Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2017/2593(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odaberite dokument :

Podneseni tekstovi :

RC-B8-0237/2017

Rasprave :

PV 05/04/2017 - 6
CRE 05/04/2017 - 6

Glasovanja :

PV 05/04/2017 - 7.1
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2017)0102

Usvojeni tekstovi
PDF 349kWORD 55k
Srijeda, 5. travnja 2017. - Strasbourg
Pregovori s Ujedinjenom Kraljevinom nakon njezine obavijesti o namjeri da se povuče iz Europske unije
P8_TA(2017)0102RC-B8-0237/2017

Rezolucija Europskog parlamenta od 5. travnja 2017. o pregovorima s Ujedinjenom Kraljevinom slijedom njezine obavijesti o namjeri povlačenja iz Europske unije (2017/2593(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članak 50. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članak 3. stavak 5., članak 4. stavak 3. i članak 8. Ugovora o Europskoj uniji,

–  uzimajući u obzir članke 217. i 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir obavijest koju je 29. ožujka 2017. premijerka Ujedinjene Kraljevine u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji predala Europskom vijeću,

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 28. lipnja 2016. o odluci o napuštanju EU-a na temelju ishoda referenduma održanog u Ujedinjenoj Kraljevini(1),

–  uzimajući u obzir svoje rezolucije od 16. veljače 2017. o mogućim promjenama i prilagodbama aktualnog institucijskog ustroja Europske unije(2), o poboljšanju funkcioniranja Europske unije korištenjem potencijala Ugovora iz Lisabona(3) te o proračunskom kapacitetu europodručja(4),

–  uzimajući u obzir članak 123. stavke 2. i 4. Poslovnika,

A.  budući da obavijest vlade Ujedinjene Kraljevine Europskom vijeću označava početak postupka kojim će Ujedinjena Kraljevina prestati biti država članica Europske unije te se na nju više neće primjenjivati Ugovori;

B.  budući da će to biti događaj bez presedana i vrijedan žaljenja jer se do sada ni jedna država članica nije povukla iz Europske unije; budući da se to povlačenje mora provesti na uredan način kako ne bi negativno utjecalo na Europsku uniju, njezine građane i proces europske integracije;

C.  budući da Europski parlament predstavlja sve građane Europske unije te će tijekom cijelog procesa koji vodi do povlačenja Ujedinjene Kraljevine činiti sve kako bi zaštitio njihove interese;

D.  budući da, iako je suvereno pravo svake države članice da se povuče iz Europske unije, dužnost je preostalih država članica djelovati jedinstveno u cilju obrane interesa Europske unije i njezine cjelovitosti; budući da će se pregovori stoga voditi između Ujedinjene Kraljevine s jedne strane i Komisije u ime Europske unije i njezinih preostalih 27 država članica (EU-27) s druge strane;

E.  budući da će pregovori o povlačenju Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije započeti nakon što Europsko vijeće donese smjernice za te pregovore; budući da ova Rezolucija predstavlja stajalište Europskog parlamenta u pogledu tih smjernica, a poslužit će mu i kao osnova za ocjenu pregovaračkog procesa i svakog sporazuma koji se sklopi između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine;

F.  budući da, sve dok ne napusti Europsku uniju, Ujedinjena Kraljevina mora uživati sva prava i ispunjavati sve obveze koji proizlaze iz Ugovorâ, uključujući načelo lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji;

G.  budući da je Ujedinjena Kraljevina u svojoj obavijesti od 29. ožujka 2017. iznijela namjeru da bude izvan nadležnosti Suda Europske unije;

H.  budući da je u istoj obavijesti vlada Ujedinjene Kraljevine navela da njezin budući odnos s Europskom unijom neće obuhvaćati članstvo u unutarnjem tržištu ni članstvo u carinskoj uniji;

I.  budući da bi, međutim, nastavak članstva Ujedinjene Kraljevine u unutarnjem tržištu, Europskom gospodarskom prostoru i/ili carinskoj uniji bilo najbolje rješenje i za Ujedinjenu Kraljevinu i za EU-27; budući da to nije moguće sve dok vlada Ujedinjene Kraljevine ustraje u svojim prigovorima na četiri slobode i na nadležnost Suda Europske unije, odbija davati opći doprinos proračunu Unije i želi voditi vlastitu trgovinsku politiku;

J.  budući da je nakon rezultata referenduma o napuštanju Europske unije u svakom slučaju ništavna odluka „u vezi s novim rješenjem za Ujedinjenu Kraljevinu unutar Europske unije”, koja je priložena zaključcima Europskog vijeća od 18. i 19. veljače 2016., te sve njezine odredbe;

K.  budući da cilj pregovora mora biti postizanje pravne stabilnosti, smanjenje poremećaja te pružanje jasne vizije budućnosti građanima i pravnim subjektima;

L.  budući da opoziv obavijesti mora podlijegati uvjetima koje postave sve države EU-27 kako se ne bi mogao koristiti kao postupovno sredstvo ili zloporabiti s namjerom da se poboljšaju sadašnji uvjeti članstva Ujedinjene Kraljevine;

M.  budući da bi u slučaju nepostizanja sporazuma o povlačenju Ujedinjena Kraljevina automatski izašla iz Europske unije 30. ožujka 2019. i to na način koji ne bi bio uređen;

N.  budući da je velik broj državljana Ujedinjene Kraljevine, uključujući većinu u Sjevernoj Irskoj i Škotskoj, glasao za ostanak u Europskoj uniji;

O.  budući da je Europski parlament posebno zabrinut zbog posljedica koje bi povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije moglo imati za Sjevernu Irsku i njezine buduće odnose s Irskom; budući da je u tom pogledu ključno očuvati mir i stoga u cijelosti zadržati Sporazum sklopljen na Veliki petak, podsjećajući da je on postignut uz aktivno sudjelovanje Unije, kao što je to Europski parlament istaknuo u svojoj Rezoluciji od 13. studenoga 2014. o mirovnom procesu u Sjevernoj Irskoj(5);

P.  budući da bi povlačenje Ujedinjene Kraljevine trebalo potaknuti EU-27 i institucije Unije na kvalitetnije rješavanje trenutačnih izazova te na razmišljanje o svojoj budućnosti i naporima koje trebaju uložiti kako bi europski projekt učinili učinkovitijim, demokratskijim i približili ga građanima; podsjeća na Plan iz Bratislave, rezolucije Europskog parlamenta na tu temu, na Bijelu knjigu Europske komisije od 1. ožujka 2017. o budućnosti Europe, Rimsku deklaraciju od 25. ožujka 2017. i prijedloge Skupine na visokoj razini za vlastita sredstva od 17. siječnja 2017., koji mogu poslužiti kao osnova za ta razmatranja;

1.  prima na znanje obavijest vlade Ujedinjene Kraljevine Europskom vijeću kojom odluka Ujedinjene Kraljevine o povlačenju iz Europske unije postaje formalna;

2.  poziva da pregovori između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, kako je predviđeno člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji, započnu što prije;

3.  ponovno ističe da je važno da sporazum o povlačenju i svi eventualni prijelazni aranžmani stupe na snagu znatno prije izbora za Europski parlament u svibnju 2019.;

4.  podsjeća da se sporazum o povlačenju može sklopiti samo uz suglasnost Europskog parlamenta, što vrijedi i za svaki budući sporazum o odnosima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine te za sve eventualne prijelazne aranžmane;

Opća načela za pregovore

5.  smatra da se, kako bi se zajamčio uredan izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije, pregovori između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine moraju voditi u dobroj vjeri i uz potpunu transparentnost; podsjeća da će Ujedinjena Kraljevina nastaviti uživati svoja prava kao država članica Europske unije sve do stupanja na snagu sporazuma o povlačenju te da će stoga također i dalje imati dužnosti i obveze koje iz toga proizlaze;

6.  podsjeća da bi u tom kontekstu bilo protivno pravu Unije kada bi Ujedinjena Kraljevina prije svog povlačenja započela pregovore o mogućim trgovinskim sporazumima s trećim zemljama; ističe da bi takvo postupanje bilo u suprotnosti s načelom lojalne suradnje iz članka 4. stavka 3. Ugovora o Europskoj uniji i trebalo imati posljedice, među kojima isključivanje Ujedinjene Kraljevine iz postupaka trgovinskih pregovora iz članka 218. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; naglašava da se to isto mora primjenjivati i u drugim područjima politika u kojima bi Ujedinjena Kraljevina nastavila utjecati na zakonodavstvo, aktivnosti, strategije ili zajedničke politike Unije na način kojim bi štitila vlastite interese države članice koja napušta Uniju, a ne interese Europske unije i država EU-27;

7.  upozorava da bi svaki bilateralan sporazum između jedne ili više preostalih država članica i Ujedinjene Kraljevine na područjima u nadležnosti Europske unije, o kojem dogovor nisu postigle države EU-27, o temama koje su u okviru područja primjene sporazuma o povlačenju i/ili kojima se narušava budući odnos Europske unije s Ujedinjenom Kraljevinom, također bio u suprotnosti s Ugovorima; nadalje upozorava da bi se to naročito odnosilo na svaki bilateralan sporazum i/ili regulatornu ili nadzornu praksu koji bi se odnosili, na primjer, na svaki privilegirani pristup unutarnjem tržištu za financijske institucije sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini na štetu regulatornog okvira Unije ili na status građana EU-27 u Ujedinjenoj Kraljevini ili obrnuto;

8.  smatra da mandat i pregovaračke smjernice koje se primjenjuju tijekom cijelog pregovaračkog procesa moraju u potpunosti odražavati stajalište i interese građana EU-27, uključujući građane Irske s obzirom na to da će povlačenje Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije posebno utjecati na tu državu članicu;

9.  nada se da će pod tim uvjetima Europska unija i Ujedinjena Kraljevina uspostaviti budući odnos koji će biti pravičan, što je moguće tješnji i uravnotežen u pogledu prava i obveza; žali zbog odluke vlade Ujedinjene Kraljevine da ne sudjeluje u unutarnjem tržištu, Europskom gospodarskom prostoru i carinskoj uniji; smatra da država koja se povlači iz Europske unije ne može uživati slične povlastice kao države članice Europske unije i stoga izjavljuje da neće dati suglasnost ni za koji sporazum koji bi bio u suprotnosti s tim stavom;

10.  još jednom naglašava da članstvo u unutarnjem tržištu i carinskoj uniji podrazumijeva prihvaćanje četiriju sloboda, nadležnost Suda Europske unije, opći doprinos proračunu i pridržavanje zajedničke trgovinske politike Europske unije;

11.  ističe da Ujedinjena Kraljevina mora poštovati sve svoje pravne, financijske i proračunske obveze, uključujući obveze iz aktualnog višegodišnjeg financijskog okvira, koje dospijevaju do datuma njezina povlačenja i nakon tog datuma;

12.  prima na znanje predložene aranžmane za organizaciju pregovora navedene u izjavi šefova država ili vlada 27 država članica te predsjednikâ Europskog vijeća i Europske komisije od 15. prosinca 2016.; pozdravlja imenovanje Europske komisije pregovaračem Unije te Komisijino imenovanje Michela Barniera glavnim pregovaračem; ističe da je potpuna uključenost Europskog parlamenta nužan preduvjet da bi on dao svoju suglasnost za bilo kakav sporazum koji se postigne između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine;

Tijek pregovora

13.  ističe da se pregovori, u skladu s člankom 50. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji, trebaju odnositi na aranžmane povlačenja Ujedinjene Kraljevine, uzimajući pritom u obzir okvir za budući odnos Ujedinjene Kraljevine s Europskom unijom;

14.  slaže se da bi pregovori o eventualnim prijelaznim aranžmanima mogli započeti ako se postigne znatan napredak u pogledu sporazuma o povlačenju i to na temelju planiranog okvira za budući odnos Ujedinjene Kraljevine s Europskom unijom;

15.  napominje da se sporazum o budućem odnosu između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine kao treće zemlje može sklopiti tek nakon što se Ujedinjena Kraljevina povuče iz Europske unije;

Sporazum o povlačenju

16.  napominje da sporazum o povlačenju mora biti u skladu s Ugovorimâ i Poveljom Europske unije o temeljnim pravima, u suprotnom neće dobiti suglasnost Europskog parlamenta;

17.  smatra da bi sporazumom o povlačenju trebalo obuhvatiti sljedeće elemente:

   pravni status građana EU-27 koji žive ili su živjeli u Ujedinjenoj Kraljevini i državljana Ujedinjene Kraljevine koji žive ili su živjeli u drugim državama članicama te druge odredbe o njihovim pravima;
   podmirivanje financijskih obveza između Ujedinjene Kraljevine i Europske unije;
   vanjsku granicu Europske unije;
   pojašnjenje statusa međunarodnih obveza Ujedinjene Kraljevine preuzetih dok je bila država članica Europske unije s obzirom na to da će Europska unija 27 država članica biti pravni sljednik Europske unije 28 država članica;
   pravnu sigurnost za pravne subjekte, uključujući poduzeća;
   imenovanje Suda Europske unije kao nadležnog tijela za tumačenje i izvršavanje sporazuma o povlačenju;

18.  zahtijeva pravedno postupanje prema građanima EU-27 koji žive ili su živjeli u Ujedinjenoj Kraljevini i prema državljanima Ujedinjene Kraljevine koji žive ili su živjeli u EU-27 te smatra da u pregovorima prava i interesi obje skupine moraju biti apsolutan prioritet; stoga zahtijeva da se na status i prava građana EU-27 koji borave u Ujedinjenoj Kraljevini i državljana Ujedinjene Kraljevine koji borave u EU-27 primjenjuju načela reciprociteta, pravičnosti, simetrije i nediskriminacije te nadalje zahtijeva zaštitu cjelovitosti prava Unije i njegovog provedbenog okvira, uključujući Povelju o temeljnim pravima; naglašava bi svaka degradacija prava povezanih sa slobodom kretanja, uključujući diskriminaciju građana EU-a u pogledu njihova pristupa pravima u vezi s boravkom, prije datuma povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije bila protivna pravu Unije;

19.  naglašava da jedinstvena financijska nagodba s Ujedinjenom Kraljevinom na temelju godišnje računovodstvene dokumentacije Europske unije prema reviziji Europskog revizorskog suda mora obuhvatiti sve pravne obveze Ujedinjene Kraljevine koje proizlaze iz nepodmirenih obveza te uključivati odredbe o izvanbilančnim stavkama, nepredviđenim obvezama i drugim financijskim troškovima koji su izravna posljedica povlačenja Ujedinjene Kraljevine;

20.  svjestan je da u sporazumu o povlačenju treba razmotriti specifičan položaj otoka Irske i posebne okolnosti s kojima je suočen; potiče da se upotrijebe sva sredstva i mjere u skladu s pravom Europske unije i Sporazumom sklopljenim na Veliki petak 1998. kako bi se ublažili učinci povlačenja Ujedinjene Kraljevine na granicu između Irske i Sjeverne Irske; u tom kontekstu ustraje na činjenici da je prijeko potrebno zajamčiti kontinuitet i stabilnost mirovnog procesa u Sjevernoj Irskoj te učiniti sve što je moguće kako bi se izbjegla uspostava čvršće granice;

Budući odnos Europske unije i Ujedinjene Kraljevine

21.  prima na znanje obavijest od 29. ožujka 2017. i Bijelu knjigu vlade Ujedinjene Kraljevine od 2. veljače 2017. pod nazivom „Izlazak Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije i novo partnerstvo s Unijom”;

22.  vjeruje da bi budući odnos između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine trebao biti uravnotežen, sveobuhvatan i na korist građana obje strane te će stoga za pregovore o njemu trebati odvojiti dovoljno vremena; naglašava da bi taj odnos trebao obuhvaćati područja od zajedničkog interesa uz istovremeno poštovanje cjelovitosti pravnog poretka Europske unije te njezinih temeljnih načela i vrijednosti, uključujući cjelovitost unutarnjeg tržišta, sposobnost odlučivanja Unije i njezinu autonomnost; napominje da bi odgovarajući okvir za takav budući odnos mogli pružiti članak 8. Ugovora o Europskoj uniji te članak 217. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u kojem se navodi mogućnost „pridruživanja koje uključuje uzajamna prava i obveze, zajedničko djelovanje i posebne postupke”;

23.  napominje da bez obzira na ishod pregovora o budućem odnosu Europske unije i Ujedinjene Kraljevine, oni ne smiju uključivati nikakvu razmjenu ustupaka između, s jedne strane, unutarnje i vanjske sigurnosti, uključujući suradnju na području obrane, te, s druge strane, budućih gospodarskih odnosa;

24.  naglašava da je svaki budući sporazum između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine moguć samo pod uvjetom da Ujedinjena Kraljevina nastavi poštovati standarde u skladu s međunarodnim obvezama, uključujući ljudska prava, te iz zakonodavstva i politika Unije, među ostalim, na području zaštite okoliša, klimatskih promjena, borbe protiv utaje i izbjegavanja poreza, poštenog tržišnog natjecanja, trgovine i socijalnih prava, posebice zaštitnih mjera protiv socijalnog dampinga;

25.  protivi se svakom budućem sporazumu između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine koji bi sadržavao nesustavne ili sektorske odredbe, među ostalim u pogledu financijskih usluga, zahvaljujući kojima bi poduzeća sa sjedištem u Ujedinjenoj Kraljevini imala povlašten pristup unutarnjem tržištu i/ili carinskoj uniji; ističe da će nakon povlačenja Ujedinjena Kraljevina potpasti pod režim za treće zemlje, kako je utvrđeno u zakonodavstvu Unije;

26.  napominje da će Ujedinjena Kraljevina, ako zatraži sudjelovanje u određenim programima Europske unije, u njima sudjelovati kao treća zemlja, što će podrazumijevati odgovarajuće proračunske doprinose i nadzor postojećih nadležnih tijela; u tom bi kontekstu pozdravio nastavak sudjelovanja Ujedinjene Kraljevine u brojnim programima, na primjer Erasmusu;

27.  svjestan je da su brojni građani Ujedinjene Kraljevine izrazili snažno protivljenje gubitku prava koja u ovom trenutku uživaju sukladno članku 20. Ugovora o funkcioniranju Europske unije; predlaže da EU-27 istraži kako tu situaciju ublažiti u okviru primarnog zakonodavstva Unije i uz puno poštovanje načela reciprociteta, pravičnosti, simetrije i nediskriminacije;

Prijelazni aranžmani

28.  smatra da se između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine prijelazni aranžmani kojima se jamči pravna sigurnost i kontinuitet mogu dogovoriti samo ako sadrže pravu ravnotežu između prava i obveza obje strane te ako se njima zadržava cjelovitost pravnog poretka Europske unije, u kojem je Sud Europske unije odgovoran za rješavanje svih pravnih sporova; nadalje smatra da svi takvi aranžmani također moraju biti vremenski ograničeni i ne prelaziti tri godine te imati ograničeno područje primjene jer nikada ne mogu biti zamjena za članstvo u Europskoj uniji;

Teme rasprave za EU-27 i europske institucije

29.  poziva da se dogovor o premještanju Europskog nadzornog tijelo za bankarstvo i Europske agencije za lijekove postigne što je brže moguće te da postupak premještanja počne čim to bude izvedivo;

30.  ističe da će možda biti potrebno preispitati i prilagoditi pravo Unije kako bi se u obzir uzelo povlačenje Ujedinjene Kraljevine;

31.  smatra da revizija posljednje dvije godine sadašnjeg višegodišnjeg financijskog okvira nije potrebna, no da učinak povlačenja Ujedinjene Kraljevine treba riješiti u okviru godišnjeg proračunskog postupka; naglašava da bi institucije Unije i države EU-27 odmah trebale započeti s radom na novom višegodišnjem financijskom okviru, među ostalim na pitanju vlastitih sredstava;

32.  obvezuje se da će na vrijeme dovršiti zakonodavne postupke o sastavu Europskog parlamenta u skladu s člankom 14. stavkom 2. Ugovora o Europskoj uniji i o izbornom postupku na temelju svog prijedloga u skladu s člankom 223. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji je priložen Rezoluciji Parlamenta od 11. studenoga 2015. o reformi izbornog zakona Europske unije(6); nadalje, uzimajući u obzir uvodnu izjavu P ove Rezolucije, smatra da tijekom pregovora o povlačenju Ujedinjene Kraljevine i o utvrđivanju novog odnosa s njom preostalih 27 država članica Europske unije i njezine institucije trebaju provesti sveobuhvatnu javnu raspravu u cilju jačanja sadašnje Unije i na međuinstitucijskoj razini započeti detaljno preispitivanje njezine budućnosti;

Završne odredbe

33.  zadržava pravo da pojasni svoje stajalište o pregovorima između Europske unije i Ujedinjene Kraljevine te da, ako je to potrebno, s obzirom na napredak ili zastoj u pregovorima donese dodatne rezolucije, uključujući rezolucije o točno određenim temama ili sektorskim pitanjima;

34.  očekuje da će Europsko vijeće ovu Rezoluciju uzeti u obzir prilikom donošenja smjernica kojima se definira okvir za pregovore i iznose opća stajališta i načela kojih će se Europska unija pridržavati;

35.  odlučan je u namjeri da svoje konačno stajalište o sporazumu/sporazumima donese na temelju ocjene koju će provesti u skladu sa sadržajem ove Rezolucije i svih eventualnih kasnijih rezolucija Europskog parlamenta;

o
o   o

36.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Europskom vijeću, Vijeću Europske unije, Europskoj komisiji, Europskoj središnjoj banci, nacionalnim parlamentima i vladi Ujedinjene Kraljevine.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2016)0294.
(2) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0048.
(3) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0049.
(4) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2017)0050.
(5) SL C 285, 5.8.2016., str. 9.
(6) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2015)0395.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti