Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/0283(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0088/2017

Indgivne tekster :

A8-0088/2017

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 05/04/2017 - 9.1

Vedtagne tekster :

P8_TA(2017)0103

Vedtagne tekster
PDF 245kWORD 49k
Onsdag den 5. april 2017 - Strasbourg Endelig udgave
Visse aspekter af selskabsretten ***I
P8_TA(2017)0103A8-0088/2017
Beslutning
 Tekst

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 5. april 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure – kodifikation)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2015)0616),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50, stk. 1, litra g, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0388/2015),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse af 27. april 2016(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster(2),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 103 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0088/2017),

A.  der henviser til, at forslaget ifølge udtalelsen fra den rådgivende gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen udelukkende består i en kodifikation af de eksisterende tekster uden indholdsmæssige ændringer;

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 264 af 20.7.2016, s. 82.
(2) EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.


Europa-Parlamentets holdning fastlagt ved førstebehandlingen den 5. april 2017 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/... om visse aspekter af selskabsretten (kodifikation)
P8_TC1-COD(2015)0283

(Eftersom der var indgået en aftale mellem Parlamentet og Rådet, svarer Parlamentets holdning til den endelige retsakt, direktiv (EU) 2017/1132.)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik