήτηση, να καταστεί δυνατή η βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς και να μειωθεί η ανισότητα· αναγνωρίζει ότι οι αξιοπρεπείς μισθοί αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την αποφυγή της φτώχειας στην εργασία· καλεί την Επιτροπή να στηρίξει ενεργά την ευρύτερη κάλυψη για τις συλλογικές συμβάσεις, σύμφωνα με τις εθνικές παραδόσεις και πρακτικές των κρατών μελών και με τον δέοντα σεβασμό για την αυτονομία των κοινωνικών εταίρων· προτείνει τη θέσπιση ελάχιστων μισθολογικών ορίων υπό μορφή, κατά περίπτωση, εθνικού κατώτατου μισθού, με σεβασμό των πρακτικών κάθε κράτους μέλους και έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους· καλεί την Επιτροπή να βοηθήσει στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο αυτό·

7.  υπενθυμίζει ότι το δικαίωμα σε υγιεινές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας περιλαμβάνει επίσης την προστασία από κινδύνους κατά την εργασία καθώς και περιορισμούς όσον αφορά τον χρόνο εργασίας και διατάξεις για ελάχιστες περιόδους ανάπαυσης και ετήσιας άδειας· παροτρύνει τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν πλήρως τη σχετική νομοθεσία· αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής για συγκεκριμένα μέτρα, με στόχο την προάσπιση του εν λόγω δικαιώματος για όλους τους εργαζόμενους, περιλαμβανομένων των εποχιακών εργαζομένων και των συμβασιούχων, καθώς και για μέτρα για την αποτροπή πράξεων βίας κατά των γυναικών και πράξεων παρενόχλησης· σημειώνει ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να βασιστούν σε μια μελέτη αξιολόγησης των επιπτώσεων και να αντικατοπτρίζουν το συνολικό επίπεδο των υφιστάμενων γνώσεων σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και να λαμβάνουν υπόψη τις νέες μορφές εργασίας που συνδέονται με την ψηφιοποίηση και άλλες τεχνολογικές εξελίξεις·

8.  τονίζει τη σημασία που έχει το δικαίωμα συλλογικής διαπραγμάτευσης και δράσης, ως θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ· αναμένει από την Επιτροπή να κλιμακώσει την απτή στήριξή της για την ενίσχυση και τον σεβασμό του κοινωνικού διαλόγου σε όλα τα επίπεδα και όλους τους τομείς, ιδίως σε εκείνους όπου αυτός δεν είναι επαρκώς αναπτυγμένος, λαμβάνοντας όμως υπόψη τις διάφορες εθνικές πρακτικές· αναγνωρίζει τα οφέλη της συμμετοχής των εργαζομένων στη διαχείριση των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων των διακρατικών εταιρειών, και της ενημέρωσης, της συμμετοχής τους και της διαβούλευσης με αυτούς, μεταξύ άλλων με στόχο να αξιοποιηθούν οι νέες μορφές οργάνωσης της εργασίας, να διασφαλιστεί ότι η εργασία είναι σημαντική και ικανοποιητική και να προβλεφθούν οι οικονομικές μεταβολές· ζητεί να παρακολουθείται η εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα ευρωπαϊκά συμβούλια εργαζομένων καθώς και η ενημέρωση και η διαβούλευση με τους εργαζομένους και να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι αναδιαρθρώσεις των εταιρειών πραγματοποιούνται με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο·

9.  τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένων, αξιόπιστων και τακτικά ενημερωμένων στοιχείων για την ποιότητα της εργασίας και της απασχόλησης, τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διαχρονική παρακολούθηση της ποιότητας της εργασίας και της απασχόλησης και θα προσφέρουν στοιχεία για τη χάραξη της σχετικής πολιτικής· καλεί το Eurofound να αναπτύξει περαιτέρω τις δραστηριότητές του όσον αφορά την παρακολούθηση της ποιότητας των θέσεων εργασίας και του επαγγελματικού βίου, στο πλαίσιο της έρευνάς του για τις ευρωπαϊκές συνθήκες εργασίας βάσει της έννοιας που δίνει στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στην οποία περιλαμβάνονται τα κέρδη, οι προοπτικές, το φυσικό περιβάλλον, το κοινωνικό περιβάλλον, η ένταση εργασίας, η χρήση των δεξιοτήτων και η διακριτική ευχέρεια, καθώς και η ποιότητα του χρόνου εργασίας· καλεί το Eurofound να αναπτύξει περαιτέρω την έρευνά του όσον αφορά τις πολιτικές, τις συμφωνίες με τους κοινωνικούς εταίρους και τις εταιρικές πρακτικές που προωθούν την καλύτερη ποιότητα των θέσεων εργασίας και τον καλύτερο εργασιακό βίο·

Επαρκής και βιώσιμη κοινωνική προστασία

10.  επισημαίνει ότι τα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας αποτελούν ατομικά δικαιώματα· υποστηρίζει μια πιο ολοκληρωμένη προσφορά παροχών κοινωνικής προστασίας και ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε να καταστεί το κράτος πρόνοιας πιο κατανοητό και προσβάσιμο, χωρίς να αποδυναμωθεί η κοινωνική προστασία· τονίζει την ανάγκη επαρκούς κοινωνικής προστασίας και κοινωνικών επενδύσεων σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ανθρώπων, ώστε να έχουν όλοι τη δυνατότητα να συμμετέχουν πλήρως στην κοινωνία και στην οικονομία και να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης· επισημαίνει ότι είναι σημαντικό να ενημερώνονται οι πολίτες σχετικά με τα κοινωνικά δικαιώματα και τις δυνατότητες λύσεων προσβάσιμης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένης ενδεχομένως μιας ευρωπαϊκής κάρτας κοινωνικής ασφάλισης, με ισχυρές εγγυήσεις προστασίας των δεδομένων, κάτι που θα μπορούσε να βελτιώσει τον συντονισμό των κοινωνικών ασφαλίσεων στην ΕΕ και την ατομική ευαισθητοποίηση, καθώς και να βοηθήσει τους μετακινούμενους εργαζόμενους να αποσαφηνίσουν και να διασφαλίσουν τις εισφορές και τα δικαιώματά τους στις χώρες καταγωγής και στις χώρες υποδοχής και να διευκολύνει το έργο των εθνικών επιθεωρήσεων εργασίας· επισημαίνει τη σημασία της παροχής εξατομικευμένης, προσωπικής υποστήριξης ιδίως στα αποκλεισμένα και τα ευάλωτα νοικοκυριά·

11.  συμφωνεί ότι είναι σημαντική η καθολική πρόσβαση σε έγκαιρη, καλής ποιότητας και οικονομικά προσιτή προληπτική και θεραπευτική υγειονομική περίθαλψη και σε φάρμακα· θεωρεί ότι πρόκειται για δικαίωμα που πρέπει να γίνεται σεβαστό, μεταξύ άλλων και στις αγροτικές περιοχές, καθώς και στις διασυνοριακές περιφέρειες· τονίζει ότι όλοι οι κάτοικοι πρέπει να καλύπτονται από ασφάλιση υγείας· συμφωνεί ότι η αυξημένη υγειονομική πρόληψη και η πρόληψη των ασθενειών αποτελούν προφανείς κοινωνικές επενδύσεις που ξεπληρώνονται από μόνες τους, μεταξύ άλλων και μέσω μιας υγιέστερης γήρανσης·

12.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η συρρίκνωση του εργατικού δυναμικού αποτελούν πρόκληση για τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των συνταξιοδοτικών συστημάτων και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών· επισημαίνει ότι η κάλυψη του συνταξιοδοτικού χάσματος για λόγους φύλου πρέπει επίσης να αποτελεί προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό· επαναλαμβάνει ότι η καλύτερη λύση είναι να αυξηθεί το συνολικό ποσοστό απασχόλησης μέσω μοντέλων απασχόλησης που συνδέονται με την πλήρη συνταξιοδοτική κάλυψη και που δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις νεότερες γενιές και στους πλέον αποκλεισμένους από την αγορά εργασίας· θεωρεί ότι οι ηλικίες συνταξιοδότησης θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν, εκτός από το προσδόκιμο ζωής, και άλλους παράγοντες, που θα πρέπει να οριστούν σε εθνικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των εξελίξεων στην παραγωγικότητα, του βαθμού οικονομικής εξάρτησης και των διαφορών όσον αφορά την επάχθεια της εργασίας· υπενθυμίζει τη σημασία των επενδύσεων στην ενεργό γήρανση και των ρυθμίσεων που δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν φτάσει σε ηλικία συνταξιοδότησης να συνεχίσουν να εργάζονται στο επιθυμητό επίπεδο έντασης και παράλληλα να μπορούν να λαμβάνουν μέρος της σύνταξής τους, εάν εργάζονται για λιγότερο από πλήρες ωράριο·

13.  καλεί την Επιτροπή να προβεί σε ουσιαστική ανάλυση των βέλτιστων πρακτικών, ώστε να συνδράμει τα κράτη μέλη στον υπολογισμό των ελάχιστων συντάξεων·

14.  συνιστά όλοι εργαζόμενοι να καλύπτονται από ασφάλιση έναντι της ανεργίας ή της ακούσιας μερικής απασχόλησης, σε συνδυασμό με βοήθεια για την αναζήτηση εργασίας και επενδύσεις για (επανα)κατάρτιση ανάλογα με τις προϋποθέσεις που ορίζονται από κάθε κράτος μέλος και έπειτα από διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους· υπενθυμίζει ότι τα επαρκή επιδόματα ανεργίας επιτρέπουν τη βελτίωση της διαδικασίας αντιστοίχισης και, ως εκ τούτου, είναι χρήσιμα για την παραγωγικότητα, ενώ ταυτόχρονα διαδραματίζουν βασικό ρόλο όσον αφορά την πρόληψη και τη μείωση της φτώχειας· θεωρεί ότι ο ΕΠΚΔ θα πρέπει να προτείνει σημεία αναφοράς ποιότητας για τα εθνικά συστήματα ασφάλισης κατά της ανεργίας, ιδίως όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής τους, τις απαιτήσεις ενεργοποίησης, τη σχέση μεταξύ της διάρκειας της στήριξης και της μέσης εθνικής περιόδου για την αναζήτηση εργασίας και την ποιότητα της στήριξης που παρέχεται από τα κέντρα αναζήτησης εργασίας·

15.  υπογραμμίζει τη σημασία συστημάτων ελάχιστου επαρκούς εισοδήματος για τη διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού καθώς και τον ρόλο τους ως μιας μορφής κοινωνικής επένδυσης που επιτρέπει στους πολίτες να είναι κομμάτι της κοινωνίας και να συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και/ή να αναζητούν εργασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν συστήματα ελάχιστου επαρκούς εισοδήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα το κατά πόσο επιτρέπουν τα συστήματα στα νοικοκυριά να καλύπτουν τις ανάγκες τους· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν, στη βάση αυτή, τον τρόπο και τα μέσα παροχής επαρκούς ελάχιστου εισοδήματος σε όλα τα κράτη μέλη και να εξετάσουν το ενδεχόμενο λήψης περαιτέρω μέτρων υπέρ της κοινωνικής σύγκλισης στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας υπόψη τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που επικρατούν σε κάθε κράτος μέλος, καθώς και τις εθνικές πρακτικές και παραδόσεις·

16.  επιμένει ότι η διάσταση των δικαιωμάτων των ανθρώπων με αναπηρίες θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλον τον κοινωνικό πυλώνα με μια προσέγγιση που θα βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα και θα συνάδει με τις υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατών μελών της δυνάμει της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρίες· θεωρεί ότι στις διατάξεις αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνονται τουλάχιστον:

   το δικαίωμα σε αξιοπρεπή και απαλλαγμένη από εμπόδια εργασία σε ανοικτό, προσβάσιμο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον και αγορά εργασίας·
   υπηρεσίες στήριξης και βασική εισοδηματική ασφάλεια προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ατομικές ανάγκες, που να επιτρέπουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και κοινωνικής ένταξης·
   εγγυημένη ελεύθερη κυκλοφορία και δυνατότητα μεταφοράς των υπηρεσιών σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ·
   εκπαίδευση και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για επαρκή ψηφιακό αλφαβητισμό·
   ειδικές διατάξεις για την προστασία των ανθρώπων με αναπηρίες από την εκμετάλλευση και την καταναγκαστική εργασία, ιδίως των ανθρώπων με διανοητικές και ψυχοκοινωνικές αναπηρίες ή ανθρώπων που στερούνται νομικών δικαιωμάτων·

17.  επισημαίνει με ανησυχία ότι η διαθεσιμότητα και η οικονομική προσιτότητα της μακροχρόνιας φροντίδας συνεχίζει να αποτελεί μείζον πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη που παγιδεύει τους ανεπίσημους οικογενειακούς φροντιστές στο σπίτι και τους εμποδίζει να συνεχίσουν τη σταδιοδρομία τους· εκφράζει τη λύπη του για την συχνή κακομεταχείριση των φροντιστών που απασχολούνται μέσω γραφείων ευρέσεως εργασίας ή σε άτυπη βάση· θεωρεί ότι η πρόσβαση σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων της φροντίδας κατ’ οίκον και των συστημάτων ανεξάρτητης διαβίωσης, αποτελεί δικαίωμα το οποίο θα πρέπει να διασφαλίζεται με την υποστήριξη επαρκώς καταρτισμένων επαγγελματιών υπό αξιοπρεπείς συνθήκες απασχόλησης· πιστεύει, συνεπώς, ότι πρέπει να διασφαλιστούν ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και υποστήριξη για τα νοικοκυριά, ιδίως τα νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, προκειμένου να αποφευχθούν η ιδρυματοποίηση και ο κίνδυνος φτώχειας· ζητεί εκ νέου να εγκριθεί νομοθεσία σχετικά με τις άδειες φροντίδας, προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις στις αποδοχές και τα δικαιώματα κοινωνικής προστασίας όταν εργαζόμενοι πρέπει προσωρινά να φροντίζουν συγγενείς τους· καλεί την Επιτροπή να προσδιορίσει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης στο πεδίο αυτό, περιλαμβανομένων στόχων όσον αφορά τη φροντίδα των ηλικιωμένων, των ανθρώπων με αναπηρίες και άλλων εξαρτώμενων προσώπων, που θα είναι παρόμοιοι με τους στόχους της Βαρκελώνης και θα συνοδεύονται από μέσα παρακολούθησης τα οποία θα αποτιμούν την ποιότητα, την προσβασιμότητα και την οικονομική προσιτότητα· ζητεί επίσης τη μεγαλύτερη διάδοση και υιοθέτηση των βέλτιστων πρακτικών στον εν λόγω τομέα·

18.  θεωρεί ότι η παιδική φτώχεια αποτελεί ένα μείζον ζήτημα για το οποίο η Ευρώπη θα πρέπει να λάβει σημαντικά μέτρα· τονίζει ότι το δικαίωμα σε δωρεάν και καθολικά συστήματα εκπαίδευσης, υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής ασφάλισης συνιστά βασική προϋπόθεση για την καταπολέμηση της φτώχειας, και ιδίως της παιδικής· έχοντας κατά νου αυτόν τον στόχο, καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν την ταχεία υλοποίηση της σύστασης του 2013 με τίτλο «Επένδυση στα παιδιά: σπάζοντας τον κύκλο της μειονεξίας», και να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προς την κατεύθυνση μιας εγγύησης για τα παιδιά σε όλα τα κράτη μέλη, έτσι ώστε κάθε παιδί που τώρα ζει υπό την απειλή της φτώχειας να έχει πρόσβαση σε δωρεάν υγειονομική περίθαλψη, δωρεάν εκπαίδευση, δωρεάν παιδική μέριμνα, αξιοπρεπή στέγαση και κατάλληλη διατροφή· επισημαίνει την αναγκαία σύνδεση με προγράμματα που να προσφέρουν υποστήριξη και ευκαιρίες για τους γονείς ώστε να ξεφύγουν από καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισμού και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας· αναγνωρίζει ότι οι πολιτικές αυτές απαιτούν επαρκή χρηματοδότηση σε εθνικό επίπεδο και υποστήριξη από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία·

19.  ζητεί από τα κράτη μέλη να κάνουν πράξη το δικαίωμα σε ικανοποιητική στέγαση, εξασφαλίζοντας την πρόσβαση όλων των ανθρώπων σε ποιοτική και οικονομικά προσιτή στέγαση επαρκούς μεγέθους και να αποτρέψουν και να περιορίσουν την απουσία στέγης, με στόχο τη σταδιακή εξάλειψή της· τα καλεί να θεσπίσουν νόμους και/ή άλλα μέτρα, κατά περίπτωση, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε κοινωνική στέγαση ή επαρκή επιδόματα στέγασης σε όσους έχουν ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων προφανώς των αστέγων ανθρώπων και οικογενειών, και η προστασία των ευάλωτων ατόμων και των φτωχών νοικοκυριών έναντι της έξωσης ή η διάθεση προς αυτούς κατάλληλης εναλλακτικής στέγασης· ζητεί η προσφορά στέγης να συνδυάζεται με σχετικές κοινωνικές υπηρεσίες που θα προωθούν την κοινωνική και οικονομική ένταξη· ζητεί να ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα που θα βοηθούν τους νέους με χαμηλά εισοδήματα να δημιουργήσουν το δικό τους νοικοκυριό· επισημαίνει τις επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτικές κοινωνικές κατοικίες ως προσέγγιση επωφελή για όλους, για την απασχόληση, το περιβάλλον, τη μείωση της ενεργειακής φτώχειας και την υλοποίηση των κοινωνικών δικαιωμάτων· ζητεί να ενισχυθεί η χρήση των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών μέσων για την υποστήριξη της αστικής ανανέωσης και την παροχή οικονομικά προσιτής, προσβάσιμης και ενεργειακά αποδοτικής στέγασης και την προώθηση της κοινωνικής στέγασης σε περιφέρειες όπου η δραστηριότητα αυτή δεν είναι επαρκώς ανεπτυγμένη· ζητεί να εξαλειφθούν όλες οι μορφές ποινικοποίησης της φτώχειας, όπως η επιβολή άδικων κυρώσεων στην απουσία στέγης ή σε άλλες μορφές υλικής στέρησης·

20.  ζητεί να ληφθούν κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένων και βελτιώσεων στη νομοθεσία, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο μετά από σχετική αξιολόγηση, για την εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και της πρόσβασης όλων σε ποιοτικές και οικονομικά προσιτές κοινωνικές υπηρεσίες κοινής ωφελείας και άλλες υπηρεσίες κοινής ωφελείας, όπως της υδροδότησης, της διαχείρισης αποβλήτων, της εκπαίδευσης, της υγειονομικής περίθαλψης, των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των ευρυζωνικών συνδέσεων υψηλής ταχύτητας, της ενέργειας, των δημόσιων συγκοινωνιών και των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών· υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των επαρκώς εξοπλισμένων και στελεχωμένων παρόχων του δημοσίου τομέα και των κοινωνικών επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανώσεων στο πλαίσιο αυτό, δεδομένου ότι πρωταρχικός στόχος τους είναι μια ωφέλιμη επίδραση στην κοινωνία· επισημαίνει επίσης το σημαντικό ρόλο των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας στην προσφορά των υπηρεσιών αυτών και για μια αγορά εργασίας περισσότερο ευνοϊκή για την κοινωνική ένταξη· ζητεί την άρση της υφιστάμενης ανασφάλειας δικαίου που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες αρχές όσον αφορά τη χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφελείας· υποστηρίζει τη χρήση κοινωνικών κριτηρίων στις δημόσιες προμήθειες· υπενθυμίζει ότι οι αγροτικές περιοχές που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη για συνεχή στήριξη για τον εκσυγχρονισμό της υποδομής τους και τη διατήρηση του δυναμισμού της οικονομίας τους· επισημαίνει επίσης τη σημασία της οικονομικής εκπαίδευσης, η οποία βοηθά στην αποτροπή της υπερχρέωσης των νοικοκυριών, καθώς και της νομικής συνδρομής και άλλων μηχανισμών που αποσκοπούν στην προστασία και την υποστήριξη των οφειλετών κατά των ληστρικών πρακτικών και την παροχή προς αυτούς μιας δεύτερης ευκαιρίας·

Ισότητα ευκαιριών και πρόσβαση στην αγορά εργασίας

21.  θεωρεί ότι, στον όλο και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο στον οποίο ζούμε, οι άνθρωποι με χαμηλή ειδίκευση δεν έχουν μόνο λιγότερες ευκαιρίες απασχόλησης αλλά είναι και πιο ευάλωτοι στη μακροχρόνια ανεργία και αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες πρόσβασης στις υπηρεσίες και πλήρους συμμετοχής στην κοινωνία, κατάσταση που δεν είναι επιζήμια μόνο για το άτομο αλλά επιβαρύνει ιδιαίτερα και την οικονομία και την κοινωνία στο σύνολό της· υποστηρίζει, συνεπώς, τη θέσπιση μιας «εγγύησης δεξιοτήτων» ως ενός νέου δικαιώματος, για όλους τους ανθρώπους σε όλα τα στάδια της ζωής τους, να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες για τον 21ο αιώνα, συμπεριλαμβανομένων της γραφής και ανάγνωσης, της αριθμητικής, του ψηφιακού γραμματισμού και της ικανότητας χρήσης των μέσων επικοινωνίας, της κριτικής σκέψης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και κυκλική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη τους νεοεμφανιζόμενους βιομηχανικούς κλάδους και τους σημαντικότερους αναπτυσσόμενους τομείς και εξασφαλίζοντας πλήρη απήχηση σε ανθρώπους που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με αναπηρίες, των αιτούντων άσυλο, των μακροχρόνια ανέργων και των ομάδων που υποεκπροσωπούνται στην κοινωνία· τονίζει ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα δεν θα πρέπει να αποκλείουν κανέναν, αλλά να παρέχουν σε ισότιμη βάση ποιοτική εκπαίδευση σε όλον τον πληθυσμό, να επιτρέπουν στους ανθρώπους να είναι ενεργοί ευρωπαίοι πολίτες και να τους δίνουν τα εφόδια για μάθηση και προσαρμογή σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας· εκτιμά ότι η ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να είναι υποχρεωτική στην Ευρώπη του 21ου αιώνα και ότι θα πρέπει να γίνουν διαθέσιμα συναφή προγράμματα που θα δίνουν μια νέα ευκαιρία σε όλους τους νέους που έχουν εγκαταλείψει την πρωτοβάθμια ή τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση· θεωρεί ότι η εγγύηση δεξιοτήτων θα πρέπει να περιλαμβάνει την εξατομικευμένη αξιολόγηση των μαθησιακών αναγκών, την προσφορά ποιοτικής μάθησης και τη συστηματική επικύρωση των αποκτηθεισών δεξιοτήτων και ικανοτήτων και να διευκολύνει την εύκολη αναγνώρισή τους στην αγορά εργασίας· εφιστά την προσοχή στην ανάγκη να εξασφαλιστεί ευρεία πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα, προκειμένου να διευκολυνθεί ο ψηφιακός γραμματισμός· τονίζει ότι η εγγύηση δεξιοτήτων συνιστά σημαντική κοινωνική επένδυση, για την οποία απαιτείται κατάλληλη υλοποίηση και επαρκής χρηματοδότηση, μεταξύ άλλων και με την υποστήριξη των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων·

22.  εκφράζει ανησυχία για την εξάπλωση της κοινωνικοοικονομικής αβεβαιότητας και την υποβάθμιση των συνθηκών εργασίας για πολλούς εργαζόμενους· αναγνωρίζει ότι πολλοί εργαζόμενοι σε άτυπες μορφές απασχόλησης έχουν δυσκολίες κατά την άσκηση των δικαιωμάτων τους στην εργασία ή για να αποκτήσουν πρόσβαση σε παροχές κοινωνικής ασφάλισης και ότι οι γυναίκες και οι μετανάστες πλήττονται δυσανάλογα από αυτό το πρόβλημα· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας για την εργασία ορισμένου χρόνου, της οδηγίας για τη μερική απασχόληση και της οδηγίας για την προσωρινή απασχόληση· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα για τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των κοινωνικών δικαιωμάτων που έχουν αποκτηθεί σε διάφορες δραστηριότητες· τονίζει τη σημασία της εξασφάλισης των αναγκαίων ικανοτήτων για την παροχή επαρκούς προστασίας, σε επίπεδο κρατών μελών, για ανθρώπους σε όλες τις μορφές απασχόλησης, σε τυποποιημένες και άτυπες σχέσεις απασχόλησης, όπως και για αυτοαπασχολούμενους· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σύστασης στην κατεύθυνση αυτή· ειδικότερα, θεωρεί ότι:

   α) τα κράτη μέλη θα πρέπει να οργανώνουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή για όλους τους ανθρώπους σε όλες τις μορφές απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων και τους αυτοαπασχολούμενους να σωρεύουν δικαιώματα που παρέχουν εισοδηματική ασφάλεια σε καταστάσεις όπως η ανεργία, η ακούσια μερική απασχόληση, τα προβλήματα υγείας, η προχωρημένη ηλικία ή οι διακοπές της σταδιοδρομίας για την ανατροφή παιδιού και άλλες μορφές μέριμνας ή για σκοπούς κατάρτισης·
   β) αρχής γενομένης από την πρώτη είσοδό τους στην αγορά εργασίας, όλοι οι άνθρωποι σε όλες τις μορφές απασχόλησης και εργασιακών σχέσεων και οι αυτοαπασχολούμενοι θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό λογαριασμό δραστηριότητας, εύκολα προσβάσιμο μέσω προσωπικής επαφής και με ηλεκτρονικά μέσα, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις ανάγκες των ανθρώπων με αναπηρία, όπου θα μπορούν να συμβουλεύονται τις κοινωνικές παροχές που δικαιούνται τους και άλλα κοινωνικά δικαιώματά τους, μεταξύ άλλων όσον αφορά τη δια βίου μάθηση, και όπου θα μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων αυτών σε άλλες χώρες, κατά περίπτωση· οι εν λόγω προσωπικοί λογαριασμοί δραστηριότητας θα πρέπει να διατίθενται με οικονομικά αποδοτικό τρόπο και να εξασφαλίζεται η κατάλληλη προστασία των σχετικών δεδομένων·
   γ) οι ψηφιακές πλατφόρμες και άλλοι φορείς μεσολάβησης θα πρέπει να έχουν την υποχρέωση να αναφέρουν στις αρμόδιες αρχές όλες τις εργασίες που εκτελούνται μέσω αυτών, προκειμένου να διασφαλίζονται επαρκείς εισφορές και προστασία μέσω κοινωνικής ασφάλισης και ασφάλισης υγείας για όλους τους εργαζομένους·

23.  επισημαίνει ότι για τις επαγγελματικές μεταβάσεις απαιτούνται επαρκείς επενδύσεις, τόσο στη θεσμική ικανότητα των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης όσο και για την υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων σε ατομικό επίπεδο, σε όσο το δυνατόν πρωιμότερο στάδιο· θεωρεί ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, όπως η κατάρτιση και η υποστήριξη της αναζήτησης εργασίας, είναι χρήσιμα εργαλεία για την επανένταξη των ανέργων στην αγορά εργασίας, ανεξαρτήτως ηλικίας· υπενθυμίζει τον εποικοδομητικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου στην προώθηση ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας σε όλη την Ευρώπη και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, το οποίο στηρίζει την επανεκπαίδευση και την επιστροφή στην απασχόληση σε περίπτωση περιφερειακών οικονομικών κλυδωνισμών και μαζικών απολύσεων· υπενθυμίζει επίσης τον σημαντικό ρόλο των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης στη στήριξη της ασφαλούς μετάβασης σε νέα αντικείμενα εργασίας· επισημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλίζονται η διατήρηση και η δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων σε κοινωνικές παροχές που έχουν θεμελιωθεί κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας και του κύκλου ζωής, προκειμένου να διευκολύνονται οι μεταβάσεις σε νέες θέσεις και αντικείμενα εργασίας·

24.  υπογραμμίζει ότι μια προορατική πολιτική για την απασχόληση συνεπάγεται δημόσια στήριξη για την ανάπτυξη τομέων με σημαντικές δυνατότητες απασχόλησης και ότι σε πολλές χώρες πρέπει επίσης να διευρυνθεί ο ρόλος των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης και να εξασφαλιστεί ότι διαθέτουν επαρκή δυναμικότητα για άμεση επαφή με τις επιχειρήσεις, έτσι ώστε η επανακατάρτιση και κάθε άλλη βοήθεια σε ανθρώπους που αναζητούν εργασία παρέχεται σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που αναζητούν εργασία και τις ανάγκες της τοπικής οικονομίας· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της «Εγγύησης για τη Νεολαία» για όλους τους ανθρώπους κάτω των 30 ετών, με έμφαση στην ποιότητα των προσφορών και την αποτελεσματική προσέγγιση όλων των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης, καθώς και της σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τους μακροχρόνια ανέργους, μέσω, μεταξύ άλλων, της ανάπτυξης των πρόσθετων μέτρων που απαιτούνται για να διασφαλιστεί η προσβασιμότητα των εν λόγω πολιτικών για ανθρώπους που έχουν ανάγκη στήριξης· τονίζει ότι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας, και εκείνων που αναζητούν εργασία καθώς και να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ των νεότερων και μεγαλύτερων σε ηλικία εργαζομένων· επισημαίνει ότι τα μέτρα αυτά συνιστούν σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και κοινωνικές επενδύσεις που χρειάζονται επαρκή χρηματοδότηση, τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε εθνικό επίπεδο, μεταξύ άλλων και από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων και/ή άλλα μέσα·

25.  υπενθυμίζει ότι οι γυναίκες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην επισφαλή και χαμηλής αμοιβής απασχόληση, καθώς και σε διακοπές στη σταδιοδρομία τους, γεγονός που έχει αντίκτυπο στη ζωή τους συνολικά· θεωρεί ότι απαιτείται επειγόντως αποφασιστική πρόοδος στον τομέα της ισότητας των φύλων και της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, προκειμένου να εξαλειφθούν οι συνεχιζόμενες διακρίσεις· αναμένει τις προτάσεις της Επιτροπής σε αυτόν τον τομέα, όπως ανακοινώθηκε στο πρόγραμμα εργασίας της για το 2017, και ιδίως όσον αφορά τα εξής:

   α) πρέπει να ενισχυθούν οι υφιστάμενοι μηχανισμοί με στόχο να εξασφαλιστεί η ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών, πρέπει να εξαλειφθούν οι εμμένουσες διαφορές μεταξύ των φύλων ως προς τις αμοιβές και τις συντάξεις, και πρέπει να περιοριστεί ο επαγγελματικός διαχωρισμός· για τον σκοπό αυτόν, η εφαρμογή και επιβολή της οδηγίας 2006/54/ΕΚ θα πρέπει να παρακολουθείται και η οδηγία αυτή θα πρέπει να αναθεωρηθεί, εφόσον κριθεί αναγκαίο· το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2011-2020 και η στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019 θα πρέπει να εξακολουθήσουν να εφαρμόζονται, μεταξύ άλλων με την εκπόνηση ετησίων εκθέσεων για την ισότητα των φύλων·
   β) υπάρχει ανάγκη για νέα νομοθετικά μέτρα σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη συμφιλίωση επαγγελματικής, προσωπικής και οικογενειακής ζωής, περιλαμβανομένων και νομοθετικών προτάσεων όσον αφορά την άδεια μητρότητας, την άδεια πατρότητας, τη γονική άδειας, την άδεια για παροχή φροντίδας, την πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας και ρυθμίσεις σε σχέση με ευέλικτα ωράρια εργασίας· υπάρχει ανάγκη για μέτρα τα οποία θα ενθαρρύνουν την ισότιμη χρήση ρυθμίσεων άδειας από άνδρες και γυναίκες σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων, ώστε να βελτιωθούν η πρόσβαση και η θέση των γυναικών στην αγορά εργασίας, να ενισχυθεί ο ρόλος του πατέρα στην ανατροφή των παιδιών του και να διευκολυνθεί η ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής· η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει επίσης να στηρίξει τα κράτη μέλη κατά την ανταλλαγή και εφαρμογή ορθών πρακτικών στο πεδίο αυτό·

26.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, απαγορεύεται κάθε διάκριση λόγω φύλου, φυλής, χρώματος, εθνοτικής καταγωγής ή κοινωνικής προέλευσης, γενετικών χαρακτηριστικών, γλώσσας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, πολιτικών φρονημάτων ή κάθε άλλης γνώμης, ιδιότητας μέλους εθνικής μειονότητας, περιουσίας, γέννησης, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού· τονίζει ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να διαθέτουν ίσες ευκαιρίες σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους, μεταξύ άλλων κατά την αναζήτηση εργασίας και στην εργασία τους· τονίζει την ανάγκη για ορθή εφαρμογή της οδηγίας 2000/78/ΕΚ για την ισότητα στην απασχόληση και της οδηγίας 2000/43/ΕΚ για τη φυλετική ισότητα· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν την υλοποίηση και την Επιτροπή να αξιολογήσει την εφαρμογή των υφιστάμενων μέτρων, ώστε να διασφαλιστεί η αμεροληψία και η ισότητα ευκαιριών και να βελτιωθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας και η κοινωνική ένταξη των υποεκπροσωπούμενων ομάδων· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νέες συγκεκριμένες προτάσεις συστάσεων ή άλλων μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή, εφόσον κριθεί αναγκαίο· υπενθυμίζει ότι η οδηγία για την ίση μεταχείριση που προτάθηκε το 2008 και δεν έχει ακόμη εγκριθεί, αποτελεί ένα στοιχείο που λείπει στο νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση των διακρίσεων· εφιστά την προσοχή στο γεγονός ότι, βάσει της υφιστάμενης σε επίπεδο ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο νομολογίας, στο ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο θα πρέπει να ενσωματωθεί υποχρέωση θέσπισης εύλογης προσαρμογής έναντι κάθε αφορμής διακρίσεων, υπό τον όρο ότι αυτό δεν συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τους εργοδότες ή τους παρόχους υπηρεσιών· καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθεί τα νομικά πλαίσια και τις πολιτικές των κρατών μελών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία της ΕΕ, ώστε να διασφαλιστεί η ένταξη, η ίση μεταχείριση και αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας για όλους τους ανθρώπους με καθεστώς πρόσφυγα· τονίζει ότι η πρόσβαση στη δικαιοσύνη και στην προστασία θα πρέπει να διασφαλίζεται για όλα τα θύματα εκμετάλλευσης και διακρίσεων·

Κινητικότητα του εργατικού δυναμικού

27.  τονίζει ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ΕΕ και ότι η ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εσωτερικής αγοράς, η οποία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω σύγκλιση και ολοκλήρωση μεταξύ των κρατών μελών· υπογραμμίζει ότι η κινητικότητα στο εσωτερικό της ΕΕ αποτελεί ευκαιρία και θεμελιώδες δικαίωμα η άσκηση του οποίου πρέπει να υποστηρίζεται, μεταξύ άλλων με έναν λειτουργικό μηχανισμό συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας· ζητεί την ορθή εφαρμογή και επιβολή των κανόνων της ΕΕ σε σχέση με την κινητικότητα των εργαζομένων και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών· ζητεί, επιπλέον, να παρασχεθεί στήριξη για την κινητικότητα του εργατικού δυναμικού, μέσω της κατάλληλης γλωσσικής κατάρτισης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, της βελτίωσης της συγκρισιμότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων και την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων, άμεσα διαθέσιμων πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των μετακινούμενων εργαζομένων, καθώς και μέτρων για την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και την αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης σε ολόκληρη την Ευρώπη· επισημαίνει ότι η κινητικότητα δεν θα πρέπει να είναι συνέπεια ανεπαρκών ευκαιριών απασχόλησης ή ανεπαρκούς κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων στις περιφέρειες καταγωγής τους, καθώς οι παρατεταμένες εκροές εργατικού δυναμικού ενδέχεται να παρεμποδίσουν την οικονομική σύγκλιση· επισημαίνει, συνεπώς, τη σημασία που έχουν η πολιτική συνοχής και άλλα μέσα για τη χωροταξικά ισόρροπη οικονομική ανάπτυξη· θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να γίνεται κατάχρηση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού για να υπονομευθούν τα κοινωνικά πρότυπα της χώρας υποδοχής μέσω απάτης ή παράκαμψης της ισχύουσας νομοθεσίας· επισημαίνει ότι οι μετακινούμενοι εργαζόμενοι είναι συνήθως καθαροί συνεισφέροντες στους δημόσιους προϋπολογισμούς των χωρών υποδοχής· ζητεί, επίσης, επαρκείς επενδύσεις σε δημόσιες υπηρεσίες σε περιοχές που παρατηρείται αύξηση του πληθυσμού και υπογραμμίζει τη στήριξη που το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο μπορεί να παράσχει στο πλαίσιο αυτό·

28.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τον κοινωνικό αντίκτυπο της κινητικότητας στον αυξανόμενο αριθμό διεθνικών οικογενειών, για παράδειγμα με την παροχή αδειών για τη φροντίδα μέλους της οικογένειας σε άλλη χώρα και την εξασφάλιση της δυνατότητας μεταφοράς και συγκρισιμότητας των εκπαιδευτικών συστημάτων για την κινητικότητα παιδιών σχολικής ηλικίας·

29.  καλεί τα κράτη μέλη να καταστήσουν υποχρεωτική για τους εργοδότες την παροχή σύμβασης απασχόλησης σε γλώσσα την οποία γνωρίζουν οι μετακινούμενοι πολίτες της ΕΕ, ώστε οι συμβάσεις εργασίας να είναι κατανοητές για τους εργαζόμενους·

Ενίσχυση των μέσων για την επίτευξη αποτελεσμάτων στην πράξη

30.  καλεί την Επιτροπή να αξιοποιήσει τα συμπεράσματα της δημόσιας διαβούλευσης, καθώς και τις απόψεις των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, προτείνοντας έναν σαφή χάρτη πορείας με συγκεκριμένα μέτρα για την πλήρη πρακτική εφαρμογή του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων και την πλήρη επιδίωξη των κοινωνικών στόχων των Συνθηκών· υπογραμμίζει το γεγονός ότι, προκειμένου να προστατεύονται τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, διατάξεις όπως αυτές των άρθρων 8, 9 και 10 της ΣΛΕΕ θα πρέπει να εφαρμοστούν σωστά, τόσο κατά τη χάραξη της πολιτικής της ΕΕ όσο και σε όλες τις ενέργειες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, μεταξύ άλλων και μέσω αξιολογήσεων του κοινωνικού αντίκτυπου τους·

31.  ζητεί την εισαγωγή κοινωνικού πρωτοκόλλου στις Συνθήκες κατά την αναθεώρησή τους ούτως ώστε να ενισχυθούν τα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα σε σχέση με τις οικονομικές ελευθερίες·

32.  καλεί τα κράτη μέλη να υπογράψουν και να κυρώσουν τον αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την κοινωνική ασφάλιση (ETS αριθ. 78)· προτρέπει την Επιτροπή να εξετάσει τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον αναθεωρημένο Χάρτη και να προτείνει χρονοδιάγραμμα για τον συγκεκριμένο στόχο·

33.  καλεί την Επιτροπή να ενσωματώσει τη διάσταση του φύλου στον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων ως αναπόσπαστο μέρος του και να συμπεριλάβει συστηματικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων ανάλογα με το φύλο στην αξιολόγηση της συμμόρφωσης προς τα θεμελιώδη δικαιώματα·

34.  εκφράζει την ανησυχία του για τις επίμονες αρνητικές επιπτώσεις της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης που η Ευρώπη υπέστη κατά το πρώτο ήμισυ της τρέχουσας δεκαετίας και που επηρέασε ορισμένες χώρες και περιοχές περισσότερο από ό,τι άλλες· θεωρεί ότι ο στόχος της ανοδικής οικονομικής και κοινωνικής σύγκλισης θα πρέπει να υποστηρίζεται από μια δέσμη στόχων η οποία θα βασίζεται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και στους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης και θα λειτουργεί καθοδηγητικά για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών στην ΕΕ και θα λειτουργεί ως πυξίδα για τη ζώνη του ευρώ, όπου είναι αναγκαίο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ανοδική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση·

35.  εφιστά την προσοχή στον διπλής κατεύθυνσης σύνδεσμο μεταξύ κοινωνικών συνθηκών και οικονομικών επιδόσεων· ζητεί οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ο ισχύων πίνακας αποτελεσμάτων των βασικών δεικτών απασχόλησης και των κοινωνικών δεικτών στο πλαίσιο της κοινής έκθεσης για την απασχόληση, καθώς και ο ενδεχόμενος νέος κώδικας σύγκλισης να λαμβάνονται άμεσα και με διαφάνεια υπόψη κατά τη διατύπωση των ειδικών ανά χώρα συστάσεων και της σύστασης για τη ζώνη του ευρώ, καθώς και για τη χρήση των μέσων της ΕΕ· θεωρεί ότι τα μέσα της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και της κοινωνικής ανοικτής μεθόδου συντονισμού θα πρέπει επίσης να ενισχυθούν προς τον σκοπό αυτόν· ζητεί ισχυρότερο ρόλο για τον μακροοικονομικό διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους κατά τη διαμόρφωση του μείγματος οικονομικών πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο· θεωρεί ότι η «μακροκοινωνική επιτήρηση» έχει ιδιαίτερη σημασία, προκειμένου η μείωση των οικονομικών ανισορροπιών να μην οδηγεί σε επιδείνωση του επιπέδου απασχόλησης και της κοινωνικής κατάστασης και να αποφευχθεί ένας αγώνας δρόμου προς τα κάτω όσον αφορά τα κοινωνικά πρότυπα στην ΕΕ· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού θεματολογίου μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων με σκοπό την ενίσχυση του δυναμικού ανάπτυξης με βάση ποιοτικές θέσεις εργασίας και παραγωγικότητα, την προώθηση δίκαιων, ισχυρών, αποδοτικών και βιώσιμων συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και την ενθάρρυνση της βιώσιμης μετάβασης των οικονομιών των κρατών μελών προς μια πιο αποδοτική χρήση των πόρων·

36.  θεωρεί ότι η προώθηση της συμμετοχής των γυναικών στην αγορά εργασίας και της οικονομικής ανεξαρτησίας τους έχει καθοριστική σημασία για την επίτευξη συνολικού ποσοστού απασχόλησης της τάξης του 75 %, που αποτελεί στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», και αναμένεται να έχει θετική επίδραση στο ΑΕγχΠ· καλεί, επομένως, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τις πολιτικές και να αυξήσουν τις επενδύσεις που στηρίζουν τη γυναικεία απασχόληση σε θέσεις υψηλής ποιότητας, ιδίως σε τομείς και θέσεις όπου οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται, όπως η επιστήμη, η τεχνολογία, η μηχανική και τα μαθηματικά (STEM) και οι τομείς της πράσινης οικονομίας, καθώς και οι ανώτερες διοικητικές θέσεις σε όλους τους τομείς·

37.  επισημαίνει ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και ζητεί να δοθεί νέα πολιτική ώθηση για μια φιλόδοξη ευρωπαϊκή στρατηγική κατά της φτώχειας, και να επαναβεβαιωθεί η δέσμευση για επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» κατά της φτώχειας· προτρέπει τα κράτη μέλη να εκπονήσουν λεπτομερή σχέδια εθνικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση της φτώχειας, και την Επιτροπή να δώσει έμφαση στη μείωση της φτώχειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·

38.  καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να εργαστούν για την εξασφάλιση κατάλληλου επιπέδου κοινωνικών επενδύσεων, που είναι απαραίτητες για την κοινωνική συνοχή και έχουν σαφώς θετική επίδραση στην οικονομική ανάπτυξη, σε βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλαίσιο (π.χ. η παιδική μέριμνα, η εκπαίδευση, οι εγγυήσεις για τη νεολαία και η εγγύηση δεξιοτήτων)· πιστεύει ότι η αξιολόγηση της ποιότητας των δημόσιων επενδύσεων θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τον προβληματισμό αυτόν·

39.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του για πραγματοποίηση κοινών συνεδριάσεων μεταξύ των συμβουλίων EPSCO και ECOFIN με σκοπό την προώθηση καλύτερα συντονισμένων κοινωνικοοικονομικών πολιτικών, καθώς και την πραγματοποίηση τακτικών συνεδριάσεων των υπουργών εργασίας και κοινωνικών υποθέσεων της ζώνης του ευρώ με σκοπό τη βελτίωση του συντονισμού των πολιτικών εντός της ευρωζώνης και την κατάλληλη αντιμετώπιση των κοινωνικών ανισορροπιών·

40.  υπογραμμίζει ότι τα σημερινά φαινόμενα της παραγωγής υψηλής έντασης κεφαλαίου και της σημαντικής συμβολής των άυλων στοιχείων ενεργητικού στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας, αφενός, και των υψηλών ποσοστών ανισότητας και ανεργίας, της συνεχούς αύξησης των άτυπων μορφών εργασίας και του περιοριζόμενου μεριδίου της εργασίας στο συνολικό εισόδημα, αφετέρου, συνεπάγονται την ανάγκη διεύρυνσης της οικονομικής βάσης των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας, με φορολογική ουδετερότητα, προκειμένου να παρέχονται αξιοπρεπής κοινωνική προστασία και ποιοτικές υπηρεσίες για όλους· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να γίνει ιδίως με τη στροφή προς άλλες πηγές φορολογικών εσόδων· προτρέπει τα κράτη μέλη να αξιολογήσουν τις ανάγκες τους στο θέμα αυτό· υπενθυμίζει ότι η σώρευση δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης μέσω της εργασίας αποτελεί σημαντική πτυχή της αξιοπρεπούς εργασίας και συμβάλλει σημαντικά στην οικονομική και κοινωνική σταθερότητα· υπενθυμίζει, ωστόσο, ότι η τρέχουσα φορολογική επιβάρυνση της εργασίας μπορεί να μειωθεί, διασφαλίζοντας παράλληλα τη βιωσιμότητα και την επάρκεια των εθνικών συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης· τονίζει επίσης ότι η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής έχει καθοριστική σημασία για την εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου δημοσίων επενδύσεων και της βιωσιμότητας των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας·

41.  θεωρεί ότι ο ευρωπαϊκός πυλώνας κοινωνικών δικαιωμάτων μπορεί να καταστεί αξιόπιστος μόνον εφόσον συνοδεύεται από επαρκή χρηματοδότηση τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη είναι σε θέση να επιτύχουν τους στόχους που έχουν συμφωνηθεί από κοινού· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την ταχεία εφαρμογή των σχετικών επιχειρησιακών προγραμμάτων και την αναθεώρηση του ΠΔΠ 2014-2020, όπου αυτή απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες ανάγκες· ζητεί, ιδίως, την περαιτέρω ενίσχυση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων και περαιτέρω μέτρα για να εξασφαλιστεί η ευκολότερη πρόσβαση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το ΕΤΠ και το ΤΕΒΑ και η πλήρης χρήση τους· πιστεύει ότι αυτά τα χρηματοπιστωτικά μέσα θα πρέπει να παραμένουν διαθέσιμα σε όλα τα κράτη μέλη και να ενισχυθούν, κατά περίπτωση, μεταξύ άλλων όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση, την εγγύηση δεξιοτήτων, την παιδική φτώχεια και απρόβλεπτες νέες προκλήσεις, όπως η ένταξη των προσφύγων στην αγορά εργασίας· πιστεύει ότι πρέπει να διατηρηθεί ο κανόνας της χορήγησης του 20% των συνολικών εθνικών κονδυλίων του ΕΚΤ για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού·

42.  ζητεί μεγαλύτερη στήριξη από την ΕΕ για τη δημιουργία θεσμικής ικανότητας, π.χ. όσον αφορά τον κοινωνικό διάλογο, το ευρωπαϊκό δίκτυο δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης, την ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση και την πλατφόρμα για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας, η οποία θα μπορούσε να εξελιχθεί πιο μακροπρόθεσμα προς ένα ευρωπαϊκό σύστημα επιθεωρήσεων εργασίας· επισημαίνει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία του προγράμματος για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτομία («EaSI») και τη στήριξη του ΕΚΤ για την ανάπτυξη σχετικών ικανοτήτων σε εθνικό επίπεδο·

43.  καλεί την Επιτροπή και τον όμιλο της ΕΤΕπ να αναπτύξουν περαιτέρω το επενδυτικό σχέδιο για την Ευρώπη, προκειμένου να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην οικονομική ανάκαμψη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική επένδυση σε τρέχουσες και μελλοντικές ικανότητες των ανθρώπων να εντάσσονται στην αγορά εργασίας·

44.  θεωρεί ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της οικονομικής προσαρμογής εντός της ζώνης του ευρώ θα μπορούσε να μετριαστεί και η ανοδική οικονομική και κοινωνική σύγκλιση να ενισχυθεί, μέσω επαρκούς χρηματοδότησης, ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιδείνωση όσον αφορά τις ανισότητες και το αναπτυξιακό δυναμικό των κρατών μελών και αντιμετωπίζονται καλύτερα οι ενδεχόμενοι σοβαροί μακροοικονομικοί κλυδωνισμοί, με την ταυτόχρονη αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της σταθερότητας των οικονομιών των κρατών μελών· καλεί, συνεπώς, την Επιτροπή, το Συμβούλιο και άλλα αρμόδια όργανα να εξετάσουν το εν λόγω ζήτημα σε περαιτέρω συζητήσεις·

45.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει τις προτάσεις της για τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων με την ευκαιρία της ανακοινωθείσας έκδοσης της Λευκής Βίβλου της σχετικά με το μέλλον της ΕΕ και της ΟΝΕ·

46.  καλεί την Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την εξωτερική δράση που συνάδει με τον ευρωπαϊκό πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων, ιδίως με την προώθηση της εφαρμογής των συμβάσεων των Ηνωμένων Εθνών και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης, των συμβάσεων της ΔΟΕ, των σχετικών συμπερασμάτων της G20, των σχετικών συμβάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης και των εμπορικών συμφωνιών και των στρατηγικών εταιρικών σχέσεων της ΕΕ·

47.  θεωρεί ότι ο ΕΠΚΔ θα πρέπει να υιοθετηθεί το 2017 ως συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο, και θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν σαφή οδικό χάρτη εφαρμογής· καλεί την Επιτροπή να προτείνει μηχανισμούς για την ουσιαστική συμμετοχή όλων των ενδιαφερόμενων παραγόντων, σε όλα τα επίπεδα, στην υλοποίηση του ΕΠΚΔ·

o
o   o

48.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών μελών.

(1) ΕΕ L 68 της 18.3.2010, σ. 13.
(2) ΕΕ L 307 της 18.11.2008, σ. 11.
(3) ΕΕ L 59 της 2.3.2013, σ. 5.
(4) Οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία (ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16).
(5) Οδηγία 91/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 14ης Οκτωβρίου 1991, σχετικά με την υποχρέωση του εργοδότη να ενημερώνει τον εργαζόμενο για τους όρους που διέπουν τη σύμβαση ή τη σχέση εργασίας (ΕΕ L 288 της 18.10.1991, σ. 32).
(6) Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNICE και το CEEP (ΕΕ L 175 της 10.7.1999, σ. 43).
(7) Οδηγία 2008/104/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008, περί της εργασίας μέσω εταιρείας προσωρινής απασχόλησης (ΕΕ L 327 της 5.12.2008, σ. 9).
(8) Οδηγία 97/81/ΕΚ του Συμβουλίου, της 15ης Δεκεμβρίου 1997, σχετικά με τη συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης που συνήφθη από την UNICE, το CEEP και την CES - Παράρτημα: συμφωνία-πλαίσιο για την εργασία μερικής απασχόλησης (ΕΕ L 14 της 20.1.1998, σ. 9).
(9) Οδηγία 2000/43/ΕΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής (ΕΕ L 180 της 19.7.2000, σ. 22).
(10) ΕΕ C 13 της 15.1.2016, σ. 40.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0312.
(12) ΕΕ C 440 της 30.12.2015, σ. 23.
(13) ΕΕ C 353 της 27.9.2016, σ. 39.
(14) ΕΕ C 482 της 23.12.2016, σ. 141.
(15) ΕΕ C 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(16) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0351.
(17) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0401.
(18) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0411.
(19) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0136.
(20) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0318.
(21) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0346.
(22) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0338.
(23) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0377.
(24) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0321.
(25) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0008.
(26) ΕΕ C 419 της 16.12.2015, σ. 5.
(27) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2010)0085, P7_TA(2010)0312, P7_TA(2011)0092, P7_TA(2013)0545, P7_TA(2013)0594, P8_TA(2015)0095.
(28) Τριμηνιαία επισκόπηση της απασχόλησης και των κοινωνικών εξελίξεων, Φθινόπωρο 2016, Ευρωπαϊκή Επιτροπή.


Αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτει η εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ)
PDF 391kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 19ης Ιανουαρίου 2017 σχετικά με την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την εφαρμογή του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα (2016/3024(RSP))
P8_TA(2017)0011B8-0024/2017

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2013 για τη θέσπιση του ενωσιακού τελωνειακού κώδικα(1) (ΕΤΚ), και τη σχετική με αυτόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2446 της 28ης Ιουλίου 2015(2)), την εκτελεστική πράξη (εκτελεστικός κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2015/2447 της 24ης Νοεμβρίου 2015(3)), τη μεταβατική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/341 της 17ης Δεκεμβρίου 2015(4)), και το πρόγραμμα εργασίας (εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής (ΕΕ) 2016/578 της 11ης Απριλίου 2016(5)),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις (COM(2013)0884),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης» (COM(2015)0192),

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE) αριθ. 608/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την τελωνειακή επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1383/2003 του Συμβουλίου(6),

–  έχοντας υπόψη την κύρωση από την ΕΕ της Συμφωνίας για τη Διευκόλυνση του Εμπορίου (ΣΔΕ) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή ένωση αποτελεί έναν από τους ακρογωνιαίους λίθους της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθόσον είναι ένας από τους μεγαλύτερους εμπορικούς συνασπισμούς στον κόσμο και λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ουσιώδους σημασίας για τη σωστή λειτουργία της ενιαίας αγοράς προς όφελος των επιχειρήσεων και των πολιτών της ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενιαία ψηφιακή αγορά στοχεύει στο να παράσχει καλύτερη πρόσβαση στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις σε ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τελωνειακή ένωση θα πρέπει να διευκολύνει περαιτέρω την πρόσβαση αυτή για να μεγιστοποιήσει τις ευκαιρίες του παγκόσμιου εμπορίου·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολύπλοκοι τελωνειακοί κανόνες και διαδικασίες είναι ιδιαίτερα επιζήμιοι για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα διάφορα τελωνειακά συστήματα, ιδίως όσον αφορά τους τελωνειακούς δασμούς και τον εκτελωνισμό, έχουν ως συνέπεια τον κατακερματισμό, πρόσθετη διοικητική επιβάρυνση και καθυστερήσεις που προκαλούν αβεβαιότητα και διαφορές στην αγορά, και που ενδέχεται να υπονομεύσουν τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων στην ενωσιακή τελωνειακή νομοθεσία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ουσιαστικές διατάξεις του ΕΤΚ τέθηκαν σε ισχύ την 1η Μαΐου 2016 και βρίσκονται στο στάδιο της μεταβατικής περιόδου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ημερομηνία μέχρι την οποία όλα τα κράτη μέλη πρέπει να έχουν τις υποδομές ΤΠ έτοιμες να υποστηρίξουν την ηλεκτρονική ροή των τελωνειακών δεδομένων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη προτείνει στο Κοινοβούλιο τροποποιήσεις στην τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ (για παράδειγμα τις πρόσφατα εγκριθείσες αλλαγές όσον αφορά εμπορεύματα που έχουν εγκαταλείψει προσωρινά το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης δια θαλάσσιας ή αεροπορικής οδού), και ενδεχομένως θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο στο άμεσο μέλλον·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, λόγω της τεχνικής αναδιατύπωσης, ο ΕΤΚ δεν έχει υποβληθεί σε ανάλυση κόστους-ωφέλειας και οι σχετικές με αυτόν κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2015/2446), εκτελεστική πράξη (εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2447), μεταβατική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη (κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) 2016/341) και πρόγραμμα εργασίας (εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/578) δεν έχουν αποτελέσει αντικείμενο μιας εκ των προτέρων αξιολόγησης αντικτύπου·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποτελεσματική τελωνειακή συνεργασία μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών των κρατών μελών, με τρίτες χώρες και σε πολυμερές επίπεδο, διαδραματίζει ζωτικό ρόλο λόγω του σημαντικού όγκου συναλλαγών καθώς και των νέων προκλήσεων για την Τελωνειακή Ένωση από την ίδρυσή της·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενωσιακό νομικό πλαίσιο για τις τελωνειακές παραβάσεις και τις σχετικές κυρώσεις·

1.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταλήξουν σε μια σαφή, συνεκτική και φιλόδοξη στρατηγική και χρονοδιάγραμμα ώστε να διασφαλιστεί ότι τυχόν στοιχεία που είναι αναγκαία για την επιβολή των τελωνειακών συστημάτων της ΕΕ, καλύπτονται από κατάλληλες προτάσεις που ευθυγραμμίζονται και ταιριάζουν με την τρέχουσα εξέλιξη του παγκόσμιου εμπορίου και την εφαρμογή της ατζέντας εμπορικής πολιτικής της ΕΕ·

2.  προτείνει, ιδίως, να εντείνουν τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία πιο ομοιόμορφων ηλεκτρονικών τελωνειακών απαιτήσεων και την κατάρτιση προγραμμάτων αξιολόγησης κινδύνων σε επίπεδο ΕΕ, εντός της προθεσμίας που ορίζει ο ΕΤΚ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η άφιξη, διέλευση και έξοδος εμπορευμάτων εντός και εκτός της ΕΕ θα καταχωρίζονται με τον αποτελεσματικότερο δυνατό τρόπο - χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια - με τη διασύνδεση των συστημάτων των κρατών μελών ώστε να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό ηλεκτρονικό σύστημα, με βάση το ίδιο μοντέλο δεδομένων και κοινά συστήματα κυκλοφορίας· θεωρεί ότι η Επιτροπή πρέπει να υιοθετήσει προορατική προσέγγιση ως προς το θέμα αυτό, ιδίως μέσω ρύθμισης συγχρηματοδότησης που μπορεί να εξασφαλίσει την ανάπτυξη διαλειτουργικών συστημάτων ΤΠ και να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα ΤΠ για την υγεία και τα πιστοποιητικά υγείας των ζώων·

3.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργάζονται στενά με οικονομικούς φορείς σε κάθε στάδιο της προώθησης της εφαρμογής του ΕΤΚ, καθώς και στη διαδικασία των κατ’ εξουσιοδότηση πράξεων για την τροποποίηση του ΕΤΚ και υποστηρίζει την τακτική διαδικασία διαβούλευσης της ομάδας εμπορικών επαφών για τον σκοπό αυτό·

4.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευση της ΕΕ για τη διευκόλυνση της ροής των εμπορευμάτων πέραν των συνόρων, τη μείωση των εμπορικών εξόδων στα σύνορα και για να ενισχυθεί η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των μελών για τη διευκόλυνση του εμπορίου και για θέματα τελωνειακής συμμόρφωσης·

5.  υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη δέσμευσή της να δημιουργήσει μια πραγματική ψηφιακή ενιαία αγορά, της οποίας βασικός κρίκος θα πρέπει να είναι η διευκόλυνση του εμπορίου από το ηλεκτρονικό εμπόριο, τονίζει ότι κάθε οικονομικός φορέας πρέπει να τηρεί ορισμένους κανόνες σχετικά με τις τελωνειακές διαδικασίες, ούτως ώστε να αποφευχθούν τα κενά στις τελωνειακές διαδικασίες και αναγνωρίζει ότι οι υπάρχουσες απλουστευμένες τελωνειακές διαδικασίες δεν θα πρέπει να ακυρωθούν για τους οικονομικούς φορείς, εφόσον αυτές είναι συμβατές με την προστασία, την ασφάλεια και στους κανόνες διανοητικής ιδιοκτησίας, για παράδειγμα, στην περίπτωση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών παράδοσης εξπρές μικρής αξίας, που με τις διατάξεις του ΕΤΚ θα υπόκεινται σε συνήθεις τελωνειακές διαδικασίες οι οποίες θα μπορούσαν να συνιστούν γραφειοκρατικές διαδικασίες που παρεμποδίζουν την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου·

6.  ζητεί από την Επιτροπή να αξιοποιήσει την ευκαιρία της τρέχουσας διατύπωσης των μέτρων εφαρμογής για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων στόχων και να επανορθώσει ταχέως τα εντοπισμένα νομικά κενά, προκειμένου να μεγιστοποιηθούν οι ευκαιρίες της τελωνειακής ένωσης·

7.  προτείνει στην Επιτροπή να διευκρινίσει ότι μια τελωνειακή οφειλή λόγω μη συμμόρφωσης μπορεί επίσης να εξαλειφθεί στις περιπτώσεις που θα αποδειχθεί, βάσει των κατάλληλων στοιχείων, ότι δεν υπήρξε απόπειρα διάπραξης απάτης, π.χ. στις περιπτώσεις της προσωρινής αποθήκευσης και εισαγωγής μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης·

8.  καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει έως το 2017 ενδιάμεση έκθεση που να αξιολογεί ενδελεχώς την τελωνειακή πολιτική της ΕΕ (συμπεριλαμβανομένης της πλήρους αναθεώρησης όλων των προβλημάτων, των αλληλεπικαλύψεων, των κενών, των ασυνεπειών και των παρωχημένων μέτρων που εντοπίστηκαν, των καταγγελιών που έχουν υποβληθεί προς τις τελωνειακές αρχές και των παραβάσεων του ΕΤΚ που προέκυψαν από σφάλματα και κενά του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 952/2013 και τα οποία αντιμετωπίστηκαν μετά την 1 Μαΐου 2016 και μέχρι το 2021, έλεγχο καταλληλότητας, καθώς και μια ανεξάρτητη αξιολόγηση αντικτύπου, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το κανονιστικό πλαίσιο της τελωνειακής πολιτικής της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του νέου ΕΤΚ, είναι αποτελεσματικό, αναλογικό και κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό, τόσο για τα κράτη μέλη όσο και για τους επιχειρηματίες·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.

(1) ΕΕ L 269 της 10.10.2013, σ. 1.
(2) ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 1.
(3) ΕΕ L 343 της 29.12.2015, σ. 558.
(4) ΕΕ L 69 της 15.3.2016, σ. 1.
(5) ΕΕ L 99 της 15.4.2016, σ. 6.
(6) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 15.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου