Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2015/0283(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0088/2017

Pateikti tekstai :

A8-0088/2017

Debatai :

Balsavimas :

PV 05/04/2017 - 9.1

Priimti tekstai :

P8_TA(2017)0103

Priimti tekstai
PDF 320kWORD 40k
Trečiadienis, 2017 m. balandžio 5 d. - Strasbūras
Tam tikri bendrovių teisės aspektai ***I
P8_TA(2017)0103A8-0088/2017
Rezoliucija
 Tekstas

2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (kodifikuota redakcija) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: kodifikavimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2015)0616),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 50 straipsnio 1 dalį ir 2 dalies g punktą, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0388/2015),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. balandžio 27 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į 1994 m. gruodžio 20 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl pagreitinto teisės aktų tekstų oficialaus kodifikavimo darbo metodo(2),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 103 ir 59 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A8-0088/2017),

A.  kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės nuomone, minėtuoju pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

(1) OL C 264, 2016 7 20, p. 82.
(2) OL C 102, 1996 4 4, p. 2.


Europos Parlamento pozicija, priimta 2017 m. balandžio 5 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2017/... dėl tam tikrų bendrovių teisės aspektų (kodifikuota redakcija)
P8_TC1-COD(2015)0283

(Kadangi Parlamentas ir Taryba pasiekė susitarimą, Parlamento pozicija atitinka galutinį teisės aktą, Direktyvą (ES) 2017/1132.)

Teisinė informacija - Privatumo politika