Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2015/0283(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0088/2017

Előterjesztett szövegek :

A8-0088/2017

Viták :

Szavazatok :

PV 05/04/2017 - 9.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2017)0103

Elfogadott szövegek
PDF 245kWORD 48k
2017. április 5., Szerda - Strasbourg
A társasági jog egyes vonatkozásai ***I
P8_TA(2017)0103A8-0088/2017
Állásfoglalás
 Szöveg

Az Európai Parlament 2017. április 5-i jogalkotási állásfoglalása a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (kodifikált szöveg) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás – kodifikáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2015)0616),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 50. cikkének (1) és (2) bekezdésének g) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0388/2015),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2016. április 27-i véleményére(1),

–  tekintettel a jogszabályszövegek kodifikálásának gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az eljárási szabályzat 103. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A8-0088/2017),

A.  mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza;

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot,;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 264., 2016.7.20., 82. o.
(2) HL C 102., 1996.4.4., 2. o.


Az Európai Parlament álláspontja, amely első olvasatban 2017. április 5-én került elfogadásra a a társasági jog egyes vonatkozásairól szóló (EU) 2017/... európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (kodifikált szöveg)
P8_TC1-COD(2015)0283

(A Parlament és a Tanács megállapodása következtében a Parlament álláspontja megegyezik a végleges jogalkotási aktussal, az (EU) 2017/1132 irányelvvel.)

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat