Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2015/0283(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0088/2017

Texte depuse :

A8-0088/2017

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/04/2017 - 9.1

Texte adoptate :

P8_TA(2017)0103

Texte adoptate
PDF 323kWORD 49k
Miercuri, 5 aprilie 2017 - Strasbourg
Anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale ***I
P8_TA(2017)0103A8-0088/2017
Rezoluţie
 Text

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 5 aprilie 2017 referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăților comerciale (codificare) (COM(2015)0616 – C8-0388/2015 – 2015/0283(COD))

(Procedura legislativă ordinară – codificare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2015)0616),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 50 alineatul (1) și alineatul (2) litera (g) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0388/2015),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 aprilie 2016(1),

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 - Metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative(2),

–  având în vedere articolul 103 și articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A8-0088/2017),

A.  întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 264, 20.7.2016, p. 82.
(2) JO C 102, 4.4.1996, p. 2.


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 5 aprilie 2017 în vederea adoptării Directivei (UE) 2017/... a Parlamentului European și a Consiliului privind anumite aspecte ale dreptului societăţilor comerciale (codificare)
P8_TC1-COD(2015)0283

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Directiva (UE) 2017/1132.)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate